Byla e2S-199-460/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens S. P. (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2636-351/2015 pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (akcinės bendrovės LESTO teisių ir pareigų perėmėja) pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. P., D. P. ir antstoliui Kęstučiui Košiui dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja Šilutės rajono apylinkės teismui 2015-08-26 pateiktu pareiškimu prašė nustatyti suinteresuotam asmeniui S. P. priklausančią turto dalį, esančią bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su suinteresuotu asmeniu D. P., t. y. ½ dalį sutuoktinės turto. Nurodė, kad vykdomas išieškojimas pagal KRAAD Jūros aplinkos apsaugos agentūros, Šilutės rajono apylinkės teismo 7 vykdomuosius dokumentus dėl 14022,36 Eur ir bylinėjimosi išlaidų iš S. P. išieškotojams AB LESTO bei KRAAD Jūros aplinkos apsaugos agentūrai. Pareiškėja vykdomuosius dokumentus pateikė vykdyti antstoliui Kęstučiui Košiui. Pareiškėja gavo antstolio surašytą Turto arešto aktą, kuriuo jis areštavo ½ dalį žemės sklypo, priklausančio bendrosios jungtinės nuosavybės teise abiem sutuoktiniams bei priėmė patvarkymą areštuoti skolininko sutuoktinės lėšas banko sąskaitose. Kadangi skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine nenustatyta, antstolis pasiūlė pareiškėjai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 10 d. nutartimi pareiškimą patenkino. Nutarė nustatyti, kad S. P. asmeninės nuosavybės teise priklauso turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, t. y. ½ dalis D. P. turto, piniginių lėšų, gaunamų pajamų. Nurodė. jog pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktą, turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pripažįstamas bendrąja sutuoktinių nuosavybe.

6Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nutartį. Nurodo, jog apylinkės teismo nutartyje nurodoma AB LESTO, tačiau aprašomojoje dalyje kalbama apie 7 vykdomuosius raštus, kuriais skolos priteistos KRAAD Jūros aplinkos apsaugos agentūrai, nors ji į teismą nesikreipė. Mano, kad skolos išieškojimas iš apelianto sutuoktinės už jo administracinės teisės pažeidimus yra negalimas.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

10Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių turto dalies nustatymą.

11Bylos duomenimis nustatyta, jog S. P. pagal Šilutės rajono apylinkės teismo išduotus vykdomuosius raštus Nr.2-2960-635/2009 ir Nr. 2-2393-635/2013 yra skolingas pareiškėjai už elektros energiją bei bylinėjimosi išlaidas. Išieškotoja AB LESTO vykdomuosius dokumentus pateikė vykdyti antstoliui Kęstučiui Košiui. AB LESTO gavo antstolio 2015-08-17 siūlymą kreiptis į teismą dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

12Klaipėdos apygardos teismo 2016-02-03 nutartimi pareiškėją AB LESTO pakeitė kita pareiškėja AB „Energijos skirstymo operatorius“.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismo procesinį sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys (CPK 270 straipsnio 1 dalis). Aplinkybė, kad aprašomojoje dalyje apylinkės teismas pateikė bendro pobūdžio informaciją, nurodydamas ne tik pareiškėją, tačiau ir kitą išieškotoją, nesuteikia pagrindo skundžiamą nutartį naikinti, kadangi apylinkės teismas motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse dėl kitos išieškotojos – KRAAD Jūros aplinkos apsaugos agentūros jokio ginčo nesprendė, dėl teisių ir pareigų nepasisakė. Dėl to apelianto argumentas dėl KRAAD Jūros aplinkos apsaugos agentūros paminėjimo aprašomojoje dalyje nutarties panaikinimo kontekste yra nepagrįstas.

14Antra, apylinkės teismo nutartyje nurodytos vykdomosios bylos, vykdomos pagal vykdomuosius raštus Nr.2-2960-635/2009 ir Nr. 2-2393-635/2013, kildinamos ne iš administracinės teisės pažeidimų, kaip nurodo apeliantas, o iš civilinių teisinių santykių. Minėtų bylų, kurių pagrindu išduoti vykdomieji raštai, procesiniuose sprendimuose konstatuota, kad S. P. neteisėtai naudojo elektros energiją, todėl turi atlyginti padarytą žalą (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Akcentuotina, kad šiai teisinei situacijai spręsti visiškai nesvarbu, ar iš administracinės teisės, ar iš civilinių teisinių santykių vykdomas išieškojimas, svarbu tai, kad nustatoma turto dalis, kuri jo sutuoktinės turte priklauso būtent apeliantui pagal įtvirtintą prezumpciją (CK 3.118 straipsnis, CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kitaip tariant, apylinkės teismas pagrįstai nustatė apeliantui priklausančią turto dalį, nes apeliantui priklauso jo, ir jo sutuoktinės bendraja jungtine nuosavybe turimo turto ir pajamų ½ dalis.

15Suprantama, kad per tam tikrą laikotarpį turtas ir jo dydis dėl turto įsigijimo/realizavimo gali keistis. Dėl to galimas atvejis, jog kitas išieškotojas po kurio laiko gali kreiptis į teismą dėl kitokio turto (pajamų) ir jo dydžio nustatymo.

16Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

18Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai