Byla e2-26779-466/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mosas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deglas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mosas“ prašė teismo priteisti iš atsakovės UAB „Deglas“ 5 469,82 eurų skolą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 124, 142 straipsniuose nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovės prašymas, esant Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017-02-06 ieškovė UAB „Mosas“ ir atsakovė UAB „Deglas“ sudarė Ilgalaikę pirkimo – pardavimo sutartį Nr. IPP‑17005, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei prekes pagal jos pateiktus užsakymus, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir išrašė atsakovei PVM sąskaitas – faktūras Nr. VL 170094, Nr. VL 170149, Nr. VL 170152 ir Nr. VL 170174 iš viso 7 119,96 eurų sumai. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl 2017-03-23 jai buvo išsiųstas raginimas sumokėti skolą. Atsakovė sumokėjo dalį skolos ir liko skolinga ieškovei 5 469,82 eurų sumą. Pretenzijų dėl netinkamos prekių kokybės ieškovė iš atsakovės nėra gavusi.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.360 straipsnyje nustatyta, kad pirkėjas privalo sumokėti už daiktus pardavėjo nurodytą sutarties sudarymo metu kainą. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.205 straipsnį, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė su ieškove būtų visiškai atsiskaičiusi, todėl iš atsakovės priteistina 5 469,82 eurų skola ieškovės naudai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 straipsnis).

9Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (5 469,82 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05‑23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės naudai (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistinas 123,00 eurų žyminis mokestis ieškovės naudai.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011‑11‑07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Deglas“, į. k. 140050663, 5 469,82 eurų skolą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (5 469,82 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05‑23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 123,00 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „Mosas“, į. k. 300612609, naudai.

15Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

16Ieškovė turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai