Byla 2-841/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų P. E. D. ir A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 25 d. nutarties, kuria ieškovų ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. 2-380-39/2008 pagal ieškovų P. E. D. ir A. D. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos, atsiradusios dėl prokurorų ir teisėjų neteisėtų veiksmų, atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai P. E. D. ir A. D. 2006 m. lapkričio 13 d. teisme gautu ieškiniu prašė: pripažinti, kad Ukmergės rajono apylinkės prokuratūra, patvirtinusi 1995 m. liepos 27 d. kaltinamąją išvadą, Kėdainių rajono apylinkės teismas 1996 m. vasario 29 d. nuosprendžiu, Panevėžio apygardos teismas 1996 m. balandžio 4 d. nutartimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija 1996 m. gegužės 30 d. nutartimi pažeidė P. E. D. nekaltumo prezumpciją, o Kėdainių rajono apylinkės teismas 1997 m. lapkričio 10 d. nutartimi, Panevėžio apygardos teismas 1997 m. gruodžio 4 d. nutartimi pažeidė teisę į laisvę; priteisti iš Lietuvos valstybės 730 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo P. E. D.; priteisti iš Lietuvos valstybės 900 Lt turtinės žalos atlyginimo A. D. ; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 16 d. nutartimi nustatė terminą iki 2006 m. lapkričio 30 d. ieškovų ieškinio trūkumams pašalinti. Ieškovai 2006 m. lapkričio 24 d. ieškinio pareiškimu prašė tenkinti to paties turinio aukščiau nurodytus reikalavimus. Teismas 2006 m. gruodžio 1 d. rezoliucija ieškinį priėmė ir iškėlė civilinę bylą.

5Teismas 2007 m. vasario 14 d. nutartimi nustatė ieškovams P. E. D. ir A. D. terminą pašalinti procesinio dokumento – dubliko trūkumus, o 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi nustatė terminą iki 2007 m. balandžio 19 d. pašalinti pareiškimo dėl ieškinio dalyko pakeitimo trūkumus, tai yra pateikti pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, atitinkantį įstatymo nustatytus reikalavimus.

6Ieškovai P. E. D. ir A. D. 2007 m. balandžio 17 d. prašymu prašė tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo.

7Ieškovai P. E. D. ir A. D. 2008 m. vasario 1 d. patikslinto ieškinio pareiškimu prašė: pripažinti, kad prokuratūra pažeidė 1990-2002 metais galiojusius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 2 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 1 dalį, 236 straipsnio 1, 2, 5 dalis, 160, 464, 466 straipsnius, Prokuroro priesaiką (Prokuratūros įstatymo 30 str.), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnį; pripažinti, kad teismai, nagrinėdami baudžiamąją bylą, pažeidė 1995-1997 m. galiojusius BPK 75 straipsnio 3 dalį, 76 straipsnį, 78 straipsnio 2 dalį, 12, 80, 340, 354, 374, 385, 369 straipsnius, 339 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 31 straipsnius, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį; priteisti iš Lietuvos valstybės P. E. D. naudai 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir A. D. naudai 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; tenkinti reikalavimą dėl gyvenamajam namui ir kiemo įrenginiams padarytos žalos atlyginimo ir priteisti iš Lietuvos valstybės 25 002,37 Lt materialinei žalai atlyginti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 25 d. nutartimi (skundžiama nutartis) ieškovų P. E. D. ir A. D. ieškinio pareiškimą dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto apkaltos proceso ir nuteisimo, atlyginimo paliko nenagrinėtą.

9Nutartyje rašoma, kad tik apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine ar kasacine tvarka, gali konstatuoti, jog skundžiamas žemesnės instancijos teismo sprendimas ar nutartis yra neteisėti. Teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo vertinimas kitokia nei instancine tvarka pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtintą teismų nepriklausomumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-926/2000). CPK normos taip pat reglamentuoja proceso atnaujinimą – išimtinę įsiteisėjusių teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą. Ieškovai ginčija bylą nagrinėjusių teismų veiksmus dėl įrodymų rinkimo, jų vertinimo ir teisės normų taikymo. Ieškinyje išdėstyti argumentai gali sudaryti pagrindą ginčyti instancine tvarka žemesniųjų teismų procesinius (baigiamuosius) sprendimus, tačiau negali būti naujo ieškinio pagrindu. Ieškovai reikalauja pripažinti, kad prokuratūra pažeidė 1990-2002 m. galiojusius įstatymus: BPK 2 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 1 dalį, 236 straipsnio l, 2, 5 dalis, 160, 464, 466 straipsnį, Prokuroro priesaiką (Prokuratūros įstatymo 30 str.), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnį. Pagal galiojančias BPK normas, prokuroro veiksmus galima apskųsti aukštesniajam prokurorui, o aukštesniojo prokuroro veiksmus – apylinkės teismui (arba Vilniaus apygardos teismui, jei skundžiami Generalinės prokuratūros prokuroro veiksmai). Nurodyti reikalavimai nenagrinėtini civiline tvarka. Baudžiamąja tvarka išnaudojus teismo nuosprendžio apskundimo galimybes instancine tvarka, galimas teismo nuosprendžio revizavimas tik vadovaujantis proceso atnaujinimo instituto reglamentuojamomis teisės normomis. Iš patikslinto ieškinio ir jo reikalavimų matyti, kad ieškovai išnaudojo visas įmanomas teismų procesinių veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo kontrolės formas. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovai gali kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas ieškinio pareiškimą paliko nenagrinėtą (CPK 137 str. 2 d. 1 p., 296 str. 1 d. 12 p.).

