Byla e2-1266-1067/2019
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų L. B., Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, dalyvaujant vertėjai Vidai Rimkienei dalyvaujant atsakovų atstovui advokato padėjėjui Mariui Ignatjevui, trečiajam asmeniui L. B. (L. B.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovams V. A. ir M. A. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų L. B., Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų V. A. ir M. A. 4663,88 Eur skolos už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą, 5 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. birželio 28 d. UAB „Tomadas“ su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (toliau - Klaipėdos apskrities VPK) sudarė viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugas. Vadovaujantis sutarties nuostatomis, 2017 m. rugpjūčio 14 d. gavo Klaipėdos apskrities VPK pareigūnų iškvietimą atvykti į įvykio vietą ir priverstinai nuvežti transporto priemonę FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ) (toliau – Automobilis), nes buvo sulaikytas automobilio valdytojas dėl Kelių eismo taisyklių (toliau - KET) 14 punkto reikalavimų bei administracinės teisės pažeidimų 424 straipsnio 2 dalies ir 415 straipsnio 1 dalies; 2 dalies (kai vairavo neturėdamas teisės vairuoti; transporto priemonė buvo neapdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, nebuvo atlikta privalomoji techninė apžiūra; nepasirinkęs saugaus greičio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į elektros skydinę bei namo tvorą). Automobilis buvo nugabentas į saugojimo aikštelę, o ieškovas pagal duomenis 2017 m. lapkričio 22 d. gautus iš Klaipėdos apskrities VPK, jog transporto priemonę vairavo ir Kelių eismo taisykles pažeidė atsakovas M. A. 2017 m. gruodžio 27 d. kreipėsi į M. A. su pranešimu (pranešimas siųstas deklaruotos gyvenamosios vietos adresu), informuodamas jį dėl transporto priemonės atsiėmimo ir apmokėjimo už jos transportavimą ir saugojimą, tačiau atsakymo nesulaukė. Ieškovas nesulaukęs informacijos iš Klaipėdos apskrities VPK apie Automobilio grąžinimą savininkui ir/ar valdytojui, 2018 m. spalio 1 d. kreipėsi į Klaipėdos apskrities VPK su pretenzija, kadangi iki pat 2018 m. spalio 1 d. jokios konstruktyvios ir aiškios informacijos iš Klaipėdos apskrities VPK ieškovas taip ir nebuvo gavęs. 2018 m spalio 18 d. Klaipėdos apskrities VPK atsiuntė ieškovui raštą, kuriame informavo ieškovą apie automobilio gražinimą savininkui atsakovui V. A. Prie rašto buvo pridėta 2018 m. spalio 11 d. leidimo atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę kopija bei 2017 m. rugsėjo 13 d. sprendimas „Dėl informacijos perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui“, kuriame aiškiai matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. Automobilį vairavo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimus padarė M. A. Nors ieškovas ne kartą informavo atsakovus apie susidariusį įsiskolinimą už paslaugas bei ragino atsiskaityti, atsakovai jokių veiksmų nesiėmė, elgėsi pasyviai ir nerūpestingai, visiškai nebendradarbiavo su ieškovu, ignoravo ieškovo pranešimus, taip pat niekada nebandė su ieškovu susisiekti patys. Nurodo, kad pagal Sutarties 2 punktą ir Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) 33 straipsnio 8 dalies nuostatas „Išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės“. Tuo remiantis mano, kad atsakovai privalo atlyginti išlaidas, susijusias su Automobilio transportavimu ir saugojimu.

5Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nurodė, jog ieškovo pateiktas ieškinys neteisėtas, nepagrįstas, todėl turi būti atmestas. Atsiliepimą grindžia VĮ „Regitra“ pažymomis, kuriose nėra nurodyta, kad transporto priemonė FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ) yra įregistruota atsakovo V. A. vardu, o kitas atsakovas, t. y. M. A., yra nepilnametis ir iš viso savo vardu nėra įregistravęs jokių transporto priemonių. Mano, kad atsakovams neatsiranda prievolė rūpintis svetimam asmeniui priklausančia transporto priemone, juolab jokio teisinio dokumento iš trečiojo asmens Klaipėdos apskrities VPK įpareigojančio tai daryti nėra surašyta, todėl atsakovams negali kilti pareigos komunikuoti su ieškovu nustatant tikrąjį mašinos savininką. Pažymi, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. priverstinio transporto priemonės nuvežimo akte Nr. ( - ) Klaipėdos apskrities VPK policijos pareigūnas vyr. patrulis D. K. nurodė, kad apžiūrint transporto priemonę dalyvavo ir atsakovas M. A., kartu akte nurodant ir jo gimimo datą, tačiau nėra jokios patikimos informacijos apie patį automobilio vairavimo faktą. Ieškovo pateiktoje medžiagoje iš viso nėra jokių dokumentų įrodančių, kad buvo imtasi kokių nors procesinių veiksmų, kurių dėka būtų įrodytas atsakovo kaltumas pagal jam inkriminuojamus nusižengimus. Atsakovai nėra gavę jokios informacijos iš Klaipėdos apskrities VPK apie jų atžvilgiu kokio nors inicijuoto administracinio nusižengimo tyrimą ar kokių nors kitokio pobūdžio pirminio tyrimo veiksmus tam, kad būtų surašytas administracinio nusižengimo protokolas arba atsisakyta tai padaryti. Prašo iš ieškovo priteisti atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities VPK pateikė atsiliepimą, kuriuo mano, kad ieškovas pateikė pagrįstą ieškinį. Nurodė, kad vadovaujantis Sutarties 2.1. punktu, 11 punktu ieškovas turi teisę savo lėšomis vykdyti įsiskolinimo išieškojimą ar kitaip spręsti tokių transporto priemonių klausimą su jų savininkais, valdytojais ar įgaliotais asmenimis. Taip pat nurodė, kad patikrino kelių transporto priemonės FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), registracijos operacijas fiksuotas VĮ „Regitra“ iš kurių matyti, jog minima transporto priemonė nuo 2007 m. rugsėjo 18 d. yra registruota L. B., gim. ( - ), vardu. Nuo 2014 m. spalio 1 d. automobilis yra išregistruotas (automatinis išregistravimas negavus duomenų apie atliktą technikinę apžiūrą ir draudimą).

7Ieškovas į teismo posėdžius neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriais pareiškia, jog ieškinio reikalavimus palaiko pilna apimtimi, o taip pat nereiškia prašymo dėl netinkamos šalies ginčo byloje pakeitimo tinkama - iš byloje esančių rašytinių įrodymų visumos matyti, jog atsakovais ginčo civilinėje byloje patraukti tinkami subjektai.

8Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas nurodė, kad atsakovai ginčiją faktą, jog M. A. vairavo automobilį ir pažeidė kelių eismo taisykles, t. y. ginčija, jog M. A. yra automobilio valdytojas. Paaiškino, kad atsakovui paskambino draugas ir pasakė jog padarė avariją, atsakovas gyveno netoliese, todėl nuėjo pažiūrėti, sulaukė policijos pareigūnų, kurie nusirašė atsakovo duomenis. Draugo vardo nepamena, tuo metu kai atvyko policijos pareigūnai, draugas buvo išėjęs. Į ieškovo siunčiamas pretenzijas nereagavo, nes nemano, kad turi pareigą atlyginti už kažkieno kito automobilio saugojimą.

9Teismo posėdžio metu tretysis asmuo L. B. paaiškino, kad buvo automobilio FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), savininkas, tačiau 2017 m. rugpjūčio 9 d. pardavė transporto priemonę už 65 Eur nepažįstamiems jaunuoliams. Pirkimo pardavimo sutartyje nurodytas automobilio pirkėjas V. A., gim. ( - ). Pardavimo metu paaiškino, kad automobilis išregistruotas, negali dalyvauti transporto eisme, manė, kad pirkėjas automobilį išardys, priduos dalis į supirkimą, todėl nesirūpino ar automobilio pardavimas tinkamai išregistruotas. Kitą dieną po pardavimo trečiajam asmeniui kaimynė patvirtino mačiusi kaip keli jaunuoliai tvarkė automobilį, tikriausiai pakrovė akumuliatorių ir išvažiavo. Paaiškino, kad tik iš šios nagrinėjamos bylos sužinojo, jog yra vis dar rodomas kaip automobilio savininkas.

10Teismas

konstatuoja:

112017 m. birželio 28 d. ieškovė UAB „Tomadas“ su Klaipėdos apskrities VPK sudarė sutartį ( - ) (toliau - Sutartis) dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo, pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties priede Nr. 1 nurodyta, kad transporto priemonės iki 3,5 t nuvežimo kaina 35,04 Eur, transporto priemonės vienos paros saugojimo kaina 10,51 Eur (el. b. t. I 33-38 psl.)

122017 m. rugpjūčio 14 d. buvo surašytas priverstinio transporto priemonės nuvežimo aktas Nr. ( - ), kuriuo priimtas sprendimas priverstinai nuvežti transporto priemonę FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), kadangi vairuotojas pažeidė kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, už kurį numatyta atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 424 straipsnio 2 dalį ir 415 straipsnio 1 ir 2 dalis (el. b. t. I 39 psl.).

13Klaipėdos apskrities VPK ieškovui 2017 m. lapkričio 22 d. perdavė informaciją, susijusią su transporto priemone, pavadintą „Užklausimas – TP sąrašas“, pagal kurią ieškovui suteikta informacija, jog transporto priemonė FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), nutempta 2017 m. rugpjūčio 14 d., transporto priemonę vairavo KET pažeidimus padaręs atsakovas M. A., gim. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), transporto priemonė sulaikyta už ANK pažeidimus, už transporto priemonės saugojimą ir transportavimą atsako asmuo (el. b. t. I 40-41 psl.).

14UAB „Tomadas“ registruota pašto siunta 2017 m. gruodžio 27 d., 2018 m. liepos 2 d., 2018 m. spalio 18 d. siuntė atsakovui M. A. pranešimus deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kad atsakovas atvyktų atsiimti transporto priemonę bei sumokėtų įsiskolinimą už transporto priemonės transportavimą ir saugojimą (el. b. t. I 43-46 psl.).

15Klaipėdos apskrities VPK 2018 m. spalio 18 d. UAB „Tomadas“ pateikė informaciją dėl priverstinai nuvežtų transporto priemonių procesinio statuso, nurodė, kad transporto priemonė FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), grąžintina atsakovui V. A., gim. ( - ), kartu pateikiant ieškovui 2018 m. spalio 11 d. leidimą atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę. Taip pat pateikė 2017 m. rugsėjo 13 d. sprendimą dėl informacijos perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui, kuriuo informuojamas apie nepilnametį M. A. Pagal sprendimo duomenis tiriamas administracinis nusižengimas: M. A., gim. ( - ), gyvenantis ( - ), vairuodamas automobilį FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), neturėdamas teisės vairuoti, neapdraustą privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, kuriai neatlikta privalomoji techninė apžiūra, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į elektros skydinę ir namo tvorą. Įvykio metu apgadinta tvora, elektros skydinė ir automobilis (el. b. t. I . 50-52 psl.).

16Pagal gautus duomenis, jog transporto priemonė grąžintina V. A., ieškovas 2018 m. spalio 19 d. išsiuntė pranešimą, kartu su leidimu atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę, atsakovui V. A. (el. b. t. I 54-55 psl.).

17Sutarties 11 punktas numato, kad už Sutarties 2.1 punkte nurodytas paslaugas vykdytojui (ieškovei) pagal Sutarties priedo Nr. 1 įkainius sumoka transporto priemonės savininkas ir/ar valdytojas solidariai. Sutarties 2.1. punktas numato, kad nuvežimo ir saugojimo paslaugos teikiamos, taikant Sutarties priede Nr. 1 nurodytus įkainius, kai transporto priemonė yra priverstinai nuvežama, pervežama ir saugoma pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso normas. Nagrinėjamu atveju, ieškovas vadovaujantis Sutartimi mano, kad atsakovams solidariai kilo pareiga sumokėti ieškovei už transporto priemonės FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), nuvežimą ir saugojimą: M. A. kaip transporto priemonės valdytojui, V. A. kaip transporto priemonės savininkui. Tokia pat pareiga įtvirtinta ir SEAKĮ 33 straipsnio 8 dalyje, kuri numato, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Šios išlaidos atlyginamos arba adekvatus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymo užtikrinimas Civiliniame kodekse nustatytais būdais ir tvarka pateikiamas iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. To paties straipsnio 1 dalis numato, kad priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuriam suteikta teisė verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama transporto priemonei toliau važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET reikalavimus. Priverstinai nuvežama transporto priemonė praprastai yra saugoma pasaugos sutarties tarp policijos komisariato ir saugotojo pagrindu, kuri nustato sutarties šalių teises ir pareigas. Šios pasaugos sutarties ypatybė ta, kad pareiga sumokėti už suteiktas saugojimo paslaugas kyla ne ją sudariusiai šaliai (arba ne tik ją sudariusiai šaliai, priklausomai nuo konkrečios sutarties nuostatų). Pareiga atlyginti saugojimo išlaidas atsiranda transporto priemonės savininkui ir/ar valdytojui specialios viešosios teisės normos pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-140-219/2016).

18Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ar M. A. ir V. A. yra tinkami atsakovai, M. A. ginčijant transporto priemonės valdymo faktą (teigiant, jog 2017 m. rugpjūčio 14 d. nevairavo automobilio FORD FIESTA, valst. Nr. ( - )), V. A. ginčijant transporto priemonės nuosavybės faktą (teigiant, kad nėra įsigijęs automobilio FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), ir tą patvirtina VĮ „Regitros“ išrašas apie turimas nuosavybės teise transporto priemones, tarp kurių nėra nurodyto automobilio). Pažymėtina, kad atsakovai neginčijo reikalaujamo priteisti atlyginimo už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą dydžio pagrįstumo, nurodo, kad šioje konkrečioje situacijoje neprivalo atlyginti kažkam kitam priklausančio automobilio saugojimo išlaidų.

19Dėl FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), valdytojo 2017 m. rugpjūčio 14 d.

20Teismas vertindamas byloje pateiktus duomenis: transporto priemonės nuvežimo akto turinį, Klaipėdos apskrities VPK ieškovui perduotus duomenis, 2017 m. rugsėjo 13 d. sprendimo dėl informacijos perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui turinį, taip pat atsižvelgdamas į Klaipėdos apskrities VPK atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, laiko jog atsakovo M. A. atstovo teiginiai, kad M. A. nevairavo automobilio 2017 m rugpjūčio 14 d. yra nepagrįsti. Teismas neturi pagrindo netikėti Klaipėdos apskrities VPK pareigūnų atliktais procesiniais veiksmais, surinkta informacija, jog 2017 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos apskrities VPK buvo gautas pranešimas apie įvykį (( - )), kuriame užfiksuoti konkretaus asmens, M. A., gim. ( - ), gyv. ( - ), duomenys ir pažeidimo faktas. Tai kad KET pažeidė 16 metų amžiaus nesulaukęs asmuo lemia procesinių veiksmų specifiką. Atsižvelgiant į tai, kad veiką, turinčią administracinio nusižengimo požymių, padarė nepilnametis, informacija apie šią veiką nenagrinėtina pagal ANK procedūras, o perduota Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, vykdyti tolimesnius veiksmus, perduoti informaciją įgaliotai institucijai apie nepilnamečio atliktus veiksmus, galimai tėvų nepriežiūrą, dėl ko nagrinėjamu atveju byloje nėra kitų procesinių dokumentų apie M. A. pažeidimą. Pažymėtina, kad Klaipėdos apskrities VPK pareigūnų priimti procesiniai sprendimai nebuvo apskųsti ar nuginčyti ir tik pradėjus nagrinėti ginčą teisme iš esmės, atsakovų atstovo buvo nurodomos naujos aplinkybės apie tai, kad automobilį vairavo ir į tvorą bei elektros skydinę atsitrenkė nežinomas draugas, kurio duomenų teismo posėdžio metu atstovas negalėjo pasakyti, todėl tokie teiginiai laikytini atsakovo M. A. gynyba siekiant išvengti neigiamų padarinių. Todėl teismas šiuo konkrečiu atveju konstatuoja, jog atsakovas M. A. buvo automobilio FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), valdytojas automobilio priverstinio nuvežimo dieną ir iš jo vieno arba solidariai kartu su automobilio savininku ieškovas turi teisę reikalauti padengti automobilio nuvežimo ir saugojimo išlaidas.

