Byla 1-98-948/2015

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, išnagrinėjusi prokurorės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje J. D., a.k. ( - ) gim. ( - ) d., ( - ) k., Biržų r., Lietuvos Respublikos pilietis, 5 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ) k., Biržų r., teistas 2014-10-01 d. Biržų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 140 str. 2 d., 155 str. 2 d., 245 str. 40 parų areštu, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 145 str. 1 d., 155 str. 1 d.

Nustatė

2Kaltinamasis J. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2015-03-09 d., apie 20 val. 30 min. Biržų r. ( - ), motinos D. D. gyvenamajame name grasindamas savo seseriai G. A. ir motinai D. D. su jomis susidoroti, pribaigti po vieną, mosikuodamas kumščiais, tuo sudarydamas pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, grasino nužudyti žmones - nukentėjusiąsias, savo šeimos narius - seserį G. A. ir motiną D. D.. Taip pat tuo pat metu, toje pačioje vietoje G. A. ir D. D. išvadindamas necenzūriniais žodžiais kitų asmenų akivaizdoje, tuo jas užgauliai pažemino, tai yra viešai įžeidė.

3Šios kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos atitinka LR BK 145 str. 1 d. ir 155 str. 1 d.

4Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2015-03-09 d. vakare būdamas neblaivus kartu su drauge L. G. grįžo į namus Biržų r., ( - ). Motina išėjo iš namų, tada atėjo brolis R. D., kuris L. G. pradėjo sakyti, ko ji čia sėdi. Tada jis su broliu susistumdė ir purškė broliui dujų. Nežino, kur tuo metu buvo motina. Kai atvažiavo policijos pareigūnai, namie buvo ir sesuo G. A. ir motina D. D.. Jis seseriai liepė dingti, necenzūriniais žodžiais vadino ir ją, ir motiną. Nužudyti grasino brolį R., ne seserį. Apklausiamas 2015-04-20 d. jis parodė, kad necenzūrinius žodžius vartojo motinos ir sesers atžvilgiu. Be to liepė joms „smukti, nes užmušiąs“. Stumdėsi su broliu, nes supyko, kad broliui nepatiko, jog L. G. yra motinos namuose. Apklausiamas 2015-04-30 d. jis parodė, kad motinai ir seseriai grasino, kad nužudysiąs, taip pat vadino jas necenzūriniais žodžiais kitų asmenų akivaizdoje. Gailisi įvykdęs šias nusikalstamas veikas.

5Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltę pagrindžia nukentėjusiųjų, liudytojų parodymai, įvykio vietos apžiūros protokolas ir kita rašytinė bylos medžiaga.

6Nukentėjusioji G. A. parodė, kad 2015-03-09 d. apie 20 val. pas ją į namus atėjo motina. Ji pasakė, kad į jos namus yra atėjusi L. G., o motina norėjo, kad ji išeitų. Motina išsigando, kad kai grįš J. D. nekiltų didesnis konfliktas, todėl ir atėjo pas G. A.. Paskambinęs J. motinai pasakė, kad ji negrįžtų į namus. G. A. paskambino kitam broliui R. D., prašė, kad jis nuvažiuotų į motinos namus. Po kiek laiko paskambinęs R. liepė kviesti policiją. Kai ji nuėjo į motinos namus, ten jautėsi dujų kvapas, buvo R. D., J. D. ir L. G.. J. D. ją ir motiną vadino necenzūriniais žodžiais, sakė, kad jas padės į vietą, dar kažkaip grasino užmušti. Galvoja, kad J. D. grasinimai yra realūs, nes anksčiau buvo atsukęs dujų balioną, norėjo namus susprogdinti. Išgėręs jis būna labai agresyvus (b.l. 14,16).

7Nukentėjusioji D. D. parodė, kad 2015 m. kovo pradžioje, dienos nepamena, į jos namus grįžo sūnus J. D. su drauge L. G.. Nuėjusi į sūnaus kambarį ji L. G. liepė eiti namo, o L. G. liepė išeiti ir uždaryti duris. Tada ji nuėjo pas dukterį G. A.. Būnant pas dukterį, jai paskambino sūnus J. ir liepė jai negrįžti namo. Tada ji su dukra paskambino kitam sūnui R. D., kad šis apramintų J.. Po kiek laiko R. paskambino ir liepė kviesti policiją. Kai D. D. nuėjo į namus, namie jautėsi dujų kvapas, o J. D. ją ir G. A. vadino necenzūriniais žodžiais, grasino, kad padės į vietą ir užmuš. Galvoja, kad girtas jis gali įvykdyti savo grasinimus, nes neblaivus jis yra labai agresyvus, piktas (b.l. 19, 20).

8Liudytojas R. D. parodė, kad 2015 m. kovo mėn. jam paskambino sesuo G. A., sakė, kad girtas brolis J. D. išvijo motiną iš namų. Jis atvažiavęs į motinos namus rado brolį J. ir L. G.. Motina nenori, kad L. būtų jos namuose. Jis pasakė, kad L. išeitų, o brolis J. papurškė dujomis. Bandė purkšti į jį, bet prisipurškė pas save į kambarį. R. D. su J. D. susistumdė, nes R. D. neleido J. D. išeiti iš dujomis pripurkšto kambario. Kai atėjo motina ir sesuo, J. D. motinos ir sesers atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius, grasino, kad užmuš (b.l. 24).

9Liudytoja L. G. parodė, kad 2015 m. kovo mėn., dienos nepamena, ji buvo su J. D. jo namuose. J. išėjus į parduotuvę, jo motina D. D. liepė jai išeiti. Kadangi nebuvo grįžęs J., tai ji niekur neišėjo. D. D. kažkur išėjo. Grįžus J., papasakojo, kad jo motina jai liepė išeiti. J. paskambino motinai ir pasakė, kad ji pati gali negrįžti namo. Neužilgo atvažiavo J. brolis R., jie susistumdė, J. papurškė dujų. Neužilgo atėjo D. D. ir G. A.. Kad J. būtų mamai ir seseriai grasinęs negirdėjo, tačiau girdėjo kaip jas vadino necenzūriniu žodžiu (b.l. 23).

102015-03-09 d. protokole – pareiškime G. A. nurodė, kad 2015-03-09 d. apie 20.30 val. atėjus į mamos D. D. namus, esančius ( - ) k., Biržų r., brolis J. D., gyvenantis kartu su motina, iškoneveikė ją necenzūriniais žodžiais, grasino susidoroti. J. D. taip elgiasi jau ne pirmą kartą. Mano, kad J. D. grasinimai gali būti įgyvendinti, todėl jo bijo. Prašo J. D. nubausti įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 1).

112015-03-09 d. apžiūros protokole konstatuojama, kad apžiūrima vieta yra ( - ) k., Biržų r. Apžiūrimi namo kambariai. Apžiūros metu fotografuota. Pėdsakų, turinčių reikšmės nusikalstamų veikų ištyrimui, neužfiksuota (b.l. 6-8).

122015-03-09 d. tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto užfiksuota, kad 2015-03-09 d. apie 20 val. 20 min. Biržų r., ( - ), J. D., būdamas neblaivus, necenzūriniais žodžiais išplūdo savo mamą D. D. ir seserį G. A.. Grasino minėtas moteris nužudyti, gyvenamąsias patalpas pripurškė ašarinių dujų. Namuose jautėsi aitrus kvapas, griaužė akis. D. D. ir G. A. buvo išsigandusios (b.l. 9-12).

13Asmens blaivumo teste nurodyta, kad J. D. 2015-03-09 d. 22 val. 13 min. nustatytas alkoholinis girtumas 2,50 promilių (b.l. 18).

14Visi šie byloje esantys duomenys neabejotinai pagrindžia kaltinamojo kaltę dėl jam inkriminuoto nusikaltimo, numatyto LR BK 145 str. 1 d. ir baudžiamojo nusižengimo, numatyto LR BK 155 str. 1 d., padarymo. Kaltinamojo veiksmai kvalifikuoti tinkamai, kadangi J. D. grasino nužudyti savo motiną D. D. ir seserį G. A., kurioms buvo pakankamas pagrindas manyti, jog grasinimas gali būti įvykdytas, taip pat žodžiu viešai užgauliai pažemino, įžeidė.

15Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, jog nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos šių veikų padarymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.). Atsakomybę lengvina tai, jog prisipažino ir gailisi padaręs nusikalstamas veikas (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.).

16Kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir su prokurorės siūlomu bausmės dydžiu ir jos rūšimi.

17Skiriant bausmę atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą, į tai, kad buvo padarytas vienas nesunkus nusikaltimas (LR BK 11 str. 3 d.) ir baudžiamasis nusižengimas (LR BK 12 str.), į kaltinamojo asmenybę, teistas 2014-10-01 d. Biržų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 140 str. 2 d., 155 str. 2 d., 245 str., - 40 parų areštu (b.l. 32-35), administracine tvarka baustas du kartus ( b.l. 30-31), nedirbantis, registruotas darbo biržoje (b.l. 26-27, 28), Biržų rajono savivaldybės poliklinikos medicininiame pažymėjime nurodyta, kad J. D. psichiatrinėje įskaitoje neregistruotas, narkologiniame kabinete nedispanserizuotas (b.l. 58).

18Paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamajam gali būti skiriamos straipsnių dalių sankcijose numatyta subendrinta bausmė – areštas (LR BK 49 str. 1-2 d., 3 d.) Todėl bausmės tikslai gali būti pasiekti kaltinamajam skiriant subendrintą 45 parų arešto bausmę. Vadovaujantis LR BK 641 str. 1 d. kaltinamajam paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

19J. D. buvo sulaikytas vadovaujantis LR BPK 140 str. 2015-03-09 d. 20 val. 45 min., paleistas 2015-03-10 d. 19 val. 10 min. ( b.l. 36, 46). Sulaikyme išbūta viena para įskaitytina į paskirtą bausmę (LR BK 66 str. 1 d., 2 d.).

20Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas (b.l. 47, 48, 49) ir 2015-03-10 d. teismo nutartimi paskirtos smurtą patyrusio asmens užtikrinimo priemonės – įpareigojimas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos ( - ) k., Biržų r. bei nesiartinti prie motinos D. D. ir sesers G. A., nebendrauti, neieškoti ryšių su jomis (b.l. 54), iki bausmės vykdymo pradžios paliktinos nepakeistos.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420-421 str., teismas

Nutarė

22J. D. pripažinti kaltu: padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 145 str. 1 d. ir paskirti 45 parų arešto bausmę; padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą LR BK 155 str. 1 d. ir paskirti 30 parų arešto bausmę.

23LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. pagrindu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę bausmę – 45 parų areštą.

24LR BK 641 str. 1 d. pagrindu paskirtą bausmę kaltinamajam sumažinti vienu trečdaliu – iki 30 parų arešto.

25Į atliktą bausmę kaltinamajam įskaityti vieną parą, išbūtą laikinajame sulaikyme ir laikyti jį atlikusiu vieną arešto parą.

26Bausmę paskirti atlikti areštinėje, jos pradžią skaičiuojant nuo jo sulaikymo dienos.

27Kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą ir 2015-03-10 d. teismo nutartimi paskirtas smurtą patyrusio asmens užtikrinimo priemones – įpareigojimą laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos ( - ) k., Biržų r., bei nesiartinti prie motinos D. D. ir sesers G. A., nebendrauti, neieškoti ryšių su jomis, iki bausmės vykdymo pradžios palikti nepakeistas ir panaikinti pradėjus vykdyti baudžiamąjį įsakymą.

28Nuteistasis per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti Biržų rajono apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs J. D. kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu.

29Nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas BPK 352 str. nustatyta tvarka.

30Įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui apskųsti jo nei apeliacine, nei kasacine tvarka negalima.

Proceso dalyviai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, išnagrinėjusi... 2. Kaltinamasis J. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2015-03-09 d., apie 20... 3. Šios kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos atitinka LR BK 145 str. 1 d.... 4. Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2015-03-09 d. vakare... 5. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltę pagrindžia... 6. Nukentėjusioji G. A. parodė, kad 2015-03-09 d. apie 20 val. pas ją į namus... 7. Nukentėjusioji D. D. parodė, kad 2015 m. kovo pradžioje, dienos nepamena, į... 8. Liudytojas R. D. parodė, kad 2015 m. kovo mėn. jam paskambino sesuo G. A.,... 9. Liudytoja L. G. parodė, kad 2015 m. kovo mėn., dienos nepamena, ji buvo su J.... 10. 2015-03-09 d. protokole – pareiškime G. A. nurodė, kad 2015-03-09 d. apie... 11. 2015-03-09 d. apžiūros protokole konstatuojama, kad apžiūrima vieta yra ( -... 12. 2015-03-09 d. tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto... 13. Asmens blaivumo teste nurodyta, kad J. D. 2015-03-09 d. 22 val. 13 min.... 14. Visi šie byloje esantys duomenys neabejotinai pagrindžia kaltinamojo kaltę... 15. Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, jog nusikalstamas veikas padarė būdamas... 16. Kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju... 17. Skiriant bausmę atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą,... 18. Paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytas... 19. J. D. buvo sulaikytas vadovaujantis LR BPK 140 str. 2015-03-09 d. 20 val. 45... 20. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420-421 str., teismas... 22. J. D. pripažinti kaltu: padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 145 str. 1 d.... 23. LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. pagrindu paskirtas bausmes subendrinti... 24. LR BK 641 str. 1 d. pagrindu paskirtą bausmę kaltinamajam sumažinti vienu... 25. Į atliktą bausmę kaltinamajam įskaityti vieną parą, išbūtą laikinajame... 26. Bausmę paskirti atlikti areštinėje, jos pradžią skaičiuojant nuo jo... 27. Kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 28. Nuteistasis per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi... 29. Nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis... 30. Įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui apskųsti jo nei apeliacine, nei...