Byla 2-1067-786/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovei Alvytai Vitkienei, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Utenos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl statinių pripažinimo bešeimininkiu turtu, ir

Nustatė

2pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracija pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti bešeimininkiu turtu ir nekilnojamojo turto objektus perduoti savivaldybės nuosavybėn: 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 23/11, esančius statinius Skiemonių sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 24/3, esančius statinius Troškūnų sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. liepos 31 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 19, esančius statinius Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 20/8, esančius statinius Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 22/10, esančius statinius Viešintų sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 21/4, esančius statinius Debeikių sen., Anykščių r. sav. Pareiškėjo atstovė nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 patvirtintu Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų pildymo tvarkos aprašu, yra įvykdytos statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūros. Nurodyti nekilnojamojo turto objektai Viešame registre nėra įregistruoti. Vadovaujantis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajams perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, Anykščių rajono savivaldybės administracija sudarė statinių, kurie neturi savininkų apskaitos aktus. Vykdydama Taisyklių nuostatas ir siekdama nustatyti asmenis, turinčius teisinių teisių į nekilnojamojo turto objektą, institucija tris kartus, iš jų vieną kartą respublikinėje spaudoje, kvietė atsiliepti savininkus ar kitus asmenis, turinčius teisių į apskaitomą nekilnojamąjį turtą. Nuo turto apskaitymo dienos į Anykščių rajono savivaldybės administraciją dėl dalies statinių asmenys nesikreipė ir nepateikė dokumentų, įrodančių jų daiktines teises į nurodytus objektus – statinius. Tačiau atsirado statinio – tvarto, esančio Andrioniškio k., Andrioniškio sen., Anykščių r., savininkas. Todėl darytina išvada, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijoje apskaityti nekilnojamojo turto objektai, kurie nurodyti Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktuose, išskyrus akte Nr. 19 nurodytą statinį, neturi savininkų, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie yra nežinomi. Remiantis išdėstytu, pareiškėjo atstovė prašė pareiškimą tenkinti.

3Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime pareiškėjo prašymo neginčijo, prašė bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės paaiškinimais, nustatyta, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 patvirtintu Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų pildymo tvarkos aprašu, yra įvykdytos statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūros. Nurodyti nekilnojamojo turto objektai Viešame registre nėra įregistruoti. Vadovaujantis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajams perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, Anykščių rajono savivaldybės administracija sudarė statinių, kurie neturi savininkų apskaitos aktus: 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktu Nr. 23/11, apskaitė nekilnojamojo turto objektus, esančius Skiemonių sen., Anykščių r. sav. (b. l. 11-12); 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktu Nr. 24/3, apskaitė nekilnojamojo turto objektus esančius Troškūnų sen., Anykščių r. sav. (b. l. 13); 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktu Nr. 20/8, apskaitė nekilnojamojo turto objektus, esančius Andrioniškio sen., Anykščių r. sav. (b. l. 15); 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktu Nr. 22/10, apskaitė nekilnojamojo turto objektus, esančius Viešintų sen., Anykščių r. sav. (b. l. 16); 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktu Nr. 21/4, apskaitė nekilnojamojo turto objektus, esančius Debeikių sen., Anykščių r. sav. (b. l. 17). Vykdydama Taisyklių nuostatas ir siekdama nustatyti asmenis, turinčius teisinių teisių į nekilnojamojo turto objektą, institucija tris kartus, iš jų vieną kartą respublikinėje spaudoje, kvietė atsiliepti savininkus ar kitus asmenis, turinčius teisių į apskaitomą nekilnojamąjį turtą (b. l. 7-10). Nuo turto apskaitymo dienos į Anykščių rajono savivaldybės administraciją dėl dalies statinių asmenys nesikreipė ir nepateikė dokumentų, įrodančių jų daiktines teises į nurodytus objektus – statinius. Tačiau atsirado statinio – tvarto, esančio Andrioniškio k., Andrioniškio sen., Anykščių r., savininkas. Todėl darytina išvada, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijoje apskaityti nekilnojamojo turto objektai, kurie nurodyti Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktuose, išskyrus akte Nr. 19 nurodytą statinį, neturi savininkų, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie yra nežinomi. Pareiškėjas pateikė rašytinius įrodymus, jog visos procedūros, pripažinti statinius bešeimininkiais, įvykdytos. Nenustatytos aplinkybės, jog aktuose apskaitytų daiktų pasisavinimu būtų pažeidžiamos kokių nors fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teisės į nurodytą nekilnojamąjį turtą.

6 Pareiškėjo pareiškimas pagrįstas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57 straipsnio l dalį, bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas.

7LR CK 4.58 straipsnio l dalyje nurodyta, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, pareiškėjas laikėsi visų teisės aktų reikalavimų, bei visos procedūros, pripažinti nekilnojamąjį turtą bešeimininkiu, įvykdytos, todėl darytina išvada, kad apskaityti nekilnojamojo turto objektai neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie yra nežinomi. Esant tokioms aplinkybėms šie statiniai pripažintini bešeimininkiais bei perduotini Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn (LR CPK 537 str.).

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 534-537, CPK 259 str., 260 str., 268str., 270 str.

Nutarė

9pareiškimą patenkinti.

10pripažinti bešeimininkiu ir perduoti Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn: 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 23/11, esančius statinius Skiemonių sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 24/3, esančius statinius Troškūnų sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 20/8, esančius statinius Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 22/10, esančius statinius Viešintų sen., Anykščių r. sav.; 2009 m. lapkričio 16 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akte Nr. 21/4, esančius statinius Debeikių sen., Anykščių r. sav.

11Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai