Byla 2A-2267-104/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal atsakovo UAB „Karneda“ apeliacinį skundą dėl 2012-02-07 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Nataljos Cikoto, kolegijos teisėjų Onos Gasiulytės ir Vido Stankevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Talša“ ir atsakovo UAB „Karneda“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal atsakovo UAB „Karneda“ apeliacinį skundą dėl 2012-02-07 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimo, ir

Nustatė

2Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-02-07 sprendimu ieškovo ieškinį patenkino ir

3priteisė iš atsakovo UAB „Karneda“ ieškovo UAB „Talša“ naudai 22 302,72 Lt nuomos mokesčio, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 669 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat 2011-11-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo turto areštas 22 302,72 Lt sumai.

4Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, šalys 2012-08-27 teismui pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame nurodė, kad 2012-08-20 jos sudarė taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkinamas.

6Šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CPK) 42 str., 140 str. Tokie jų veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti (Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 2 d.).

7Pasirašydamos taikos sutartį, šalys patvirtino, kad taikos sutarties teisinės pasekmės joms suprantamos (taikos sutarties 9 p.), taip pat susitarė dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (taikos sutarties 7 p.).

8Pagal Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d. jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu nagrinėjant bylą apeliacine tvarka šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios.

9Pirmosios instancijos teisme ieškovas už ieškinį sumokėjo 669 Lt žyminio mokesčio (t. I, b. l. 1, 30), apeliacinėje instancijoje atsakovas už apeliacinį skundą – 669 Lt žyminio mokesčio (t. I, b. l. 117). Todėl ieškovui iš viso grąžintina 501,75 Lt, o atsakovui – 669 Lt.

10Taikos sutarties 6 punkte atsakovas įsipareigojo atlyginti visas šioje civilinėje byloje valstybės patirtas išlaidas. Pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 21 Lt teismo pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ši suma priteistina iš atsakovo.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Civilinėje byloje Nr. 2-274-855/2012 patvirtinti tokio turinio taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „Talša“ (į.k. 144806535) ir atsakovo UAB „Karneda“ (į. k. 300823474):

131. Atsakovas pripažįsta Ieškovo reikalavimus dėl 22302,72 Lt (dvidešimt dviejų tūkstančių trijų šimtų dviejų litų septyniasdešimt dviejų centų) skolos, todėl Šalys susitaria bendradarbiavimo bei abipusiu nuolaidų būdu išspręsti šioje byloje kilusį ginčą tokiomis sąlygomis:

    1. Atsakovas UAB „Karneda“ įsipareigoja po Sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 24 d., sumokėti 17 000,00 (septyniolika tūkstančių litų 00 ct) Lt skolos dalį, pervedant juos į Ieškovo UAB „Talša“, įmonės kodas 144806535, buveinė adresu Tilžės g. 156-302, Šiauliai, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT30 7290 0000 0046 7314, esančią AB banke „Citadele“.
  1. Ieškovas UAB „Talša“ atsisako šioje civilinėje byloje ieškinio reikalavimo dalies, t.y. 5302,72 Lt (penkių tūkstančių trijų šimtų dviejų litų septyniasdešimt dviejų centų) skolos dalies, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 335,00 Lt žyminio mokesčio, Ieškovo sumokėto pirmojoje instancijoje, bei kitų teismo priteistų išlaidų, t.y. 1050,00 Lt (vieno tūkstančio penkiasdešimties litų 00 ct), atsakovo UAB „Karneda“ naudai.
  1. Šalys, vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., prašo Vilniaus apygardos teismo įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti 100 proc. žyminio mokesčio už apeliacinį skundą į Atsakovo sąskaitą Nr. LT22 7300 0101 0115 3879, esančią AB bankas Swedbank.
  1. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Atsakovas ilgiau kaip 3 dienas uždels sumokėti Ieškovui Sutarties 1.1. punkte nurodytą pinigų sumą nustatytu terminu, bus laikoma, kad Atsakovas nevykdo šios Sutarties ir Ieškovas įgis teisę be atskiro įspėjimo kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl nesumokėtos Sutarties 1.1. punkte numatytos sumos ar jos dalies išieškojimo ir pateikti vykdomąjį raštą priverstiniam išieškojimui LR CPK nustatyta tvarka antstoliui.
  1. Šalys pareiškia, jog kitų savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginti viena iš kitos nereikalauja ir viena kitai pretenzijų dėl jų neturi.
  1. Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja apmokėti atsakovas UAB „Karneda“.
  1. Šalys prašo Vilniaus apygardos teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Atsakovo turto atžvilgiu, šioje byloje. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kilusias išlaidas antstoliui apmoka išieškotojas ir nereikalaus šių išlaidų išieškoti iš atsakovo.
  1. Šia Taikos sutartimi šalys prašo Vilniaus apygardos teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį, o civilinę bylą Nr. 2A-2267-104/2012 nutraukti.
  1. Sutarties Šalims yra žinomas ir suprantamas LR CPK 42 str. 1 d., 137 str. 2 d. 4 p., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d. bei LR CK 6.985 str. turinys ir taikymo pasekmės.

14Apeliacinį procesą nutraukti.

15Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-02-07 sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Talša“ ieškinį atsakovui UAB ,,Karneda“ dėl skolos priteisimo nutraukti.

16Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-11-04 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Karneda“ (į. k. 300823474, Kaštonų g. 7, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r.) turto areštą 22 302,72 Lt sumai.

17Grąžinti UAB „Talša“ 501,75 Lt (penkis šimtus vieną Lt, 75 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-10-17 AB „Citadele“ banke mokėjimo nurodymu Nr. 10171137 ir 2011-10-26 AB „Citadele“ banke mokėjimo nurodymu Nr. 10261515 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

18Grąžinti UAB „Karneda“ 669 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt devynis Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-03-19 „Swedbank“, AB banke į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, op. archyvo kodas: 2012031900620568.

19Priteisti iš UAB „Karneda“ 21 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas 5660, ,,Swedbank“, AB sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

Proceso dalyviai