Byla 2-3593-855/2014
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo nepilnamečiui vaikui, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei J. Č.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei D. M., trečiasis asmuo – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo nepilnamečiui vaikui, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei D. M., trečiasis asmuo – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovės valdžią jos nepilnamečio vaiko E. M., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti nepilnamečiui vaikui nuolatinę globą (rūpybą), jo globėju (rūpintoju) paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyti globėjo (rūpintojo) buveinėje; priteisti nepilnamečiui vaikui iš D. M. po 500 Lt materialinio išlaikymo iki jo pilnametystės; paskirti nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Ieškovas nurodė, kad atsakovei buvo teikiamos socialinės paslaugos, tačiau 2014-01-20 apsilankymo metu atsakovės namuose buvo rasta betvarkė, kūdikis buvo neprižiūrėtas, o atsakovė girta. Siekiant apsaugoti vaiko sveikatą, jis buvo išvežtas į ligoninę. Atsakovė pripažino, kad ji netinkamai elgėsi vaiko atžvilgiu, vartojo alkoholį bei buvo palikusi sūnų kelioms dienoms kitų asmenų priežiūrai, todėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-23 įsakymu Nr. ( - ) likusiam be motinos globos E. M. buvo nustatyta laikinoji globa, vaiko globėju paskirtas Vilniaus sutrikusio vystymosi ( - ). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-29 įsakymu Nr. ( - ) atsakovė dėl nesaikingo alkoholio vartojimo, vaiko nepriežiūros, socialinių įgūdžių stokos bei nedarbo buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą. Su atsakove ir toliau nuolat buvo dirbamas socialinis darbas, ji įsipareigojo apsilankyti priklausomybės ligų gydytojo konsultacijoje, dalyvauti anoniminių alkoholikų susitikimuose, tėvystės įgūdžių mokymuose, užsiregistruoti darbo biržoje ir intensyviai ieškotis darbo, kreiptis į Socialinės rūpybos skyrių dėl jai priklausančios vienkartinės įsikūrimo pašalpos gavimo bei lankyti vaiką kūdikių namuose ne mažiau nei du kartus į savaitę. D. M. informavo, kad užsiregistravo darbo biržoje, žada lankyti darbo biržos pasiūlytus mokymus bei vykdyti kitus įsipareigojimus. Atsakovė buvo įtraukta į projekto, teikiančio kompleksines paslaugas krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus, veiklą, tačiau buvo nemotyvuota, neatvykdavo į susitikimus, taip pat nelankė anoniminių alkoholikų susitikimų, atsisakė jai pasiūlytų mokymų. D. M. yra visiškai nusišalinusi nuo savo mažamečio vaiko priežiūros, nuo laikinosios globos nustatymo sūnų aplankė tik vieną kartą, neskambina į globos įstaigą ir nesidomi sūnaus vystymusi bei sveikata, nebendradarbiauja su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ir nėra suinteresuota priimti siūlomą socialinę pagalbą. Ji nuolat keičia gyvenamąją vietą bei telefono numerį ir apie tai neinformuoja socialinio darbuotojo, todėl teikti socialines paslaugas jai tapo beveik neįmanoma.

5Atsakovė D. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

6Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašė jį tenkinti, sutinka būti nepilnamečio vaiko globėju ir turi tam visas sąlygas. Nurodė, kad E. į kūdikių namus atvyko 2014-01-27, mama jo nelanko, nesidomi, nesiteirauja telefonu. E. visiškai nepažįsta savo motinos. Pažymėjo, kad toks motinos elgesys visiškai neatitinka vaiko interesų, ji nedalyvauja sūnaus auklėjime, neteikia jam išlaikymo ir nesiekia jo susigrąžinti. Prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškovo atstovės paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė D. M. yra nepilnamečio E. M., gim. ( - ), motina (b. l. 6, 7). Įvertinus situaciją šeimoje bei siekiant apsaugoti E. M. sveikatą, 2014-01-20 jis buvo nuvežtas į VŠĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, nes 2014-01-20 apsilankymo metu atsakovės gyvenamojoje vietoje vyko išgertuvės, D. M. buvo girta, miegojo, kitoje lovoje gulėjo neprižiūrimas kūdikis, kuris buvo prastai aprengtas, sušalęs, namuose buvo betvarkė ir pilna šiukšlių (b. l. 11-13). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos socialiniai darbuotojai nustatė, kad atsakovei buvo suteiktos galimybės pasitaisyti ir pačiai bandyti savarankiškai auginti vaiką, bet ji į patarimus nereagavo, nerodė noro rūpintis ir prižiūrėti savo vaiko (b. l. 15-16). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius, įvertinęs šeimos situaciją, rekomendavo nustatyti E. M. laikinąją globą (b. l. 14). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-23 įsakymu Nr. ( - ) likusiam be motinos globos E. M. buvo nustatyta laikinoji globa, vaiko globėju paskirtas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 17-19). Atsakovės D. M. šeima Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-29 įsakymu Nr. ( - ) buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą (b. l. 20). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos socialiniai darbuotojai nustatė D. M. socialinių problemų sąrašą, t. y. namų ruošos ir higieninių įgūdžių stoką, nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą, nedarbą (b. l. 24-26). Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, per tą laiką, kai vaikas gyvena globos įstaigoje, atsakovė nerodė jokių pastangų kažką pakeisti savo gyvenime – nedalyvavo tėvystės įgūdžių mokymuose, buvo atvykusi tik vieną kartą į pirminę psichologo ir soc. darbuotojo konsultaciją, vėliau su ja susisiekti nepavyko (b. l. 21); užsiregistravo darbo biržoje, tačiau atsisakė lankyti darbo biržos pasiūlytus mokymus (b. l. 24-26, 40); du kartus buvo nuėjusi į anoniminių alkoholikų susirinkimus, nors jos prašymu buvo pakeistas susirinkimų laikas; nesikreipė dėl jai priklausančios vienkartinės našlaičio įsikūrimo pašalpos gavimo, kad pagerintų savo gyvenimo sąlygas; atsisakė nemokamo stacionarinio gydymo Priklausomybės ligų centre ir Caritas organizuojamų mokslų (b. l. 22); nuolat girtauja (b. l. 27). Globos įstaigoje vaiką atsakovė aplankė tik vieną kartą, tačiau apie vaiko sveikatą ir jo poreikius nesiteiravo, daugiau savo sūnaus nelankė, jo sveikata ir poreikiais nesidomėjo bei telefonu nesiteiravo (b. l. 23). Atsakovė pripažino, kad nesilaiko jai skirtų įpareigojimų, t. y. nelanko tėvystės įgūdžių mokymų, nedalyvauja anoniminių alkoholikų susirinkimuose, darbo biržos siūlytuose mokymuose, dėl ko jai nepavyko integruotis į darbo rinką, nelanko sūnaus (b. l. 28).

9Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų bei Vilniaus apskrities VPK Vilniaus IRS pateiktų duomenų apie atsakovės baustumą, D. M. neteista, tačiau 4 kartus bausta administracine tvarka, nuobaudos galiojančios, tame tarpe ir už tėvų valdžios panaudojimą priešingai vaiko interesams (b. l. 31-33, 46-50), taip pat už kitus pažeidimus, susijusius su alkoholio vartojimu, kas neigiamai charakterizuoja atsakovės asmenybę. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė nedirba, neturi jokio nekilnojamojo turto, transporto priemonių, neturi pastovios gyvenamosios vietos, (b. l. 43-45).

