Byla 2A-161/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Gintarui Balčiūnui, Rimučiui Abraičiui, atsakovo atstovui advokatui Pauliui Markovui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Veritas Ana“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1219-28/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Veritas Ana“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Veritas Ana“ kreipėsi ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai ir prašė priteisti iš atsakovo 121 763,02 L skolą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2005 m. gruodžio 29 d. planinio patikrinimo metu administracinėse patalpose Žirmūnų g. 54 B, Vilniuje, priklausančiose atsakovui, buvo nustatyta, kad elektros skaitiklio gaubto plombos ir įvadinio apskaitos skydo plombos yra falsifikuotos, taip pat fiksuotas srovės neatitikimas. Norminių aktų nustatyta tvarka buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas, kurio teisėtumas nebuvo skųstas. Tarp šalių yra sudaryta Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo užtikrinti tinkamą nuosavybės ribų akte jam priskirtų elektros tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, elektros energijos apskaitos prietaisų ir jų plombų apsaugą, laikytis nustatyto elektros energijos naudojimo režimo. Padarius Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pažeidimą, elektros energijos vartotojo kaltė yra preziumuojama. Pagal minėtų taisyklių nuostatas buvo perskaičiuotas sunaudotos elektros energijos kiekis laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 26 d. iki 2005 m. gruodžio 29 d., už kurį atsakovas turi mokėti 121 763,02 Lt. Atsakovas nesumokėjo nurodytos sumos, kaip žalos už be apskaitos suvartotą elektros energiją.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 10 d. sprendimu patenkino ir priteisė ieškovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams iš atsakovo UAB „Veritas ana“ 121 763,02 Lt žalai atlyginti, 8 264,61 Lt bylinėjimosi išlaidų, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2006 m. vasario 28 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

6Teismas, įvertinęs byloje atliktų ekspertizių išvadas, nustatė, kad atsakovui priklausantis elektros skaitiklis, gamyklinis Nr. 34479, buvo atidarytas, nes pažeistos skydo ir gaubto plombos bei plastikinis užraktas, kad buvo nuvyniotos elektros skaitiklio srovės transformatorių pirminės apvijos, dėl ko buvo vartojama neapskaitinė elektros energija, kad skaitiklio nuėmimo 2005 m. gruodžio 29 d. akto surašymo metu nuvyniotos apvijos buvo užvyniotos į pradinę padėtį, t.y. elektros apskaitos skaitiklis buvo išardytas ir padaryti pakeitimai jo vidiniame mechanizme, ir tie pakeitimai padaryti, siekiant sumažinti apskaitomos suvartotos energijos kiekį. Teismas padarė išvadą, kad buvo atlikti neteisėti veiksmai, kuriais siekta vartoti neapskaitinę elektros energiją. Teismo teigimu, skolininko kaltė pagal CK 6.248 straipsnį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas neįvykdė 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytos Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 23 punkto reikalavimų užtikrinti tinkamą elektros energijos apskaitos prietaisų ir jų plombų apsaugą, laikytis nustatyto elektros energijos naudojimo režimo, kuo buvo padaryta žala ieškovui. Žalos dydį teismas nustatė, vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 93, 94, 96.5 punktų nuostatomis, pagal kurias buvo paskaičiuotas sunaudotos elektros energijos kiekis laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 26 d. (nuo paskutinio patikrinimo dienos) iki 2005 m. gruodžio 29 d. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovas nesilaikė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 92 punkto reikalavimų, nurodęs, kad 2005 m. gruodžio 29 d. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 002907 yra pasirašytas vartotojo atstovo. Aplinkybę, kad aktas buvo surašytas ne tą pačią dieną, kai buvo atliktas planinis patikrinimas pagal užduotį, o kitą dieną, teismas vertino kaip nedarančią akto negaliojančiu.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Veritas Ana“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

91. Kaip patvirtino teismas ir ieškovo darbuotojai, ieškovo atstovai elektros apskaitą, skirtą fiksuoti apelianto suvartojamos elektros energijos kiekį, tikrino du kartus, t.y. 2005 m. gruodžio 28 d. ir 2005 m. gruodžio 29 d. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patikrinimo faktas, o ne akto surašymo momentas turi esminę reikšmę, nustatant laikotarpį, už kurį gali būti perskaičiuojamas suvartotas elektros energijos kiekis. Pirmojo patikrinimo metu nustatyti elektros srovės neatitikimai nebuvo pagrindas perskaičiuoti apelianto suvartotą elektros energijos kiekį. Skaitiklis patikrinimo dieną pakeistas nebuvo. Darytina išvada, kad 2005 m. gruodžio 28 d. patikrinimo metu rasti tariami pažeidimai iš viso neturi jokios įtakos apelianto suvartojamos elektros energijos kiekio apskaitai. Kaip matyti iš 2005 m. gruodžio 29 d. Mokesčio už suvartotą elektros energiją perskaičiavimo žiniaraščio, pagrindas perskaičiuoti suvartotą elektros energiją buvo tik elektros skaitiklio plombų falsifikavimas. 2005 m. gruodžio 28 d. patikrinimo faktas neturi įtakos, sprendžiant klausimą buvo ar nebuvo iki 2005 m. gruodžio 28 d. padarytas pažeidimas, nes 2005 m. gruodžio 28 d. patikrinimo metu nebuvo nustatytas joks plombų falsifikavimas. Žiniaraštyje srovės neatitikimais ieškovas nesiremia.

102. Teismas neatsižvelgė į Vilniaus metrologijos centro 2006 m. rugsėjo 14 d. Nr. 274 raštą. Ekspertizės akte pateikta išvada dėl plombų falsifikavimo yra abejotina, nes prietaiso (replių su žymekliais), kuriuo sukurti palyginamajam tyrimui ieškovo pateikti plombų pavyzdžiai, nėra. Nėra pagrindo teigti, jog plombas suklastojo apeliantas ar tretysis asmuo jam žinant, ir kad plombos yra suklastotos. Analizuojant 2005 m. gruodžio 28 d. ir 2004 m. spalio 26 d. patikrinimo užduotis, kyla klausimas, kokios plombos buvo nuimtos 2005 m. gruodžio 28 d. 2004 m. spalio 26 d. akte nurodyta, kad po patikrinimo prietaisai plombuoti. 2005 m. gruodžio 28 d. patikrinimo užduotyje nurodyta, kad prietaisai plombuoti 2004 m. spalio 29 d. ir 2004 m. rugpjūčio 9 d. plombomis, todėl neaišku, iš kur atsirado 2004 m. spalio 29 d. plombavimas, kas jį atliko ir kokiais tikslais.

113. Ekspertizės akte teigiama, jog tyrimui pateiktas elektros skaitiklis Nr. 34479 tiksliai fiksuoja pratekančios elektros energijos kiekį. Ieškovas privalo įrodyti, kad skaitiklio gaubto plombų falsifikavimas įtakojo elektros apskaitos prietaisų, skirtų fiksuoti apelianto suvartojamą elektros energiją, rodmenis, t.y. jie buvo įtakojami mažinimo linkme. Iš apelianto suvartotos elektros energijos dinamikos matyti, kad elektros energijos suvartojimas sumažėjo po 2005 m. gruodžio 29 d. elektros skaitiklio Nr. 34479 pakeitimo. Nei apeliantas, nei tretieji asmenys neatliko jokios neleistinos įtakos, nes priešingu atveju po skaitiklio pakeitimo ir tariamos neleistinos įtakos pašalinimo elektros energijos suvartojimas būtų tik išaugęs.

124. Teismas nepagrįstai nurodė, kad elektros apskaitos skaitiklis buvo išardytas ir padaryti pakeitimai jo vidiniame mechanizme. Ieškovas tokios aplinkybės ieškinyje ir nagrinėdamas ginčą ikiteismine tvarka, nenurodė, teisme ja nesirėmė. Teismas peržengė ieškinio reikalavimo ribas.

135. Ieškovas ir teismas, apskaičiuodami suvartotą elektros energiją, nepagrįstai taikė Taisyklių 96.5 punkto 3 dalį, taikytiną, kai asmuo savavališkai prisijungia elektros įrenginius prie elektros tinklo. Tarp šalių buvo sudaryta Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tad apeliantas nebuvo savavališkai prisijungęs, ką patvirtina ir kiti įrodymai. Ieškovo atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ginčo situacijai taikytina Taisyklių 96.5 punkto 2 dalis.

146. Teismas nepagrįstai tenkino ieškinį, nes pats pripažino, kad elektros tinklo dingimas užfiksuotas nuo 2005 m. gruodžio 5 d. 9:44 iki 2005 m. gruodžio 5 d. 14:35 ir nuo 2005 m. gruodžio 28 d. 20:55 iki 2005 m. gruodžio 28 d. 21:12. Laikotarpis, už kurį gali būti perskaičiuojamas suvartotas elektros energijos kiekis, negali būti ilgesnis kaip nuo 2005 m. gruodžio 5 d. iki 2005 m. gruodžio 28 d. Žiniaraštyje yra nurodyta 24 val. per parą dedamoji, kai Taisyklių 96.5 punkto 1 dalis numato kitą paros laikotarpį - vartotojo darbo valandas. Byloje nėra įrodymų, kad apelianto elektros prietaisai veikia ilgiau nei darbo valandos, kokia jų bendra galia.

157. Teismas nepagrįstai konstatavo apelianto, kaip skolininko, kaltės prezumpciją, neanalizuodamas to įrodančių įrodymų. Taisyklių 93 punktas įsakmiai reikalauja, kad ikiteisminio pažeidimo tyrimo metu speciali komisija privalo nustatyti vartotojo kaltę. Komisija nenustatė apelianto kaltės ir netyrė kaltės klausimo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantas nėra atsakingas už skaitiklio defektus, plombų pažeidimus ir negali būti kaltas. Skaitiklis Nr. 34479 ir visa elektros apskaitos spinta priklauso ieškovui nuosavybės teise. Ieškovas privalo pasirūpinti tinkama prietaisų apsauga ir eksploatacija. Skaitiklis, esantis ne apelianto patalpose ar prie jų, yra prieinamas ne tik ginčo šalims kaip tiekėjui ir vartotojui, bet ir tretiesiems asmenims. Raktus nuo nišos turi ne tik atsakovas, bet ir kiti asmenys. Ieškovo įdiegtos apsaugos priemonės nėra adekvačios - durys atrakintos, pilna šiukšlių. Teismas nevertino, kokią įtaką turi ieškovo įdiegtos apsaugos priemonės apelianto atsakomybei. Teismas privalėjo taikyti CK 6.248 str. 3 d., t.y. konstatuoti ieškovo kaltę ir paneigti apelianto kaltės prezumpciją.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad taisyklės nenustato vartotojo apskaitos patikrinimo sąvokos ir terminų, per kuriuos turi būti surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas (92 p.). Tiek ieškovo, tiek atsakovo liudytojai patvirtino, kad atsakovas nesutiko, jog 2005 m. gruodžio 28 d. būtų atjungta elektros energija. Ieškovo atstovai negalėjo nuimti skaitiklio, neturėjo plombų pavyzdžių. Atsakovas pirmosios instancijos teisme nesirėmė aplinkybėmis, kad tik elektros skaitiklio gaubto plombų falsifikavimas tapo pagrindu perskaičiuoti elektros energijos kiekį, kad tik 2005 m. gruodžio 29 d. žiniaraštis yra suvartotos energijos ir žalos skaičiavimo pagrindas. Jokių prieštaravimų dėl ekspertams teikiamų elektros skaitiklio gamintojo pateiktų palyginamųjų plombų pavyzdžių atsakovas nepateikė. Byloje esantys įrodymai patvirtina neteisėto elektros energijos vartojimo faktą. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl elektros energijos suvartojimo dinamikos, nes jis po akto surašymo galėjo sumažinti suvartojamos energijos kiekį. 2004 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais apeliantas suvartojo energijos beveik 3 kartus daugiau nei tais pačiais mėnesiais 2005 m. CPK nereikalauja papildyti ieškinio, nurodant ekspertų išvadas, kurios patvirtina ieškovo reikalavimus. Teisės aktai neįpareigoja ieškovo nustatyti, nuo kada prasidėjo neapskaitinis elektros energijos vartojimas. Apelianto kaltė patvirtinta byloje esančiais įrodymais. Sutarties 23 punktu nustatyta atsakovo pareiga užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų ir jų plombų saugumą, ką atsakovas faktiškai ir darė. Nėra pagrindo vadovautis CK 6.193 str. 4 d.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Teisiniai santykiai tarp ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Veritas Ana“ susiklostė 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties (t. 1, b.l. 43) pagrindu. Pagal šią sutartį ieškovas, kaip visuomeninis tiekėjas, įsipareigojo tiekti atsakovui, kaip vartotojui, elektros energiją, o atsakovas (vartotojas) - už patiektą elektros energiją sumokėti ir laikytis sutartyje nurodyto jos naudojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių elektros tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (sutarties 1 p.).

19Tiek, kiek elektros energijos vartotojų santykių su visuomeniniais tiekėjais nereglamentuoja sudarytos sutartys, šiuos santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu patvirtintos Elektros energijos vartojimo taisyklės (toliau tekste Taisyklės). Šios taisyklės apibrėžia ir neteisėto elektros energijos suvartojimo sąvoką (taisyklių 6 p.), o pagal taisyklių 92 punkto nuostatą, asmeniui neteisėtai vartojus elektros energiją, operatoriaus darbuotojas, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, surašo neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, kuriame nurodomas Taisyklių pažeidimas, jo vieta ir aplinkybės. Vartotojui atsisakius dalyvauti surašant aktą arba atsisakius jį pasirašyti, jis galioja, tačiau operatoriaus atstovas apie nedalyvavimą ir nepasirašymą turi pažymėti visuose egzemplioriuose.

20Byloje yra pateiktas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 002907 (t. 1, b.l. 41), surašytas 2005 m. gruodžio 29 d. data, kurio pagrindu ieškovas apskaičiavo atsakovo skolą už elektros energiją ir reikalauja šią skolą sumokėti. Šiame akte būtent ir pažymėti pažeidimai, kurie buvo įvertinti kaip neteisėtas elektros energijos vartojimas: elektros skaitiklio gaubto plombų, ĮAS plombų falsifikavimas, šviežios mechaninės žymės skaitiklio gaubto varžteliuose bei 2005 m. gruodžio 28 d., tikrinant apskaitą, nustatyti srovės stiprumo rodmenų neatitikimai: srovės matavimo replės rodė didesnį srovės stiprumą, negu fiksavo elektros skaitiklis. Iš byloje esančių ieškovo pateiktų užduočių (t. 1, b.l. 42, 56) matyti, kad minėti Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 002907 nurodyti pažeidimai buvo nustatyti 2005 m. gruodžio 28 ir 29 dienomis: pirmiausia, patikrinus elektros energijos apskaitą, buvo nustatyti minėti srovės stiprumo rodmenų neatitikimai, o po to, nuėmus skaitiklį, nustatyti ir kiti minėti pažeidimai.

