Byla T-XX-36-10

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Trakų rajono savivaldybės tarybai, Trakų rajono savivaldybės administracijai, valstybės įmonei Registrų centrui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vyriausybei, Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, dėl perdavimo - priėmimo akto, sprendimo ir daikto registracijos panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005 m. rugsėjo 16 d. sudarytą ir 2006 m. gegužės 11 d. suderintą nekilnojamojo turto objekto - prieplaukos, kurios unikalus Nr.4400-0839-4209 ir kurios nurodytas adresas - „Trakų r. sav., Trakų m., Užutrakio g.17A“, kadastrinių matavimų bylą; 2) panaikinti 2006 m. kovo 1 d. perdavimo - priėmimo aktą Nr.2256-79, kuriuo Vilniaus apskrities viršininkas perdavė, o Trakų rajono savivaldybės meras perėmė vieną prieplauką ir tiltą, esančius Kęstučio g.16, Trakuose; keturias prieplaukas, esančias Kęstučio g.18, 20, 22, 24, Trakuose; vieną prieplauką, esančią Slėnio g.1A, Trakuose, ir vieną prieplauką, esančią Užutrakio g.17A, Trakuose; 3) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2006 m. birželio 22 d. atliktą nekilnojamojo daikto - prieplaukos, esančios Užtrakio g.17A, Trakuose, registraciją nekilnojamojo turto registre; 4) panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.S1-239 „Dėl turto perdavimo Trakų rajono priešgaisrinei gelbėjimo įstaigai“ 1 punktą.

4Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais dokumentais neteisėtai buvo įformintas valstybei nuosavybės teise priklausančių prieplaukų perdavimas Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn. Šios prieplaukos yra valstybei nuosavybės teise priklausančio ir pareiškėjui patikėjimo teise perduoto valdyti turto - Užutrakio dvaro sodybos komplekso priklausiniai. Pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, šias prieplaukas, tvarkant pareiškėjo valdomus kultūros paveldo objektus, yra numatoma nugriauti. Tačiau be jokio teisinio pagrindo, apie tai neinformavus pareiškėjo, ginčo prieplaukos buvo perduotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnį, savivaldybės nuosavybėn buvo galima perduoti tik jos patikėjimo teise jau valdomą valstybės turtą. Nagrinėjamu atveju Trakų rajono savivaldybė ginčo turto patikėjimo teise nevaldė (šį turtą valdė pareiškėjas), todėl šis turtas negalėjo būti perduotas savivaldybės nuosavybėn. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.S1-239 Trakų rajono priešgaisrinei gelbėjimo įstaigai perdavė patikėjimo teise valdyti tokį valstybei priklausantį turtą, kuris iš viso net nebuvo nustatyta tvarka perduotas Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas prašymo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad 2006 m. kovo 1 d. perdavimo - priėmimo aktas Nr.2256-79 yra surašytas vadovaujantis Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymu, o Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 27 d. sprendimas Nr.S1-239 yra priimtas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu. Ginčo teisiniuose santykiuose Vilniaus apskrities viršininkas ir Trakų rajono savivaldybės institucijos nevykdė valdžios funkcijų, bet realizavo civilines teises ir pareigas. Esant tokioms aplinkybėms, kyla abejonė, ar keliamas ginčas neturėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Byloje ginčijamu perdavimo - priėmimo aktu valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas buvo perduotas Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn, o ginčijama Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.S1-239 dalimi nekilnojamasis turtas, šiame sprendime įvardintas kaip valstybės perleistas Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn, buvo perduotas patikėjimo teise valdyti Trakų rajono priešgaisrinei gelbėjimo įstaigai. Šiais aktais atsakovai iš esmės įformino turto disponavimo veiksmus, t. y. priimdami šiuos aktus, atsakovai veikė kaip civilinių teisinių santykių dalyviai.

9Nors pareiškėjo ginčijami kadastrinių matavimų bylos sudarymo bei nekilnojamojo daikto registracijos nekilnojamojo turto registre veiksmai (aktai) yra susiję su nekilnojamojo turto registro tvarkytojo vykdoma viešojo administravimo veikla, tačiau pareiškėjo reikalavimai, nukreipti į šiuos veiksmus (aktus), yra susiję su jo reikalavimais dėl minėtų perdavimo - priėmimo akto bei Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo. Visų pareiškėjo pareikštų reikalavimų yra bendras tikslas - nuginčyti atitinkamo nekilnojamojo turto perleidimą savivaldybės nuosavybėn bei savivaldybės atliktus jos nurodomo iš valstybės įgyto turto disponavimo veiksmus, kaip įvykdytus pažeidžiant teisės normas, reglamentuojančias disponavimą viešąja nuosavybe.

10Taigi, nagrinėjamu atveju ginče dominuoja civiliniai teisiniai aspektai, todėl šis ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis, 26 straipsnio 2 dalis).

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

122-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Trakų rajono savivaldybės tarybai, Trakų rajono savivaldybės administracijai, valstybės įmonei Registrų centrui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vyriausybei, Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, dėl perdavimo - priėmimo akto, sprendimo ir daikto registracijos panaikinimo perduoti Trakų rajono apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai