Byla e2-37317-466/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį dokumentinio proceso tvarka atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mechel Nemunas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ainava“ kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 425 straipsnio nustatyta tvarka ir prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mechel Nemunas“ 770,19 Eur skolą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovę informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (CPK 427 straipsnio 2, 4 dalys).

6Ieškinys tenkintinas.

7Vadovaujantis CPK 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2019 m. rugsėjo 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 11359, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės gamybinių patalpų, esančių ( - ), valymą, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje numatytą kainą. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal minėtą sutartį įvykdė tinkamai ir tuo pagrindu išrašė atsakovei 2019 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija SU Nr. AKA0035491, 770,19 Eur sumai, kurią atsakovė turėjo apmokėti iki 2019 m. spalio 10 d. Atsakovė minėtas paslaugas priėmė, pretenzijų dėl jų kokybės nereiškė, tačiau nurodytos PVM sąskaitos – faktūros iki ieškinio pateikimo teismui dienos neapmokėjo. Priešingų duomenų byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnį, 6.720 straipsnio 3 dalį, klientas turi prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje esantys duomenys sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovė praleido prievolės atsiskaityti su ieškove už suteiktas valymo paslaugas įvykdymo terminą, todėl laikytina pažeidusi sulygtus įsipareigojimus. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė su ieškove būtų visiškai atsiskaičiusi, todėl iš atsakovės priteistina 770,19 Eur skola.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metines palūkanos už priteistą sumą (770,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

11Ieškovė taip pat pateikė prašymą priteisti 242,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už suteiktas teisines paslaugas ir pateikė teismui 2019 m. spalio 23 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija AD Nr. 19/10/23-1 ir 2019 m. spalio 24 d. AB „Swedbank“ banko mokėjimo nurodymą Nr. 6998. Taip pat ieškovė prašė priteisti 9,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir prideda 2019 m. spalio 15 d. AB „Swedbank“ mokėjimo nurodymą Nr. 6918.

12Patenkinus ieškovės reikalavimus, vadovaujantis CPK 80 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsniu, 425 straipsnio 3 dalimi, iš atsakovės priteistinos 9,00 Eur žyminis mokestis ir 242,00 Eur išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą, iš viso – 251,00 Eur bylinėjimosi išlaidos ieškovės naudai.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 – 428 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mechel Nemunas“, į. k. 111790066, 770,19 Eur skolą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (770,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 251,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ į. k. 123875414, naudai.

16Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo kopijos įteikimo privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei bendruosius reikalavimus, nustatytus procesinių dokumentų turiniui, formai, ir turi būti pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Išaiškinti atsakovei, jog jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminaraus sprendimo, ieškinio bei jo priedų kopijas išsiųsti atsakovei.

19Sprendimui įsiteisėjus, sprendimo kopiją išsiųsti ieškovei.

20Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai