Byla A-1505-552/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. S. apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą atsakovui Telšių teritorinei darbo biržai (procesinis teisių perėmėjas dėl reorganizavimo – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas G. S. su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Telšių teritorinės darbo biržos 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. VDD-1516 „Dėl veiksmų su statusais ir registracija teritorinėje darbo biržoje“ (toliau – ir Sprendimas).

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad 2017 m. liepos 19 d. buvo registruotas Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriuje. Darbo biržoje registravosi, nes norėjo būti apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu tol, kol baigs pasitikrinti sveikatą dėl darbo. Jis informavo darbo biržos specialistę, jog planuoja įsidarbinti įmonėje UAB „Vičiūnai ir partneriai“ bei pranešė pačiai įmonei, kad planuoja dirbti šioje įmonėje, dar prieš registruojantis darbo biržoje. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma įmonėje buvo pradėta pildyti dar 2017 m. liepos 17 d., o 2017 m. rugsėjo 1 d. (po registracijos darbo biržoje) baigta. 2017 m. rugsėjo 4 d. su įmone buvo pasirašyta sutartis Nr. 4727, o kita diena buvo darbo pradžios diena. Po dviejų darbo dienų, dėl dešinės rankos pirštų mėlynavimo ir tinimo bei alerginės nosies reakcijos, dirginimo pareiškėjas su įmone sutartį nutraukė, todėl 2017 m. rugsėjo 13 d. buvo atleistas. 2017 m. rugsėjo 22 d. elektroniniu laišku pranešė, kad vedėjo sprendimu Nr. VDD-1516 (su dokumentu nesupažindinta) pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – ir Užimtumo įstatymas) 24 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir 13 straipsnio 3 dalį buvo panaikintas bedarbio statusas, nes be svarbių priežasčių buvo nutrauktas dalyvavimas remiamojo įdarbinimo priemonėje („Naujas startas“). Pareiškėjas pabrėžė, kad iš elektroninės darbo biržos pateiktų duomenų matyti, kad darbo birža 2017 m. rugsėjo 5 d. išdavė siūlymą dirbti įmonėje UAB „Vičiūnai ir partneriai“ nors to realiai nebuvo, nes jis savo iniciatyva įsidarbino 2017 m. rugsėjo 4 d. pasirašant sutartį nepranešus apie tai darbo biržai.

93.

10Atsakovas Telšių teritorinė darbo birža atsilipime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

114.

12Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ 2017 m. rugsėjo 4 d. pasirašė terminuotą darbo sutartį Nr. 4727, pagal kurią G. S. turėjo dirbti nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. iki 2017 m. gruodžio 18 d. nekvalifikuotu darbininku. 2017 m. rugsėjo 13 d. tarp įmonės ir pareiškėjo buvo nutraukti darbo santykiai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės). 2017 m. rugsėjo 13 d. darbo sutartyje, kurioje pareiškėjas pats pasirašė, nurodyta, jog G. S. buvo atleistas dėl jo kaltės, už pravaikštas, o ne dėl sveikatos sutrikimo. Be to, 2017 m. rugpjūčio 17 d. pareiškėjas dalyvavo pirminės investicijos aktyvinimo ir skatinimo projekte „Atrask save“, kurio metu projekto dalyviai supažindinami su galimybe dalyvauti antrinės investicijos, aktyvios darbo rinkos politikos pramonėje, projekte „Naujas startas“, pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 5 d. pasirašė projekto „Naujas startas“ dalyvio apklausos anketoje bei darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės dokumentuose. Minėtuose dokumentuose buvo nurodyta informacija apie dalyvavimą įdarbinimo subsidijuojant priemonėje bei nurodytos pasekmės: jei be pateisinamos priežasties priemonėje dalyvaujantis asmuo atsisakys arba nutrauks dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje, tai bedarbio statusas bus nutrauktas ir bedarbio statusas bus suteiktas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo bedarbio statuso panaikinimo dienos, todėl atsakovas atsiliepime nurodė, jog pareiškėjas buvo tinkamai supažindintas su projektu „Naujas startas“ prieš jam sutinkant dalyvauti projekte.

135.

142017 m. rugsėjo 11 d. pareiškėjas buvo atėjęs į darbo biržą pakalbėti dėl sveikatos problemų bei dalyvavimo projekte. Telšių teritorinės darbo biržos specialistė E. R. jam paaiškino, jog, jeigu jis turi sveikatos problemų, tai turėtų nedelsiant kreiptis į gydytoją. Taip pat jam dar kartą buvo paaiškintos dalyvavimo projekte sąlygos bei pasekmės, t. y. jei be pateisinamos priežasties priemonėje dalyvaujantis asmuo atsisakys arba nutrauks dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje, tai bedarbio statusas bus nutrauktas, o bedarbio statusas jam galės būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo bedarbio statuso panaikinimo dienos. 2017 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos darbo biržos EdBirža sistemoje Telšių teritorinė darbo birža gavo duomenis iš Sodros apie tai, kad pareiškėjas nebedirba UAB „Vičiūnai ir partneriai“ nuo 2017 m. rugsėjo 13 d.

15II.

166.

17Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 13 d. sprendimu pareiškėjo G. S. skundą atmetė.

187.

19Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2016 m. rugpjūčio 17 d. dalyvavo projekte „Atrask save“. UAB „Vičiūnai ir partneriai“ Telšių teritorinei darbo biržai Plungės skyriui pateikė pasiūlymą „Dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo“, kuriame buvo numatyta nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. įdarbinti nekvalifikuotą darbininką pagal terminuotą darbo sutartį. 2017 m. rugsėjo 4 d. G. S. ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ pasirašė terminuotą darbo sutartį Nr. 4727, pagal kurią pareiškėjas nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. pradėjo dirbti UAB „Vičiūnai ir partneriai“ nekvalifikuotu darbininku, darbo sutarties pasibaigimo terminas – 2017 m. gruodžio 18 d. Iš Lietuvos darbo biržos išrašo matyti, kad laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 26 d. iki 2017 m. rugsėjo 4 d. pareiškėjui registruotas bedarbio statusas, 2017 m. rugsėjo 5 d. pasiūlyta įmonė UAB „Vičiūnai ir partneriai“, kurioje pradėjo dirbti pagalbiniu darbininku nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. iki 2017 m. rugsėjo 13 d.

208.

212016 m. rugpjūčio 17 d. pareiškėjas dalyvavo projekte „Atrask save“, kur buvo supažindintas su galimybe dalyvauti antrinės aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje „Naujas startas“. 2017 m. rugsėjo 5 d. buvo pasirašyta projekto „Naujas startas“ dalyvio apklausos anketa bei darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės dokumentai. Minėtoje kortelėje buvo nurodyta informacija apie dalyvavimą įdarbinimą subsidijuojant priemonėje bei nurodytos pasekmės, kad jei be pateisinamos priežasties priemonėje dalyvaujantis asmuo atsisakys arba nutrauks dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje, tai bedarbio statusas bus nutrauktas ir bedarbio statusas bus suteiktas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo bedarbio statuso panaikinimo dienos.

229.

23Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punktu, pažymėjo, jog darbo santykiai tarp pareiškėjo ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ buvo nutraukti pagal DK 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kuriame numatyta, kad darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, šio darbo sutarties nutraukimo pagrindo pareiškėjas neginčijo. Su darbo sutarties nutraukimu šiuo pagrindu pareiškėjas buvo supažindintas pasirašytinai, todėl teismas sprendė, jog pareiškėjas nurodė neteisingą, faktų neatitinkančią informaciją dėl darbo sutarties nutraukimo aplinkybių. Pareiškėjo teiginį dėl to, kad nebuvo supažindintas su projekto „Naujas startas“ sąlygomis, teismas laikė paneigtu byloje surinkta medžiaga. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas konstatavo, jog Sprendimas, kuriuo pareiškėjui G. S. be svarbių priežasčių nutraukus dalyvavimą remiamojo įdarbinimo priemonėje pagal Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punktą buvo panaikintas bedarbio statusas, yra pagrįstas ir teisėtas.

24III.

2510.

26Pareiškėjas G. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

2711.

28Pareiškėjas teigia, jog teismas vienpusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo jo skundą, nepagrįstai nevertino dalies jo pateiktų įrodymų ir nepagrįstai nepasisakė dėl kitų argumentų. Teismas taip pat neteisingai aiškino ir taikė teisės normas. Jo nuomone, projektas „Naujas startas“ negalėjo būti inicijuotas, nes pagal Užimtumo įstatymo 42 straipsnio 1 dalį tik Darbo biržos siųsti asmenys yra įdarbinami subsidijuojant. Šiuo atveju Darbo birža siuntimą išdavė jau po darbo sutarties sudarymo su darbdaviu. Darbo birža pareiškėjo neinformavo nei apie siuntimo išdavimą, nei apie dalyvavimą projekte „Naujas startas“. Pareiškėjo teigimu, jis nepildė anketos dėl dalyvavimo projekte „Naujas startas“.

2912.

30Pareiškėjas neprivalėjo pateikti medicininės pažymos, kad būtų atleistas nuo projekto, nes tokio reikalavimo nenumato įstatymai. Jo nuomone, išvardinti sveikatos negalavimai buvo pakankamai svarbi priežastis nutraukti dalyvavimą projekte „Naujas startas“. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas informavo Darbo biržą apie ketinimą nutraukti darbo sutartį ir dalyvavimą projekte. Be to, paaiškinime įmonei nurodė priežastis, dėl kurių jis nepasirodė darbe, tačiau Darbo birža nurodė, kad pareiškėjas negali nutraukti darbo sutarties ir patarė imti nedarbingumo pažymėjimą.

3113.

32Pareiškėjas neteikė jokios melagingos informacijos teismui. Priešingai, pateikė visą informaciją, kuri rodo Darbo biržos neteisėtus veiksmus ir neatsakingumą.

3314.

34Atsakovas Telšių teritorinė darbo birža atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

3515.

36Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad jis buvo netinkamai informuotas apie galimybę dalyvauti projekte „Naujas startas“ ir teigia, jog jis dalyvavo pirminiame projekte „Atrask save“, kurio metu projekto dalyviai supažindinami su galimybe dalyvauti antriniame projekte „Naujas startas“. Be to, projekto dalyvio apklausos anketoje pareiškėjas patvirtino pateiktos informacijos teisingumą. Faktas, kad pareiškėjas atvyko į Darbo biržą ir pranešė apie ketinimą nutraukti dalyvavimą projekte dėl skunde paminėtų aplinkybių, nepateikus nedarbingumo pažymos, nėra pakankamas pagrindas tokių priežasčių pateisinimui. Atsakovas nurodo, jog Darbo biržos specialistė nėra kompetentingas asmuo įvertinti pareiškėjo sveikatos būklę, todėl patarė jam kreiptis į gydytoją bei išaiškino apie kylančias pasekmes jeigu pareiškėjas to nepadarys. Tai, kad pareiškėjas nesikreipė į gydytojus, darbo santykiai tarp pareiškėjo ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ buvo nutraukti pagal DK 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir sutarties nutraukimo pagrindas nebuvo ginčytas, pareiškėjas nurodė melagingą bei faktų neatitinkančią informaciją ir tai teismas laikė įrodyta.

37Teisėjų kolegija konstatuoja:

38IV.

3916.

40Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Telšių teritorinės darbo biržos 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. VDD-1516, kuriuo pareiškėjui buvo panaikintas bedarbio statusas, teisėtumo ir pagrįstumo.

4117.

42Pareiškėjas manė, jog ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas, nes jis nutraukė darbo sutartį dėl svarbių priežasčių, be to, Darbo biržos siuntimas įsidarbinti ir jo dalyvavimas įdarbinimo projekte „Naujas startas“ buvo fiktyvūs, todėl kreipėsi į teismą.

4318.

44Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, pripažinęs, kad darbo sutartis buvo nutraukta dėl darbuotojo kaltės, o su Darbo biržos dokumentais bei gręsiančiomis pasekmėmis už įsipareigojimų nesilaikymą pareiškėjas buvo supažindintas.

4519.

46Apeliaciniame skunde iš esmės pakartojami pradinio skundo argumentai, papildomai nurodoma, jog teismas selektyviai vertino įrodymus, neatsakė į visus skundo argumentus, prašoma papildomai išreikalauti kai kurių dokumentų originalus, atlikti jų autentiškumo įvertinimą.

4720.

48Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

4921.

50Ginčijamas atsakovo sprendimas panaikinti pareiškėjo bedarbio statusą grindžiamas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punktu, nustatančiu, kad bedarbio statusas panaikinamas, kai bedarbis be svarbių priežasčių nutraukia dalyvavimą paramos mokymuisi ar remiamojo įdarbinimo priemonėse arba po profesinio mokymo be svarbių priežasčių atsisako įsidarbinti ar dirbti savarankiškai pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) įgytą kompetenciją, arba nutraukia darbo sutartį ar savarankišką veiklą per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo ar veiklos pradžios dienos.

5122.

52Taigi, kad patikrinti ginčijamo atsakovo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, būtina nustatyti, ar pareiškėjas dalyvavo remiamojo įdarbinimo priemonėje bei ar nutraukė tokį dalyvavimą be svarbių priežasčių.

5323.

54Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas jau ketvirtą kartą registravosi Darbo biržoje, taigi darytina išvada, kad jam buvo žinoma šios institucijos veikla, keliami reikalavimai bedarbio statusui įgyti ir jį išlaikyti. 2017 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais pareiškėjas pildė ir pasirašė dviejų projektų dalyvio apklausos anketas, taip pat darbo ieškančių asmenų apsilankymo kortelę, kurioje buvo aiškiai išdėstytos dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse sąlygos bei pasekmės, jei dalyvis nutrauks dalyvavimą. Pareiškėjas neteigia, jog šie dokumentai buvo suklastoti, tiek skunde, tiek ir apeliaciniame skunde patvirtino, kad jam buvo pranešta, kad jis dalyvauja remiamojo įdarbinimo priemonėje, todėl pripažintina, jog G. S. sąmoningai dalyvavo remiamojo įdarbinimo priemonėje ir apie tai buvo pakankamai informuotas. Nors pareiškėjas argumentuoja, jog jis pats susirado darbą ir jam nebuvo suteikta laiko apsispręsti, ar dalyvauti projekte, tačiau šie argumentai nepaneigia faktinės aplinkybės, kad UAB „Vičiūnai ir partneriai“ sudarė darbo sutartį su pareiškėju, subsidijuojant jo įdarbinimą, todėl sutarties šalys turėjo laikytis įsipareigojimų.

5524.

56Nors pareiškėjas teigia, jog jo darbo sutarties nutraukimą lėmė medicininės indikacijos, tačiau be savo paaiškinimų jis nėra pateikęs jokių kitokių įrodymų. Taigi pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjas byloje nepateikė objektyvių įrodymų – medicininių pažymėjimų, nedarbingumo pažymėjimo ar pan., jog darbo sutarties nutraukimas buvo sąlygotas būtent jo sveikatos būkle. Kaip teisingai paminėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas buvo atleistas iš darbo už neatvykimą į darbo vietą ir tokio atleidimo pagrindo neginčijo.

5725.

58Taigi, esant nustatytoms abiem aplinkybėms, kurios būtinos Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punkto taikymui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino skundžiamą atsakovo sprendimą pagrįstu ir teisėtu.

5926.

60Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teismo įsitikinimas turi būti pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Teismas turi įvertinti įrodymų įrodomąją reikšmę ir iš jų visumos daryti išvadą apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Be to, teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-500-756/2016, kt.). Tai, kad pirmosios instancijos teismas byloje esančius įrodymus vertino kitaip, nei juos vertina pareiškėjas, nesudaro pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

6127.

62Apeliantas taip pat prašė išreikalauti atsakovo pateiktų dokumentų originalus, vertinti jų autentiškumą. Akcentuotina, jog apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007; 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.). Į pareiškėjo abejones dėl pateiktų dokumentų autentiškumo byloje jau yra iš esmės atsakyta. Pats pareiškėjas neginčija pasirašęs šiuos dokumentus, o ta aplinkybė, kad juos užpildė Darbo biržos darbuotojai, nekeičia jų teisinės reikšmės.

6328.

64Apibendrindama išdėstytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktų įrodymų visumą, ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas taikė tinkamai, proceso teisės pažeidimų nepadarė, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuris paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

65Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

66Pareiškėjo G. S. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

67Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

68Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas G. S. su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad 2017 m. liepos 19 d. buvo registruotas Telšių... 9. 3.... 10. Atsakovas Telšių teritorinė darbo birža atsilipime į pareiškėjo skundą... 11. 4.... 12. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ 2017... 13. 5.... 14. 2017 m. rugsėjo 11 d. pareiškėjas buvo atėjęs į darbo biržą pakalbėti... 15. II.... 16. 6.... 17. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 13 d. sprendimu... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2016 m. rugpjūčio 17 d. dalyvavo projekte... 20. 8.... 21. 2016 m. rugpjūčio 17 d. pareiškėjas dalyvavo projekte „Atrask save“,... 22. 9.... 23. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio... 24. III.... 25. 10.... 26. Pareiškėjas G. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 27. 11.... 28. Pareiškėjas teigia, jog teismas vienpusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo... 29. 12.... 30. Pareiškėjas neprivalėjo pateikti medicininės pažymos, kad būtų atleistas... 31. 13.... 32. Pareiškėjas neteikė jokios melagingos informacijos teismui. Priešingai,... 33. 14.... 34. Atsakovas Telšių teritorinė darbo birža atsiliepime į pareiškėjo... 35. 15.... 36. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad jis buvo netinkamai... 37. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 38. IV.... 39. 16.... 40. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Telšių teritorinės darbo biržos... 41. 17.... 42. Pareiškėjas manė, jog ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas, nes jis... 43. 18.... 44. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, pripažinęs, kad... 45. 19.... 46. Apeliaciniame skunde iš esmės pakartojami pradinio skundo argumentai,... 47. 20.... 48. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo... 49. 21.... 50. Ginčijamas atsakovo sprendimas panaikinti pareiškėjo bedarbio statusą... 51. 22.... 52. Taigi, kad patikrinti ginčijamo atsakovo sprendimo teisėtumą ir... 53. 23.... 54. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas jau ketvirtą kartą... 55. 24.... 56. Nors pareiškėjas teigia, jog jo darbo sutarties nutraukimą lėmė... 57. 25.... 58. Taigi, esant nustatytoms abiem aplinkybėms, kurios būtinos Užimtumo... 59. 26.... 60. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį,... 61. 27.... 62. Apeliantas taip pat prašė išreikalauti atsakovo pateiktų dokumentų... 63. 28.... 64. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų... 65. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 66. Pareiškėjo G. S. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 67. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 13... 68. Nutartis neskundžiama....