21Atsakovas teigia, kad buvo atlikti du patikrinimai ir pirmojo patikrinimo metu nustatyti elektros srovės neatitikimai nebuvo pagrindas perskaičiuoti apelianto suvartotą elektros energijos kiekį ir neturi jokios įtakos apelianto suvartojamos elektros energijos kiekio apskaitai. Tačiau su tokiu faktų vertinimu sutikti negalima. Ieškovas savo atsiliepime į apeliacinį skundą motyvuotai ir pagrįstai teigia, kad 2005 m. gruodžio 28 d., tikrinant apskaitą, nustatyti srovės stiprumo rodmenų neatitikimai sąlygojo tolimesnį patikrinimą: buvo būtina išsiaiškinti galimą elektros skaitiklio gedimą ir jo priežastis. Būtent 2005 m. gruodžio 29 d., nuėmus skaitiklį, ir buvo nustatyti 2005 m. gruodžio 29 d. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 002907 nurodyti pažeidimai, kurie buvo įvertinti kaip neteisėtą elektros energijos vartojimas patvirtinantys pažeidimai: elektros skaitiklio gaubto plombų, ĮAS plombų falsifikavimas, šviežios mechaninės žymės skaitiklio gaubto varžteliuose. O vėliau, šioje byloje atlikus ekspertizę, nustatytos ir galimos 2005 m. gruodžio 28 d. nustatytų srovės rodmenų neatitikimų priežastys: srovės transformatorių pirminės apvijos vijų skaičiaus pakeitimai (t. 2, b.l. 93). Iš šių aplinkybių seka, kad atsakovo elektros energijos apskaitos patikrinimas buvo tęstinis ir atliekamas 2005 m. gruodžio 28 ir 29 dienomis ir Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas buvo surašytas, patikrinimo metu nustačius, kad elektros skaitiklis, kurio plombos yra falsifikuotos, fiksuoja mažesnę elektros srovę, negu faktiškai pratekanti. Taigi negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad tik elektros skaitiklio plombų falsifikavimo faktas tapo vieninteliu pagrindu perskaičiuoti suvartotą elektros energijos kiekį.

22Apeliantas iš esmės pagrįstai teigia, kad patikrinimo faktas, o ne akto surašymo momentas turi esminę reikšmę, nustatant laikotarpį, už kurį gali būti perskaičiuojamas suvartotas elektros energijos kiekis: būtent 2005 m. gruodžio 28 ir 29 dienomis atlikto patikrinimo metu nustatytų pažeidimų, kuriuos ieškovas įvertino kaip neteisėto elektros energijos suvartojimo faktą patvirtinančius pažeidimus, fakto pagrindu atsakovas ir surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą bei perskaičiavo suvartotas elektros energijos kiekį.

23Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2007 m. liepos 9 d. ekspertizės akto išvadų 6 punkte nurodyta, kad plombos, kuriomis buvo užplombuotas tyrimui pateikto elektros skaitiklio gaubtas abiejuose šonuose ir jas atitinkančios palyginamosios plombos buvo užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis. Taigi, ekspertų atliekamam tyrimui buvo pateiktos plombos, kuriomis patikrinimo metu buvo užplombuotas elektros skaitiklis, ir palyginamosios plombos ir nėra ginčo dėl tos aplinkybės, kad plombavimo žymekliai (replės) nėra išlikę. Plombų pavyzdžiai buvo pateikti, prieš teismui skiriant ekspertizę, ir pateikti ekspertams, o atsakovui šios aplinkybės turėjo būti žinomos (t. 1, b.l. 130, 132, 137, 142). Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad plombų originalų (gamyklinių plombų) pavyzdžius ieškovas gavo iš UAB ,,UAB ,,Elgama elektronika“ (t. 1, b.l. 130) ir pateikė teismo posėdžio metu (t. 1, b.l. 135). Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo atstovas dėl to jokių pastabų nereiškė ir pats prašė skirti ekspertizę. Todėl vien aplinkybė, kad nėra išlikę žymekliai, kuriais buvo pažymėtos palyginamosios plombos ir plombos, turėjusios būti ant tikrinamo skaitiklio, nėra pakankamas pagrindas abejoti ekspertų išvada apie plombų falsifikavimą.

24Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2004 m. spalio 26 d. ir 2005 m. gruodžio 28 d. patikrinimų duomenis, elektros skaitiklis buvo plombuotas ir 2004 m. spalio 29 d. plombomis, ir nėra aišku, iš kur atsirado 2004 m. spalio 29 d. plombavimas, kas ir kokiais tikslais jį atliko.

25Iš tiesų, 2004 m. spalio 26 d. patikrinimo akte (užduotis Nr. 1483984) (t. 1, b.l. 50) nurodyta, kad skaitiklis užplombuotas 2004 m. rugpjūčio 26 d. 8 plombomis 104, naudojant reples VET 104/04 ir viena plomba A036787 (replės nepažymėtos) - 2001 m. kovo mėn. 2005 m. gruodžio 28 d. akte (užduotis Nr. 2822498) (t. 1, b.l. 42) nurodytas tas pats plombavimas - 8 plombos 104, naudojant reples VET 104/04 ir viena plomba A036787 (replės nepažymėtos) - 2001 m. kovo mėn. Be to, šiame akte taip pat papildomai pažymėta, kad skaitiklis plombuotas ir 2004 m. spalio 29 d. - 3 plombomis 104, naudojant reples VET 104/04. Iš šios aplinkybės seka, kad 2004 m. spalio 29 d. skaitiklis buvo plombuotas 3 papildomomis plombomis, nekeičiant ir nenuimant anksčiau uždėtų plombų, buvusių 2004 m. spalio 26 d. patikrinimo metu. Todėl aplinkybė, kas ir kokiais tikslais atliko skaitiklio plombavimą 2004 m. spalio 29 d. esminės reikšmės 2007 m. liepos 9 d. ekspertizės akto ekspertų išvadų vertinimui negali turėti.

