Byla 2S-1014-480/2017
Dėl Kauno darbo ginčų komisijos 2017 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. DGKS-42 ir žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Egliana ir Ko“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2953-921/2017 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Egliana ir Ko“ ieškinį atsakovui M. S. dėl Kauno darbo ginčų komisijos 2017 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. DGKS-42 ir žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Egliana ir Ko“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 2283,13 Eur skolą, atsiradusią dėl įmonės patirtų baudų, 76,35 Eur metines palūkanas, 71,00 Eur žyminį mokestį, 5 procentų metines palūkanas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. sausio 4 d. darbo ginčų komisija sprendimu iš dalies tenkino M. S. prašymą dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo. Ieškovė nesutinka su šiuo sprendimu, nes nagrinėjant atsakovo prašymą nebuvo atsižvelgta į ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ pateiktas aplinkybes apie ieškovės patirtą žalą dėl buvusio darbuotojo M. S. neteisėtų veiksmų. Ieškovė, veikdama sąžiningai, vienašališkos išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio nedarė, tačiau visą informaciją apie įmonės patirtą žalą pateikė Darbo ginčų komisijai, kuri ieškovės pateiktų įrodymų netyrė ir į jos pateiktą poziciją neatsižvelgė. Ieškovė patyrė 2 283,13 Eur žalos dėl atsakovo M. S. kaltės, t. y. atsakovui neatsakingai ir neatidžiai vykdant tiesiogines darbo funkcijas komandiruočių metu buvo paskirtos baudos. Ieškovė sumokėjo už atsakovą baudas 2 283,13 Eur sumai, todėl įgijo regresinio reikalavimo teisę į atsakingą už padarytą žalą asmenį.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ ieškinį atsakovui M. S. dėl Kauno darbo ginčų komisijos 2017 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. DGKS-42 ir žalos atlyginimo atsisakė priimti ir nurodė jį grąžinti ieškovei; išaiškino ieškovei, kad dėl ieškinyje reiškiamų reikalavimų ji turi kreiptis į Darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra ieškovės bendrovė.
 2. Teismas nurodė, kad Darbo ginčų komisija nagrinėjo atsakovo M. S. prašymą dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo, tačiau nenagrinėjo reikalavimo atlyginti žalą už ieškovės sumokėtas baudas dėl darbuotojo kaltės. Teismas pažymėjo, jog ieškovė, prieš kreipdamasi į teismą dėl žalos atlyginimo, privalo pasinaudoti įstatymų nustatyta išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Ieškovė nepateikė duomenų, kad kreipėsi į Darbo ginčo komisiją dėl ieškinyje reiškiamų reikalavimų patenkinimo – žalos atlyginimo, todėl teismas sprendė, kad ieškovė nepasinaudojo ginčo išankstine nagrinėjimo ne teisme tvarka ir ieškovės ieškinį atsisakė priimti.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Egliana ir Ko“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 10 d. nutartį ir nagrinėti bylą bendrąją ginčo teisenos tvarka, remiantis rašytiniais įrodymais, kurie pridėti prie atskirojo skundo (b. l. 13). Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad buvo kreiptasi į Darbo ginčų komisiją ir yra skundžiamas šios komisijos sprendimas, dėl kurio teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartyje nėra išsakęs nuomonės.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo 2017 m. vasario 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės ieškinį konstatavus, kad buvo nesilaikyta šiai bylų kategorijai nustatytos išankstinės bylos sprendimo ne teisme tvarkos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Civilinio proceso kodekso (CPK) 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos. Kokiu būdu ginti savo teisę ar įstatymų saugomą interesą pasirenka ieškovas, ieškinyje nurodydamas reikalavimą (ieškinio dalyką) ir aplinkybes, kuriomis grindžia šį reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą) (CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.). Ieškinio priėmimą bendrosios kompetencijos teisme reglamentuoja CPK 137 straipsnio normos. Ieškovės pareikštą ieškinį teismas atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kuriame numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos
 4. Darbo kodekso (toliau – DK) 287 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus, jeigu šis Kodeksas ar kiti įstatymai nenustato kitokios individualaus darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos. DK 299 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismuose nagrinėjami šio Kodekso 296 straipsnyje nustatyta tvarka apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimai. Pagal DK 296 straipsnį, jeigu ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos per mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos gali pareikšti ieškinį apylinkės teisme, vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso nuostatomis. DK 299 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami individualūs darbo ginčai dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva, dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva, dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.
 5. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 2283,13 Eur skolą, atsiradusią dėl įmonės patirtų baudų. Ieškovė reikalavimą dėl materialinės žalos atlyginimo grindžia darbo kodekso normomis (DK 245 str., 246 str.), prašoma atsakovui taikyti visišką materialinę atsakomybę (DK 255 str. 1 d.). Toks reikalavimas yra kilęs iš darbo teisinių santykių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog pirmiausia šis ginčas turi nagrinėjamas darbo ginčų komisijoje. Tačiau iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė nesutinka su priimtu 2017 m. sausio 4 d. Darbo ginčų komisijos sprendimu Nr. DGKS-42, nes nagrinėjant atsakovo M. S. prašymą nebuvo atsižvelgta į ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ pateiktas aplinkybes apie ieškovės patirtą žalą dėl buvusio darbuotojo neteisėtų veiksmų. Nesutikdama su minėtu Darbo ginčų komisijos sprendimu, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl, jos nuomone, pažeistų teisių gynimo (DK 296 str. 299 str. 1 d.).
 6. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovės pirmosios instancijos teismui pateiktą ieškinį, konstatuoja, kad ieškinyje ieškovės pareikštas reikalavimas (ieškinio dalykas) neatitinka ieškinyje nurodytų aplinkybių, kuriomis ieškovė grindžia šį reikalavimą (faktinio ieškinio pagrindo). Jei pateiktas ieškinys nėra pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos nėra suprantami, tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas sprendžiamas per trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str. 2 d., 413 str. 2 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs minėtus ieškinio trūkumus, turėjo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą, o ne atsisakyti priimti ieškinį tik pagal ieškiniu pareikštą reikalavimą, tačiau neįvertinęs ieškinyje nurodytų aplinkybių.
 7. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ ieškinį, netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl skundžiama Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 10 d. nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

10

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

12Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai