Byla e2A-483-883/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės D. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-354-772/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei D. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių būstas“ prašė priteisti iš atsakovės D. M. 193,29 Eur skolą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teikia namo, esančio ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas už kurias laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. atsakovė D. M., kuri nuosavybės teise valdo butą, esantį ( - )nemokėjo mokesčių.
 2. Atsakovė D. M. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė, teikdama administravimo paslaugas, netinkamai atliko savo pareigas ir peržengė savo kompetencijos ribas be butų savininkų sutikimo ar teismo leidimo sudarydama sutartį su rangovu ir atlikdama gyvenamojo namo balkono remonto darbus, be to, ieškovė reikalauja apmokėti už papildomai atliktus valymo darbus su namo gyventojais nesuderinusi nei darbų apimties, nei tarifo dydžio.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas skundžiamu 2017 m. kovo 2 d. sprendimu ieškinį tenkino – priteisė ieškovei UAB „Šiaulių būstas“ iš atsakovės D. M. 193,29 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. rugpjūčio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas, sutikdamas su ieškovės motyvu, kad šioje byloje tarp šalių nevyksta ginčas dėl reikalingumo atlikti gyvenamojo namo balkonų remonto darbus, visus atsakovės atsikirtimus dėl gyvenamojo namo balkonų remonto atmetė kaip teisiškai nepagrįstus ir šiai bylai nereikšmingus.
 3. Teismas, nustatęs, kad ieškovė įregistruota namo administratore nuo 2002 m. gegužės 20 d., sprendė, jog vykdydama administratorės funkcijas ji privalo turėti pakankamai informacijos apie atsakovės gyvenamąjį namą, kadangi atlieka bendrojo naudojimo objektų technines apžiūras, turi laiku atlikti defektų šalinimo darbus ir įgyvendinti kitas priemones, o iškylantiems bendrojo turto valdymo klausimams spręsti sušaukti savininkų susirinkimus, tačiau byloje nepateikta įrodymų, kad ieškovė netinkamai ar aplaidžiai atliko šias savo pareigas.
 4. Teismas pažymėjo, jog administratorė privalo organizuoti namo būklės stebėseną, planuoti namo remonto ar kitokio tvarkymo darbus, būtinus namo naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, taip pat planuoti lėšų poreikį ir jų šaltinius šiems darbams atlikti.
 5. Teismas atmetė atsakovės teiginį, kad administratorė nesitarė su butų ir kitų patalpų savininkais dėl namo aplinkos valymo darbų ir būsimų išlaidų dydžio, šaltinių, rangovo pasirinkimo, kad jai nebuvo įteiktas balsavimo raštu biuletenis, kadangi ieškovė pateikė teismui įrodymą, apie gyvenamojo namo skelbimų lentoje pakabintą skelbimą apie poreikį pradėti namui priskirto žemės sklypo valymo darbus ir būsimų išlaidų dydį, o atsakovė šių aplinkybių leistinais įrodymais nepaneigė.
 6. Teismas nurodė, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovei ir kitiems butų ir kitų patalpų savininkams buvo suteiktos ir gyvenamojo namo aplinkos valymo paslaugos, todėl sprendė, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė gali nemokėti už šią paslaugą, kaip buto savininkė.
 7. Įvertinęs tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog ieškovė pradėjo gyvenamojo namo aplinkos valymo darbus, neaptarusi su namo butų savininkais jų kaštų, teismas konstatavo, jog nėra teisinio pagrindo išvadai, kad atsakovės gyvenamojo namo aplinkos vykdymo paslauga pradėta teikti pažeidžiant butų ir kitų patalpų savininkų teises ir interesus.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Atsakovė D. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. UAB „Šiaulių būstas“ savavališkai, be gyvenamojo namo ( - )butų savininkų sutikimo ir nesuderinus paslaugų įkainių, prievarta pradėjo teikti papildomas valymo paslaugas.
  2. Administratorė privalo Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų, t. y. butų savininkų interesais. Šios pareigos administratorė, administracine tvarka nustatydama pareigą mokėti už butų savininkų nepasirinktą paslaugą – nesilaikė.
  3. Ūkinis ir finansinis planai nei 2015, nei 2016 metais nebuvo sudaryti, priežiūros darbai nebuvo numatyti, darbų sąmatos, išlaidos ir tarifai – patvirtinti nebuvo, butų savininkai apie juos informuoti taip pat nebuvo.
  4. Tik tinkamos ir teisėtos paslaugos apmokėjimą numato ir paslaugos teikimo sutartis nes, jei numatytų neteisėtos paslaugos teikimą ir apmokėjimą – pati sutartis, kaip prieštaraujanti imperatyvioms teisės normoms, būtų niekinė.
  5. Teismas nepatikrino, ar ieškovės teikiamas reikalavimas pagrįstas visais aspektais – ne tik tai, ar yra teisiniai civiliniai santykiai tarp šalių ir apmokėtos pateiktos sąskaitos, bet ir tai, ar yra teisinis pagrindas teikti būtent tokios apimties kiekvieną konkrečią paslaugą būtent tokiu tarifu, patikrinant ir tai, ar tie tarifai nustatyti laikantis teisės aktų reikalavimų ir procedūrų.
 2. Ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Ieškovė, vykdydama savo, kaip administratorės pareigas ir laikydamasi įstatymų normų, 2015 m. rugpjūčio mėnesį atliko namo ( - )teritorijos apžiūrą ir nustatė, kad teritorija yra neprižiūrima. Dėl šios priežasties ieškovė organizavo namo teritorijos priežiūrą ir apie tai informavo namo gyventojus.
  2. 2016 m. balandžio 6 d. vykusiame visuotiniame butų ir kitų patalpų susirinkime, ieškovė pristatė namo gyventojams veiklos ataskaitą ir ūkinį finansinį planą, kuriuose aptarė ir žemės sklypo priežiūrą, tačiau atsakovė, remiantis susirinkimo dalyvių sąrašu, minėtame susirinkime nedalyvavo.
  3. Atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jos daromas prielaidas, kad ieškovė veikė ne butų ir kitų patalpų savininkų interesais.
  4. Teikti atsakovės 2016 m. gruodžio 6 d. prašymu prašytų planų už paskutinius 5 metus, šioje byloje nebuvo pagrindo, kadangi tai nesusiję su bylos dalyku.
  5. Ieškovė, teikdama gyvenamojo namo ( - ) administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, veikė ne sutarčių su butų ir kitų patalpų savininkais, o Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo pagrindu.
  6. Kiti atsakovės argumentai nėra susiję su atsakovės įstatymine pareiga prisidėti prie namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir priežiūros.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmetamas.

 1. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškinys dėl skolos priteisimo už suteiktas administravimo paslaugas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. Byloje nustatyta, kad atsakovei D. M. nuosavybės teise priklauso 37,54 kv. m bendrojo ploto butas, esantis ( - ). Gyvenamojo namo, esančio ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, veikdama 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ Nr. 141 pagrindu, teikia ieškovė UAB „Šiaulių būstas“.
 3. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl 193,29 Eur skolos už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. priteisimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino. Atsakovė D. M. pateikė apeliacinį skundą. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, jog atsakovė nesutinka su paskaičiuota skola, kurią sudaro išlaidos už papildomas valymo paslaugas, teigdama, kad nei butų savininkai, nei ji nėra davę pritarimo tokių paslaugų teikimui, be to, administratorė (ieškovė) pažeidė teisės aktais nustatytą tokios paslaugos organizavimo tvarką, atsakovė taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistų išlaidų, kurias sudaro administravimo ir bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidos, pagrįstumą, nes ieškovė netinkamai vykdo gyvenamojo namo administratoriaus funkcijas.
 4. Apeliacinės instancijos teismas su minėtais atsakovo argumentais nesutinka. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).
 5. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, o administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 1 ir 4 d.). Taikant šią taisyklę teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014).
 6. Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).
 7. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad aplinkybė, jog savininkas nedavė sutikimo apmokėti tam tikras išlaidas, nėra absoliuti sąlyga, eliminuojanti daugiabučio namo butų savininkų pareigą jas apmokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014). Pagal CK 4.83 str. 4 d., buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Taigi atitinkamų išlaidų susiejimas su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais yra teisiškai reikšmingas todėl, kad pareiga apmokėti šias išlaidas nepriklauso nei nuo buto ir kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo.
 8. Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nagrinėjamu atveju reikšmingu laikotarpiu (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.) buvo nustatyti Statybos techniniame reglamente (STR) 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (aktuali akto redakcija galiojusi nuo 2011 m. lapkričio 23 d. su vėlesniais papildymais ir pakeitimais iki 2016 m. gruodžio 30 d.). Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos saugojimo; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5 punktas). Pagal šio reglamento 7 punktą, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas: nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais); esminius energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus atitinkančiu gyvenamojo namo energinio ūkio valdymu; gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais ir kt.
 9. Nagrinėjamu atveju, iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovė paskaičiavo papildomus mokesčius už namo teritorijos valymą, kurį organizavo vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-153 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ pakeitimo 1.2 punktu, pagal kurį „Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius organizuoja daugiabučio namo tvarkomos teritorijos, apibrėžtos Taisyklių 2 punkte, priežiūros darbus ir atsako už teritorijos švarą <...> apskaičiuoja ir paskirsto mėnesinį mokestį už šios tvarkomos teritorijos priežiūrą butų (patalpų) savininkams. Mėnesinis mokestis paskirstomas proporcingai nuosavybės teise priklausančių butų (patalpų) plotui“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos namo teritorijos valymo išlaidos buvo susijusios su Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-153 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ pakeitimo 1.2 punkto nuostatų reikalavimais, todėl tokiu atveju, administratorius neprivalėjo gauti namo bendrasavininkių sutikimo.
 10. Apeliantė taip pat nesutinka su ieškovės nurodytu valymo paslaugos įkainiu. Paminėtina, kad, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatų 2.3 p., kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip, patalpų savininkai turi sumokėti mokesčius už daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, komunalines ir kitas paslaugas. Nutarimo 8 p. numato, kad administratorius apskaičiuoja patalpų savininkų mėnesines įmokas proporcingai jų bendrosios nuosavybės daliai (jeigu atsiskaitymo už namų priežiūrą ir naudojimą santykius reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip). Tuo tarpu, bendrosios nuosavybės objektų administravimo išlaidos yra apskaičiuojamos vadovaujantis savivaldybės vykdomosios institucijos patvirtintais bendrosios nuosavybės administravimo išlaidų tarifais. Apeliacinio teismo vertinimu, apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovės taikyto valymo paslaugos fiksuoto tarifo yra deklaratyvūs. Apeliantė nenurodė konkretaus, jos manymu, tarifo neatitikimo teisės aktų reikalavimams ar faktinėms aplinkybėms, jo dydžio neginčijo. Šiuo atveju, atsakovės argumentai, kad ieškovė nederino paslaugos įkainio su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais, savaime neįrodo jo neteisingumo. Ieškovė pateikė namo gyventojams skirtą skelbimą, kuriame nurodė fiksuotą valymo kainą butui. Be to, valymo įkainiai nurodomi atsakovei pateikiamuose mokėjimo pranešimuose. Duomenų, kad iki ieškinio dėl įsiskolinimo priteisimo pateikimo teismui atsakovė kreipėsi į namo administratorių, reikalaudama pagrįsti paskaičiuotas mokėtinas sumas, nėra. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, kad minėti darbai apskritai nebuvo atlikti, kad jie atlikti netinkamai, ar kad išlaidų už šiuos darbus suma yra akivaizdžiai nepagrįsta. Taigi, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė, būdama buto savininke, gali nemokėti už šią paslaugą. Atsakovė neįrodė, jog mokesčio tarifas būtų apskaičiuotas neteisingai.
 11. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliantės argumentus, susijusius su netinkamu administravimo funkcijų vykdymu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 3 punktu, pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ? patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant. Byloje esantys įrodymai: ieškovės veiklos ataskaita už 2015 metus, ūkinis ir finansinis planas 2016 metams, statinio būklės nuolatinės stebėjimo ataskaitos fragmentas bei 2016 m. balandžio 6 d. vykusio susirinkimo kopija, patvirtina aplinkybes, kad ieškovė tinkamai atlieka savo, kaip gyvenamojo namo, esančio ( - ), administratoriaus pareigas, siekdama įgyvendinti Nuostatuose numatytą pagrindinį administratoriaus uždavinį. Atsakovė nepateikė konkrečių argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų, kad ieškovė netinkamai ar aplaidžiai atliko savo pareigas. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.).
 12. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.
 13. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovės apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 1. CPK 276 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Pirmosios instancijos teismo sprendimo 7 lapo 9 pastraipoje neteisingai išdėstyta priteistinų iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų skaičiuotė, taip pat rezoliucinės dalies antroje pastraipoje priteistos sumos žodžiais nurodytos neteisingai, todėl šis rašymo apsirikimas ištaisomas, pašalinant minėtą pastraipą iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies ir ištaisant priteistas sumas rezoliucinėje dalyje.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

14Pašalinti iš 2017 m. kovo 2 d. sprendimo 7 lapo 9 pastraipą, kurioje išdėstyta bylinėjimosi išlaidų skaičiuotė.

15Ištaisyti 2017 m. kovo 2 d. sprendimo rezoliucinės dalies antroje pastraipoje padarytą rašymo apsirikimą ir rezoliucinės dalies antrą pastraipą išdėstyti taip:

16„Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, iš atsakovės D. M., a. k. ( - ) 193,29 Eur (šimtas devyniasdešimt trys eurai 92 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-08-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur (šešiolika eurų 71 ct) patirtų bylinėjimosi išlaidų“.

Proceso dalyviai
Ryšiai