Byla 1-2513-654/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje R. G., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini) Vilniuje, LR pilietis, lietuvis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), Vilniuje, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 297 str. 1 d., -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alenas Piesliakas, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro Mindaugo Povilansko pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje R. G., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, LR pilietis, lietuvis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), Vilniuje, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 297 str. 1 d., -

Nustatė

2R. G. atskleidė informaciją, sudarančią tarnybos paslaptį, kurią jis sužinojo dėl savo darbo, o būtent:

3R. G. 2014-02-17 sudaręs su Nacionaliniu egzaminų centru autorinę kūrinio užsakymo sutartį Nr. F8-6 dėl „2014 metų matematikos brandos egzamino bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių rengimo ir vertinimo instrukcijų atitikties Matematikos brandos egzamino programai analizės ir išvadų“, pasirašęs 2014-02-17 konfidencialumo pasižadėjimą ir įsipareigojęs saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialią informaciją iki jų viešo paskelbimo, t.y. jam pateiktas recenzavimui valstybinio matematikos brandos egzamino užduotis ar jų fragmentus, žinodamas, kad paminėtos valstybinio matematikos brandos egzamino užduotys, patvirtintos 2014-04-17 Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu Nr. (6.1.)-S1-8, iki teisėtai atskleidžiant vokus brandos egzamino metu (2014-06-05), yra dokumentai, kurie, vadovaujantis LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, sudaro tarnybos paslaptį, laikotarpiu nuo 2014-04-17 iki 2014-06-05 atskleidė valstybinio matematikos brandos egzamino užduotis ar jų fragmentus Vilniaus ( - ), ( - ), Vilniuje, abiturientėms J. Ž., S. R., S. R., tokiu būdu, atskleidė informaciją, sudarančią tarnybos paslaptį, kurią jis sužinojo dėl savo darbo.

4Tokiais veiksmais R. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 297 str. 1 d.

5Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. G. prisipažino padaręs jam inkriminuotą veiką ir paaiškino, kad su nacionaliniu egzaminų centru dirba nuo 1999 metų. Kasmet būdavo matematikos brandos egzaminų vertinimo komisijoje. 2013 metais ir 2014 metais buvo rengiamų matematikos brandos egzaminui užduočių recenzentu. 2014 metais jį atrinko būti recenzentu pagal supaprastintą „2014 metų matematikos brandos egzamino bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių rengimo ir vertinimo instrukcijų atitikties Matematikos brandos egzamino programai analizė ir išvados“ pirkimą. Su Nacionaliniu egzaminų centu 2014-02-17 sudarė autorinę kūrinio užsakymo sutartį Nr. F8-6, taip pat 2014-02-17 pasirašė konfidencialumo pasižadėjimą, kuriame deklaravo, kad 2014 metais nerengia mokinių 2014 metų matematikos brandos egzaminui, kurio užduotys jam yra žinomos. Pripažįsta, kad tuo metu mokė tris abiturientes: J. Ž., S. R., S. R. ir užsiėmimų metu savo namuose ruošė 2014 metų matematikos brandos egzaminui. Iki užsiėmimų pradžios jų ir jų tėvų nepažinojo. Moksleivės užsiėmimams mokytis matematikos atvažiuodavo pas jį į namus. Supranta, kad 2014 metais tapęs 2014 metų matematikos brandos egzamino recenzentu, turėjo nuo autorinės sutarties pasirašymo nutraukti papildomai mokyti šias abiturientes matematikos, tačiau to nepadarė. Su parengtomis 2014 metų matematikos brandos egzamino užduotimis jis susipažindavo Nacionaliniame egzaminų centre, specialioje numatytoje patalpoje, kur atlikdavo savo darbą. Recenzavo užduotis skirtas pagrindiniam 2014 metų valstybiniam matematikos brandos egzaminui, kuris turėjo vykti 2014-06-05, ir pakartotiniam 2014 metų valstybiniam matematikos brandos egzaminui, kuris turėjo vykti 2014-06-27. Šios užduotys nebuvo išskirtos, kurios bus įtrauktos į pagrindinį, o kurios į pakartotinį egzaminą. Prie šių užduočių specialioje patalpoje dirbo ne mažiau aštuonių kartų. Šių užduočių nekopijavo, nefotografavo, jas tiesiog įsiminė atmintyje. Užsiėmimų metu kažkur nuo 2014 m kovo mėnesio pradžios, savo mokinėms užduodavo spręsti ankstesniais metais įvykusių matematikos brandos egzaminų užduotis, kurias joms buvo įkėlęs į jų pateiktus atminties raktus. Užsiėmimų metu pasitikrindavo jų sprendimus, pasiaiškindavo, kas neaišku. Taip pat, užsiėmimų metu, savo nuožiūra duodavo ranka pabraižytas ar užrašytas matematikos užduotis, tarp kurių taip pat buvo ir jo recenzijuotos užduotys, rengtos būsimam 2014 metų matematikos brandos egzaminui. Moksleivės tokias užduotis persibraižydavo ar persirašydavo į savo sąsiuvinius, ir spręsdavo. Nei viena iš jų nežinojo, kad būtent tokia užduotis gali būti 2014 metų valstybiniame matematikos brandos egzamine. Suprato, kad šios užduotys buvo konfidenciali informacija ir neturėjo teisės duoti joms jų spręsti. Paskutinio arba priešpaskutinio užsiėmimo metu, jis S. ir S. R., bei J. Ž. sąsiuviniuose, kuriuose jos sprendė jo pateiktas užduotis mokymosi laikotarpiu, jis geltonu markeriu pažymėjo galimų užduočių tipus matematikos brandos egzamine. Liudytojoms pasakė, kad joms reikia atkreipti dėmesį į šias užduotis, tokio tipo uždavinius reikia mokėti spręsti. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. 2014-07-03 jis kreipėsi į Nacionalinį egzaminų centrą su prašymu atleisti iš matematikos egzamino vertinimo komisijos pirmininko pareigų (t. 2, b.l. 135-137).

6Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. L. parodė, kad ji ( - ) gimnazijoje mokė matematikos J. Ž., S. R. ir S. R., kurios mokėsi 12 F klasėje. Kai kurie jos mokiniai, norėdami patobulinti matematikos žinias, mokėsi papildomai pas korepetitorius. Matematikos brandos valstybinis egzaminas vyko 2014-06-05 Šv. Kristaforo gimnazijoje. 2014-06-07 pas ją sutartu laiku rinkosi abiturientai, sunešti vadovėlius. Tuo metu nugirdo mokinių diskusijas ir pasipiktinimus, kad galimai buvo paviešintos egzamino užduotys, t.y. kad J. Ž., S. R. ir S. R. gavo ir turėjo egzamino užduotis. Mokiniai žinojo, kad visos trys merginos papildomai mokėsi matematikos pas tą patį žmogų. Mokiniai jai pasakė telefono numerį, kuriuo naudojosi merginų korepetitorius (t. 1, b.l. 13-14).

7Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. Ž. parodė, kad mokėsi Vilniaus ( - ) gimnazijoje, 12F klasėje. 2013-09-01 prasidėjus mokslo metams nusprendė, kad reikėtų papildomai pasimokyti matematikos. Tėtis V. Ž. su R. G. sutarė, kad jis ją papildomai, kartą per savaitę, mokys matematikos. Už kiekvieną apsilankymą pas R. G. ji mokėdavo 100 litų. Žinojo, kad R. G. dėsto universitete, taip pat, kad jam yra tekę taisyti matematikos brandos egzaminų mokinių darbus. Be to, mokykloje išsiaiškino, kad pas tą patį mokytoją mokėsi S. R. ir S. R.. Užsiėmimų pradžioje, R. G. pateikdavo atšviestus lapus su uždaviniais, kuriuos turėdavo išspręsti namuose, o užsiėmimo metu spręsdavo kitas užduotis. Taip pat, per kažkurį iš užsiėmimų, jis į jos atminties raktą perkėlė ir išsaugojo visas ankstesniais metais buvusių matematikos brandos egzaminų užduotis. Užsiėmimų metu visas duodamas užduotis ji sprendė dvejuose sąsiuviniuose. Pas R. G. ji mokėsi iki pat valstybinio brandos egzamino, kuris įvyko 2014-06-05. Priešpaskutinio, arba paskutinio užsiėmimo metu, R. G. jai pasakė peržiūrėti uždavinius, formules, kurias jis pažymės. Jis dvejuose sąsiuviniuose geltonos spalvos markeriu pažymėjo užduotis. R. G. neminėjo, kad būtent tokios užduotys galėtų būti 2014 metų valstybinio matematikos egzamino metu. Prieš egzaminą, ji papildomai pasižiūrėjo į R. G. pažymėtas užduotis, jų sprendimą. Taip pat kai kurias užduotis persprendė iš naujo. Po egzamino ji sulygino kai kurias užduotis iš brandos egzamino su spręstomis pas R. G. ir esančias sąsiuvinyje ir suprato, kad kai kurias užduotis ji jau buvo sprendusi. Apie tai telefonu ji pakalbėjo su S. R. (t. 1, b.l.112-114).

8Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka protokolo matyti, kad J. Ž. atpažino R. G. kaip asmenį, kuris ją papildomai mokė matematikos (t. 1, b.l. 109-110).

9Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. R. parodė, kad kartu su sese S. R. mokėsi Vilniaus ( - ) gimnazijoje, 4F klasėje. Norėdamos geriau pasiruošti matematikos valstybiniam egzaminui jos su šeima nusprendė, kad jos lankys papildomas matematikos pamokas pas korepetitorių R. G., kurį surado jų mama Z. R.. Už vieną pusantros valandos pamoką reikėjo sumokėti 150 litų, pamokos vykdavo pas R. G. namuose. Užsiėmimus jos lankė nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. birželio 3 d. Užsiėmimų metu R. G. jas mokė matematikos pagal savo sudarytą programą, vėliau kaltinamasis buvo davęs spręsti nuo 1999 metų buvusių mokyklinių ir valstybinių matematikos egzaminų užduotis, taip pat tuo pačiu pateikdavo ir savo matematines užduotis. Visas šias padiktuotas matematines užduotis ji sąsiuviniuose pasižymėdavo apskritimu, kad matytų, jog tai ne buvusių egzaminų užduotys, o duotos kaltinamojo. 2014 m. birželio 3 d. užsiėmimo metu R. G. S. R. sąsiuviniuose pažymėjo svarbiausius uždavinius, kuriuos jo manymu, buvo verta pasikartoti prieš valstybinį egzaminą. 2014-06-05 valstybinio matematikos egzamino metu, susipažinusi su užduotimis ir sąlygomis, pastebėjo keletą jau pas kaltinamąjį spręstų užduočių. Po egzamino ji apie tai pasikalbėjo su S. R.. Nei ji, nei S. R. prieš egzaminą neprašė R. G. duoti matematikos egzamino užduočių ir tokių užduočių egzamine neturėjo. Žino, kad papildomas matematikos pamokas pas R. G. lankė ir klasės draugė J. Ž..

102014-07-02 apklausos metu jai buvo parodyti sąsiuviniai, kuriuose ji sprendė matematikos užduotis, ir 2014-06-05 buvusio valstybinio brandos matematikos egzamino užduotys. 12 uždavinių ji jau buvo sprendusi pas R. G. papildomų užsiėmimų metu. Uždaviniai identiškai sutapo, nors ne visų užduočių sąlygų pateikimas sutapo su egzaminų centro formuluotėmis, bet uždavinių esmė, skaičių ir raidžių kombinacijos, pačių sąlygų nustatymas buvo identiškas. R. G. jai ir S. R. pateikti uždaviniai ir egzaminų centro suformuluotos užduotys valstybiniam matematikos brandos egzaminui: 4 lape esantis uždavinys Nr. 02, 5 lape esantis uždavinys Nr. 04, 8 lape esantis uždavinys Nr. 12, 10 lape esantis uždavinys Nr. 15, 11 lape esantis uždavinys Nr. 18, 12 lape esantys uždaviniai Nr. 21 ir Nr. 22, 14 lape esantis uždavinys Nr. 24, 18 lape esantys uždaviniai Nr. 27 ir Nr. 28,19 lape esantis uždavinys Nr. 29, 20 lape esantis uždavinys Nr. 30, sutapo. Smėlio spalvos sąsiuvinyje, 38 lape esanti matematinė užduotis, pažymėta raudonos spalvos šauktuku, kurią padiktavo R. G. sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 24 užduotimi esančia 14 puslapyje. Sąsiuvinyje gėlėtu viršeliu, 12 lape esanti matematinė užduotis, kuri apibraukta žalios spalvos pieštuku, kurią padiktavo kaltinamasis sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 12 užduotimi esančia 8 puslapyje. Šio sąsiuvinio 13 lape esanti matematinė užduotis, kuri apibrėžta žalios spalvos pieštuku, kurią padiktavo kaltinamasis sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 22 užduotimi esančia 12 puslapyje. Šio sąsiuvinio 20 lape esanti matematinė užduotis, kuri apibrėžta žalios spalvos pieštuku, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 18 užduotimi esančia 11 puslapyje. Šio sąsiuvinio 27 lape esanti matematinė užduotis, kuri pažymėta žalios spalvos rodykle, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 28 užduotimi esančia 18 puslapyje. Šio sąsiuvinio 30 lape esanti matematinė užduotis, kuri pažymėta raudonos spalvos šauktuku, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 29 užduotimi esančia 19 puslapyje. Sąsiuvinyje, kurio viršelyje pavaizduoti trys drambliai, 3 lape esanti matematinė užduotis, kuri pažymėta žalios spalvos rodykle, kurią padiktavo kaltinamasis sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 15 užduotimi esančia 10 puslapyje. Šio sąsiuvinio 4 lape esanti matematinė užduotis, kuri pažymėta žalios spalvos rodykle, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 27 užduotimi esančia 18 puslapyje. Šio sąsiuvinio 24 lape esanti matematinė užduotis, kuri apibrėžta žalios spalvos pieštuku, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 18 užduotimi esančia 11 puslapyje. Šio sąsiuvinio 27 lape esanti matematinė užduotis, kuri pažymėta Nr. 2, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 30 užduotimi esančia 20 puslapyje. Šio sąsiuvinio 29 lape esanti matematinė užduotis, kuri pažymėta Nr. 1, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 21 užduotimi esančia 12 puslapyje. Šio sąsiuvinio 31 lape esanti matematinė užduotis, kuri pažymėta Nr. 2, kurią padiktavo R. G., sutapo su 2014-06-05 matematikos egzamino 04 užduotimi esančia 5 puslapyje. Visi šie 12 uždavinių, kurie sutapo su kaltinamojo padiktuotais uždaviniais, galimai yra ne visi, kadangi dėl kai kurių užduočių pateiktų egzaminų centro egzamino metu, sutapimo su jau spręstais pas kaltinamąjį, nėra tikra, todėl galėjo būti ir daugiau sutapimų. 2014-07-04 buvo paskelbti matematikos brandos egzamino įvertinimai, jos brandos egzaminas buvo įvertintas 100 balų (b. l. 162-165).

11Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad S. R. atpažino R. G. kaip asmenį, kuris ją papildomai mokė matematikos (t. 1, b. l. 157-159).

12Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. R. davė analogiškus parodymus kaip ir liudytoja S. R. (t. 2, b.l. 9-11).

13Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad S. R. atpažino R. G. kaip asmenį, kuris ją papildomai mokė matematikos (t. 1, b. l. 157-159).

14Iš 2014-02-17 autorinės kūrinio užsakymo sutarties Nr. F8-6 matyti, R. G. pasirašė sutartį su Nacionalinio egzaminų centru, atstovaujamu direktorės S. V., dėl 2014 m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties rengimo ir vertinimo (t. 1, b. l. 20-22).

15Nacionalinio egzamino centro direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. (6.1)-S1-8 patvirtintos matematikos valstybinio egzamino užduotys (t. 1, b.l. 19).

162014-02-17 R. G. pasirašė konfidencialumo pasižadėjimą, kuriuo įsipareigojo saugoti tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri jam taps žinoma dirbant egzaminų užduočių rengimo grupėje, recenzuojant, redaguojant, verčiant, maketuojant, spausdinant ir pakuojant egzaminų užduotis (t. 1, b. l. 23).

17Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti 2014-07-02 kratos metu J. Ž. gyvenamojoje vietoje ( - ), Vilniuje, paimti sąsiuviniai. Protokole užfiksuota, kad sąsiuvinyje, ant kurio viršelio yra užrašas „OF TOWN SPIRIT“ yra 96 lapai langeliais. Sąsiuvinio lapuose yra rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai, atlikti mėlynos ir juodos spalvos tušinukais. Užduočių pradžioje yra užduotis numeracija. Kai kurių užduočių numeracija apibraukta apskritimu. Sąsiuvinyje ties 55 užduotimi, geltonos spalvos markeriu atlikti žymėjimai. Sąsiuvinyje taip pat įdėtas languoto popieriaus lapas, kuriame mėlynos spalvos tušinuku užrašytos trys užduotys. Sąsiuvinis su užrašu „APP style life“ iš 60 lapų langeliais. Sąsiuvinio lapuose yra rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai. Užduočių pradžioje yra užduoties numeracija. Viename puslapyje, kuriame yra 4 užduotys ir jų sprendimai, pažymėtos geltonos spalvos markeriu. Po apžiūros sąsiuviniai palikti saugoti prie baudžiamosios bylos (b.l. 95-96).

18Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas nešiojamasis kompiuteris „HP“ bei kiti daiktai, rasti ir paimti 2014-07-02 kratos pas J. Ž. metu. Po apžiūros daiktai pakvitavimais grąžinti J. Ž. (t. 1, b. l. 97-99, 100, 101).

19Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti 2014-07-02 kratos metu S. R. gyvenamojoje vietoje ( - ), Vilniuje, paimti sąsiuviniai. Protokole užfiksuota, kad sąsiuvinis su užrašu „DAN-MARK Beutiful Horses“ yra iš 60 lapų langeliais. Sąsiuvinio lapuose rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai, atlikti mėlynos spalvos tušinuku, taip pat pieštuku. Užduočių pradžioje yra užduočių numeracija. Kai kurių užduočių numeracija apibraukta apskritimu. Ties 41 užduotimi ir jos sprendimu, geltonos spalvos markeriu atlikti žymėjimai (varnelė, perbraukta). Sąsiuvinis, ant kiurio virželio užrašas „APP“ rankraštinis užrašas „S. R.“, sąsiuvinis iš 12 lapų langeliais. Sąsiuvinio lapuose yra rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai, atlikti mėlynos spalvos tušinuku, taip pat pieštuku. Užduočių pradžioje yra užduočių numeracija. Ties vienuolika užduočių ir jų sprendimais, geltonos spalvos markeriu atlikti žymėjimai. Sąsiuvinis, ant kurio viršelio užrašas „X-point Recollect“ iš 30 lapų langeliais. Sąsiuvinio lapuose rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai, atlikti mėlynos spalvos tušinuku, taip pat pieštuku. Užduočių pradžioje yra užduoties numeracija. Kai kurių užduočių numeracija apibraukta apskritimu. Sąsiuvinyje ties 29 užduotimis ir jų sprendimais, geltonos spalvos markeriu atlikti žymėjimai (varnelė, pabraukta). Po apžiūros sąsiuviniai saugomi prie baudžiamosios bylos (t. 1, b.l. 144-145).

20Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas nešiojamasis kompiuteris „DELL“ paimtas 2014-07-02 kratos pas S. R. metu. Po apžiūros kompiuteris ir kiti daiktai pakvitavimais grąžinti Z. R. (t. 1, b. l. 148-149, 150, 151).

21Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti 2014-07-02 kratos metu S. R. gyvenamojoje vietoje ( - ), Vilniuje, paimti sąsiuviniai. Protokole užfiksuota, kad sąsiuvinis su užrašu „APP“ su atvaizduotomis gėlėmis yra iš 43 lapų langeliais. Sąsiuvinio lapuose yra rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai, atlikti mėlynos spalvos tušinuku. Užduočių pradžioje yra užduočių numeracija. Kai kurių užduočių numeriai apibraukti apskritimu. Ties kai kuriomis užduotimis ir jų sprendimais, mėlynos, žalios, raudonos spalvos pieštukais atlikti žymėjimai. Sąsiuvinis su užrašu „APP“, ant kurio atvaizduotas dramblys yra iš 48 lapų langeliais. Sąsiuvinio lapuose yra rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai. Užduočių pradžioje yra užduoties numeracija. Kai kurių užduočių numeracija apibraukta apskritimu. Sąsiuvinyje, ties kai kuriomis užduotimis ir jų sprendimais, mėlynos, žalios, raudonos spalvos pieštukais atlikti žymėjimai (rodyklės, šauktukai). Sąsiuvinis su užrašu „APP“ ir pavaizduotais medžiais yra iš 48 lapų langeliais. Sąsiuvinio lapuose yra rankraštiniai matematikos užduočių sprendimai, atlikti mėlynos spalvos tušinuku. Užduočių pradžioje yra užduočių numeracija. Kai kurių užduočių numeracija apibraukta apskritimu. Sąsiuvinyje ties kai kuriomis užduotimis ir jų sprendimais, žalios, raudonos spalvos pieštukais atlikti žymėjimai (rodyklės, šauktukai). 40 lape užduoties sprendimai pažymėti geltonos spalvos markeriu horizontaliu brūkšniu. Po apžiūros sąsiuviniai saugomi prie baudžiamosios bylos (t. 1, b.l. 146-147).

22Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas nešiojamasis kompiuteris „DELL“ paimtas 2014-07-02 kratos pas S. R. metu. Po apžiūros kompiuteris ir kiti daiktai pakvitavimais grąžinti Z. R. (t. 1, b. l. 141-143, 150, 151).

23Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti daiktai ir dokumentai rasti ir paimti 2014-07-02 kratos pas R. G. metu. Po apžiūros tyrimui reikšmės turintys dokumentai palikti saugoti byloje, daiktai (telefonai, USB raktai, kompiuteriai, nereikšmingi dokumentai) po apžiūros pakvitavimu grąžinti R. G., pinigai – 17 800 Lt perduoti saugoti Lietuvos kriminalinės policijos biuro Finansų skyriui. 2014-07-10 prokuroro nutarimu 2014-07-02 kratos metu R. G. gyvenamojoje vietoje rasti pinigai, saugomi Lietuvos kriminalinės policijos biuro Finansų skyriuje, bei medžiagos dalis, būtina spręsti R. G. administracinės atsakomybės klausimui pagal ATPK 173 str., perduota Vilniaus apskrities vyriausiam policijos komisariatui (t. 2, b.l. 120-125, 59-119, t. 1, b.l. 8-9, 148-149, 150, 151).

24Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad R. G. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, kadangi jis atskleidė informaciją, kuri sudaro tarnybos paslaptį ir kurią jis sužinojo dėl savo darbo. Pats kaltinamasis prisipažino padaręs šią veiką, jo nurodytas aplinkybes patvirtina ikiteisminio tyrimo metu apklaustos liudytojos E. L., J. Ž., S. R. ir S. R., asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolai, daiktų ir dokumentų apžiūros protokolai bei kita rašytinė bylos medžiaga. R. G. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 297 str. 1 d.

25Kaltinamojo R. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

26Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą, ankščiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, yra nustatyta viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė, kaltinamasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, dirba, yra vedęs. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus R. G. turtinio pobūdžio bausmę – baudą, kurios dydis atitinka prokuroro siūlomą dydį.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 641 str. 1 d. baudžiamąją bylą užbaigus baudžiamuoju įsakymu, R. G. skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p. kratų metu iš J. Ž., S. R. ir S. R. paimti sąsiuviniai, saugomi prie baudžiamosios bylos, grąžintini atitinkamai J. Ž., S. R. ir S. R..

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 3 p. kratos metu iš R. G. paimti dokumentai, saugomi baudžiamojoje byloje (t. 2, b.l. 61-119), paliktini saugoti baudžiamojoje byloje.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas, -

Nutarė

31R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 297 str. 1 d., ir paskirti jam 45 MGL (5850 Lt) dydžio baudą, kurią vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str. 1 d. sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti R. G. 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p. iš J. Ž., S. R. ir S. R. paimtus sąsiuvinius, saugomus prie baudžiamosios bylos, grąžinti J. Ž., S. R. ir S. R..

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 3 p. iš R. G. paimtus dokumentus, saugomus baudžiamojoje byloje, palikti saugoti baudžiamojoje byloje.

34Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.

35Jei kaltinamasis pasinaudoja teise prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

36Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir teismo paskirta bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesių nuo šio įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, įmokos kodas 6801. Įmokos kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismo (Laisvės pr. 79A, Vilnius) dokumentų priėmimo skyrių. Nustatytu laiku nesumokėta bauda, bus išieškoma priverstinai (LR BVK 22 str.).

37Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alenas Piesliakas, išnagrinėjęs... 2. R. G. atskleidė informaciją, sudarančią tarnybos paslaptį, kurią jis... 3. R. G. 2014-02-17 sudaręs su Nacionaliniu egzaminų centru autorinę kūrinio... 4. Tokiais veiksmais R. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 5. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. G. prisipažino padaręs... 6. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. L. parodė, kad ji ( - )... 7. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. Ž. parodė, kad mokėsi... 8. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka protokolo matyti, kad J. Ž.... 9. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. R. parodė, kad kartu su sese... 10. 2014-07-02 apklausos metu jai buvo parodyti sąsiuviniai, kuriuose ji sprendė... 11. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad S. R.... 12. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. R. davė analogiškus parodymus... 13. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad S. R.... 14. Iš 2014-02-17 autorinės kūrinio užsakymo sutarties Nr. F8-6 matyti, R. G.... 15. Nacionalinio egzamino centro direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr.... 16. 2014-02-17 R. G. pasirašė konfidencialumo pasižadėjimą, kuriuo... 17. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti 2014-07-02 kratos metu J. Ž.... 18. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas nešiojamasis kompiuteris „HP“... 19. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti 2014-07-02 kratos metu S. R.... 20. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas nešiojamasis kompiuteris „DELL“... 21. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti 2014-07-02 kratos metu S. R.... 22. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas nešiojamasis kompiuteris „DELL“... 23. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti daiktai ir dokumentai rasti ir paimti... 24. Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad R. G. padarė... 25. Kaltinamojo R. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 26. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė vieną... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 641 str. 1 d. baudžiamąją bylą užbaigus... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p. kratų metu iš J.... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 3 p. kratos metu iš R. G.... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas,... 31. R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p. iš J. Ž., S. R. ir... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 3 p. iš R. G. paimtus... 34. Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo... 35. Jei kaltinamasis pasinaudoja teise prašyti surengti bylos nagrinėjimą... 36. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas... 37. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....