Byla 2-1034-550/2014
Dėl avanso grąžinimo ir netesybų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei L. K. dėl avanso grąžinimo ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas V. K. ieškiniu (b. l. 1-2) prašo priteisti atsakovės L. K. 4000,00 Lt avanso sumą, 3000,00 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-02-27 su atsakove sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį dėl nekilnojamojo turto: 0,2590 ha žemės sklypo, gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo statinių, esančių ( - ), pardavimo. Turtas atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso 2005-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. 2013-02-27 preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 1.1.-1.2. punktais šalys susitarė pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti ne vėliau kaip iki 2014-02-27. Šios sutarties pasirašymo metu ieškovas atsakovei pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo užtikrinimui sumokėjo 4000 Lt avansą, kurio gavimo faktą atsakovė raštiškai savo ranka patvirtino 2013-02-27 preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties apačioje. Sutarties 2.1 punktu buvo sulygta 10 000 Lt turto pardavimo kaina. Iki sutartyje numatytos datos – 2014-02-27 – pagrindinė turto pirkimo-pardavimo sutartis dėl atsakovės kaltės sudaryta nebuvo. Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 4.1 punktu šalys sutarė, jog atsakovei nepagrįstai atsisakius parduoti turtą iki 2014-02-27 ir sudaryti jo pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovė privalo grąžinti ieškovo sumokėtą 4000 Lt avansą bei papildomai sumokėti 3000 Lt baudą. Baigiantis sutarties 1.2. p. numatytam pagrindinio sandorio sudarymo laikui, ieškovas 2014-02-27 atsakovei registruotu laišku išsiuntė 2014-02-26 raginimą vykdyti 2013-02-27 preliminarią sutartį ir juo prašė per 5 dienas nuo raginimo gavimo dienos el. paštu arba raginime nurodytu adresu raštiškai informuoti ieškovą apie atsakovei patogaus ir priimtino laiko paskyrimą pagrindinio sandorio sudarymui Kauno miesto 4-ame notarų biure. 2014-02-26 raginime taip pat buvo nurodyta, jog per nustatytą 5 dienų terminą ieškovui negavus atsakovės atsakymo į išsiųstą raginimą ir nesutarus dėl pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo laiko, bus laikoma, jog atsakovė nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę notarinę turto pirkimo-pardavimo sutartį, todėl ieškovas pageidaus, jog atsakovė grąžintų sumokėtą 4000 Lt avansą bei 3000 Lt baudą už 2013-02-27 sutarties sąlygų nevykdymą. Raginimas registruotu paštu atsakovei jos gyvenamosios vietos adresu buvo įteiktas 2014-02-28. Iki ieškinio pateikimo dienos ieškovas jokio atsakymo iš atsakovės nėra gavęs, todėl toks atsakovės elgesys neabejotinai turi būti traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti prievolę sudaryti pagrindinę notarinę turto pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškinį prašoma nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad šalys 2013-02-27 sudarė rašytinę preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 10-11), pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti, o ieškovas nupirkti nekilnojamąjį turtą: 0,2590 ha žemės sklypą, su jame esančiu gyvenamuoju namu, ūkiniais pastatais ir kiemo statiniais, esančius ( - ). Pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį pagal preliminarioje sutartyje numatytas esmines tokio sandorio sąlygas šalys įsipareigojo sudaryti iki 2014-02-27 (sutarties 1.2 p.). Šios sutarties sudarymo metu ieškovas sumokėjo atsakovei 4000 Lt avansą (sutarties 2.3. p.), ką patvirtina sutarties teksto pabaigoje esantis ranka rašytas prierašas. Sutarties 4.1. punkte šalys sulygo, jog pardavėjas (t. y. atsakovė), nepagrįstai atsisakęs parduoti turtą iki 2014-02-27 ir sudaryti jo pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, privalo grąžinti pirkėjui (t. y. ieškovui) pagal šią sutartį gautą avansą ir papildomai sumokėti 3000 Lt baudą. Baigiantis preliminarioje sutartyje numatytam pagrindinės sutarties sudarymo terminui, 2014-02-26 raginimu, atsakovei išsiųstu registruotu paštu, ieškovas paprašė atsakovės per 5 dienas nuo šio laiško gavimo dienos nurodytu el. paštu arba nurodytu korespondencijos adresu raštiškai informuoti ieškovą apie atsakovei patogaus ir priimtino laiko paskyrimą pagrindinio sandorio sudarymui Kauno miesto 4-ame notarų biure. Ieškovas taip pat įspėjo atsakovę, jog negavus atsakymo į šį raginimą ir nesutarus dėl pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo laiko, bus laikoma, jog atsakovė nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę notarinę turto pirkimo-pardavimo sutartį ir tokiu atveju ieškovas pageidauja, kad atsakovė grąžintų sumokėtą 4000 Lt avansą bei sumokėtų 3000 Lt baudą už 2013-02-27 sutarties sąlygų nevykdymą (b. l. 12-13, 14). Raginimas atsakovei buvo įteiktas 2014-02-28 (b. l. 15). Ieškovo teigimu, atsakovė iki raginime nustatyto termino jokio atsakymo nepateikė.

5Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad šalis siejo ikisutartiniai nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, ką patvirtina 2013-02-27 šalių pasirašyta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „ Autovėjas“ v. UAB „ Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Nustatyta, kad iki šalių sutarto termino, t. y. iki 2014-02-27, pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų įrodymų, ieškovas, elgdamasis sąžiningai ir vykdydamas šalių bendradarbiavimo pareigą, ėmėsi aktyvių veiksmų pagrindinei sutarčiai sudaryti, išsiuntė atsakovei rašytinį raginimą, prašydamas pasirinkti patogų ir priimtiną laiką pagrindinei sutarčiai sudaryti. Gi atsakovė, kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, ieškovo siųstą raginimą gavo, tačiau į jį visiškai nereagavo, jokių veiksmų tam, kad būtų sudaryta pagrindinė sutartis nesiėmė, jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių pagrindinės sutarties sudarymas nėra galimas, ieškovui nenurodė, t. y. pažeidė pareigą ikisutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai, todėl pripažintina, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, jos nepagrįsto atsisakymo (vengimo) sudaryti pagrindinę sutartį. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei nenustačius jokios ieškovo kaltės dėl pagrindinės sutarties nepasirašymo iki sutarto termino, atsakovė privalo grąžinti ieškovui jo sumokėtą avansą bei sumokėti preliminarioje sutartyje numatytą baudą už nepagrįstą atsisakymą parduoti turtą, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 4000,00 Lt sumokėto avanso ir 3000,00 Lt bauda (preliminarios sutarties 4.1. p., CK 6.71 str., 6.237 str.).

6Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

7Ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Mokėjimo kvitas patvirtina, kad pateiktą ieškinį ieškovas apmokėjo 155 Lt žyminiu mokesčiu, tačiau pagal CPK 80 str. 1 d. 7 p. nuostatas ieškinys turėjo būti apmokėtas 105 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (7000 Lt x 3 proc. / 2 = 105 Lt). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 105,00 Lt žyminio mokesčio. Iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinos turėtos 500 Lt išlaidos už advokato teisinę pagalbą, kurias patvirtina pateiktas 2013-03-12 pinigų priėmimo kvitas Nr. 737424 (CPK 98 str.).

8Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

9Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 263 str., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovės L. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 4000,00 Lt (keturis tūkstančius litų) avanso, 3000,00 Lt (tris tūkstančius litų) baudos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-03-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 105,00 Lt (vieną šimtą penkis litus) žyminio mokesčio ir 500,00 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų už advokato teisinę pagalbą ieškovui V. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ).

12Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Informuoti atsakovę:

14- jeigu per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas,

15- jeigu prievolė bus neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, atsakovas pagal CK privalės mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai