Byla 2-1035/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Bikuvos“ prekybos ir uždarosios akcinės bendrovės „Meleksas“, trečiojo asmens akcinės bendrovės „Visagino mechanizacija“ ir atsakovo valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, uždarosios akcinės bendrovės „Ainuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Algrasa“, uždarosios akcinės bendrovės „Bikuvos“ prekybos, uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos hidrotechnika“, uždarosios akcinės bendrovės „Meleksas“ ir akcinės bendrovės „VITI“ ieškinius dėl atsakovo valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Luodė“, akcinė bendrovė „Visagino mechanizacija“, valstybės įmonė „Turto bankas“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje prašyta iškelti atsakovo VĮ „Visagino statybininkai“ bankroto bylą. Ieškovas Ūkio ministerija prašė skirti bankroto administratoriumi G. M. arba UAB „Ius Positivum“, ieškovai UAB „Ainuva“ ir AB „VITI“, trečiasis asmuo UAB „Luodė“ – UAB „SBS Legale“, ieškovai UAB „Algrasa“ ir UAB „Meleksas“ – UAB „Nemokumo sprendimai“, ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba – UAB „Tigesta“, ieškovas UAB „Indebt“ – UAB „Ius Positivum“, ieškovas BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ – UAB „Projektų vertinimo biuras“, trečiasis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ – UAB „Bankrotas“, trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ – UAB „Vilniaus administratoriai“, o trečiasis asmuo VSDFV Utenos skyrius – UAB „Inovestus“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi iškėlė atsakovo bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Projektų vertinimo biuras“.

8Teismas bankroto administratorių skyrė įvertinęs siūlomų administratorių užimtumą pagal įmonėje dirbančių administratorių ir jų teikiamų administravimo paslaugų skaičių bei turimą patirtį administruojant įmones pagal baigtų bankroto procedūrų skaičių nutarties priėmimo dienos duomenimis (G. M. vykdo 17 bankroto procedūrų, baigtos 3 bankroto procedūros; UAB „Nemokumo sprendimai“ 4 administratoriai teikia paslaugas 17 įmonių, baigtų procedūrų nėra; UAB „SBS Legale“ 2 administratoriai administruoja 16 įmonių, baigtos 7 bankroto procedūros; UAB „Projektų vertinimo biuras“ 3 administratoriai teikia paslaugas 10 įmonių, baigtos 46 bankroto procedūros; UAB „Bankrotas“ 5 administratoriai teikia paslaugas 36 įmonėms, baigtos 29 bankroto procedūros; UAB „Ius Positivum“ 3 administratoriai vykdo 44 įmonių bankroto procedūras, baigtos 24 bankroto procedūros; UAB „Inovestus“ 5 administratoriai teikia paslaugas 25 įmonėms, baigtos 7 bankroto procedūros; UAB „Vilniaus administratoriai“ 2 administratoriai vykdo 7 įmonių bankroto procedūras, baigtų procedūrų nėra; UAB „Tigesta“ 5 administratoriai teikia paslaugas 31 bankrutavusiai įmonei, baigtos 51 bankroto procedūros).

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

10Ieškovai UAB „Bikuvos“ prekyba ir UAB „Meleksas“, trečiasis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ ir atsakovas VĮ „Visagino statybininkai“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Projektų vertinimo biuras“, ir skirti administratoriumi jų siūlomą asmenį.

11Ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba prašo skirti bankroto administratoriumi UAB „Tigesta“. Ieškovas nurodo pagrįstai abejojantis, ar paskirtasis administratorius sugebės tinkamai administruoti atsakovo bankroto procesą, užtikrinti atsakovo ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Tuo tarpu ieškovo siūlomas administratorius turi reikiamą kvalifikaciją ir yra sukaupęs didžiulę patirtį administruojant atsakovo profilio įmones. Tai leis kreditoriams mažesnėmis sąnaudomis vykdyti bankroto procedūras. UAB „Tigesta“ yra tinkamiausia administruoti atsakovo bankroto procesą.

12Ieškovas UAB „Meleksas“ prašo skirti bankroto administratoriumi UAB „Nemokumo sprendimai“. Ieškovo teigimu, teismas neatsižvelgė į pas paskirtąjį administratorių dirbančių fizinių asmenų bankroto administratorių vykdomas bankroto procedūras ir neteisingai įvertino siūlomų administratorių užimtumą. Ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus darbuotojams vidutiniškai tenka po 5 bankrutuojančias įmones, o paskirtojo administratoriaus darbuotojams – net po 13,3 įmones. Būdamas mažiau užimtas, siūlomas bankroto administratorius galės geriau vykdyti tenkančias funkcijas. Ieškovo nuomone, teismas pervertino paskirtojo administratoriaus patirties reikšmę. Siūlomo bankroto administratoriaus darbuotojai yra baigę 50 įmonių bankroto procedūras, turi patirtį administruojant dideles įmones. Siūlomas administratorius bendradarbiauja su įvairių sričių specialistais. Ieškovas taip pat nurodo, kad teismas neatsižvelgė į bankroto administratoriaus veiklos vietą. Paskirtasis administratorius veikia Vilniuje, o siūlomas ieškovo – Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje, todėl gali lengvai ir efektyviai dirbti Panevėžio regione. UAB „Nemokumo sprendimai“ optimaliai užtikrintų atsakovo bankroto proceso eigą.

13Trečiasis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ prašo skirti bankroto administratoriumi UAB „Bankrotas“. Trečiojo asmens teigimu, teismas neįvertino, kad paskirtasis administratorius neturi jokių ryšių su numatomos bankroto procedūros teritorija – Visaginu. Tuo tarpu trečiojo asmens siūlomas bankroto administratorius administruoja daug nekilnojamojo turto Visagine valdančią BUAB „Visagino prekybos centras“. Pagrindinis krūvis nurodytoje byloje tenka siūlomo administratoriaus Vilniaus atstovybei. Siūlomas bankroto administratorius Visagine yra užsirekomendavęs kaip aukštos kokybės paslaugas teikiantis administratorius, efektyviai, skaidriai ir sklandžiai vykdantis bankroto procedūras.

14Atsakovas VĮ „Visagino statybininkai“ prašo skirti bankroto administratoriumi G. M.. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad jo restruktūrizavimo administratoriumi buvo UAB „Restrus“. Restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, nes nebuvo įgyvendintas restruktūrizavimo planas. Restruktūrizavimo metu finansiniai reikalavimai ne tik kad nesumažėjo, bet dar ir išaugo, kas leidžia konstatuoti, jog administratorius UAB „Restrus“ nesiėmė reikiamų priemonių ir nebuvo suinteresuotas atstatyti atsakovo mokumą. Bankroto byloje paskirtąjį administratorių pasiūlė BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“, kurį atstovauja būtent administratorius UAB „Restrus“. Nurodyta leidžia konstatuoti akivaizdų interesų konfliktą, nes manytina, kad yra paskirtas su UAB „Restrus“ susijęs asmuo, o tai neleistų užtikrinti sklandaus atsakovo bankroto administravimo.

15Ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba prašo atmesti ieškovo UAB „Meleksas“, trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ ir atsakovo VĮ „Visagino statybininkai“ skundus. Ieškovo nuomone, ieškovo UAB „Meleksas“ siūlomo UAB „Nemokumo sprendimai“ darbuotojų faktinis užimtumas yra panašus į UAB „Tigesta“ darbuotojų, tačiau UAB „Nemokumo sprendimai“ veiklą pradėjo tik 2013 m. pradžioje, dauguma bankroto procedūrų pradėtos neseniai, todėl iš tiesų UAB „Nemokumo sprendimai“ užimtumas yra didesnis. Tuo tarpu UAB „Tigesta“ nėra labai užimta, daugelis bankroto procedūrų artėja į pabaigą, 2014 m. pradėta tik vienos įmonės bankroto procedūra. UAB „Tigesta“ atitinkamai turi ir didesnę patirtį. Ieškovas pastebi, kad UAB „Nemokumo sprendimai“ Panevėžyje faktiškai veiklos nevykdo. Ieškovo teigimu, trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Bankrotas“ yra labiau užimtas nei siūlomas ieškovo, be to, veiklos teritorijos kriterijus nėra toks svarbus. Ieškovo nuomone, atsakovo VĮ „Visagino statybininkai“ siūlomo G. M. užimtumas taip pat yra labai didelis, jo vykdomos bankroto procedūros pradėtos neseniai, o patirtis nedidelė. Abejotina, ar vienas fizinis asmuo pajėgs tinkamai administruoti tokį didelį ir sudėtingą bankroto procesą. Ieškovas taip pat pažymi, kad G. M. siūlo atsakovo steigėjas, kuris visai nesirūpino restruktūrizavimo procesu, tačiau dabar aktyviai dalyvauja bankroto byloje. Akivaizdu, kad steigėjas suinteresuotas, jog administratoriumi būtų paskirtas jo siūlomas asmuo, kuriam galėtų daryti įtaką.

16Ieškovas BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašo atmesti ieškovų UAB „Bikuvos“ prekybos ir UAB „Meleksas“, trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ ir atsakovo VĮ „Visagino statybininkai“ skundus. Ieškovo teigimu, ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba nenurodė jokių objektyvių kriterijų, kuriais remiantis būtų naikintina skundžiama nutartis. Ieškovas UAB „Meleksas“ neįrodė, kad paskirtojo administratoriaus kandidatūra prieštarautų įstatymo reikalavimams; skunde remiamasi tik fakultatyviais kriterijais. Kita vertus, paskirtojo administratoriaus užimtumas yra pats mažiausias, jis teikia paslaugas Visagine ir jo apylinkėse. Ieškovo UAB „Meleksas“ siūlomas administratorius UAB „Nemokumo sprendimai“ per savo darbuotojus yra susijęs su atsakovo restruktūrizavimo byloje buvusio kreditorių komiteto nariais, debitoriais. Trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ skundas atmestinas aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu. Ieškovas pažymi, kad atsakovas VĮ „Visagino statybininkai“ nepateikė jokių argumentų, nenurodė jokių sąsajų, kurios leistų konstatuoti, kad paskirtojo administratoriaus kandidatūra yra šališka, todėl keistina. Atsakovo restruktūrizavimo administratoriaus įgaliotas asmuo buvo V. K., o ieškovo – V. U., kuris nesusijęs su atsakovo restruktūrizavimo procesu. UAB „Restrus“ atsakovo bankroto byloje atstovauja ne savo, o ieškovo interesus. Ieškovo nuomone, būtent atsakovo siūlomo G. M. šališkumas kelia pagrįstų abejonių. Be to, atsakovas yra didelė įmonė, o G. M. patirtis nedidelė.

17Atsakovas VĮ „Visagino statybininkai“ prašo atmesti trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ skundą. Atsakovo teigimu, pas trečiojo asmens siūlomą bankroto administratorių UAB „Bankrotas“ dirba tik vienas administratorius, kurio faktinė veiklos vieta yra Vilniuje, tuo tarpu kitų administratorių veiklos vietos yra gerokai nutolusios nuo atsakovo buveinės. Siūlomas administratorius šiuo metu vykdo net 36 bankroto procedūras. Parenkant bankroto administratorių svarbu atsižvelgti į aplinkybių visumą.

18Ieškovas Ūkio ministerija prašo atmesti trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ skundą ir tenkinti atsakovo VĮ „Visagino statybininkai“ skundą. Ieškovo argumentai iš esmės yra analogiški atsakovo VĮ „Visagino statybininkai“ procesiniuose dokumentuose pateiktiems argumentams.

19Ieškovas AB „VITI“ ir trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ prašo spręsti dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros teismo nuožiūra.

20Teismas

konstatuoja:

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

23Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

24Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga. 104-105 p.) aptariami kriterijai skirstomi į kelias grupes. Pirma, tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti: įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius. Antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros. Žinoma, šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl konkrečiu atveju gali būti vertinamos ir kitos aplinkybės. Be to, tarp nurodytų kriterijų nėra hierarchijos, todėl kuriam iš jų konkrečiu atveju bus suteiktas prioritetas, priklauso nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio.

25Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti įmonę klausimą, remdamasis nurodytais ir kitais konkrečiu atveju reikšmingais kriterijais, privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras ir motyvuoti, kodėl yra pasirenkamas būtent tas asmuo, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos. Tuo atveju, kai keli administratoriai iš esmės vienodai atitinka visus konkrečiu atveju reikšmingus kriterijus, teismas turi diskrecijos teisę administratoriumi parinkti vieną iš šių asmenų.

26Teismo vertinimu, šioje byloje yra pagrindas pakeisti paskirtąjį bankroto administratorių UAB „Projektų vertinimo biuras“ kitu administratoriumi. UAB „Projektų vertinimo biuras“ kandidatūrą pasiūlė BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“, kurio bankroto procedūras vykdo bankroto administratorius UAB „Restrus“ (t. 2, b. l. 57-66). Pastarasis buvo restruktūrizavimo administratoriumi atsakovo restruktūrizavimo byloje (t. 1, b. l. 8, 9). Ši byla buvo nutraukta, nes nebuvo įgyvendintas restruktūrizavimo planas. Pagal ĮBĮ paskirtasis administratorius UAB „Projektų vertinimo biuras“ turėtų tirti ir tuos atsakovo sandorius, kurie buvo sudaryti restruktūrizavimo metu (11 str. 3 d. 8 p.). Šios aplinkybės kelia pavojų, kad paskirtasis administratorius gali būti šališkas ir priklausomas nuo faktiškai jį pasiūliusio UAB „Restrus“. Toks pavojus turi būti pašalintas pačioje bankroto procedūrų pradžioje. Teismo nuomone, tai, kad UAB „Restrus“ įgalioti fiziniai asmenys atsakovo restruktūrizavimo byloje ir ieškovo BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ bankroto byloje skiriasi, neturi esminės reikšmės, nes abu jie teikia paslaugas tam pačiam UAB „Restrus“.

27Teismas pažymi, kad atsakovas yra nemaža įmonė (t. 1, b. l. 31-34; t. 2, b. l. 144-148, 151-168), prieš tai jis buvo nesėkmingai restruktūrizuojamas, todėl jo bankroto procedūrų administravimas gali būti sudėtingas. Bankroto administratoriumi siūlomas G. M. administravimo paslaugas šiuo atveju teiktų asmeniškai (ne per bankroto administratorių juridinį asmenį), šios nutarties priėmimo metu vykdo net 31 bankroto procedūrą ir yra baigęs tik 3 procedūras, todėl jo kandidatūra nesvarstytina. Teismo nuomone, pagal šiuo metu turimus duomenis visi kiti byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlyti administratoriai galėtų tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūras: nei vienas iš kandidatų neturi nei aiškaus pranašumo, nei akivaizdžių trūkumų lyginant su kitais, nei dėl vieno neturima objektyvių įtarimų dėl galimo šališkumo ir priklausomumo. Esant tokiai situacijai, teismas pasinaudoja diskrecijos teise, ir atsakovo bankroto administratoriumi skiria UAB „Ius Positivum“.

28Remiantis išdėstytu, atskirieji skundai tenkinami iš dalies – skundžiama nutarties dalis naikinama ir klausimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo išsprendžiamas iš esmės, skiriant administratoriumi UAB „Ius Positivum“

29Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutarties dalį, kuria atsakovo valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ (į. k. 110087855) bankroto administratoriumi skirtas uždaroji akcinė bendrovė „Projektų vertinimo biuras“, ir išspręsti klausimą iš esmės – skirti bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Ius Positivum“ (į. k. 302318410).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje prašyta iškelti atsakovo VĮ „Visagino statybininkai“ bankroto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi iškėlė... 8. Teismas bankroto administratorių skyrė įvertinęs siūlomų administratorių... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 10. Ieškovai UAB „Bikuvos“ prekyba ir UAB „Meleksas“, trečiasis asmuo AB... 11. Ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba prašo skirti bankroto administratoriumi... 12. Ieškovas UAB „Meleksas“ prašo skirti bankroto administratoriumi UAB... 13. Trečiasis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ prašo skirti bankroto... 14. Atsakovas VĮ „Visagino statybininkai“ prašo skirti bankroto... 15. Ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba prašo atmesti ieškovo UAB „Meleksas“,... 16. Ieškovas BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašo atmesti ieškovų UAB... 17. Atsakovas VĮ „Visagino statybininkai“ prašo atmesti trečiojo asmens AB... 18. Ieškovas Ūkio ministerija prašo atmesti trečiojo asmens AB „Visagino... 19. Ieškovas AB „VITI“ ir trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ prašo... 20. Teismas... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 23. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 24. Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga.... 25. Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti... 26. Teismo vertinimu, šioje byloje yra pagrindas pakeisti paskirtąjį bankroto... 27. Teismas pažymi, kad atsakovas yra nemaža įmonė (t. 1, b. l. 31-34; t. 2, b.... 28. Remiantis išdėstytu, atskirieji skundai tenkinami iš dalies – skundžiama... 29. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 30. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutarties...