Byla B2-1874-510/2011
Dėl pateikto restrukturizuojamos UAB „Hungerdina“ restrukturizavimo plano pritarimo ir šio restrukturizavimo plano pateikimo Kauno apygardos teismui tvirtinti. Pagal kreditoriu susirinkimo duomenis nutarimas nebuvo priimtas

1Kauno apygardos teismo teisejas Ramunas Mitkus, turintis savo žinioje restrukturizuojamos uždarosios akcines bendroves „Hungerdina“ restrukturizavimo byla, n u s t a t e :

2Kauno apygardos teisme 2011 m. lapkricio 3 d. gautas restrukturizuojamos UAB „Hungerdina“ kreditoriu 2011 m. lapkricio 2 d. protokolas. 2011 m. lapkricio 2 d. ivykusiame restrukturizuojamos UAB „Hungerdina“ kreditoriu susirinkime svarstytas nutarimas del pateikto restrukturizuojamos UAB „Hungerdina“ restrukturizavimo plano pritarimo ir šio restrukturizavimo plano pateikimo Kauno apygardos teismui tvirtinti. Pagal kreditoriu susirinkimo duomenis nutarimas nebuvo priimtas.

3Restrukturizuojamos UAB „Hungerdina“ restrukturizavimo byla nutrauktina.

4Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi iškele restrukturizavimo byla UAB „Hungerdina“, restrukturizavimo plano rengimo laikotarpiui restrukturizavimo administratoriumi paskyre UAB „Valnetas“, nustate 6 menesiu nuo teismo nutarties iškelti restrukturizavimo byla priemimo dienos termina parengti ir pateikti teismui UAB „Hungerdina“ restrukturizavimo plana ir kitus restrukturizavimo bylai nagrineti reikalingus dokumentus.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 14 d. nutartimi pratese RUAB „Hungerdina“ restrukturizavimo plano parengimo ir pateikimo Kauno apygardos teismui termina vienam menesiui.

6Imoniu restrukturizavimo istatymo 14 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad restrukturizavimo plano projektas turi buti pateiktas tvirtinti teismui ne veliau kaip per 6 menesius nuo nutarties iškelti imones restrukturizavimo byla priemimo dienos. Teismas restrukturizavimo administratoriaus arba imones valdymo organo prašymu turi teise pratesti šioje dalyje nustatyta termina, bet ne ilgiau kaip vienam menesiui. Jeigu nustatytais terminais restrukturizavimo planas teismui nepateikiamas, restrukturizavimo byla yra nutraukiama (Imoniu restrukturizavimo istatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Teismo nustatytu terminu restrukturizavimo planas nepateiktas. Iš 2011 m. lapkricio 2 d. RUAB „Hungerdina“ kreditoriu susirinkimo protokolo matyti, kad kreditoriai nepritare RUAB „Hungerdina“ restrukturizavimo planui 84,07112 proc. balsu dauguma, todel UAB „Hungerdina“ restrukturizavimo byla nutrauktina (Imoniu restrukturizavimo istatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8Vadovaujantis Imoniu restrukturizavimo istatymo 14 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9nutraukti restrukturizuojamos uždarosios akcines bendroves „Hungerdina“ (imones kodas: 133564664, buveines adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Marveles g. 106D) restrukturizavimo byla.

10Ipareigoti UAB „Hungerdina“ administratoriu per 5 darbo dienas nuo nutarties isiteisejimo dienos pranešti Imoniu restrukturizavimo istatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims apie teismo nutarti nutraukti UAB „Hungerdina“ restrukturizavimo byla.

11Nutarties patvirtintas kopijas nusiusti administratoriui UAB „Valnetas“, atsakovui UAB „Hungerdina“.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai