Byla e2S-1901-459/2015
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo S. Š. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutarties priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo S. Š. ieškinį atsakovei Šilutės kredito unijai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2atsakovė Šilutės kredito unija prašė teismo įpareigoti ieškovą S. Š. per 7 dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 2942,80 Eur arba pateikti ne mažesnio dydžio banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti ir pateikti teismui mokėjimą patvirtinančius dokumentus, o ieškovui nesumokėjus pinigų, skirtų nuostolių atlyginimui užtikrinti, arba nepateikus banko garantijos per nustatytą terminą, panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-07-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad yra kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių priėmimu ir skolinimu bei už tai gauna palūkanas, o sustabdžius įkeisto turto realizavimo procedūras vykdomosiose bylose Šilutės kredito unija, kol vyks bylinėjimasis, negaus pinigų už įkeistą turtą ir negalės jų perskolinti. Pinigų už įkeistą turtą negavimas ir jų negalėjimas perskolinti reiškia negautas palūkanas ir nuostolius. Palūkanų negavimas ir yra tiesiogiai patiriami nuostoliai. Antstolė A. T. vykdomojoje byloje nustatė, jog priverstinai parduodamo turto (žemės sklypų) vertė yra 118500 Eur. Šilutės kredito unijos reikalavimas vykdomojoje byloje sudaro 49709,58 Eur. Jei varžytynės įvyktų, Šilutės kredito unija neabejotinai atgautų savo skolą. Kadangi Šilutės kredito unijos išieškoma suma sudaro 49709,58 Eur, dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių per vienerius metus negaus 2942,80 Eur pajamų, t. y. 245,23 Eur kiekvieną mėnesį. Taigi yra pagrindas pareikalauti, jog S. Š. pateiktų Šilutės kredito unijos potencialų nuostolių atlyginimo užtikrinimą 2942,80 Eur sumai.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-08-10 nutartimi atsakovės prašymą tenkino ir įpareigojo ieškovą S. Š. atsakovės Šilutės kredito unijos galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimui užtikrinti per 14 dienų pateikti 2942,80 Eur banko garantiją arba sumokėti šią sumą į Šilutės rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą; nurodė, jog ieškovui nesumokėjus nuostolių atlyginimui užtikrinti skirtų pinigų arba nepateikus banko garantijos per nustatytą terminą, Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-07-28 nutartimi taikytas laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Nurodė, jog Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-07-28 nutartimi tenkino ieškovo S. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir, iki bus išnagrinėta civilinė byla ir įsiteisės teismo sprendimas ar nutartis joje, sustabdė antstolės A. T. vykdomą išieškojimą bei kitus vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0153/15/00629 ir Nr. 0153/15/00630. Iš pateikto prašymo, jo priedų matyti, kad atsakovei Šilutės kredito unijai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti nuostolių. Todėl taikydamas šalių procesinio lygiateisiškumo principą, atsižvelgdamas į taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimas pasekmes, siekdamas užtikrinti ir atsakovės teises bei jų turtinių interesų apsaugą, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijais, teismas įpareigojo ieškovą atsakovės nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimui užtikrinti per 14 dienų pateikti 2942,80 Eur banko garantiją arba sumokėti šią sumą į Šilutės rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą.

4Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-08-10 nutartį. Nurodo, kad atsakovė nepateikė duomenų, kad jos nurodomi nuostoliai yra realūs. Tai, kad vykdomojoje byloje yra paskelbtos varžytynės, dar nereiškia, kad jos įvyks, ieškovo turtas bus parduotas už pakankamą kainą ir atsakovė realiai gaus išieškomas sumas. Tai pat vien tas faktas, kad atsakovė išsiieškos lėšas, nereiškia, kad jos bus perskolintos. Atsakovė nepagrįstai savo spėjamas negautas pajamas pateikia kaip nuostolius, be to, tarp pajamų ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepakankamas priežastinis ryšys. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino tos aplinkybės, kad nagrinėjamu atveju ieškovas yra silpnesnioji ginčo šalis – vartotojas, žemės sklypai, į kuriuos atsakovė nori nukreipti išieškojimą, yra naudojami ieškovo ūkinėje veiklos, ieškovas iš jų gauna pajamas, o atsakovės nurodyta prognozuojamų nuostolių suma, atsižvelgiant į atsakovės ūkinės veiklos pobūdį, gaunamą pelną bei apyvartą, yra visiškai nereikšminga, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės veiklos iš esmės nevaržo.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovė pagrindė galimų nuostolių dydį bei jų apskaičiavimą, todėl atskirojo skundo motyvas, kad atsakovė nepagrindė nuostolių ir kad nuostoliai nėra realūs, nepagrįstas. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą, nes sustabdžius varžytynes ne tik iš esmės nukenčia unijos, bet ir kredito unijos narių interesai. Be to, ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad jei nuostoliai atsiras, jis bus pajėgus juos atlyginti.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

8Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovės prašymą tenkino ir įpareigojo ieškovą S. Š. atsakovės Šilutės kredito unijos galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimui užtikrinti per 14 dienų pateikti 2942,80 Eur banko garantiją arba sumokėti šią sumą į Šilutės rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą; nurodė, jog ieškovui nesumokėjus nuostolių atlyginimui užtikrinti skirtų pinigų arba nepateikus banko garantijos per nustatytą terminą, Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-07-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-07-28 nutartimi tenkino ieškovo S. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir, iki bus išnagrinėta civilinė byla ir įsiteisės teismo sprendimas ar nutartis joje, sustabdė antstolės A. T. vykdomą išieškojimą bei kitus vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0153/15/00629 ir Nr. 0153/15/00630. Atsakovės teigimu, pinigų už įkeistą turtą negavimas ir jų negalėjimas perskolinti reiškia negautas palūkanas ir nuostolius. Palūkanų negavimas ir yra jos tiesiogiai patiriami nuostoliai. Šilutės kredito unijos reikalavimas vykdomojoje byloje sudaro 49709,58 Eur. Jei varžytynės įvyktų, Šilutės kredito unija neabejotinai atgautų savo skolą. Kadangi Šilutės kredito unijos išieškoma suma sudaro 49709,58 Eur, dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė per vienerius metus negaus 2942,80 Eur pajamų, t. y. 245,23 Eur kiekvieną mėnesį. Ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria tenkintas atsakovės prašymas pateikti nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą.

9CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Kaip teisingai atskirajame skunde nurodo atsakovė, teismas taiko atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Atsakovas, prašantis galimų jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, turi pateikti duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą. Kadangi nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas sietinas su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu atsakovo atžvilgiu, šio instituto taikymui būtina konstatuoti, jog nuostoliai kils būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių fakto, t. y. tarp taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir galimų nuostolių turi būti priežastinis ryšys. Atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas turi būti užtikrinamas, tik jei atsakovas įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismas, spręsdamas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, turi įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių padarinius ribojant veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, konkrečių būsimų nuostolių dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes.

10Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas kaip laikinąją apsaugos priemonę sustabdė išieškojimą bei kitus vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0153/15/00629 ir Nr. 0153/15/00630. Atsakovė teigia, jog sustabdžius išieškojimą, nebus išieškota jai priklausanti skola, ji šių pinigų negalės perskolinti, taigi palūkanų suma už metus sudaro jos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patiriamus nuostolius. Nors pirmosios instancijos teismas įpareigojo ieškovą užtikrinti atsakovės nuostolius, tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, tarp atsakovės nurodomų galbūt kilsiančių nuostolių ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra aiškaus priežastinio ryšio: laikinąja apsaugos priemone buvo sustabdytas išieškojimas vykdymo procese, atsakovė nurodo, jog ji negalės perskolinti išieškotinų sumų ir negaus palūkanų, tačiau nepateikia įrodymų, jog išieškotina suma iš karto ją atgavus tikrai būtų perskolinta, be to, nėra aiški išieškojimo proceso baigtis, kada procesas baigsis, kokia suma bus patenkintas Šilutės kredito unijos reikalavimas ir pan. Taigi tarp atsakovės kaip nuostolių įvardijamų negautų pajamų ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepakankamas priežastinis ryšys: nurodytų pajamų gavimas priklauso nuo aplinkybių, kurios nėra aiškiai prognozuojamos.

11Atsakovė nurodo, jog ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad jei nuostoliai atsiras, jis bus pajėgus juos atlyginti. Visų pirma, pažymėtina, jog atsakovė neįrodė, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji patirs nuostolių, kurių ieškovas bus nepajėgus atlyginti. Kita vertus, ieškovas pateikė pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas už 2014 metus, iš kurios matyti, jog 2014 metais jis gavo 58474 Lt pajamų, Tauragės rajono apylinkės teismo 2014-06-19 nutartyje konstatuota, jog skolininkas S. Š. iš esmės yra mokus, be to, ir pati atsakovė nurodo, jog išieškojimą vykdanti antstolė nustatė, kad priverstinai parduodamo skolininko turto (žemės sklypų) vertė yra 118500 Eur, o Šilutės kredito unijos reikalavimas vykdomojoje byloje sudaro 49709,58 Eur. Taigi nėra pagrindo teigti, jog ieškovas būtų nepajėgus atlyginti atsakovės nuostolių, jei tokie atsirastų, tuo labiau, kad prašomų užtiktini potencialių nuostolių suma tesudaro 2942,80 Eur.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir atsakovės prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

13Atskirąjį skundą patenkinus, ieškovui iš atsakovės priteistina 28 Eur už skundą sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

14Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

15panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-08-10 nutartį ir atsakovės Šilutės kredito unijos prašymą užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą atmesti.

16Ieškovui S. Š. iš atsakovės Šilutės kredito unijos priteisti 28 Eur už atskirąjį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai