Byla 2A-385-368/2010

1

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Reginos Agotos Gutauskienės, Rasos Bartašienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovams S. V., J. V., ieškovų atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, atsakovui R. K., jo atstovui advokatui Sauliui Alysui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. V. ir J. V. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. sprendimo pagal ieškovų S. V. ir J. V. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui R. K., tretiesiems asmenims: Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl pažeidimų, kliudančių naudotis nekilnojamaisiais daiktais, pašalinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4

5Ieškovai S. V. ir J. V. su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriais prašė įpareigoti atsakovą R. K. per vieną mėnesį, skaičiuojant terminą nuo teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos, jo sąskaita iškirsti ir pašalinti atsakovo R. K. privačioje namų valdoje, adresu ( - ), prie ieškovei S. V. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr.:( - ), adresas ( - ), pietinės ribos augančius medžius - 24 egles ir 1 slyvą. Už reikalavimo neįvykdymą laiku nustatyti atsakovui R. K. 300 Lt baudą už kiekvieną praleistą dieną. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį ir patikslintą ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovų S. V. ir J. V. atsakovui R. K. 700 ,00 Lt atstovavimo išlaidas bei valstybei 55,86 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

7Apeliaciniu skundu ieškovai S. V. ir J. V. prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovų S. V. bei J. V. ieškinį patenkinti: įpareigoti atsakovą R. K. per vieną mėnesį, skaičiuojant terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jo sąskaita iškirsti ir pašalinti atsakovo R. K. privačioje namų valdoje adresu ( - ), prie ieškovei S. V. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr.:( - ), adresas ( - ), pietinės ribos augančius medžius - 24 egles ir 1 slyvą. Už reikalavimo neįvykdymą laiku nustatyti atsakovui R. K. 300 Lt baudą už kiekvieną praleistą dieną. Priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91.

10Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji namai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D 1-338, 9 priedo, 5.3 punkto nuostatas, nurodydamas, kad statybos reglamento reikalavimas išlaikyti 3 metrų atstumą iki kaimyninio sklypo ribos yra taikomas projektuojant naują gyvenamą namą. Todėl ieškovai prieš projektuodami namą, turėjo įvertinti artimą atsakovo sklype augančių eglių kaimynystę ir pasirinkti priimtiną bei saugų naujai statomo gyvenamojo namo atstumą. Minėtos teisės normos reglamentuoja būtent želdinių sodinimo atstumus iki kaimyninio sklypo ribos (ne iki projektuojamo namo), todėl šios teisės normos ir juose įtvirtintas reikalavimas laikytis minėto želdinių sodinimo atstumo iki kaimyninio sklypo ribos yra adresuojamas atsakovui kaip šių želdinių savininkui. Atsakovo sklype augantys medžiai minėtame teisės akte nustatytų reikalavimų neatitinka.

112.

12Teismas ne tik neapgynė teisėtų ieškovų subjektinių teisių, bet įstatymo reikalavimus pažeidžiantį subjektą tarsi reabilitavo, o realią grėsmę ieškovų gyvybei, sveikatai, gyvenamajam būstui keliančias egles, kurių amžius yra apie 60 metų, jų svarbą bei reikšmę iškėlė aukščiau reikšmingiausių vertybių - žmogaus gyvybės, sveikatos, teisės į saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas.

133.

14Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad dauguma teisinių santykių yra tęstiniai, todėl nors teisinis santykis ir yra atsiradęs iki įsigaliojant konkrečiam įstatymui, teisėms, pareigoms ar faktams, atsirandantiems galiojant jau naujam įstatymui, turi būti taikomos tų teisių, pareigų ar faktų atsiradimo metu galiojančio įstatymo nuostatos.

154.

16Pirmosios instancijos teismas privalėjo, tačiau nepasvėrė, kokia žala gali būti padaryta ir kokios žalos gali būti išvengta patenkinus ieškovų reikalavimus, t.y. kokios vertybės, kokios svarbos ir kokios apimties interesai bus apginti ieškinio reikalavimų patenkinimu, ir atvirkščiai, kokia žala bei pasekmės gali kilti šių reikalavimų nepatenkinimo atveju.

175.

18Teismas konstatuodamas, jog ieškovai projektuodami namą privalėjo įvertinti artimą aukštų eglių kaimynystę ir pasirinkti priimtiną ir saugų atstumą nuo eglių iki naujai statomo namo, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad esamas atstumas nuo minėtų medžių iki ieškovų namo yra nesaugus. Todėl nustačius potencialiai egzistuojančią grėsmę ieškovų gyvybei, sveikatai, gyvenamajam būstui, nustačius kliudymo ieškovams naudotis savo nuosavybe faktus, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo ieškovų ieškinį atmesti.

196.

20Pirmosios instancijos teismas pateikdamas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo vertinimą netinkamai atliko įrodymų tyrimą ir padarė išvadas, kurių nepatvirtina nurodytas įrodymas, nes faktinių aplinkybių konstatavimo protokole apie eglių būklę, jų sveikumą bei vešlumą netgi nėra užsiminta.

217.

22Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog nuosavybė nėra tik neliečiama, ji kartu ir įpareigoja - tai Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio, įtvirtinančio nuosavybės neliečiamumą ir principinę jo apribojimo galimybę, leitmotyvas.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. K. prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-03-09 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą grindžia šiais argumentais:

241.

25Apeliantai ginčo santykiui taikė visiškai ne tas teisės normas. LR CK 4.42 straipsnyje nurodyta, kad žemės sklypo savininkas turi teisę nupjauti ir pasilikti sau kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmu, kitų augalų šaknis ir šakas, esančias jo žemės sklype, prieš tai įspėjęs kaimyninio žemės sklypo savininką ir nustatęs terminą jas pašalinti, bet per nustatytą terminą nesulaukęs jų pašalinimo. Tokia teisė nesuteikiama žemės sklypo savininkui, jeigu kaimyniniame sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknys ir šakos, esančios jo žemės sklype, netrukdo naudoti žemės sklypą. Minėtas LR CK 4.42 straipsnis yra pagrindinė norma, taikytina ginčo santykiui. Būtent minėtas straipsnis ir reglamentuoja besiribojančių žemės sklypų savininkų tarpusavio santykius dėl medžių krūmų ir kitų augalų. Ieškovai galėjo reikalauti tik pašalinti į jų sklypą patenkančias eglių, slyvos šakas bei šaknis. Deja, ieškovai tokia teise nepasinaudojo. Jų reikalavimas nukirsti medžius prieštarauja LR CK 4.42 straipsniui.

262.

27Negali būti taikomi ieškinyje bei apeliaciniame skunde nurodytos teisės normos - Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai" 9 priedo 5.3 punkto bei LR aplinkos ministro 2007 12 29 įsakymu Nr. D1-717 patvirtintų Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių (toliau Taisyklės) 4.5 punkto reikalavimai, nes minėti teisės aktai įsigaliojo gerokai vėliau nei buvo pasodintos 24 eglės ir 1 slyva (Statybos techninis reglamentas įsigaliojo 2006-01-01, o Taisyklės - 2008 01 06). Be to, Taisyklės nėra taikomos privačioje žemėje ir privačiose namų valdose veisiamiems medžiams, krūmams, vejoms, gėlynams (Taisyklių 2 p.). Tuo tarpu Statybos techninis reglamentas taikytinas rengiant detaliuosius planus ir projektuojant naują vienbučio gyvenamąjį pastatą ar sublokuotus vienbučius namus.

283.

29Apeliantai neįrodė, kad atsakovui priklausančiame žemės sklype augančios 24 eglės ir 1 slyva kelia jiems pavojų, daro žalą ar kitaip pažeidžia jų teisėtus interesus. LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas A. P., apžiūrėjęs medžius, nurodė, kad 24 eglės bei slyva nėra avarinės būsenos ir jokių požymių, keliančių grėsmę aplinkiniams, nepastebėjo. Atlikta ekspertizė taip pat nenustatė, kad medžiai keltų realų ir akivaizdų pavojų aplinkiniams. Ekspertai nurodė, kad jei kiltų audra ar pūstų stipresnis vėjas, tuomet atsirastų medžių virtimo ar nulūžimo galimybė. Tačiau tokia išvada yra abstraktaus pobūdžio ir paremta tik tikimybėmis bei prielaidomis.

304.

31Apeliantų teiginys, kad eglės dėl savo amžiaus - 60 metų - jau kelia problemų yra neatitinkantis tikrovės.

32Apeliacinis skundas atmestinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

34Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, tinkamai šalims paskirstė įrodinėjimo naštą, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir dėl jų padarė pagrįstas išvadas, šias išvadas tinkamai motyvavo ir argumentavo (CPK 185 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

35Lietuvos Respublikos CK 1.7 str. 2 d. numato, kad civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka. Statybos techninio reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1d. įsakymu Nr.D1-338 ir taikomas rengiant detaliuosius planus bei projektuojant naują namą įsigaliojo 2006-01-01. Ieškovai gyvenamąjį namą pasistatė tik 2006 metais (b. l. 6-7, 8-9), jų teigimu rekonstruojant (prisistatant) 1994 metais pradėtą statyti viralinę, eglės toje pačioje vietoje augo jau maždaug nuo 1940 metų. Vadinasi teisės aktai įsigaliojo gerokai vėliau nei buvo pasodintos 24 eglės ir 1 slyva. Todėl aukštesnės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad prieš projektuodami ir statydami naują gyvenamąjį namą būtent ieškovai privalėjo įvertinti artimą aukštų eglių, priklausančių atsakovui R. K. kaimynystę ir pasirinkti priimtiną ir saugų atstumą nuo naujai statomo gyvenamojo namo iki jų. Iš byloje nustatytų aplinkybių ir šalių paaiškinimų akivaizdu, kad medžiai yra aukštesni negu 3 metrų, tačiau jie buvo pasodinti net keliomis dešimtimis metų anksčiau, negu įsigaliojo Medžių ir krūmų sodinimo atstumus nuo kaimyninių sklypų ribų nustatantis Statybos techninis reglamentas.

36Kai įstatymai nedraudžia civilinių teisinių santykių subjektams šalių susitarimu nusistatyti tarpusavio teisių ir pareigų, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (LR CK 1.5 str. 2d.). LR CK 4.42 straipsnyje nurodyta, kad žemės sklypo savininkas turi teisę nupjauti ir pasilikti sau kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmu, kitų augalų šaknis ir šakas, esančias jo žemės sklype, prieš tai įspėjęs kaimyninio žemės sklypo savininką ir nustatęs terminą jas pašalinti, bet per nustatytą terminą nesulaukęs jų pašalinimo. Tokia teisė nesuteikiama žemės sklypo savininkui, jeigu kaimyniniame sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknys ir šakos, esančios jo žemės sklype, netrukdo naudoti žemės sklypą. Minėtas straipsnis reglamentuoja besiribojančių žemės sklypų savininkų tarpusavio santykius dėl medžių krūmų ir kitų augalų. Ieškovai galėjo reikalauti tik pašalinti į jų sklypą patenkančias eglių, slyvos šakas bei šaknis, tačiau ieškovai tokia teise nepasinaudojo (b. l. 93).

37Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad eglės nėra avarinės būklės, todėl rizika, kad jos gali būti išverstos laikytina minimalia. Iš byloje esančių LR Aplinkos apsaugos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento pateiktų eglių būklės įvertinimo duomenų (b. l. 110) matyti, kad ginčo eglės nėra avarinės būklės, jos sveikos, jų būklė gera, jos nepažeistos žievėgraužio ir kitų medžių ligų, ant jų sausų šakų nėra. Nudžiūvusi tik viena eglė, o šešios dėl užstelbimo atsilikusios augime. Atlikta ekspertizė taip pat nenustatė, kad medžiai keltų realų ir akivaizdų pavojų aplinkiniams. Ekspertai nurodė, kad jei kiltų audra ar pūstų stipresnis vėjas, tuomet atsirastų medžių virtimo ar nulūžimo galimybė. Tačiau tokia išvada yra abstraktaus pobūdžio ir paremta tik tikimybėmis bei prielaidomis.

38Atmetant apeliacinį skundą, iš ieškovų atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos ir valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

39Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. sprendimas teisėtas ir pagrįstas (LR CPK 263 str.), todėl jį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1d. 1 p.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

42Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš S. V. ir J. V. 700,00 Lt (septynių šimtų litų) atsakovo R. K. naudai išlaidas, advokato pagalbai apmokėti, 6,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 4. ... 5. Ieškovai S. V. ir J. V. su ieškiniu... 6. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį ir... 7. Apeliaciniu skundu ieškovai S. V. ir J.... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1.... 10. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino statybos techninio... 11. 2.... 12. Teismas ne tik neapgynė teisėtų ieškovų subjektinių teisių, bet... 13. 3.... 14. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad dauguma teisinių santykių yra... 15. 4.... 16. Pirmosios instancijos teismas privalėjo, tačiau nepasvėrė, kokia žala gali... 17. 5.... 18. Teismas konstatuodamas, jog ieškovai projektuodami namą privalėjo įvertinti... 19. 6.... 20. Pirmosios instancijos teismas pateikdamas antstolio faktinių aplinkybių... 21. 7.... 22. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog nuosavybė nėra tik... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. K. prašo... 24. 1.... 25. Apeliantai ginčo santykiui taikė visiškai ne tas teisės normas. LR CK 4.42... 26. 2.... 27. Negali būti taikomi ieškinyje bei apeliaciniame skunde nurodytos teisės... 28. 3.... 29. Apeliantai neįrodė, kad atsakovui priklausančiame žemės sklype augančios... 30. 4.... 31. Apeliantų teiginys, kad eglės dėl savo amžiaus - 60 metų - jau kelia... 32. Apeliacinis skundas atmestinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas... 35. Lietuvos Respublikos CK 1.7 str. 2 d. numato, kad civiliniai įstatymai ir kiti... 36. Kai įstatymai nedraudžia civilinių teisinių santykių subjektams šalių... 37. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 38. Atmetant apeliacinį skundą, iš ieškovų atsakovui priteistinos... 39. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. sprendimas teisėtas ir... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti iš S. V. ir J. V. 700,00 Lt...