Byla 2A-305/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eikla“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-293-267/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autoviga“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eikla“ dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Tamuva“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl preliminariosios sutarties vykdymo, kai viena šalis savo įsipareigojimus įvykdė, o kita šalis atsisakė juos vykdyti.

4Ieškovas UAB „Autoviga“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Eikla“ 260 000 litų skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 16 d. su atsakovu UAB „Eikla“ sudarė preliminarią turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas ateityje įsipareigojo nupirkti sutartyje nurodytą turtą, kuris bus įneštas į steigiamą UAB „Tamuva“ įstatinį kapitalą, o sutarties pagrindu ieškovui atlikus 250 000 litų mokėjimą, įnešus turtą į UAB „Tamuva“ įstatinį kapitalą, ieškovas gaus 50 procentų UAB „Tamuva“ akcijų. Be to, kadangi šalys sutarė veikti kartu ir vykdyti jungtinę veiklą, o UAB „Tamuva“ įsteigimui trūko lėšų, ieškovas atsakovui dar papildomai įsipareigojo pervesti 10 000 litų. Ieškovui įvykdžius įsipareigojimus ir pervedus 250 000 Lt atsakovui bei 10 000 Lt UAB „Tamuva“, atsakovas neperdavė ieškovui UAB „Tamuva“ akcijų ir atsisakė grąžinti pagal preliminarią sutartį gautus pinigus, motyvuodamas neaiškiu pareiškimu apie tai, kad jis sulaiko ieškovui grąžintinas sumas kaip garantiją už kažkokių nebūtų įsipareigojimų įvykdymą atsakovui.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 23 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino visiškai.

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi priėmė atsakovo UAB „Eikla“ teismui pateiktus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir 2009 m. birželio 23 d. preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodoma, kad ieškinys nepagrįstas, nes 2007 m. rugpjūčio 16 d. sutartis turi būti aiškinama neatsiejamai nuo 2007 m. rugsėjo mėn. šalių sudarytos jungtinės veiklos sutarties, skirtos sureguliuoti tarp ginčo šalių susiklosčiusius bendros ūkinės – komercinės veiklos bei turtinius santykius. Kilus nesutarimui atsakovas UAB „Eikla“ pasinaudojo Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) laiduojama teise sustabdyti prievolės vykdymą bei uždelsė preliminarioje sutartyje numatytą pagrindinės sutarties pasirašymą, nes ieškovas nesilaikė Jungtinės veiklos sutartyje numatytų įsipareigojimų – nevykdė pareigos teikti veiklos partneriams duomenis apie gautas pajamas iš jungtinės veiklos. Atsakovo duomenimis, ieškovas iš bendros veiklos 2007 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais gavo 215 722, 93 Lt pajamų, kurias, pažeisdamas partnerių interesus, pasisavino. Tokie ieškovo veiksmai prieštarauja jungtinės veiklos esmei, todėl atsakovas, norėdamas apsaugoti partnerių interesus, uždelsė 2007 m. rugpjūčio 16 d. sutarties vykdymą. Sutartyje nurodytas 3 metų terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti nėra pasibaigęs. Atsakovas nurodė, kad iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. šalys turi galimybę sudaryti pagrindinę sutartį. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas jam sumokėjo tik 250 000 Lt, o ieškiniu prašo priteisti 260 000 Lt. Todėl atsakovas prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui UAB „Autoviga“ iš atsakovo UAB „Eika“ 250 000 Lt, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo įvykdymo, 2 981 Lt dydžio žyminį mokestį, 962 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 41,14 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nurodė, kad atsakovo atsikirtimai, jog ieškovas pažeidė jungtinės veiklos partnerių interesus, dėl ko buvo uždelstas 2007 m. rugpjūčio 16 d. preliminariosios sutarties vykdymas, prieštarauja CK 6.165 str. 5 d., nes šalių sudarytoje sutartyje numatyti atsakovo UAB „Eikla“ įsipareigojimai per šešis mėnesius nuo preliminarios sutarties pasirašymo dienos įgyti nuosavybės teises į sutartyje nurodytą turtą (transporto priemones) ir per du mėnesius nuo šio turto įgijimo nuosavybės teise, tačiau ne vėliau kaip per trejus metus nuo preliminarios sutarties pasirašymo dienos, pasirašyti pagrindinę sutartį. Atsakovas nuosavybės teises į transporto priemones įgijo 2007 m. rugsėjo 7 d. ir 2007 m. rugsėjo 10 d. sutarčių pagrindu. Todėl 2007 m. lapkričio 11 d. pasibaigė preliminarioje sutartyje numatytos prievolės sudaryti pagrindinę sutartį įvykdymo terminas, kurį atsakovas nepagrįstai patęsė iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. Teismas nurodė, kad preliminariojoje sutartyje numatytas tikslas nebuvo pasiektas – pagrindinė sutartis nesudaryta, o preliminarios sutarties negalima reikalauti įvykdyti natūra, todėl laikytina, kad pinigai (250 000 Lt) atsakovo gauti be teisėto pagrindo ir turi būti grąžinti ieškovui.

9Byloje nustatyta, kad atsakovas pripažįsta, kad CK 6.969 str. 4 d. nustatytos formos Jungtinės veiklos sutartis nebuvo sudaryta, o ginčas dėl pajamų paskirstymo, gautų iš galimai vykdytos bendros ūkinės – komercinės veiklos, nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-7213-553/2009, kurioje ieškovo UAB „Eikla“ reikalavimas dėl 250 218, 42 Lt priteisimo iš atsakovo UAB „Autoviga“ grindžiamas CK 6.237 str. 1 d. nuostatomis (be teisinio pagrindo įgytas turtas), o ne jungtinę partnerių veiklą reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.969 str. – 6.977 str.). Todėl atsakovo argumentai dėl preliminarios sutarties nuostatų aiškinimo neatsiejamai nuo 2007 metų rugsėjo mėn. šalių sudarytos jungtinės veiklos sutarties sąlygų, ir dėl CK 6.58 str. nuostatų, reglamentuojančių sutartinių prievolių įvykdymo sustabdymą, taikymo nagrinėjamoje byloje atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

10Ieškovo reikalavimą dėl 10 000 Lt, kuriuos ieškovas UAB „Autoviga“ sumokėjo trečiuoju asmeniu byloje dalyvaujančiai UAB „Tamuva“, pirmosios instancijos teismas netenkino, nes ieškovas nepateikė leistinų įrodymų, kad šiuos pinigus gavo atsakovas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas UAB „Eikla“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

131) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. prasidėjo ir 2007 m. lapkričio 11 d. pasibaigė preliminarioje sutartyje numatytos prievolės – sudaryti pagrindinę sutartį, įvykdymo terminas. Sutarties 4 straipsnio 4 punkte buvo numatyta galimybė pratęsti atsakovo prievolės įvykdymo terminą, jei pagrindinės sutarties nėra galimybės sudaryti dėl ieškovo kaltės.

142) Aplinkybę dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo įrodinėjo ir ieškovas, todėl jis taip pat privalėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius jungtinės veiklos sutartį ir atskiras jos sąlygas. Tinkamai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas būtų turėjęs pagrindą nustatyti kitokias faktines bylos aplinkybes.

153) Abi šalys pripažįsta vykdžiusios jungtinę veiklą. Šalims pripažįstant jungtinės veiklos sudarymo faktą, esant įrodymų apie realiai vykdytą jungtinę veiklą, o ginčui kilus tik dėl jungtinės veiklos sutarties sąlygų, teismo nurodytas jungtinės veiklos formos nesilaikymas (CK 6.969 str. 4 d.) neturi įtakos sutarties galiojimui.

164) Preliminarioji sutartis buvo sudedamoji jungtinės veiklos sutarties dalis, šalių faktiškai vykdoma. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad reikalavimas dėl 10 000 Lt, ieškovo pervestų UAB „Tamuva“, buvo reiškiamas atsakovui būtent jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

175) Ieškovui nevykdant prievolės pateikti informaciją apie jungtinės veiklos sutarties vykdymą, atsakovas, remdamasis preliminariosios sutarties 4 straipsnio 4 punktu, turėjo pagrindą savo prievolių vykdymą sustabdyti.

186) Pagrindinės sutarties sudarymo terminas, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, nėra suėjęs. Atsakovas sudaryti pagrindinę sutartį neatsisako, tik reikalauja, kad ieškovas pateiktų duomenis apie vykdant jungtinę veiklą gautas pajamas ir patirtas sąnaudas.

197) Nei ieškovas, nei atsakovas nėra pareiškę apie preliminariosios sutarties arba jungtinės veiklos sutarties nutraukimą, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti 250 000 Lt grąžinimo.

208) Pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 6.58 str. 1 d. Priešingai nei nustatė teismas, tarp šalių iškilus ginčui dėl jungtinės veiklos sutarties sąlygų, atsakovas turėjo teisę sustabdyti savo prievolių įvykdymą tiek CK 6.58 str. 1 d., tiek preliminariosios sutarties 4 straipsnio 4 punkto pagrindu.

219) Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir pažeidė CK 6.193 straipsnyje nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles, nes šalims pripažįstant jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktą, ieškinio reikalavimus sprendė neatsižvelgdamas į šį faktą. Aiškindamas preliminariosios sutarties sąlygas teismas privalėjo nustatyti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų visumos padaryti įstatymais ir logika pagrįstas išvadas.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Autoviga“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

231) CK 6.969 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jungtinės veiklos sutartis turi būti rašytinė. Jei sutarties formos nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti. Kadangi byloje nebuvo pateikta rašytinė jungtinės veiklos sutartis, todėl ji, jei tokia ir buvo, minėtu pagrindu tampa negaliojanti.

242) Skundžiamoje nutartyje suformuota pozicija, kad preliminariojoje sutartyje numatytas tikslas nebuvo pasiektas – pagrindinė sutartis nesudaryta, o preliminarios sutarties negalima reikalauti įvykdyti natūra, todėl laikytina, kad pinigai (250 000 Lt) atsakovo gauti be teisėto pagrindo ir turi būti grąžinti ieškovui, atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką.

253) Atsakovas, formuluodamas savo poziciją, buvo labai nenuoseklus ir vienu metu teikė paaiškinimus, kad preliminarioji sutartis dar gali būti vykdoma ir tikisi ją sudaryti, tačiau taip pat teigė, kad preliminariosios sutarties sudaryti neketina, o 250 000 Lt sulaikė kaip garantiją, kad bus įvykdytos kitos ieškovo prievolės.

26Atsakovas UAB „Eikla“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą dėl nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo iki bus išnagrinėtas UAB „Eikla“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 29 d. sprendimo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Prašyme atsakovas nurodo, kad tarp nagrinėjamos bylos ir nurodytos Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtos civilinės bylos yra prejudicinis ryšys, t. y. sprendimas vienoje byloje būtų sprendimo kitoje byloje pagrindu.

27IV. Apeliacinio teismo argumentai

28Apeliacinis skundas netenkintinas.

29Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.).

30Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007 m. rugpjūčio 16 d. ieškovas UAB „Autoviga“ (pirkėjas) ir atsakovas UAB „Eikla“ (pardavėjas) sudarė preliminariąją turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią pardavėjas įsipareigojo parduoti, o pirkėjas nupirkti 50 procentų Sutarties 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto turto (toliau – Turtas). Pardavėjui, t. y. UAB „Eikla“, įsigijus nuosavybės teisę į 100 procentų nurodyto turto, šalys įsipareigojo sudaryti pagrindinę Turto pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Eikla“ parduos, o UAB „Autoviga“ nupirks 50 proc. Turto. Taip pat šalys numatė, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per 2 mėnesius nuo dienos, kai UAB „Eikla“ įgis nuosavybę į Turtą, tačiau ne vėliau kaip per 3 metus nuo šios sutarties pasirašymo (Sutarties 1 str. 3 d.). Be to, Sutarties 1 straipsnio 5 dalies nuostatomis, Turtas pagal pagrindinę sutartį bus parduotas, numatant sąlygą dėl jo naudojimo, t. y. Turtu apmokėti UAB „Tamuva“ išleidžiamas naujas akcijas. Preliminari Turto kaina pagal pagrindinę sutartį, kurią įsipareigoja sumokėti UAB „Autoviga“ atsakovui UAB „Eikla“, yra 250 000 Lt (Sutarties 2 str. 1 d.), o pagal preliminariąją sutartį pirkėjas (UAB „Autoviga“) per 2 darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo sumoka UAB „Eikla“ 250 000 Lt rezervavimo mokestį, kuris įskaitomas į pagrindinės sutarties kainą (Sutarties 2 str. 2-3 d.). Beje, Sutartyje nustatyta, kad nuosavybės teisė į turtą pirkėjui (ieškovui) pereina, pasirašius pagrindinę sutartį (Sutarties 2 str. 6 d.). Sutarties trečiame straipsnyje, reglamentuojančiame pagrindinės sutarties sudarymo ir vykdymo tvarką, šalys susitarė, kad pardavėjas (UAB „Eikla“) įsipareigoja per 6 mėnesius nuo preliminarios sutarties pasirašymo dienos įgyti nuosavybės teisę į Turtą, o pagrindinė sutartis bus sudaryta per 2 mėnesius nuo tos dienos, kai UAB „Eikla“ jas įgis (Sutarties 3 str. 1-2 d.). Tačiau jeigu UAB „Autoviga“ laiku neįvykdo įsipareigojimo sumokėti rezervavimo mokesčio, privalo UAB „Eikla“ mokėti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, o jeigu UAB „Eikla“ praleidžia Sutarties 3 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatytus terminus (nuosavybės teisės įgijimo ir pagrindinės sutarties sudarymo terminus), jis privalo ieškovui UAB „Autoviga“ sumokėti 0,02 proc. delspinigius, skaičiuojamus nuo rezervavimo mokesčio už kiekvieną uždelstą dieną, privalo grąžinti UAB „Autoviga“ sumokėtą rezervavimo mokestį bei sumokėti ieškovui netesybas ar baudą (Sutarties 6 str. 1-4 p.).

31Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas UAB „Autoviga“ (pirkėjas) rezervavimo mokestį, kuris įskaičiuojamas į įsigyjamą Turto kainą, – 250 000 Lt sumokėjo atsakovui UAB „Eikla“ (pardavėjui), o atsakovas neįvykdė sutartinio įsipareigojimo – neperleido UAB „Autoviga“ 50 procentų UAB „Tamuva“ akcijų. Taip pat šalys pripažįsta faktą, kad UAB „Autoviga“ 10 000 Lt sumokėjo UAB „Tamuva“. Tačiau byloje kilo ginčas dėl preliminarios sutarties galiojimo termino pabaigos ir atsakovo pareigos grąžinti ieškovui 260 000 Lt, sumokėtų preliminarios sutarties vykdymo eigoje.

32CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties, yra tas, kad preliminariosios sutarties, nurodytos CK 6.165 straipsnyje, negalima reikalauti įvykdyti natūra. Šios sutarties pažeidimo atveju galima reikalauti nuostolių atlyginimo (CK 6.165 str. 4 d.).

33Be to, CK 6.163 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad jeigu derybų metu šalys vis dėlto nepasiekia susitarimo ar vienai šaliai nepriimtinos kitos šalies siūlomos sąlygos, negalima versti šalies tęsti derybas, jeigu ši nenori derėtis, ar taikyti jai atsakomybę už tai, kad sutartis nebuvo sudaryta. Tačiau šalies teisė pradėti derybas ir jas nutraukti nėra absoliuti – šią teisę šalis gali įgyvendinti, nepažeisdama sąžiningumo principo. Jeigu derybose viena iš šalių elgėsi nesąžiningai ir sutartis nebuvo sudaryta dėl šios nesąžiningų veiksmų, tai nesąžiningai šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė. CK 6.163 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri derybų metu elgiasi nesąžiningai, privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006).

34Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, gali jos įvykdymui užtikrinti pasinaudoti ir kitais prievolių užtikrinimo būdais, tarp jų – netesybomis. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnis). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

35CK 6.165 straipsnio 5 dalies nuostatomis, jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Šalys ginčo preliminariąją sutartį sudarė 2007 m. rugpjūčio 16 d. Nurodytoje Sutartyje numatė, kad UAB „Eikla“ per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja įsigyti nuosavybės teisę į Turtą, o pagrindinė sutartis sudaroma per 2 mėnesius nuo dienos, kai UAB „Eikla“ įgyja nuosavybės teises į Turtą. Apygardos teismo teisingai nustatytais bylos duomenimis, UAB „Eikla“ nuosavybės teisę į Turtą pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu įgijo 2007 m. rugsėjo 7 d. ir 2007 m. rugsėjo 10 d. Taigi atsakovas privalėjo pagrindinę sutartį sutaryti iki 2007 m. lapkričio 11 d., tačiau šios savo pareigos neįvykdė, dėl ko prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė (CK 6.30 str., 6.165 str. 5 d.). Nors Sutarties 4 straipsnio 4 dalyje buvo numatyta galimybė pratęsti atsakovo įsipareigojimų įvykdymo terminą, pastarasis nesiėmė jokių veiksmų dėl šio termino pratęsimo, priešingai, iš byloje esančio atsakovo UAB „Eikla“ 2007 m. gruodžio 17 d. pranešimo matyti, kad pats konstatavo, jog, vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 5 dalimi, preliminarioji sutartis baigė galioti. Taigi nagrinėjamu atveju, įvertinus nurodytus bei kitus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovas nebereiškia valios sudaryti pagrindinę sutartį, nors apeliaciniame skunde ir nurodo, kad to neatsisako. O aplinkybė, kad ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jo sumokėtą 250 000 Lt rezervavimo mokestį taip pat įrodo, kad ir ieškovas nebesitiki, jog pagrindinė sutartis bus ar gali būti sudaryta. Dėl ko pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti laikytinas pasibaigusiu, o tuo pačiu pasibaigusi ir prievolė sudaryti pagrindinę sutartį. Todėl šiuo atveju, atsakovui neįvykdžius Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sumokėtas 250 000 Lt rezervavimo mokestis, kuris laikytinas pinigais, perduotais (gautais) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, turi būti grąžintas ieškovui (CK 1. 5 str., 6.237 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006).

36Atsakovas ginčija savo prievolę grąžinti 250 000 Lt, nurodydamas, kad šalys vykdė jungtinę veiklą, o preliminarioji sutartis buvo jungtinės veiklos sutarties dalis. Kadangi ieškovas nevykdė jungtinės veiklos sąlygų, atsakovas pasinaudojo savo teise sustabdyti prievolių vykdymą, tarp jų – ir sumokėto rezervavimo mokesčio grąžinimą. CK 6.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. Šiuo atveju nėra nustatyta, kad nagrinėjamos prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo nurodomos aplinkybės dėl netinkamo jungtinės veiklos sutarties sąlygų vykdymo, šiuo konkrečiu atveju nėra susiję su nagrinėjamo ginčo dalyku. Juolab kad ginčas tarp UAB „Eikla“ (šioje byloje ieškovo) ir UAB „Autoviga“ (šioje byloje atsakovo) dėl pajamų, gautų iš be teisinio pagrindo įgyto turto – teisės naudoti transporto priemones, yra jau išnagrinėtas kitoje civilinėje byloje (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2032-553/2010), kurioje priimtas 2010 m. spalio 29 d. sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka. Taigi apygardos teismas šioje byloje teisingai konstatavo, kad abi ginčo šalys, iškeldamos civilines bylas Šiaulių ir Vilniaus apygardų teismuose ir reikšdamos viena kitai turtinius reikalavimus CK 6.237 str. numatytu pagrindu, realizavo teisę kreiptis į teismą ir ginti savo pažeistas teises, dėl ko atsakovo UAB „Eikla“ sprendimas negrąžinti ieškovui pagal neįgyvendintą preliminariąją sutartį gautų pinigų, dėl šalių santykių kilus ginčams teisme, vertintinas kaip neteisėtas ir pažeidžiantis ieškovo teises.

37Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad prašymas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą jau buvo išspręstas Lietuvos apeliaciniame teisme (civilinė byla Nr. 2-346/2010), jį atmetant ir konstatuojant, kad tarp nurodytų bylų bendra yra tik tai, jog šalys viena kitai yra pareiškusios turtinius reikalavimus, tačiau tai nėra pagrindas stabdyti vieną iš bylų, nes vienoje iš bylų nustatyti faktai neturės tiesioginės reikšmės kitos bylos nagrinėjimui, o kiekvienoje byloje nustatytini skirtingi faktai, nes, nors ir kilę tarp tų pačių šalių, tačiau iš skirtingų teisinių santykių. Todėl nesant prejudicinio ryšio tarp apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamos ir pirmosios instancijos teisme išnaginėtos, tačiau apskųstos apeliacine tvarka, bylų, nėra pagrindo, vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu, stabdyti nagrinėjamą bylą.

38Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

39Kiti apeliacinio skundo argumentai ginčo sprendimui reikšmės neturi, todėl dėl jų nepasisakoma.

40Nepatenkinus apeliacinio skundo, iš atsakovo (apelianto) priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str., 93 str., 96 str., 302 str.; b. l. 188).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Eikla”, į. k. 144842766, 2,70 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl preliminariosios sutarties vykdymo, kai viena šalis... 4. Ieškovas UAB „Autoviga“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 23 d. preliminariu sprendimu... 6. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi priėmė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovas pripažįsta, kad CK 6.969 str. 4 d. nustatytos... 10. Ieškovo reikalavimą dėl 10 000 Lt, kuriuos ieškovas UAB „Autoviga“... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas UAB „Eikla“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 13. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad 2007 m.... 14. 2) Aplinkybę dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo įrodinėjo ir... 15. 3) Abi šalys pripažįsta vykdžiusios jungtinę veiklą. Šalims... 16. 4) Preliminarioji sutartis buvo sudedamoji jungtinės veiklos sutarties dalis,... 17. 5) Ieškovui nevykdant prievolės pateikti informaciją apie jungtinės veiklos... 18. 6) Pagrindinės sutarties sudarymo terminas, priešingai nei nurodė pirmosios... 19. 7) Nei ieškovas, nei atsakovas nėra pareiškę apie preliminariosios... 20. 8) Pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 6.58 str. 1 d. Priešingai nei... 21. 9) Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Autoviga“ prašo... 23. 1) CK 6.969 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jungtinės veiklos sutartis turi... 24. 2) Skundžiamoje nutartyje suformuota pozicija, kad preliminariojoje sutartyje... 25. 3) Atsakovas, formuluodamas savo poziciją, buvo labai nenuoseklus ir vienu... 26. Atsakovas UAB „Eikla“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą dėl... 27. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007 m. rugpjūčio 16 d. ieškovas UAB... 31. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas UAB „Autoviga“ (pirkėjas)... 32. CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 33. Be to, CK 6.163 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalys turi teisę laisvai... 34. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos... 35. CK 6.165 straipsnio 5 dalies nuostatomis, jeigu šalys per preliminarioje... 36. Atsakovas ginčija savo prievolę grąžinti 250 000 Lt, nurodydamas, kad... 37. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad prašymas sustabdyti šios bylos... 38. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmestinas... 39. Kiti apeliacinio skundo argumentai ginčo sprendimui reikšmės neturi, todėl... 40. Nepatenkinus apeliacinio skundo, iš atsakovo (apelianto) priteistinos... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 42. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Eikla”, į. k. 144842766, 2,70 Lt...