21Dėl FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), savininko.

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad minima transporto priemonė nuo 2007 m. liepos 18 d. yra registruota L. B. vardu (el. b. t. I 165 psl.). Nuo 2014 m. spalio 1 d. automobilis yra išregistruotas (automatinis išregistravimas negavus duomenų apie atliktą TA ir draudimą). Išregistruotos transporto priemonės pardavimo faktą trečiasis asmuo L. B. pagrindė automobilio pirkimo pardavimo sutartimi, pagal kurią nustatyta, jog 2017 m. rugpjūčio 9 d. transporto priemonė už 65 Eur parduota pirkėjui V. A., gim. ( - ) (el. b. t. II 92 psl.). L. B. paaiškinimais nustatyta, kad automobilio pirkėjas nurodytas vienas, tačiau dėl automobilio pirkimo buvo atvykę trys jaunuoliai, kuriems pardavėjas paaiškino, jog automobilis yra išregistruotas, seniai stovi nenaudojamas jo namo kieme, todėl negali dalyvauti transporto priemonių eisme, bet gali būti parduodamas dalims išardžius. Nepaisant to, jam kaimynė patvirtino mačiusi, kaip 2017 m. rugpjūčio 10 d. keletas jaunuolių pardavėjo namo kieme pakrovę automobilio akumuliatorių, paremontavę automobilį, jį užvedė ir išvažiavo. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. iki automobilio priverstinio nuvežimo dienos 2017 m. rugpjūčio 14 d. VĮ „Regitra“ nebuvo išviešinti jokie nauji duomenys apie pasikeitusį automobilio savininką. Ieškovui civilinės bylos nagrinėjimo metu buvo žinomi duomenys apie neišregistruotą automobilio savininką L. B., taip pat automobilio pirkėją V. A., ieškovui siūlyta tikslinti ieškinį byloje pasirenkant kitą atsakovą pagal paaiškėjusias byloje aplinkybes, tačiau ieškovas rašytiniais paaiškinimais dar kartą patvirtino, kad laiko V. A. faktiniu automobilio savininku, nes būtent V. A. duomenis jam perdavė Klaipėdos apskrities VPK ir būtent šį asmenį Klaipėdos apskrities VPK nurodė, kaip gaunantį leidimą atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę. Klaipėdos apskrities VPK atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog ( - ) straipsnyje nustatyti nuvežtos transporto priemonės grąžinimo atvejai. Klaipėdos apskrities VPK negavus informacijos apie administracinio nusižengimo teisenos eigą įstaiga, 2018 m. spalio 11 d., priėmė sprendimą leisti priverstinai nuvežtą transporto priemonę (FORD FIESTA, valst. Nr. ( - )) atsiimti jos savininkui (valdytojui). Apie minimą sprendimą ieškovas buvo informuotas 2018 m. spalio 18 d. lydraščiu reg. Nr. ( - ). Teismui nebuvo pateikti duomenys kaip Klaipėdos apskrities VPK nustatė faktinį automobilio savininką, nepateikti į bylą jokie procesinį sprendimą patvirtinantys įrodymai. Iš pateiktų duomenų neaišku ar Klaipėdos VPK V. A. laiko faktiniu automobilio savininku, galimai įsigijusiu automobilį iš V. A./ kito asmens ar išdavė leidimą atsiimti automobilį V. A., kaip valdytojo M. A. įstatyminiam atstovui. Nagrinėjamu atveju teismas laiko neįrodytu faktą, kad V. A. yra FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), savininkas, ieškovo argumentai, kad „logiškai kitaip yra nepaaiškinamas faktas, kieno, jei ne Tėvo Automobilį jo priverstinio nuvežimo metu vairavo nepilnametis Sūnus“ laikytini samprotavimais, nepagrįstais konkrečiais įrodymais, todėl laiko nepagrįstu ieškovo reikalavimą priteisti automobilio gabenimo ir saugojimo išlaidas iš atsakovo V. A.

23Dėl subsidiariosios tėvų atsakomybės

24Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.8 straipsnio 5 dalį nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų patys atsako pagal savo sutartines prievoles.

25Taikant teisės analogiją CK 6.276 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais. CK 6.276 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Taigi, pagal šią įstatymo normą tėvai atsako subsidiariai, atsakomybė ribojama padariusio asmens pilnametystės, įgyto turto ar uždarbio iki sukankant pilnametystės (CK 6.276 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-402/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2010).

26Taigi atsakovas M. A., kuriam 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo keturiolika metų, yra savarankiškas civilinės atsakomybės subjektas, susidariusią skolą turi padengti pats. Tačiau tais atvejais, jei atsakovas M. A. neturėtų turto ar uždarbio, kurio pakaktų skolai padengti, atitinkamą įsiskolinimo dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad skola susidarė ne dėl jų kaltės.

27Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Iš šios konstitucinės nuostatos inter alia kildinamos prigimtinės tėvų pareigos įgyvendinti tėvų valdžią vaikų atžvilgiu. Tėvų valdžios įgyvendinimas ir šios valdžios neįgyvendinimo teisiniai padariniai reglamentuojami atskiruose įstatymuose, visų pirma CK. Vienas tokių atvejų – tėvų subsidiarioji atsakomybė už jo nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus vaiko padarytą žalą. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovo M. A., priežiūrą vykdo tėvai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta kad M. A., gim. ( - ), gyvenantis su tėčiu V. A. ( - ), būdamas 14 metų amžiaus (be kelių dienų 15 metų), 2017 m. rugpjūčio 14 d. užfiksuotas kaip vairavęs automobilį FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), neturėdamas teisės vairuoti, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į elektros skydinę ir namo tvorą. Minėti veiksmai patvirtina, kad tėtis sūnaus vasaros atostogų metu netinkamai prižiūrėjo nepilnametį sūnų dėl kurio veiksmų buvo suniokotas kitų asmenų turtas, o taip pat kilo pareiga susimokėti skolą už automobilio nuvežimą ir saugojimą. Tuo pačiu pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, kad tėtis V. A. būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų išsiaiškinti situaciją, įvykio aplinkybes, nustatyti ar pačiam išviešinti kieno automobilį vairavo nepilnametis sūnus, nereagavo į ieškovo siunčiamus pranešimus sūnui ir jam pačiam, taip pat atsižvelgiant tiek į M. A., tiek į jo įstatyminio atstovo V. A. pasyvius veiksmus dėl KET pažeidimo ir iš to kilusių padarinių išsiaiškinimo, teismas konstatuoja nepilnamečio asmens nepriežiūrą ir iš to kylančią V. A. pareigą subsidiariai atsakyti už sūnaus skolą.

28Dėl prašomos priteisti sumos pagrįstumo

29Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2019 m. vasario 7 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-14-690/2019 nurodė, kad transporto priemonės savininkas ir (ar valdytojas), nesutinkantis su iš jo reikalaujamo priteisti atlyginimo už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą dydžiu, turi teisę jį ginčyti, o teismai tokiu atveju privalo vertinti reikalaujamos priteisti sumos dydžio pagrįstumą.

30Nagrinėjamu atveju atsakovas M. A. (jo įstatyminis atstovas) neginčijo reikalaujamo priteisti atlyginimo už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą dydžio.

31Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto priemonę, yra taikomos nuostatos, reglamentuojančios pasaugą (CK 6.830 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2011; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013). Taigi, ginčo atveju tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip pasauga (CK 6.830 straipsnis), iš kurios kyla ir transporto priemonės valdytojo (atsakovo) pareiga sumokėti už transporto priemonės saugojimą. Transporto priemonės savininko (valdytojo) pareiga atlyginti priverstinio transporto priemonės nuvežimo ir saugojimo stovėjimo aikštelėje išlaidas yra tiesiogiai įtvirtinta įstatyme. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, jo saugojimo išlaidų dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai (neveikimas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Taigi nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl ieškovei priteistinos skolos dydžio svarbu ne tik formaliai vertinti ieškovės nurodytus saugojimo įkainius bei automobilio saugojimo terminą, tačiau būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes, tai yra atsakovo elgesį bei pačios ieškovės veiksmus (neveikimą).

32Pagal byloje pateiktus duomenis galima konstatuoti, kad ieškovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama informuoti atsakovą (jo įstatyminį atstovą) apie transporto priemonės saugojimo didėjančias išlaidas, bei pareigą jas atlyginti. Nors du atsakovui M. A. siųstus pranešimus 2017 m. gruodžio 27 d. ir 2018 m. liepos 2 d. skiria 7 mėnesių laikotarpis, tačiau iš ieškovo pretenzijos Klaipėdos apskrities VPK matyti, kad ieškovas negalėjo imtis papildomų veiksmų, negavęs konkrečios informacijos iš Sutarties šalies Klaipėdos apskrities VPK, pretenzijoje nurodomi visi ieškovo aktyvūs veiksmai siekiant tinkamai vykdyti Sutarties įsipareigojimus (el. b. t. I 131-132 psl.) ir priešingai, atsakovo M. A. (jo įstatyminio atstovo V. A.) pasyvūs veiksmai rodo, kad atsakovas nesiėmė visiškai jokių priemonių, siekiant sustabdyti skolos augimą, išsiaiškinti įvykio, aplinkybes, nesutinkant su priimtais sprendimais, juos aktyviai ginčyti.

33Teismas taip pat vertina ieškovo nurodytų suteiktų paslaugų įkainį. Pasaugos sutarties dėl priverstinai nuvežtos transporto priemonės saugojimo, sudarytos tarp policijos komisariato ir saugotojo, ypatybė ta, kad pareiga sumokėti už suteiktas saugojimo paslaugas kyla ne ją sudariusiai šaliai, o transporto priemonės savininkui ir valdytojui, kurie nedalyvauja sudarant sutartį dėl pasaugos įkainių. Esant tokiai situacijai pripažintina, kad automatiškas konkrečios sutarties (joje nurodytų įkainių) taikymas ne sutarties šalims galėtų lemti teisingumo ir proporcingumo principų neatitinkančias situacijas, kai transporto priemonės savininkas ir (ar) valdytojas būtų priverstas mokėti itin dideles ir atitinkamoje rinkoje vyraujančių kainų neatitinkančias sumas, dėl kurių dydžio jis nebuvo susitaręs. Sutartis yra sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų, tačiau į šią sutartį įstojus trečiajam asmeniui (atsakovui), kuriam tenka pagal Sutartį nustatyta prievolė, teisinis santykis tarp pasaugos davėjo ir trečiojo asmens įgyja vartojimo sutarties elementų. Todėl nustačius, jog ieškovo ir atsakovo teisiniai santykiai turi vartojimo sutarties požymių, sutartis sudaryta atsakovui nedalyvaujant, dėl paslaugos, kurios pats atsakovas neprašė atlikti, paslauga yra suteikiama teisės aktų pagrindu, sprendžiama, jog teismas turi pareigą patikrinti taikomo įkainio pagrįstumą sąžiningumo aspektu.

34Byloje pateikti duomenys apie kitų paslaugų teikėjų įkainius už panašų laikotarpį teikiant tokias pačias transporto nuvežimo ir saugojimo paslaugas. Teismas įvertinęs, kad 1 paros transporto priemonės saugojimo įkainis panašiu laikotarpiu Širvintų rajone buvo 19 Eur, Ukmergės ir Trakų rajonuose 18,15 Eur, Elektrėnų ir Švenčionių rajonuose 15 Eur, Šalčininkų rajone 12 Eur, kai tuo tarpu ieškovo taikomas įkainis Klaipėdos mieste ir rajone 10,51 Eur ir tik Kauno mieste ir rajone taikomas mažesnis įkainis nei Klaipėdoje (el. b. t. II 7-74 psl.), konstatuoja, jog ieškovo įkainiai, pagal kuriuos skaičiuojamas skolos dydis, yra pagrįsti, protingo dydžio, atitinkantys viešuosiuose pirkimuose numatytas sąlygas. Vertinant ieškovo pateiktus duomenis, kad už transporto nuvežimą paskaičiuotas 35,04 Eur įkainis, o už 472 dienas nuo priverstinio transporto priemonės nuvežimo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki pareiškimo teismui pateikimo 2018 m. spalio 25 d. paskaičiuota 4960,72 Eur įsiskolinimas, ieškovas pagrįstai iš atsakovo M. A., kaip automobilio FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), valdytojo prašo priteisti bendrą 4663,88 Eur įsiskolinimą.

35Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys pagrįstas iš dalies, todėl tenkintinas dalyje dėl 4663,88 Eur skolos priteisimo ieškovei iš atsakovo M. A. ir subsidiaraus atsakovo V. A., taip pat priteisiant 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4663,88 Eur (keturių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt trijų eurų 88 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. spalio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

36Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovei iš atsakovo M. A. ir subsidiariai iš V. A. priteistina 105 Eur žyminio mokesčio.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

38Teismas

Nutarė

39patenkinti ieškinį iš dalies.

40Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tomadas“ iš atsakovo M. A., asmens kodas ( - ) 4663,88 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt tris eurus 88 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4663,88 Eur (keturių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt trijų eurų 88 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. spalio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 105 Eur (vieno šimto penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui M. A., asmens kodas ( - ) neturint turto ar uždarbio, pakankamo priteistai skolos sumai sumokėti, priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tomadas“ iš atsakovo įstatyminio atstovo V. A., asmens kodas ( - ) subsidiariai 4663,88 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt tris eurus 88 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4663,88 Eur (keturių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt trijų eurų 88 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. spalio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 105 Eur (vieno šimto penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas, nustatant, kad ši atsakovo įstatyminio atstovo V. A. pareiga pasibaigia, kai atsakovas M. A. (gimimo data ( - )) sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka nurodytai bylinėjimosi išlaidų sumai atlyginti.

41Kitą ieškinio dalį atmesti.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai... 5. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nurodė, jog ieškovo... 6. Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities VPK pateikė atsiliepimą, kuriuo mano,... 7. Ieškovas į teismo posėdžius neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam... 8. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas nurodė, kad atsakovai ginčiją... 9. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo L. B. paaiškino, kad buvo automobilio... 10. Teismas... 11. 2017 m. birželio 28 d. ieškovė UAB „Tomadas“ su Klaipėdos apskrities... 12. 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo surašytas priverstinio transporto priemonės... 13. Klaipėdos apskrities VPK ieškovui 2017 m. lapkričio 22 d. perdavė... 14. UAB „Tomadas“ registruota pašto siunta 2017 m. gruodžio 27 d., 2018 m.... 15. Klaipėdos apskrities VPK 2018 m. spalio 18 d. UAB „Tomadas“ pateikė... 16. Pagal gautus duomenis, jog transporto priemonė grąžintina V. A., ieškovas... 17. Sutarties 11 punktas numato, kad už Sutarties 2.1 punkte nurodytas paslaugas... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ar M. A. ir V. A. yra tinkami atsakovai, M.... 19. Dėl FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), valdytojo 2017 m. rugpjūčio 14 d.... 20. Teismas vertindamas byloje pateiktus duomenis: transporto priemonės nuvežimo... 21. Dėl FORD FIESTA, valst. Nr. ( - ), savininko.... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad minima transporto priemonė nuo 2007 m.... 23. Dėl subsidiariosios tėvų atsakomybės... 24. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.8 straipsnio 5... 25. Taikant teisės analogiją CK 6.276 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 26. Taigi atsakovas M. A., kuriam 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo keturiolika metų,... 27. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad tėvų teisė ir pareiga -... 28. Dėl prašomos priteisti sumos pagrįstumo... 29. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2019 m. vasario 7 d. nutartyje priimtoje... 30. Nagrinėjamu atveju atsakovas M. A. (jo įstatyminis atstovas) neginčijo... 31. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad santykiams, kylantiems... 32. Pagal byloje pateiktus duomenis galima konstatuoti, kad ieškovė ėmėsi... 33. Teismas taip pat vertina ieškovo nurodytų suteiktų paslaugų įkainį.... 34. Byloje pateikti duomenys apie kitų paslaugų teikėjų įkainius už panašų... 35. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus visus byloje... 36. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 38. Teismas... 39. patenkinti ieškinį iš dalies.... 40. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tomadas“ iš atsakovo M.... 41. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...