10Kaip matyti iš aukščiau nurodytų byloje esančių rašytinių įrodymų, o taip pat teismo posėdyje išsakytų ieškovo atstovės paaiškinimų, atsakovė piktnaudžiauja alkoholiu, vaiku nebuvo tinkamai rūpinamasi, jis nebuvo tinkamai prižiūrimas, būdavo paliekamas be priežiūros arba svetimų žmonių priežiūrai, būdavo netinkamai aprengtas ir maitinamas, purvinas, nekeičiamos sauskelnės, dėl ko, siekiant apsaugoti vaiko sveikatą, jis buvo atskirtas nuo šeimos ir žalingos aplinkos, nustatant jam laikiną globą. Atsakovės po laikinosios globos vaikui nustatymo situacija iš esmės nepasikeitė, ji ir toliau nesirūpina savo vaiku, nesistengia pakeisti savo gyvenimo ir gyvenimo sąlygų, t. y. nelanko tėvystės įgūdžių mokymų, nedalyvauja anoniminių alkoholikų susirinkimuose, nesikreipė dėl jai priklausančios vienkartinės našlaičio įsikūrimo pašalpos gavimo, nededa jokių realių pastangų, kad galėtų savo vaikui užtikrinti tinkamą priežiūrą ir sudaryti galimybę jam tinkamai vystytis saugioje bei sveikoje šeimoje. Atsakovė šiuo metu niekur nedirba ir nesimoko, nuolat keičia gyvenamąsias vietas ir telefono numerius, yra visiškai nusišalinusi nuo vaiko priežiūros. Byloje nėra jokių duomenų ir įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė, būdama nusišalinusi nuo savo nepilnamečio vaiko Edvino, šiuo metu esančio Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, auklėjimo, auginimo, nuo jo atsiribojusi ir nedalyvaudama savo vaiko gyvenime, dėtų kokias nors realias pastangas vaiką susigrąžinti bei kurie leistų tikėtis, kad ateityje situacija galėtų pasikeisti teigiama linkme. Atsakovė neatvyko į teismo posėdį, neišreiškė noro jame dalyvauti, atsiliepimo nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas spręsti, kad atsakovė savo, kaip motinos pareigų vaikui nevykdo, šiais veiksmais yra daroma žala jos nepilnamečiui vaikui, todėl atsiranda pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl atsakovės motinos valdžios apribojimo jos vaiko E. M. atžvilgiu, nustatant, kad sustabdomos atsakovės asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, paliekant atsakovei teisę matytis su vaiku (CK 3.180 str.).

11Teismas pažymi, kad tėvų valdžios esmė, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d., apima tėvų teisę ir pareigą auklėti savo vaikus. CK 3.155 str. nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamu buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją - tėvų valdžios ribojimą. Pažymėtina, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 str. 1 d. nurodytų aplinkybių, tai yra kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo.

12Vadovaujantis CK 3.180 str., laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Nagrinėjamu atveju teismas, kompleksiškai įvertinęs bylos aplinkybes, mano esant tikslinga apriboti atsakovės valdžią vaiko atžvilgiu neterminuotai. Tėvų valdžia paprastai ribojama laikinai, jei bylos medžiaga patvirtina esant didelę tikimybę, kad tėvai pakeis savo elgesį ir bus galima grąžinti jiems vaiką. Nagrinėjamu atveju teismo byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo teismui įžvelgti realią tikimybę, kad atsakovė pakeis savo gyvenimo būdą, požiūrį į vaiko auklėjimą, priežiūrą, savo pareigų vaiko atžvilgiu vykdymą ir ateityje stengsis vaiku rūpintis, imsis aktyvių veiksmų ir priemonių sukurti bei užtikrinti tinkamas, sveikas ir teigiamas sąlygas sūnui augti bei vystytis. Tai, kad vaiku nebuvo tinkamai rūpinamasi per beveik visus metus, kad nebuvo vykdomos atsakovės, kaip motinos pareigos sūnaus atžvilgiu, situacija atsakovės šeimoje iš esmės nepasikeitė teigiama linkme, atsakovės pasyvumas ir abejingumas vaiko atžvilgiu, jo nelankant (atsakovė savo sūnų aplankė tik vieną kartą), nesidomint, visiškai nedalyvaujant jo gyvenime, jokių pateisinamų priežasčių tam nebuvimas, nedarbas, realių priemonių ir pastangų gerinti buities, gyvenimo sąlygas nesiėmimas, sudaro pagrindą teismo išvadai, kad atsakovė savo elgesiu padarė ir daro žalą sūnaus vystimuisi, vengė ir vengia atlikti savo pareigas auklėti vaiką, nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, kas sudaro pagrindą taikyt atsakovei neterminuotą motinos valdžios apribojimą.

13Apribojus motinos valdžią, CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str. 2 d., 3.257 str. pagrindu nepilnamečiui E. M. skirtina nuolatinė globa (rūpyba). Atsižvelgiant į CK 3.246 str., į ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus nuomonę, trečiojo asmens išreikštą pageidavimą ir sutikimą būti vaiko globėju (rūpintoju), nuolatiniu globėju (rūpintoju) paskiriamas trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kuris iš esmės rūpinasi vaiku E. M. nuo 2014-01-27. Jokių neigiamų duomenų apie trečiąjį asmenį bei abejonių jo tinkamumu būti nepilnamečio vaiko nuolatiniu globėju (rūpintoju) teismas neturi. Nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta nustatoma kartu su globėju (rūpintoju) jo buveinės vietoje (CK 3.183 str. 4 d., 3.265 str. 1 p.).

14Apribojus atsakovės motinos valdžią, atsakovei išlieka pareiga teikti nepilnamečiui vaikui išlaikymą, kurio dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 str., 3.194 str., 3.195 str., 3.196 str., 3.198 str.). Teismas pažymi, kad tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, pajamų neturėjimu, bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ir pan., o juo labiau išlaikymo tiekėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, kuri patvirtina, kad ji nedirba, nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, tačiau yra darbingo amžiaus ir sveika, taigi, jos sunki turtinė padėtis nėra kilusi dėl objektyvių aplinkybių; į vaiko amžių bei poreikius, yra pagrindas priteisti vaikui E. M. išlaikymą iš atsakovės po 400 Lt periodinių išmokomų kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės, šių lėšų tvarkytoju paskiriant vaiko nuolatinį globėją (rūpintoją) (CK 3.195 str.).

15Nors patenkinus ieškinį, iš atsakovės turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, tačiau atsižvelgiant į jau aukščiau nurodytas aplinkybes dėl atsakovės sunkios turtinės padėties, į tai, kad ji privalo materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką, ir šiai jos pareigai teiktinas prioritetas prieš turtines pareigas valstybei, į prioritetinės vaikų teisių gynybos principą, teisingumo, sąžiningumo imperatyvus, sprendžia, jog atsakovė turėtų būti atleista nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo, jas kompensuojant valstybės lėšomis (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268-270 str.,

Nutarė

17Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei D. M. (a. k. ( - ) gyv. ( - )), trečiasis asmuo – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (į. k. – ( - ), buveinė – ( - )) tenkinti iš dalies.

18Neterminuotai apriboti atsakovės D. M. (a. k. ( - ) gyv. ( - )), motinos valdžią jos nepilnamečio vaiko E. M. (a. k. ( - ) gim. ( - )) atžvilgiu.

19Nustatyti nepilnamečiui vaikui E. M. nuolatinę globą (rūpybą) ir jo globėju (rūpintoju) paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

20Nustatyti nepilnamečio vaiko E. M. gyvenamąją vietą globėjo (rūpintojo) buveinėje Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

21Priteisti iš atsakovės D. M. nepilnamečio vaiko E. M. išlaikymui po 400 (keturis šimtus litų) periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2014-08-29) iki vaiko pilnametystės. Nepilnamečio vaiko lėšų tvarkytoju paskirti globėją (rūpintoją) Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos... 5. Atsakovė D. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 6. Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovas į... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškovo atstovės paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 9. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, Įtariamųjų,... 10. Kaip matyti iš aukščiau nurodytų byloje esančių rašytinių įrodymų, o... 11. Teismas pažymi, kad tėvų valdžios esmė, įtvirtinta Lietuvos Respublikos... 12. Vadovaujantis CK 3.180 str., laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios... 13. Apribojus motinos valdžią, CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str. 2 d., 3.257 str.... 14. Apribojus atsakovės motinos valdžią, atsakovei išlieka pareiga teikti... 15. Nors patenkinus ieškinį, iš atsakovės turėtų būti priteistos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268-270 str.,... 17. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus... 18. Neterminuotai apriboti atsakovės D. M. (a. k. ( - ) gyv. ( - )), motinos... 19. Nustatyti nepilnamečiui vaikui E. M. nuolatinę globą (rūpybą) ir jo... 20. Nustatyti nepilnamečio vaiko E. M. gyvenamąją vietą globėjo (rūpintojo)... 21. Priteisti iš atsakovės D. M. nepilnamečio vaiko E. M. išlaikymui po 400... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...