10Ieškovai A. D. ir P. E. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartį ir nagrinėti ieškinio pareiškimą iš esmės. Skunde rašoma, kad teismas iškėlė civilinę bylą bei ilgą laiką atliko įvairius pasirengimo nagrinėti bylą procesinius veiksmus, 2007 m. gruodžio 20 d. posėdyje ėmėsi nagrinėti bylą iš esmės, ir tik po vienerių metų ir aštuonių mėnesių nuo bylos iškėlimo suprato ir nusprendė, jog ieškinys nenagrinėtinas teisme. Ieškovai dėl tokio procesinio veiksmo patyrė 281,82 Lt nuostolį. Prokurorai ir teisėjai, kaip valdžios institucijų darbuotojai, pažeidė ieškinio pareiškime nurodytus įstatymus, todėl taikytina jų civilinė atsakomybė. Ieškovai neprašė kontroliuoti, peržiūrėti, panaikinti, vertinti ar pakeisti teismo nuosprendį P. E. D.. Teismas, siūlydamas kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą, siekia suklaidinti. Teismo nutartyje nurodytomis BPK normomis taip pat negalima pasinaudoti. Iš ieškinio pareiškimo aišku, kad pažeidimus padarė žemesnės pareigybės prokurorai, taip pat Generalinė prokuratūra. Galutinį sprendimą byloje priima teisėjai. Civilinė byla buvo iškelta teisėtai, o ieškinys nagrinėtinas teisme.

11Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra prašo teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovų skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad ieškovai reikalavo pripažinti neteisėtais prokurorų bei teismų sprendimus, kuriais P. E. D. buvo pripažintas kaltu nusikalstamos veikos padarymu ir pasiųstas atlikti bausmę. Šie teismų sprendimai buvo patikrinti instancine tvarka ir pripažinti pagrįstais bei teisėtais. Patys ieškovai nurodė, kad analogiškas reikalavimas dėl 25 002,37 Lt nuostolių, atsiradusių dėl namo pardavimo veiksmų, priteisimo jau buvo nagrinėtas ir išspręstas teisme. Tai, kad priimtas sprendimas netenkino ieškovų, negali būti pagrindu reikšti naują ieškinį tuo pačiu pagrindu, dėl to paties dalyko ir tarp tų pačių šalių. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo kildinami iš teismų sprendimų, kurie įstatymų nustatyta tvarka buvo patikrinti ir palikti galioti. Nauju ieškiniu civiliniame procese negali būti peržiūrėti įsiteisėję teismų sprendimai, priimti baudžiamojo proceso tvarka, bei įsiteisėję sprendimai civilinėse bylose. Teismas ne kartą įpareigojo ieškovus ištaisyti procesinių dokumentų trūkumus, tačiau ieškovai nesugebėjo tinkamai ir aiškiai suformuluoti ieškinio dalyko ir pagrindo.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kurio teisės ir laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Šios teisės realizavimo tvarką numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovų 2006 m. lapkričio 24 d. ieškinio pareiškimas, kuriuo jie prašė: pripažinti, kad Ukmergės rajono apylinkės prokuratūra, patvirtinusi 1995 m. liepos 27 d. kaltinamąją išvadą, Kėdainių rajono apylinkės teismas 1996 m. vasario 29 d. nuosprendžiu, Panevėžio apygardos teismas 1996 m. balandžio 4 d. nutartimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija 1996 m. gegužės 30 d. nutartimi pažeidė P. E. D. nekaltumo prezumpciją, o Kėdainių rajono apylinkės teismas 1997 m. lapkričio 10 d. nutartimi, Panevėžio apygardos teismas 1997 m. gruodžio 4 d. nutartimi pažeidė teisę į laisvę; priteisti iš Lietuvos valstybės 730 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo P. E. D.; priteisti iš Lietuvos valstybės 900 Lt turtinės žalos atlyginimo A. D. ; priteisti bylinėjimosi išlaidas, buvo priimtas teisėjo rezoliucija, po to atliekami įstatyme numatyti parengiamieji procesiniai veiksmai (t. 1, b. l. 94-101). Teismas taip pat priėmė ieškovų pateiktą dubliką (t. 1, b. l. 135-139), o 2007 m. liepos 20 d. rezoliucija priėmė ieškovų 2007 m. balandžio 17 d. pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, pasireiškusio ieškinio reikalavimų papildymu dėl 25 002,37 Lt nuostolių, padarytų gyvenamajam namui, atlyginimo (t. 1, b. l. 159-160). Teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pasirengimas nagrinėti bylą parengiamųjų dokumentų būdu buvo laikomas baigtu ir paskirtas bylos nagrinėjimas iš esmės teismo posėdyje (t. 1, b. l. 215-216). Iš 2007 m. gruodžio 20 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad ieškovai teismo posėdžio metu palaikė pareikštą ieškinį, ieškovams buvo pasiūlyta pasirūpinti kito advokato atstovavimu, o teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 11 d. nutartyje išdėstytus motyvus kitoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2878-43/2003, nutarė atidėti bylos nagrinėjimą be datos, nustatant terminą ieškovams pašalinti ieškinio trūkumus ir pasirūpinti tinkamu atstovavimu (t. 2, b. l. 9-12).

15Ieškovai 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškimu prašė: pripažinti, kad prokuratūra ir teismai pažeidė ieškovų nurodytas BPK, Prokuratūros įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos normas; priteisti iš Lietuvos valstybės P. E. D. ir A. D. naudai po 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; tenkinti reikalavimą dėl gyvenamajam namui ir kiemo įrenginiams padarytos žalos atlyginimo ir priteisti iš Lietuvos valstybės 25 002,37 Lt materialinei žalai atlyginti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šiame ieškinio pareiškime nurodyta, kad juo patikslinami 2006 m. gruodžio 1 d. priimto ieškinio reikalavimai (t. 2, b. l. 13-20). Teismas skundžiama nutartimi ieškovų ieškinio pareiškimą paliko nenagrinėtą (t. 2, b. l. 46-47).

16Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 11 d. nutartyje, kuria vadovavosi pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškovams terminą ieškinio trūkumams pašalinti, buvo susidariusi kitokia teisinė situacija – ieškovams buvo nustatytas terminas nutartyje nurodytiems paduoto ieškinio trūkumams pašalinti, o pats ieškinys apskritai nebuvo priimtas. Čia nagrinėjamos bylos atveju ieškovų ieškinio pareiškimas buvo priimtas (t. 1, b. l. 94-101), atlikti procesiniai veiksmai, skirti pasirengti bylos nagrinėjimui iš esmės, o skundžiama nutartimi ieškovams vykdant teismo reikalavimus bei 2008 m. vasario 1 d. pateikus naują ieškinio pareiškimą, ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas. Atkreiptinas dėmesys, kad iš 2007 m. gruodžio 20 d. teismo posėdžio protokolo teksto nėra aišku, kokius ieškinio trūkumus pašalinti ieškovams nustatė pirmosios instancijos teismas (t. 2, b. l. 12).

17Po to, kai yra priimtas ieškinio pareiškimas ir pagal jį teisme iškelta byla, įstatymų leidėjas įtvirtino ieškovo teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus CPK nustatyta tvarka, atsiimti ieškinį arba atsisakyti ieškinio (CPK 42 str. 1 d., 139, 140, 141 str.). Byloje nėra įrodymų, iš kurių būtų galima daryti neabejotiną išvadą, jog ieškovai atsisakė teismo priimto ankstesnio ieškinio pareiškimo ir prašė bylą nagrinėti išimtinai tik pagal 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškime suformuluotus reikalavimus. Šiuo konkrečiu atveju, įvertinant tas aplinkybes, kad ieškovų 2006 m. lapkričio 24 d. ieškinio pareiškimas (t. 1, b. l. 94-101) bei 2007 m. balandžio 17 d. pareiškimas dėl ieškinio dalyko pakeitimo (t. 1, b. l. 159-160) buvo priimti, kad teismo nutartimi buvo užbaigtas pasirengimas nagrinėti bylą ir paskirtas bylos nagrinėjimas teismo posėdyje iš esmės (t. 1, b. l. 215-216), darytina išvada, kad ieškovo 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškimas laikytinas ieškovų procesiniu veiksmu įgyvendinant įstatyme numatytą teisę keisti jau priimto ieškinio dalyką arba pagrindą (t. 2, b. l. 13-21). Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti tik ieškovų 2008 m. vasario 1 d. pateikto ieškinio pareiškimo, kuriame jie nurodo, kad tikslina ankstesnio ieškinio reikalavimus, priėmimo klausimą. Nusprendęs, kad ieškinio pareiškimas pagal pakeistą ieškinio dalyką (pakeistus materialinius teisinius reikalavimus) nenagrinėtinas teisme, teismas turėjo spręsti dėl atsisakymo priimti naują (pakeistą) ieškinio pareiškimą. Esant pagrindui atsisakyti priimti naują ieškinio pareiškimą, byla toliau iš esmės turėtų būti nagrinėjama pagal anksčiau ieškovų pareikšto ir teismo priimto nagrinėti ieškinio pareiškimo reikalavimus. Teismas priėmė ieškovų 2006 m. lapkričio 24 d. ieškinio pareiškimą, be to, priėmė ieškovų pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, todėl manytina, kad teismas laikė, jog toks ieškovų ieškinys nagrinėtinas teisme, kad jame tinkamai suformuluoti ieškinio dalykas ir pagrindas, kurie leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, o pats teismo procesas pagal tokį ieškinį yra įmanomas. Kaip jau minėta, byloje nėra ieškovų pareiškimo, kuriuo jie būtų aiškiai išreiškę valią atsisakyti teismo jau priimto jų ieškinio ir reikalautų nagrinėti bylą tik pagal 2008 m. vasario 1 d. pareiškime suformuluotus reikalavimus. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su į teismą besikreipiančio asmens teise į reikalavimo patenkinimą, analizuojamos ir vertinamos tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu.

18Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog ieškovai 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškimu reiškė ne vien reikalavimą pripažinti, kad prokuratūra ir teismai pažeidė tam tikrus teisės aktus, bet ir reikalavo priteisti neturtinės ir materialinės žalos atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovų ieškinio pareiškimą palikdamas nenagrinėtą, analizavo tik ieškovų reikalavimo pripažinti, jog prokuratūra ir teismai pažeidė teisės aktus, nepriskirtinumo nagrinėti teisme klausimą, tačiau nepasisakė dėl kitų ieškovų pareikštų reikalavimų (dėl neturtinės žalos priteisimo, dėl materialinės žalos atlyginimo) nagrinėjimo teisme galimumo, taip pat dėl šių reikalavimų ryšio su kitais ieškovų reikalavimais.

19Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi palikdamas ieškovų ieškinio pareiškimą nenagrinėtą netinkamai išsprendė 2008 m. vasario 1 d. pareiškimo priėmimo klausimą, pasisakė tik dėl vieno iš ieškovų pareikštų reikalavimų (dėl prokuratūros ir teismo padarytų teisės aktų pažeidimo) nepriskirtinumo nagrinėti teisme, bet neanalizavo kitų ieškovų pareikštų reikalavimų (dėl neturtinės žalos priteisimo, dėl materialinės žalos atlyginimo) nagrinėjimo teisme priskirtinumo. Teismas nevertino aplinkybės, kad 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškimas iš esmės laikytinas procesiniu dokumentu, kurio pateikimo ir priėmimo sąlygos bei tvarka reglamentuojama CPK 141 straipsnio normų, nes šioje byloje jau yra priimtas ieškovų 2006 m. lapkričio 24 d. ieškinio pareiškimas bei 2007 m. balandžio 17 d. pareiškimas dėl ieškinio dalyko pakeitimo, o dėl jų jau buvo baigtas pasirengimo nagrinėti bylą teismo posėdyje etapas.

20Išvardintų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis naikintina, o ieškovų P. E. D. ir A. D. 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškimo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti.

23Perduoti pirmosios instancijos teismui ieškovų P. E. D. ir A. D. 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškimo dėl prokurorų ir teisėjų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai P. E. D. ir A. D. 2006 m. lapkričio 13 d. teisme gautu ieškiniu... 4. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 16 d. nutartimi nustatė terminą... 5. Teismas 2007 m. vasario 14 d. nutartimi nustatė ieškovams P. E. D. ir A. D.... 6. Ieškovai P. E. D. ir A. D. 2007 m. balandžio 17 d. prašymu prašė tenkinti... 7. Ieškovai P. E. D. ir A. D. 2008 m. vasario 1 d. patikslinto ieškinio... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 25 d. nutartimi (skundžiama... 9. Nutartyje rašoma, kad tik apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas,... 10. Ieškovai A. D. ir P. E. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lietuvos Respublikos Generalinė... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kurio... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovų 2006 m. lapkričio 24 d. ieškinio... 15. Ieškovai 2008 m. vasario 1 d. ieškinio pareiškimu prašė: pripažinti, kad... 16. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 17. Po to, kai yra priimtas ieškinio pareiškimas ir pagal jį teisme iškelta... 18. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog ieškovai 2008 m.... 19. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 20. Išvardintų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo 2008 m. liepos 25 d.... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti.... 23. Perduoti pirmosios instancijos teismui ieškovų P. E. D. ir A. D. 2008 m....