26Kaip jau minėta šioje nutartyje 2005 m. gruodžio 28 d., tikrinant apskaitą, buvo nustatyti srovės stiprumo rodmenų neatitikimai: srovės matavimo replės rodė didesnį srovės stiprumą, negu fiksavo elektros skaitiklis, o, atlikus ekspertizę, nustatytos ir galimos 2005 m. gruodžio 28 d. nustatytų srovės rodmenų neatitikimų priežastys: srovės transformatorių pirminės apvijos vijų skaičiaus pakeitimai (t. 2, b.l. 93). Vertinant šią ekspertizės akto išvadą bei eksperto M. R. paaiškinimus (t. 2, b.l. 80-81), būtent transformatorių pirminės apvijos vijų skaičiaus pakeitimai turi įtakos elektros energijos suvartojimo fiksavimui. Pažymėtina, kad 2008 m. kovo 27 d. ekspertizės akto išvadose taip pat nurodyta, kad tyrimo metu aptikti transformatorių pirminės apvijos vijų skaičiaus pakeitimui būdingi požymiai (apvijų laidų izoliacinio sluoksnio pažeidimai, kiekvieno transformatoriau vieną laido galą tvirtinančių varžtų sukinėjimo, laidų galų ištraukimo ir jų ir pakartotino užfiksavimo žymės, spausdinto montažo plokštės nugarinio paviršiaus chaotiškais subraižymas) - yra būdingi tiek apvijos vijų nuvyniojimui, tiek užvyniojimui. Byloje esančioje 2006 m. rugpjūčio 18 d. pažymoje Nr. 337 (t. 1, b.l. 97) nurodyta, kad 205 m. gruodžio 28 d. buvo užfiksuotas tinklo įtampos dingimas nuo 20 val. 55 min. iki 21 val. 12 min. Iš liudytojo R. V. parodymų (t. 1, b.l. 65-66) matyti, kad 2005 m. gruodžio 28 d. patikrinimo metu jis elektros tinklo srovės nebuvo atjungęs, tačiau patikrino ir užfiksavo srovės stiprumo rodmenų neatitikimus bei užplombavo elektros skydą, o 2005 m. gruodžio 29 d., nuėmęs skydo plombas, pastebėjo, kad jos falsifikuotos. Vertinant 2008 m. kovo 27 d. ekspertizės akto išvadas ir šias byloje nustatytas aplinkybes, jos iš esmės ir paaiškina 2007 m. liepos 9 d. ekspertizės akto teiginį apie tai, kad tiriamas skaitiklis fiksuoja tikrąjį suvartotos energijos kiekį. Todėl negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad ieškovas privalo įrodyti skaitiklio gaubto plombų falsifikavimo įtaką elektros apskaitos prietaisų, skirtų fiksuoti apelianto suvartojamą elektros energiją, rodmenims: pagal šioje byloje nustatytas ir aukščiau išdėstytas aplinkybes, plombų falsifikavimo faktas yra tik vienas iš požymių, rodančių, kad buvo įtakojami elektros skaitiklio rodmenys, o taip pat nustatyta ir tai, kokiu būdu rodmenys buvo įtakojami.

27Negalima sutikti ir su tuo apelianto teiginiu, kad teismas, nustatęs, jog elektros apskaitos skaitiklis buvo išardytas ir padaryti pakeitimai jo vidiniame mechanizme, peržengė ieškinio reikalavimo ribas. Šioje byloje pareikšto ieškinio dėl žalos už be apskaitos suvartotą elektros energiją atlyginimo faktiniu pagrindu ieškovas, be kita ko, nurodė aplinkybes, kad patikrinimo metu buvo nustatytas ne tik elektros skaitiklio gaubto ir įvadinio apskaitos skydo plombų falsifikavimo faktas, bet ir tai, kad perduodamos elektros srovės stiprumas yra beveik dvigubai didesnis, negu rodomas skaitiklio duomenų bazėje, o, perskaičiuodamas suvartotos elektros kiekį, ieškovas savo ieškinyje vadovavosi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punkto antrąja dalimi, kuri numato kitokį, išoriškai nepastebimą poveikį elektros apskaitos prietaisams, prie kurių priskiriamas ir matavimo transformatorių falsifikavimas. Tuo tarpu aplinkybė, kad pakeitimų, darytų tiriamo skaitiklio matavimo transformatoriams, požymiai ir pobūdis buvo nustatyti šios bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, atliekant ekspertizę, nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovas šiomis aplinkybėmis nesirėmė ir jų neįrodinėjo.

28Kaip jau minėta šioje nutartyje, ieškovas savo ieškinį grindė būtent Taisyklių 96.5 punkto antrąja dalimi, pagal kurios nuostatas, nustatęs neteisėto elektros energijos vartojimo faktą, operatorius įgyja teisę perskaičiuoti tokio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį šio punkto (t.y. Taisyklių 96.5 punkto) pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesnį kaip treji metai. Taisyklių 96.5 punkto pirmojoje dalyje (pastraipoje) nustatyta tokia apskaičiavimo tvarka: suvartotos energijos kiekis perskaičiuojamas pagal vartotojui leistiną galią ir vartotojų darbo valandų, o tuo atveju, jei vartotojo elektros imtuvų veikimo laikas ilgesnis, nei darbo laikas - vartotojo elektros imtuvų veikimo valandų skaičių. Iš ieškovo pateikto mokesčio už suvartotą energiją perskaičiavimo žiniaraščio (t. 1, b.l. 12) matyti, kad atsakovo elektros energijos suvartojimą ieškovas perskaičiavo pagal elektros imtuvų veikimo valandų skaičių, laikydamas, kad atsakovo elektros imtuvai veikia visą parą, tačiau skaičiavimo laikotarpį nustatė ne nuo sutarties sudarymo dienos (kaip tai numatyta Taisyklių 96.5 punkto 2 d.), o nuo paskutinio patikrinimo, 2004 m. spalio 26 d., t.y už mažesnį laikotarpį (sutartis sudaryta 2004 m. rugpjūčio 9 d.). Taigi, negalima sutikti ir su tuo apelianto teiginiu, kad teismas nepagrįstai taikė Taisyklių 96.5 punkto 3 dalį, taikytiną, kai asmuo savavališkai prisijungia elektros įrenginius prie elektros tinklo.

29Laikotarpio, už kurį operatorius (arba visuomeninio tiekėjo atstovas) turi teisę perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą, skaičiavimo taisykles, taigi ir šio laikotarpio skaičiavimo pradžią numato Taisyklių 96.5 punktas. Tuo tarpu nei šalių sudaryta sutartis, nei Taisyklės nenustato operatoriaus (visuomeninio tiekėjo) pareigos nustatyti neteisėto elektros energijos vartojimo pradžią. Todėl aplinkybė, kad atsakovo patalpose nuo 2005 m. gruodžio 5 d. 9:44 val. iki 2005 m. gruodžio 5 d. 14:35 val. buvo užfiksuotas elektros tinklo dingimas, esminės reikšmės atsakovo suvartotos elektros energijos perskaičiavimui, taigi ir skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui neturi.

30Pirmosios instancijos teismas, pagrįstai taikydamas materialinės teisės normą (CK 6.248 str. 1 d.), iš esmės padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovo, kaip skolininko, kaltė, šiuo atveju yra preziumuojama. Tai reiškia, kad, nustačius šioje nutartyje jau aptartus pažeidimus, atsakovui, kaip vartotojui pagal sudarytą su ieškovu elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kilo pareiga įrodyti, kad pažeidimai atsirado ne dėl jo, o dėl trečiųjų asmenų kaltės ir kad jie neįtakojo elektros energijos suvartojimo apskaitos. Rūpintis elektros energijos apskaitos prietaisų ir jų plombų apsauga atsakovą įpareigojo tiek sudaryta sutartis (jos 23 punktas), tiek ir Taisyklės (62 punktas). Byloje esantys duomenys (Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai – t. 1, b.l. 93, 94) leidžia teigti, kad atsakovas turėjo galimybę apsaugoti elektros apskaitos prietaisą nuo pašalinių asmenų poveikio, nes pastato niša, kurioje šis prietaisas buvo įrengtas, buvo užtverta ir rakinama. Duomenų, kad poveikį atsakovui tiekiamos elektros apskaitos prietaisui (elektros skaitikliui) būtų darę pašaliniai asmenys, byloje nėra pateikta. Šios aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pagrindo atleisti atsakovą nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nėra.

31Kaip matyti iš šalių sudarytos sutarties specialiųjų sąlygų (t. 1, b.l. 48), sutartimi nustatyta leistina atsakovui tiekiamos elektros energijos galia yra 40 kW.

32Kaip jau minėta, pagal Taisyklių 96.5 punkto pirmą dalį suvartotos energijos kiekis perskaičiuojamas pagal vartotojui leistiną galią ir vartotojų darbo valandų, o tuo atveju, jei vartotojo elektros imtuvų veikimo laikas ilgesnis, nei darbo laikas - vartotojo elektros imtuvų veikimo valandų skaičių. Taigi atsakovo elektros energijos suvartojimą ieškovas perskaičiavo, laikydamas, kad visi atsakovo elektros imtuvai veikia visą parą ir nustatęs, kad pagal leistiną atsakovui galią jis per parą suvartoja 960 kW/h elektros energijos. Tačiau iš atsakovo pateiktos jo sudarytos elektros suvartojimo lentelės (t. 2, b.l. 156-157) matyti, kad dalis atsakovo prietaisų, vartojančių elektros energiją, pagal savo pobūdį negalėjo būti naudojami ir veikti, taigi ir naudoti elektros energiją visą parą. Atsakovas nėra gamybine veikla užsiimanti įmonė ir byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovo darbuotojai patalpose, kuriose buvo vartojama atsakovui tiekiama elektros energija, visa parą būtų vykdę kokią nors veiklą. Todėl tokių elektros prietaisų, kaip kompiuteriai, monitoriai, spausdintuvas, kopijavimo aparatas, elektrinis virdulys, dulkių siurblys, apšvietimo prietaisai bei kitų prietaisų, kurie pagal savo paskirtį naudojami tik darbo metu ir/arba tik tam tikru paros metu, veikimo, taigi ir galimo elektros vartojimo nėra pagrįsta skaičiuoti 24 val. per parą. Tai, kad atsakovui tiekiamos elektros energijos suvartojimas dienos metu pastebimai sumažėdavo, matyti ir iš paties ieškovo pateikto apkrovos profilių grafiko (t. 1, b.l. 97). Iš šio grafiko galima spręsti, kad 2005 m. gruodžio 13, 21 ir 28 dienomis dienos metu, nuo 8 val. 30 min. iki 18 val. 30 min. kiekio elektros suvartojimas, palyginus su kitu paros laiku, padidėdavo 1,5 kW - 4 kW, t.y. vidutiniškai apie 2,75 kW arba 31 procentu. Pažymėtina ir tai, kad didžiausia elektros energijos galia, kurią vartodavo atsakovo elektros energijos prietaisai, minėtu laikotarpiu (2005 m. gruodžio 13, 21 ir 28 dienomis) buvo užfiksuota 18 kW. Tai reiškia, kad didžiausios leistinos galios - 40 kW atsakovas nenaudojo. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo pateiktas atsakovo suvartotos elektros energijos perskaičiavimas nėra pilnai pagrįstas nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pirmosios instancijos teismas, visiškai sutikdamas su tokiais paskaičiavimais ir visiškai patenkindamas ieškinį, į šias aplinkybes neatsižvelgdamas, priėmė nevisiškai pagrįstą sprendimą. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas savo rašytiniuose paaiškinimuose, pateiktuose 2009 m. rugpjūčio 26 d. apeliacinės instancijos teismui, iš dalies pripažino faktą, kad ne darbo metu bei savaitgaliais atsakovo suvartotos energijos kiekis buvo mažesnis. Tačiau jo teiginys, kad energijos suvartojimas ne darbo metu sumažėdavo tik 0,8 proc. neatitinka jo paties pateiktų duomenų (t. 1, b.l. 98 - apkrovos profilių grafikas). Kadangi, kaip jau aptarta, faktiškai atsakovo elektros energijos sunaudojimas ne darbo metu sumažėdavo apie 31 procentą, tai, remiantis paties ieškovo 2009 m. rugpjūčio 25 d. rašytiniuose paaiškinimuose pateiktais skaičiavimais, tačiau taikant ne 0,92 netolygumo koeficientą, o mažinant 31 procentu, atsakovo suvartotos elektros energijos kiekis ne darbo metu (tiek skaičiuojant ne darbo valandas, tiek ne darbo dienas (savaitgalius) sudarytų: 121 716 kW/h ne darbo metu (294 paros x 40 kW x 15) ne darbo valandų – 31%) ir 90 749 kW/h savaitgaliais (137 paros x 40 kW x 24 – 31%). Tokiu būdu, taikant Taisyklių 96.5 punkto ir suvartotos elektros energiją perskaičiavus šio punkto 1 dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į ieškovo rašytiniuose paaiškinimuose nurodytus paskaičiavimus bei į kitas šioje nutartyje aptartas aplinkybes, pagrįstai perskaičiuotas atsakovo suvartotos elektros energijos kiekis už laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo (2004 m. spalio 26 d., kaip skaičiavo ieškovas) iki pažeidimo nustatymo būtų 318 305 kW/h (105 840 kW/h darbo metu darbo dienomis + 121 716 kW/h ne darbo metu darbo dienomis + 90 749 kW/h savaitgaliais). Minusavus 52 957 kW/h, už kurias atsakovas buvo atsiskaitęs, perskaičiuotos ir neapmokėtos elektros energijos kiekis būtų 265 348 kW/h. Atsižvelgiant į atsakovui taikomą tarifą (0,286 Lt/kWh) šios suvartotos energijos kaina, įskaitant 18% PVM, yra 89 549,64 Lt, t.y. žymiai mažiau, negu priteista skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu, o taip pat ir mažiau, negu nurodyta patikslintuose ieškovo paaiškinimuose.

33Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įstatymas reikalauja, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, veiktų pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, o teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, vadovautųsi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Šioje nutartyje jau minėta, kad pagal byloje esančius duomenis (t. 1, b.l. 98) atsakovas maksimalios pagal sutartį jam leistos galios nenaudojo, o maksimali jo naudota užfiksuota galia nesiekė 20 kW. Todėl nors ir Taisyklės, nustačius neteisėtą elektros energijos vartojimą, suteikia teisę operatoriui (visuomeniniam elektros energijos tiekėjui) perskaičiuoti energijos suvartojimą pagal vartotojui leistiną naudoti galią, tačiau šiuo atveju, esant duomenims, kad atsakovo faktiškai naudojamos energijos maksimali galia nesiekdavo net 50% leistinos galios, nėra teisinga ir sąžininga, perskaičiuojant energijos suvartojimą, iš atsakovo reikalauti sumokėti už maksimalios jam leistos galios energiją. Tai prieštarautų tiek minėtiems principams, tiek ir neatitiktų CK 6.251 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto principo, pagal kurį padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai. Šiuo atveju, priteisus visą ieškovo reikalaujamą sumą, paskaičiuotą pagal atsakovui leistiną maksimalią energijos galią, būtų ne tik atlyginti nuostoliai, bet ieškovas įgytų galimybę nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita, o atsakovui atsirastų nepriimtinų pasekmių, nes reikalaujama priteisti suma yra didelė ir tai gali sužlugdyti atsakovo įmonės veiklą (CK 6.251 str. 1, 2 d.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir tinkamai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes dėl atsakovo įvykdyto sutartinių įsipareigojimų pažeidimo esmės ir pobūdžio, tačiau, nustatydamas atlygintinos žalos dydį, visų šiam svarbių šiam klausimui išspręsti aplinkybių tinkamai neįvertino, tuo pažeisdamas proceso teisės normas, o taip pat netinkamai taikė materialinės teisės normas ir dėl šių pažeidimų bylą iš dalies išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

35Iš dalies patenkinus atsakovo UAB „Veritas ana“ apeliacinį skundą ir dalį šioje byloje jam pareikštojo ieškinio atmetus (42,51 proc.), iš ieškovo priteisiama dalis bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 2, 3, 4 d.), taip pat mažintina pirmosios instancijos teismo sprendimu iš atsakovo ieškovui priteista bylinėjimosi išlaidų suma. Iš šalių priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 96 str.).

36Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas turėjo nemažas, panašaus dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti, taip pat į tai, kad beveik 50 proc. ieškinio buvo atmesta, bei remdamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, šalims viena kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų nepriteisia.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti.

39Šiuo sprendimu ieškovui akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Veritas ana“ priteistą žalos atlyginimo sumą sumažinti iki 70 000 Lt (septyniasdešimties tūkstančių litų), o priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti iki 3 513,29 Lt (trys tūkstančiai penki šimtai trylika litų 29 ct).

40Kitą šio sprendimo dalį palikti nepakeistą.

41Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Veritas ana“ 1 726,11 Lt (vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt šeši litai 11 ct) žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą.

42Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Veritas ana“ po 8,38 Lt iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Veritas Ana“... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2005 m. gruodžio 29 d. planinio patikrinimo metu... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 10 d. sprendimu patenkino ir... 6. Teismas, įvertinęs byloje atliktų ekspertizių išvadas, nustatė, kad... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Veritas Ana“ prašo Vilniaus apygardos... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 9. 1. Kaip patvirtino teismas ir ieškovo darbuotojai, ieškovo atstovai elektros... 10. 2. Teismas neatsižvelgė į Vilniaus metrologijos centro 2006 m. rugsėjo 14... 11. 3. Ekspertizės akte teigiama, jog tyrimui pateiktas elektros skaitiklis Nr.... 12. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad elektros apskaitos skaitiklis buvo... 13. 5. Ieškovas ir teismas, apskaičiuodami suvartotą elektros energiją,... 14. 6. Teismas nepagrįstai tenkino ieškinį, nes pats pripažino, kad elektros... 15. 7. Teismas nepagrįstai konstatavo apelianto, kaip skolininko, kaltės... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Teisiniai santykiai tarp ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų... 19. Tiek, kiek elektros energijos vartotojų santykių su visuomeniniais tiekėjais... 20. Byloje yra pateiktas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos... 21. Atsakovas teigia, kad buvo atlikti du patikrinimai ir pirmojo patikrinimo metu... 22. Apeliantas iš esmės pagrįstai teigia, kad patikrinimo faktas, o ne akto... 23. Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2007 m. liepos 9 d. ekspertizės akto... 24. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2004 m. spalio 26 d.... 25. Iš tiesų, 2004 m. spalio 26 d. patikrinimo akte (užduotis Nr. 1483984) (t.... 26. Kaip jau minėta šioje nutartyje 2005 m. gruodžio 28 d., tikrinant apskaitą,... 27. Negalima sutikti ir su tuo apelianto teiginiu, kad teismas, nustatęs, jog... 28. Kaip jau minėta šioje nutartyje, ieškovas savo ieškinį grindė būtent... 29. Laikotarpio, už kurį operatorius (arba visuomeninio tiekėjo atstovas) turi... 30. Pirmosios instancijos teismas, pagrįstai taikydamas materialinės teisės... 31. Kaip matyti iš šalių sudarytos sutarties specialiųjų sąlygų (t. 1, b.l.... 32. Kaip jau minėta, pagal Taisyklių 96.5 punkto pirmą dalį suvartotos... 33. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įstatymas reikalauja, kad civilinių... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis... 35. Iš dalies patenkinus atsakovo UAB „Veritas ana“ apeliacinį skundą ir... 36. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 38. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti.... 39. Šiuo sprendimu ieškovui akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams iš... 40. Kitą šio sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 41. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų... 42. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir...