Byla 2S-957-253/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Albina Pupeikiene, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi atsakoves UAB „Iremas“ atskiraji skunda del Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-05 nutarties civilineje byloje pagal ieškovo V. R. ieškini atsakovems UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ ir UAB „Iremas“, treciasis asmuo S. R., del žalos atlyginimo,

2n u s t a t e :

3ieškovas praše priteisti jam iš atsakoviu 33 950,06 Lt turtines žalos, 80 000 Lt neturtines žalos bei bylinejimosi išlaidas. Taip pat atsakovems praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – piniginiu lešu arešta.

4Klaipedos miesto apylinkes teismas 2013-03-05 nutartimi ieškovo ieškinio reikalavimu ivykdymui užtikrinti taike laikinasias apsaugos priemones – areštavo solidariai solidarioms atsakovems UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ ir UAB „Iremas“ priklausancius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lešas ar turtines teises, priklausancias atsakovems ir esancias pas atsakoves arba treciuosius asmenis, ieškinio reikalavimo ribose už 113 950,06 Lt.

5Atsakove UAB „Iremas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2013-03-05 Klaipedos miesto apylinkes teismo nutarti. Nurodo, kad atsakoves UAB „Iremas“ valdomas ir disponuojamas turtas, finansine padetis, gaunamos pajamos (metine apyvarta), bendroves isipareigojimai ir kiti finansiniai rodikliai objektyviai nekelia abejoniu, jog net ir visiškai patenkinus ieškini atsakove UAB „Iremas“ bus pajegi ivykdyti teismo sprendima. Pažymi, kad ieškinio suma sudaro tik 2 procentus nuo atsakoves istatinio kapitalo ir tik 0,2 procentus nuo atsakoves gaunamu metiniu pajamu, todel neegzistuoja teismo sprendimo neivykdymo gresme.

6Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškovas V. R. prašo atskiraji skunda atmesti ir Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-05 nutarti palikti nepakeista. Nurodo, kad yra butina užtikrinti ieškinio reikalavimus, o atsakovei UAB „Iremas“ pritaikytos laikinosios apsaugos priemones netrukdo vykdyti ukines–komercines veiklos.

7Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakove UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ prašo panaikinti Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-05 nutarti. Atsakove UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ pritaria atskirajame skunde nurodytiems motyvams, kad atsakoviu turtine padetis yra gera ir neegzistuoja gresme galimo ieškovo reikalavimo priverstiniam ivykdymui. Pažymi, kad atsakove UAB „Iremas“ yra apsidraudusi savo civiline atsakomybe. Taip pat teigia, kad skundžiama nutartis priimta ir teismo ivertinimai del ieškinio sumos galimos itakos sprendimo ivykdymui buvo atlikti neturint irodymu del atsakoviu turtines padeties ir/ar kitu irodymu del gresmes galimam ieškovo reikalavimo patenkinimui.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu procesinio sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliante nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria solidariai solidarioms atsakovems taikytos laikinosios apsaugos priemones – turto areštas ieškinio reikalavimu ribose. Atskirajame skunde nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemones taikytos nepagristai, kadangi apeliante turi turto, todel ieškovo pareikšto reikalavimo suma atsakovei UAB „Iremas“ nera didele. Atsakove UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ atsiliepimu i atskiraji skunda sutinka, kad ieškinio suma atsakovems nera didele.

10Kaip matyti iš pareikštojo ieškinio dalyko, atsakovems yra pareikštas pakankamai didelis turtinis reikalavimas del 33 950,06 Lt turtines ir 80 000 Lt neturtines žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismui nagrinejant ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atsakoviu finansine padetis nebuvo žinoma. Atkreiptinas demesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemoniu laikinas pobudis, ju svarba – užtikrinti busimo, galbut palankaus šaliai, teismo sprendimo ivykdyma, nulemia mažesnius irodymu pakankamumo reikalavimus. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonems taikyti yra pagrista teismo abejone, jog nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu busimo teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Atsakove, paduodama atskiraji skunda, gali paneigti prezumpcija, kad didele ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neivykdymo rizika, pateikdama duomenis, irodancius jos (gera) turtine padeti (LR CPK 12 str., 178 str., 314 str., 338 str.).

11Kadangi ieškovo prašymu laikinosios apsaugos priemones (turto areštas) taikytos solidarioms atsakovems, ieškinio reikalavimo dydis vertinamas atsižvelgiant i atsakoviu bendra turtine padeti. Apeliante UAB „Iremas“ ir atsakove UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ nurodo, kad ju turtine padetis yra gera ir konkreti reikalavimo suma nera didele. Taciau, apeliacines instancijos teismo nuomone, šiems teiginiams pagristi atsakoviu pateikti irodymai apie atsakoviu esama turtine padeti nepaneigia objektyvios gresmes busimo teismo sprendimo ivykdymui egzistavimo ieškinio tenkinimo atveju ir butinybes užtikrinti ieškinio reikalavimus.

12Apeliante nurodo, kad jos istatinis kapitalas siekia 7 502 000 Lt, taciau vien šis faktas nepatvirtina, kad šiuo turtu bendrove realiai disponuoja. Byloje nera išsamiu duomenu apie apeliantes nuosavybes teise valdomo turto struktura ir jo vidutine rinkos verte. Matyti, kad apeliantei priklauso transporto priemones, taciau nera duomenu apie šio konkretaus turto vidutine rinkos verte. Atsakoves UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ pateiktoje 2013-04-04 pažymoje Nr. 4-1 nurodoma, kad šios imones balanse 2012-12-31 užfiksuota ilgalaikio materialaus turto verte yra 9 670 892 Lt: šia suma sudaro pastatai ir statiniai – 4 868 309 Lt, mašinos ir irengimai – 4 737 191 Lt, transporto priemones – 16 689 Lt bei kita iranga – 48 703 Lt. Taip pat nurodoma, kad iki 2013-04-04 imone isigijo nauju transporto priemoniu, kuriu rinkos verte siekia 1,5 mln. litu, taciau šis turtas dar nera iregistruotas. Vien atsakoviu valdomo turto apimtis nepašalina galimos busimo teismo sprendimo neivykdymo gresmes, kadangi nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu, atsakoves tures galimybe ne tik laisvai perleisti savo turima turta kitiems asmenims, bet ir prisiimti naujus isipareigojimus, ju ivykdyma garantuoti disponuojamu turtu, kitaip apsunkinti disponavimo turtu galimybes, o tai realiai sukeltu sprendimo neivykdymo gresme tuo atveju, jeigu butu patenkinti šioje byloje pareikšti reikalavimai del piniginiu sumu priteisimo.

13Pažymetina, kad spendžiant del butinumo užtikrinti ieškinio reikalavimus aktuali ne tik atsakoviu turimo turto verte (turto apimtis absoliuciu dydžiu), bet nuosavybes teise valdomo turto likvidumas bei atsakoviu turimu isipareigojimu kreditoriams dydis, kuris atskirojo skundo nagrinejimo metu teismui nera žinomas. Atsižvelgiant i tai, negalima daryti išvados, kad apeliantes UAB „Iremas“ 2012-01-01 užfiksuotas gaunamu metiniu pajamu dydis atspindi apeliantes grynaji pelna. Taip pat pažymetina, kad vien apeliantes civilines atsakomybes draudimo egzistavimas neeliminuoja teismo sprendimo ivykdymo užtikrinimo butinumo. Iš byloje pateikto atsakovei UAB „Iremas“ išduoto bendrosios civilines atsakomybes draudimo liudijimo Nr. BCAD 001333 negalima nustatyti draudimo objekto, be to, matyti, kad bendra draudimo suma pagal šia sutarti yra 100 000 Lt, t. y. mažesne už ieškinio reikalavimus. Taip pat, ivertinus pateiktus duomenis apie atsakoves UAB „HeidelbergCement Klaipeda“ finansine padeti, esant sparciai besikeiciancios ekonomines situacijos salygoms, atsižvelgiant i imones finansinius rodiklius, bankroto reitinga, aplinkybe, kad finansuoti trumpalaikiams isipareigojimams ir ukinei veiklai šiai imonei suteikta kredito linijos sutartis, kuria atsakovei suteiktas 15 mln. litu kreditas, negalima neabejotinai konstatuoti, kad šios imones finansine padetis yra ir toliau išliks stabili.

14Esant nurodytoms aplinkybems, apeliacines instancijos teismo nuomone, atsakoviu pateikti duomenys apie ju turtine padeti nepašalina abejoniu del tinkamo busimo, galimai ieškovui palankaus, tesimo sprendimo ivykdymo galimybes, nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarti pripažinti nepagrista ir panaikinti pritaikytas laikinasias apsaugos priemones (LR CPK 12, 144 str. 1 d., 178 str.). Atsižvelgiant i tai, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacines instancijos teismas

Nutarė

16Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-05 nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai