Byla N2-139-750/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Ilonai Kobelevaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei E. R., atsakovams A. K. ir R. P., trečiajam asmeniui E. K., institucijai, teikiančiai išvadą Šilutės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) atstovei L. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams A. K. ir R. P., tretiesiems asmenims E. K., Šilutės rajono savivaldybės administracijai, institucijai, teikiančiai išvadą Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl iškeldinimo iš buto,

Nustatė

5Ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašo iškeldinti atsakovus A. K. ir R. P. iš buto, esančio ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos. Ieškinyje nurodo ir ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad į ieškovą su prašymu kreipėsi E. K. dėl jos sesers atsakovės A. K. iškeldinimo iš jos nuomojamo socialinio būsto, kadangi atsakovė netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas E. K. ir jos nepilnamečiui sūnui T. K. kartu gyventi. Atsakovė geranoriškai išsikelti iš E. K. nuomojamo būsto nesutinka. Juknaičių seniūnas 1999 m. suteikė E. K. minėtą gyvenamąjį būstą, remiantis jos prašymu, nes 1999-03-31 sudegė jos butas. Šis juridinę reikšmę turintis faktas buvo nustatytas Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-04-15 sprendimu, kuriuo remiantis Šilutės rajono savivaldybės administracija 2010-06-17 sudarė minėto socialinio būsto nuomos sutartį, kuria nustatė, kad šis būstas išnuomojamas E. K. ir jos sūnui T. K.. 1999-03-31 gaisro metu buvo sunaikintas ir atsakovės A. K. būstas, tačiau ji dėl socialinio būsto suteikimo nesikreipė. Atsakovė 1999 m. spalio mėn. savavališkai, nepaisydama E. K. nesutikimo, įsikėlė į jai suteiktą būstą, kuriame iki šiol gyvena. 2000 m., atlikęs bausmę įkalinimo įstaigoje, šiame bute apsigyveno ir A. K. sūnus R. P., kuris 2002-12-12 vėl buvo nuteistas, paskutinį kartą jis iš įkalinimo vietos paleistas 2003-09-02. E. K. šeima dėl socialinių įgūdžių stokos įrašyta į Rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose. E. K. ir jos nepilnametis sūnus T. K., kuris mokosi Rusnės specialiojoje mokykloje, yra neįgalūs. T. K. mokosi Rusnės specialiojoje mokykloje. Atsakovai nuolat girtauja bei sudaro galimybę namuose lankytis ir girtauti amoralaus elgesio asmenims. Jie, gyvendami šiame būste neprisideda prie jo išlaikymo, nemoka mokesčių, nesirūpina buitimi, su neįgalia E. K. elgiasi grubiai ir nepagarbiai. Pagal galimybes E. K. yra sutvarkiusi namų buitį, tačiau ji negali išspręsti susidariusių problemų ir apginti save ir sūnų nuo neigiamos atsakovų įtakos, atsakovai į jos priekaištus nereaguoja, prieš ją vartoja psichologinį ir fizinį smurtą, ji ne kartą kreipėsi pagalbos į Juknaičių seniūnijos socialinę darbuotoją darbui su socialinės rizikos šeimomis bei Vaiko teisių apsaugos skyrių. Kadangi namuose girtaujama ir naktį, T. K. namuose negali tinkamai pailsėti, jaučiasi nesaugus, kai kyla konfliktai tarp neblaivių asmenų. Šilutės rajono policijos komisariatas informavo, kad E. K. butas įtrauktas į policijos pareigūnų lankytinų butų apskaitą. Dėl A. K. amoralaus elgesio yra pažeidžiamos nepilnamečio T. K. teisės į saugią ir sveikatai nekenksmingą aplinką, teisė turėti tinkamas sąlygas poilsiui. Atsakovai, gyvendami E. K. išnuomotame bute, savo elgesiu - nuolatiniu piktnaudžiavimu alkoholiu, triukšmavimu ir konfliktavimu su neįgalia negalinčia savęs apginti E. K., naudojamu psichologiniu smurtu ir grasinimu panaudoti fizinį smurtą pastarosios atžvilgiu kelia grėsmę E. K. ir daro žalingą įtaką jos sūnui T. K. A. buvimas namuose E. K. ir jos sūnui sukuria didžiulę psichologinę įtampą. Tokioje aplinkoje neįgaliesiems E. K. ir T. K. nėra normalių sąlygų saugiai gyventi bute. Vaikas, būdamas namuose savaitgaliais ir atostogų bei švenčių metu, neturi normalių sąlygų, kurių reikia vaiko normaliai nepilnamečių fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai. Tokiais atsakovų veiksmais yra pažeidžiami neįgalių motinos ir vaiko teisės ir interesai, neigiamai veikiamas ir įtakojamas besiformuojantis vaiko charakteris.

6Tretysis asmuo E. K. ieškinį palaiko ir paaiškino, kad atsakovai A. K. ir R. P. jos išsinuomotame bute nuolat girtauja, kelia triukšmą, neprisideda prie buto išlaikymo, todėl jai vienai tenka už viską mokėti, ne kartą kvietė policiją atsakovams raminti. Dėl tokio atsakovų elgesio jos sūnui T. K. nėra sąlygų normaliai gyventi.

7Trečiojo asmens- Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Atsiliepime neprieštarauja dėl atsakovų iškeldinimo iš buto, esančio Jakštelių g.6-5, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. ( b.l. 47-48).

8Atsakovė A. K. ieškinį pripažino ir paaiškino, kad ji su sūnumi R. P., atsikėlę į E. K. išsinuomotą butą, kiek išgalėdavo prisidėdavo prie buto išlaikymo, tačiau paskutinį kartą už paslaugas mokėjo tik prieš 3 m. Šiuo metu nepadeda išlaikyti buto, nes neturi pajamų. Nurodo, kad girtauja su sūnumi tik per šventes ir gimtadienius, tačiau ne kasdien. Šiame bute netriukšmauja, tik kartais susipyksta. Pašaliniai asmenys į butą užeina tik su reikalais. Buto nuomos sutartyje ji nenurodyta kaip nuomininkė, sutinka išsikelti iš šio buto.

9Atsakovas R. P. ieškinio nepripažįsta ir paaiškino, kad 2000 m. liepos mėn., grįžęs iš įkalinimo vietos, apsigyveno E. K. išsinuomotame bute su jos sutikimu. Gyvenant šiame bute išgėrimų būdavo retai, nebuvo triukšmaujama, draugai užeidavo tik su reikalais. Darbo biržoje gautus pinigus atiduodavo mamai, o ar ši prisidėdavo prie buto išlaikymo nežino. Apie 3 m. laiko jis nemoka mokesčių už butą, kadangi neturi pajamų. Savo gyvenamojo būsto neturi ir dėl jo gavimo niekur nesikreipė.

10Institucijos, teikiančios išvadą Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė L. S. ieškinį prašo tenkinti ir paaiškino, kad E. K. ne dėl savo kaltės negali užtikrinti savo sūnui tinkamų gyvenimo sąlygų.

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų matyti, kad E. K. 2010-08-12 prašymu kreipėsi į prokuratūrą dėl jos sesers A. K. iškeldinimo iš E. K. nuomojamo socialinio būsto - buto, esančio adresu: ( - ). Prašyme nurodė, kad atsakovė netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas E. K. ir jos nepilnamečiui sūnui T. K. kartu gyventi. Niekur nedirbanti A. K. gyvena palaidą gyvenimo būdą į jos nuomojamą būstą ji vedasi girtaujančius asmenis su kuriais kartu girtauja, triukšmauja, naudoja elektros energiją bei vandenį, nemokėdama mokesčių, nepaiso prašymų tinkamai elgtis namuose. Atsakovė geranoriškai išsikelti iš E. K. nuomojamo būsto nesutinka (b. l. 6).

13Minėtą gyvenamąjį būstą 1999 m. Juknaičių seniūnas suteikė E. K., atsižvelgdamas į jos prašymą, gautą kilusio gaisro metu 1999-03-31 sudegus jos butui daugiabučiame name ( - ). Šis juridinę reikšmę turintis faktas buvo nustatytas Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-04-15 sprendimu. Remiantis šiuo sprendimu, Šilutės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi administracijos direktoriaus 2010-06-14 įsakymu Nr. A1-655 „Dėl E. K. pripažinimo pagrindine buto nuomininke“ (b. l. 10), 2010-06-17 sudarė gyvenamosios patalpos (socialinio būsto), esančios Jakštelių g. 6-5, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r., nuomos sutartį Nr. Rs (9.40)-530 su E. K., kuria nustatė, kad šios gyvenamosios patalpos yra išnuomojamos jai ir jos sūnui T. K. (b. l. 7-9).

141999-03-31 kilusio gaisro metu buvo sunaikintas ir atsakovės gyvenamasis būstas, buvęs tame pačiame name. Tačiau ji nesikreipė su prašymu į seniūniją dėl socialinio būsto jai suteikimo. Atsakovė 1999 m. spalio mėn. savavališkai, nepaisydama E. K. nesutikimo, įsikėlė į E. K. suteiktą gyvenamąjį būstą adresu Jakštelių g. 6-5, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r., kuriame iki šiol gyvena. Į patarimus pateikti prašymą registruotis eilėje socialiniam būstui gauti atsakovė nereaguoja. 2000 metais, atlikęs bausmę įkalinimo įstaigoje, E. K. bute apsigyveno ir A. K. sūnus R. P., kuris 2002-12-12 Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu vėl buvo nuteistas už įvykdytą vagystę, kitus nusikaltimus. Paskutinį kartą iš įkalinimo vietos paleistas 2003-09-02. Šiuo metu jis taip pat gyvena E. K. nuomojame bute. Atsakovas niekur bedirba, pajamų neturi, nemoka mokesčių, gyvena palaidą gyvenimą, namuose kartu su savo bei motinos draugais girtauja, konfliktuoja.

15Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-07-02 įsakymu Nr. Al-594 E. K. šeima dėl socialinių įgūdžių stokos įrašyta į Rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos 2008-08-22 sprendimu Nr. S8-292 šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose. E. K. yra nustatytas neįgalumas. Jai 1989 m. buvo nustatyta II invalidumo grupė, invalidumo priežastis - susirgimas iš vaikystės. 2007-09-20 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos III teritorinis skyrius turimą II invalidumo grupę prilygino 35 % darbingumo lygiui, netektas darbingumas - 65 % (b. l. 13, 22). Jos sūnus T. K. (b. l. 14) taip pat yra neįgalus, jam nustatytas lengvas neįgalumo lygis (b. l. 15). Vaikas mokosi Rusnės specialiojoje mokykloje, gyvena šios mokyklos bendrabutyje. Savaitgaliais, atostogų metu bei švenčių dienomis jis grįžta į namus.

16Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnas informuoja, kad E. K. nuomojamame bute vieną kambarį yra užėmusi atsakovė A. K.. E. K. dažnai skundžiasi, kad savo namuose su nepilnamečių sūnumi negali ramiai gyventi, nes atsakovė veda nepadorų gyvenimo būdą, į namus kviečiasi girtaujančius, triukšmaujančius, ištvirkaujančius asmenis. E. K. iš atsakovės yra patyrusi grasinimų susidoroti fiziškai, teko patirti gaisro pavojų. Tokį elgesį tenka stebėti vaikui T. K. ir tai paaštrina jo ir motinos santykius. Reaguojant į skundus lankėsi šiuose namuose, kur aptikdavo neblaivių, rūkančių, pusiau nuogų asmenų, kurie ne visada geranoriškai sutikdavo apleisti E. K. namus. Kalbėtasi su atsakove, kuri pasižadėdavo laikytis rimties, tačiau savo įsipareigojimų niekada nesilaiko. Atsakovė neprisideda prie buto išlaikymo ir dėl jos negatyvaus elgesio sudarytos nepalankios gyvenimo sąlygos (b. l. 16, 17-18, 19, 20).

17Vaiko teisių apsaugos skyrius 2010-09-08 rašte Nr. VT2(17.40)-1407 teigia, kad E. K. namuose gyvenantys atsakovai, patys nuolat girtaudami, sudaro galimybę namuose lankytis ir girtauti amoralaus elgesio asmenims. Jie neprisideda prie buto išlaikymo, nemoka mokesčių, nesirūpina buitimi, su neįgalia E. K. elgiasi grubiai ir nepagarbiai. E. K., būdama neįgali, negalėdama išspręsti susidariusių problemų namuose bei apginti savęs ir savo sūnaus nuo neigiamos atsakovų įtakos, ne kartą kreipėsi pagalbos į Juknaičių seniūnijos socialinę darbuotoją darbui su socialinės rizikos šeimomis, į Vaiko teisių apsaugos skyrių. Specialistai lankėsi namuose ir bendravo su A. K. dėl jos netinkamo elgesio. Pagal galimybes E. K. yra sutvarkiusi namų buitį, tačiau užtikrinti sūnaus saugumą ir poilsį dėl neigiamo atsakovų elgesio ji negali. Į E. K. prašymus liautis girtavus ir apleisti būstą atsakovai nereaguoja. E. K. iš atsakovų bei jų sugėrovų patiria ne tik psichologinį, tačiau ir fizinį smurtą. Kadangi namuose girtaujama ne tik dienos, bet ir nakties metu, T. K. namuose negali tinkamai pailsėti, jaučiasi nesaugus, kai kyla konfliktai tarp neblaivių asmenų. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyris 2010-06-17 raštu Nr. 30-94-S-8347, atsakydami į Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštą dėl A. K. netinkamo elgesio bei užtikrinant nepilnamečio T. K. saugumą namuose, informavo, kad E. K. butas įtrauktas į policijos pareigūnų lankytinų butų apskaitą, todėl šiame bute bus nuolat lankomasi. Vaiko teisių apsaugos skyrius pateiktoje išvadoje konstatuota, kad dėl A. K. amoralaus elgesio yra pažeidžiamos nepilnamečio T. K. teisės į saugią ir sveikatai nekenksmingą aplinką teisė turėti tinkamas sąlygas poilsiui ir teisėti interesai, todėl yra tikslinga iškeldinti A. K. iš E. K. nuomos pagrindais suteikto socialinio būsto (b. l. 27-28, 33).

18Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus, 2010-09-08 buities patikrinimo akto išvadoje konstatuota, kad dėl atsakovų elgesio dabartinės gyvenimo sąlygos E. K. namuose yra nepalankios vaiko ir pačios E. K. gyvenimui, darančios neigiamą įtaką nepilnamečiui vaikui(b. l. 29-31).

19Liudytojos V. G., dirbanti Juknaičių seniūnijos socialine darbuoja, ir Vilija Kuznecova, dirbanti Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialiste parodė, kad nuo tada, kai į butą atsikėlė atsakovai, E. K. nuolat kreipdavosi į seniūniją prašydama išspręsti kilusias problemas, kurių pati negali išspręsti. Ji buvo įrašyta į rizikos šeimų apskaitą. Lankantis namuose rasdavo amoralių asmenų, kurie buvo atsakovų draugai ir jie vengdavo išeiti, namuose neigiamos gyvenimo sąlygos. Atsakovai nuolat girtauja, todėl dažnai kviečiama policija. Jie neprisideda prie buto išlaikymo. Dėl atsakovų netinkamo elgesio vaikui T. K. namuose sudarytos netinkamos gyventi sąlygos.

20Liudytoja S. M. parodė, kad atsakovai beveik kiekvieną vakarą namuose su draugais girtauja ir triukšmauja, išgertuvės trunka per naktis. R. P. dažnai konfliktuoja su A. K..

21Lietuvos Respublikos CK 6.611 str. nurodyta, jei nuomininkas, jo šeimos nariai arba kiti kartu su jais gyvenantys asmenys, kurie netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, nuomotojo arba kitų asmenų, kuriems trukdoma normaliai gyventi, reikalavimu gali būti iškeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai A. K. ir R. P., gyvendami E. K. išnuomotame bute, esančiame adresu Jakštelių g. 6-5, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r., savo elgesiu - nuolatiniu piktnaudžiavimu alkoholiu, triukšmavimu ir konfliktavimu su neįgalia negalinčia savęs apginti E. K., naudojamu psichologiniu smurtu ir grasinimu panaudoti fizinį smurtą pastarosios atžvilgiu kelia grėsmę jai ir daro žalingą įtaką jos sūnui T. K. A. buvimas namuose tiek E. K., tiek jos sūnui sukuria didžiulę psichologinę įtampą. Šios aplinkybės įrodo, kad tokioje aplinkoje neįgaliems E. K. ir jos sūnui T. K. nėra normalių sąlygų saugiai gyventi bute, kurio nuomininkais yra būtent jie. Vaikas, būdamas namuose savaitgaliais ir atostogų bei švenčių metu, neturi normalių sąlygų, kurių reikia vaiko normaliai nepilnamečių fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai. Tokais atsakovų veiksmais yra pažeidžiami neįgalių motinos ir vaiko teisės ir interesai, neigiamai veikiamas ir įtakojamas besiformuojantis vaiko charakteris. Esant šioms aplinkybėms atsakovai A. K. ir R. P. iškeldintini iš E. K. nuomojamo socialinio būsto - buto, esančio adresu Jakštelių g. 6-5, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r., nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

22Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis: po 66,50 Lt žyminio mokesčio ir po 27,55 Lt pašto išlaidų, iš viso po 94,05 Lt valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93str., 96str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 - 268 str., 270 str.,

Nutarė

24ieškinį patenkinti.

25Iškeldinti atsakovus A. K., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens kodas ( - ) iš buto, esančio ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

26Priteisti iš A. K. ir R. P. iš kiekvieno po devyniasdešimt keturis litus 05 ct (94,05 Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Ilonai Kobelevaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei E. R., atsakovams A. K. ir R. P., trečiajam... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 6. Tretysis asmuo E. K. ieškinį palaiko ir paaiškino, kad atsakovai A. K. ir R.... 7. Trečiojo asmens- Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovas... 8. Atsakovė A. K. ieškinį pripažino ir paaiškino, kad ji su sūnumi R. P.,... 9. Atsakovas R. P. ieškinio nepripažįsta ir paaiškino, kad 2000 m. liepos... 10. Institucijos, teikiančios išvadą Šilutės rajono savivaldybės... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų matyti, kad... 13. Minėtą gyvenamąjį būstą 1999 m. Juknaičių seniūnas suteikė E. K.,... 14. 1999-03-31 kilusio gaisro metu buvo sunaikintas ir atsakovės gyvenamasis... 15. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-07-02 įsakymu... 16. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnas... 17. Vaiko teisių apsaugos skyrius 2010-09-08 rašte Nr. VT2(17.40)-1407 teigia,... 18. Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinės rizikos šeimos,... 19. Liudytojos V. G., dirbanti Juknaičių seniūnijos socialine darbuoja, ir... 20. Liudytoja S. M. parodė, kad atsakovai beveik kiekvieną vakarą namuose su... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.611 str. nurodyta, jei nuomininkas, jo šeimos nariai... 22. Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis: po 66,50... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 - 268 str., 270... 24. ieškinį patenkinti.... 25. Iškeldinti atsakovus A. K., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens kodas ( - )... 26. Priteisti iš A. K. ir R. P. iš kiekvieno po devyniasdešimt keturis litus 05... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...