Byla AS-143-66-13
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutarties ir prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. Č. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. Č. (toliau – pareiškėjas) 2012 m. rugsėjo 21 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją pripažinti savo sprendimus ir mokėtinas sumas deklaracijose negaliojančiais ir neteisėtais; 2) įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti jo permokėtas ir motinos V. Č. permokėtas sumas; 3) kol bus išnagrinėta byla, sustabdyti antstolio R. K. vykdomąją bylą; 4) įpareigoti ,,Sodrą“, kol bus nagrinėjama byla, nutraukti išieškojimą; 5) įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją išduoti pažymą apie V. Č. mokėtus mokesčius nuo 1946 m. iki 2012 m. vasario 5 d. jam ir teismui; 6) išduoti pažymą teismui apie jo sumokėtas mokesčių sumas, delspinigius, antstolio reikalavimu išskaičiuotas sumas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2012 m. spalio 19 d. pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus: 1) sumokėti 100 Lt žyminį mokestį arba pateikti teismui motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio, t. y. pateikti teismui rašytinius įrodymus apie jo turtinę padėtį (įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą pažymą apie turimą nekilnojamąjį turtą ir gaunamas pajamas arba fizinio asmens turto bei pajamų deklaraciją); 2) pateikti teismui patikslintą skundą, kuriame būtų nurodyti aiškūs skundo reikalavimai panaikinti ir/ar pakeisti atitinkamus sprendimus, nurodant konkrečias datas ir numerius; 3) pridėti skundžiamų sprendimų originalus arba jų nuorašus;

64) pateikti teismui įrodymus, kada pareiškėjui buvo įteikti skundžiami sprendimai. Nurodė, jog, nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, patikslintas skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu ir, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 1 d., 105, 106,

9149 str.).

10Teismas nurodė, kad pareiškėjo skundas atitiko ne visus ABTĮ skundui keliamus reikalavimus, todėl 2012 m. spalio 1 d. nutartimi nustatė terminą iki 2012 m. spalio 19 d. pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus. Pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalino, nors 2012 m. spalio 16 d. atvyko į teismą, ir jam buvo įteikta paminėta teismo nutartis.

11Taigi teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo skundą laikė nepaduotu ir grąžintinu pareiškėjui.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartį ir priimti skundą.

14Pareiškėjas nurodo, kad teismas laikė skundą nepaduotu, kadangi jis iki 2012 m. spalio 19 d. nepašalino trūkumų. Tačiau jis tiktai 2012 m. spalio 19 d., t. y. paskutinę nutarties įvykdymo dieną, gavo Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Tai patvirtina pridedamas Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. SP-3834-(7.3094). 2012 m. spalio 23 d. paskirtas advokatas surašė prašymą Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atsiųsti 2003–2012 m. sprendimus dėl jo mokėtinų ir jau sumokėtų žemės mokesčių sumų, dėl V. Č. 1946–2012 m. mokėtinų ir sumokėtų žemės mokesčių sumų ir dėl įrodymų, kada šie sprendimai buvo įteikti jam ir V. Č. Prašyme mokesčių inspekcijai nurodė, kad šie dokumentai reikalingi pateikti teismui vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį. Atsakymas į šį prašymą ir dokumentai iki šiol negauti. Pareiškėjo nuomone, teismo reikalavimas pridėti skundžiamų sprendimų originalus arba jų nuorašus turėjo būti adresuotas ne jam, bet mokesčių inspekcijai, nes nei originalų, nei sprendimų nuorašų jis iš inspekcijos negauna. Gavo tiktai nepasirašytą 2012 m. rugsėjo 27 d. žemės mokesčio apskaičiavimo deklaraciją.

15Pareiškėjas, be to, 2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, t. y. prašo uždrausti atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai skaičiuoti žemės mokestį ir delspinigius.

16Pareiškėjas nurodo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pašto voke atsiuntė 2012 m. gruodžio 12 d. pranešimą Nr. (23.22-08)-325-1600 RNA-49421, kuriuo jo reikalauja sumokėti 3 294,00 Lt žemės mokestį ir 111,72 Lt delspinigių, nežinia, už kokį laikotarpį,

17ir gąsdina, kad, nesumokėjus nurodytų sumų, jos bus išieškomos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas. Prašymas paliktinas nenagrinėtu.

21Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.),

22tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ nuostatos.

23Teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus. ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

24Iš bylos matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2012 m. spalio 19 d. skundo trūkumams pašalinti, kadangi skundas atitiko ne visus ABTĮ skundui keliamus reikalavimus, o 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui, nes šis per teismo nustatytą terminą nepašalino trūkumų (nepateikė patikslinto skundo). Iš bylos taip pat matyti, jog teismas ginčijamą nutartį laiko požiūriu (2012 m. lapkričio 7 d.) priėmė iš esmės įvertinęs aplinkybę, kad nutartis dėl skundo trūkumų pareiškėjui buvo įteikta 2012 m. spalio 16 d.

25Be to, jei teismo nustatytas terminas buvo nepakankamas pašalinti trūkumus, pareiškėjas turėjo teisę prašyti terminą pratęsti (ABTĮ 65 str. 1 d.).

26Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartis yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

27Pareiškėjas, be kita ko, pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo. Vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 4 dalimi, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo spręstinas tik teismui priėmus skundą. Taigi šiuo atveju nėra teisinių prielaidų nagrinėti tokį prašymą.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

2971 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo A. Č. atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Pareiškėjo A. Č. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo palikti nenagrinėtą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. Č. (toliau – pareiškėjas) 2012 m. rugsėjo 21 d. skundu... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi... 6. 4) pateikti teismui įrodymus, kada pareiškėjui buvo įteikti skundžiami... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi... 9. 149 str.).... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjo skundas atitiko ne visus ABTĮ skundui... 11. Taigi teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad teismas laikė skundą nepaduotu, kadangi jis iki... 15. Pareiškėjas, be to, 2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos vyriausiajam... 16. Pareiškėjas nurodo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 17. ir gąsdina, kad, nesumokėjus nurodytų sumų, jos bus išieškomos Mokesčių... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas. Prašymas paliktinas nenagrinėtu.... 21. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė,... 22. tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių... 23. Teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių... 24. Iš bylos matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio... 25. Be to, jei teismo nustatytas terminas buvo nepakankamas pašalinti trūkumus,... 26. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 27. Pareiškėjas, be kita ko, pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo.... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 29. 71 straipsniu, teisėjų kolegija... 30. Pareiškėjo A. Č. atskirąjį skundą atmesti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartį... 32. Pareiškėjo A. Č. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo palikti... 33. Nutartis neskundžiama....