Byla 1A-339-485-2013
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nuosprendžio, kuriuo A. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d. ir paskirta bausmė- 2 metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, teisėjų Evaldo Gražio, Jurgio Kiškio, sekretoriaujant D. A., dalyvaujant prokurorei Astai Chraminai, nuteistojo A. G. gynėjui advokatui Valerijui Karpovui, nukentėjusiajam A. M., civilinio ieškovo UAB (duomenys nesklebtini) atstovei I. D.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. G. ir civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovo apeliacinius skundus dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nuosprendžio, kuriuo A. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d. ir paskirta bausmė- 2 metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 ir 3 d. prie šios bausmės A. G. iš dalies pridėta 2011-10-26 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausmė ir galutinė subendrinta bausmė jam nustatyta 3 (treji) metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo.

4Civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos civilinis ieškinys tenkintas. Priteista iš A. G. civiliniam ieškovui – valstybinei ligonių kasi 3546 Lt 60 ct nukentėjusiojo A. M. gydymo išlaidoms padengti.

5Nukentėjusiojo A. M. civilinis ieškinys tenkintas pilnai. Priteista iš civilinio atsakovo – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro nukentėjusiojo A. M. naudai -10600 lt 31 ct turtinei žalai atlyginti ir 17250 lt neturtinei žalai atlyginti. Priteista iš A. G. nukentėjusiajam A. M. 32750 Lt neturtinei žalai atlyginti bei 186 Lt 97 ct turėtų teismo išlaidų.

6Civilinio ieškovo – UAB ( - ) ieškinys tenkintas pilnai. Priteista iš A. G. civilinio ieškovo – UAB ( - ) naudai 2647 Lt 55 ct turėtoms nukentėjusiojo A. M. gydymo išlaidoms padengti.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8A. G., a. k. ( - ) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d. už tai, kad 2012 m. birželio 20 d., apie 12.30 val., Kaišiadorių rajone, kelyje Kaišiadorys-Žasliai-Paparčiai, 7-me kilometre, būdamas neblaivus (nustatytas 1,41 promilių neblaivumas), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, vairavo automobilį BMW 525, valstybinis Nr. ( - ) ir važiuodamas keliu Paparčių kaimo kryptimi pažeidė kelių eismo saugumo reikalavimus - Kelių eismo taisyklių 14 p. ir 133 p. reikalavimus, nurodančius, kad draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų ar <....>, taip pat vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio, pasirinkti važiavimo greitį atsižvelgiant į važiavimo sąlygas, ypač į vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatytos kliūties, sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, šiuo atveju to pasėkoje kaltinamasis A. G. neįvertino duotos vietovės reljefo, kelio vingyje nepasirinko saugaus vairavimo greičio ir dėl to nesuvaldė vairuojamo automobilio, netinkamai manevravo, dėl ko automobilis sukosi ir išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą galine dalimi užtverdamas priešingos krypties eismo juostą ir atsitrenkdamas į Kaišiadorių m. kryptimi važiavusį motociklą „SUZUKI DR650“ Nr. 899AD, vairuojamą nukentėjusiojo A. M., padarė eismo įvykį, dėl kurio nukentėjusiajam A. M. buvo padaryta plėštinės žaizdos kairės ausies, kairės plaštakos srityse, kairiojo šlaunikaulio lūžiai, kairiojo blauzdikaulio, kairiojo šeivikaulio skeveldriniai atviri lūžiai, kairės pėdos falangų sąnarių išnirimas, tai yra sunkus sveikatos sutrikdymas bei buvo sugadinta transporto priemonė - A. M. motociklas „SUZUKI DR 650“.

9Apeliaciniu skundu nuteistasis A. G. prašė objektyviai įvertinti aplinkybes ir skirti kuo švelnesnę bausmę. Nuteistojo nuomone, jam bausmė paskirta per griežta, kadangi neneigė jokių aplinkybių, gailisi dėl įvykio, nukentėjusiojo atsiprašė, rūpinosi nukentėjusiuoju, jį padėjo įkelti į greitosios pagalbos automobilį. Su nukentėjusiajam priteista žala sutinka, tačiau nesutinka su UAB „Alzida“ civilinio ieškinio patenkinimu.

10Nuosprendį taip pat skundė civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (toliau biuras) atstovas ir skundu prašė pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendį ir sumažinti priteistą turtinę žalą iki 6444,02 Lt, o neturtinę žalą iki 2120,00 Lt. Biuro atstovo teigimu, nesutinkama su priteista 4156,29 Lt turtinės ir 15130,00 Lt neturtinės žalos atlyginimu.

11Civilinio atsakovo atstovo nuomone, eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 12.1 p. detalizuota neturtinės žalos paskaičiavimo tvarka laikino nedarbingumo atveju – už kiekvieną nedarbingumo dieną mokama po 20 litų. Faktinėmis aplinkybėmis yra nustatyta 106 nedarbingumo dienos, todėl biuro neatlygintinos neturtinės žalos dydis turėtų būti 2120,00 litų, o ne priteista suma 17250,00 litų. Teismas, nustatydamas eismo įvykio metu padarytą žalą, nepagrįstai netaikė specialiųjų teisės aktų - TPVCAPD įstatymo ir Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių - nuostatų, dėl ko neteisingai nustatė ne tik eismo įvykio metu padarytos žalos, bet ir Biuro mokėtinos draudimo išmokos dydžius.

12Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010-02-03 nutarime Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (2004 m. kovo 5 d. redakcija) 11 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įvertinęs Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (2001 m. birželio 14 d. redakcija) yra suformuluota išvada, jog: „/.../Įstatymų leidėjas, vykdydamas pareigą priimti įstatymą ar įstatymus, nustatančius žalos atlyginimą asmeniui dėl jam padarytos žalos, naudodamasis jam suteikta diskrecija gali pasirinkti ir įstatyme arba įstatymuose įtvirtinti įvairius padarytos žalos atlyginimo būdus /.../“. „Toks teisinis reguliavimas nepaneigia konstitucinės asmens teisės reikalauti visiškai atlyginti jam padarytą žalą bendrais pagrindais, t. y. iš žalą padariusio asmens ar už jo veiksmus atsakingo kito asmens“, šiuo atveju iš A. G..

13Kauno apygardos teisme buvo gauti nukentėjusiojo A. M. atsikirtimai į nuteistojo A. G. ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro apeliacinius skundus, kuriais nukentėjusysis prašė nuteistojo ir civilinio atsakovo atstovo apeliacinius skundus atmesti ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013-01-10 nuosprendį palikti nepakeistą.

14Taip pat teisme buvo gauti civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovo atsikirtimai į nuteistojo A. G. apeliacinį skundą, kuriais prašoma nuteistojo apeliacinį skundą atmesti ir Kaišiadorių rajono apylinkė teismo 2013-01-10 nuosprendį palikti nepakeistą.

15Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėją, prašiusį nuteistojo apeliacinį skundą patenkinti, prokurorę, prašiusią nuteistojo ir civilinio atsakovo apeliacinius skundus atmesti, nukentėjusįjį, prašiusį nuteistojo ir civilinio atsakovo apeliacinius skundus atmesti, civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovės, prašiusios nuteistojo apeliacinį skundą atmesti sprendžia, kad nuteistojo ir civilinio atsakovo atstovo apeliaciniai skundai atmestini.

16Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisingai kvalifikavo A. G. nusikalstamą veiką, teisingai paskyrė bausmę, laikantis bausmių skyrimo pagrindų (LR BK 54 str.) Esminių BPK pažeidimų nenustatyta.

17Nuteistasis skundu kaltės neginčija, prašo skirti kuo švelnesnę bausmę bei nesutinka su UAB „Alzida“ civilinio ieškinio patenkinimu. Civilinio atsakovo atstovas ginčija priteistos turtinės ir neturtinės žalos dydį, todėl teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmos instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo dalį tik dėl tų klausimų, dėl kurių paduoti apeliaciniai skundai (BPK 320 str.).

18Dėl nuteistojo A. G. apeliacinio skundo

19Pirmosios instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą ir išnagrinėjęs visas aplinkybes, pagrįstai nustatė, jog A. G. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ir tai tinkamai nuosprendyje konstatavo. Skirdamas bausmę nuteistajam, teismas atsižvelgė į tai, kad jis padarė neatsargų nusikaltimą, atsižvelgė, jog savo kaltę pilnai prisipažino, nuoširdžiai gailisi ir atsiprašė nukentėjusiojo ir tai pagrįstai pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, apylinkės teismas pagrįstai įvertino tai, kad kelių eismo taisykles pažeidė tyčia, be to, jis teistas, anksčiau yra ne kartą baustas už padarytus administracinės teisės pažeidimus, todėl pagrįstai konstatuota, kad tai rodo A. G. didesnį pavojingumą visuomenei, todėl paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, ne didesnė kaip BK 281 str. 4 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis, visiškai pagrįstai.

20Galutinį bausmės dydį – laisvės atėmimą 3 metus 6 mėnesius – A. G. atžvilgiu lėmė tai, kad jis šią nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesniu 2011-10-26 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės (bausmės vykdymo atidėjimo metu), todėl tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1d. ir 3 d. iš dalies buvo pridėta bausmė paskirta 2011-10-26 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu.

21Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistojo A. G. atžvilgiu bausmė ir jos dydis paskirta tinkamai, tai padės sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų darymo ateityje, atims jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, užtikrins teisingumo principo įgyvendinimą bei leis pasiekti bausmės tikslus.

22Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į A. G. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad jis dirba, yra jauno amžiaus, turi pastovią gyvenamąją vietą ir dar kartą atsižvelgti į tas pačias aplinkybes ir tuo vadovaujantis švelninti bausmę, teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo. Nuteistojo skundo argumentai, kad jis pasirūpino nukentėjusiuoju, padėjo įkelti į greitosios pagalbos automobilį, nėra tiek jo atsakomybę švelninančiomis aplinkybėmis, kad jomis vadovaujantis teismas galėtų jam bausmę švelninti.

23Nuteistasis taip pat nesutinka su priteistu UAB ( - ) civiliniu ieškiniu, tačiau argumentų, kodėl su šiuo ieškiniu nesutinka, nenurodė. Teisėjų kolegijos nuomone, UAB ( - ) civilinis ieškinys priteistas visiškai pagrįstai. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad nukentėjusiojo darbovietės administracija, rūpindamasi savo darbuotojo sveikata ir remdamasi Kauno klinikų gydytojų rekomendacijomis, sudarė sutartį dėl papildomų medicinos paslaugų suteikimo A. M. su privačiu medicinos centru, kuris yra arčiausiai nukentėjusiojo gyvenamosios vietos Vilniuje, kadangi gydymo pradžioje nukentėjusysis dėl savo sveikatos būklės negalėjo lankytis poliklinikoje kiekvieną dieną ir gauti nemokamas medicinines paslaugas, o medicininės paslaugos – sužalotos kojos perrišimai buvo būtini kiekvieną dieną, be to leidžiami vaistai nuo kraujo krešulių. Šios aplinkybės patvirtintos bylos duomenimis ir nuosprendyje tinkamai įvertintos, todėl teisėjų kolegija neturi jokių priežasčių abejoti šio ieškinio pagrįstumu. Tad šis apeliacinio skundo reikalavimas, kaip ir aukščiau aptarti argumentai dėl bausmės švelninimo atmetamas, kaip nepagrįstas.

24Dėl civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovo apeliacinio skundo

25Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo priteistas 10600,31 Lt. turtinę ir 17 250 Lt. neturtinę žalas, nurodydamas, kad iš šiose sumose turtinė žala dėl 4156,29 Lt ir neturtinė žala dėl 15130,00 įrodymais nepagrįstos ir nurodė, kad tik jų paskaičiuota turtinė žala 6444,02 Lt ir neturtinė 2120,00 Lt. žala yra teisingos.

26Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pareigą atlyginti padarytą žalą numato LR CK 6.263 str., o sveikatos sužalojimo atveju taikytina LR CK 6.283 straipsnio norma, kuri įtvirtina visišką žalos atlyginimo principą. Jo taikymas reiškia, kad nukentėjusįjį reikia grąžinti į tokią padėtį, kokia būtų jam nesant sužalotam (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-371/2003, Nr. 3K-3-357/2008). Nagrinėjamu atveju visiškas žalos atlyginimo principas yra įgyvendinamas per draudiminį mechanizmą, kurio metu draudikas prisiima pareigą atlyginti žalą, gaudamas draudimo įmokas, nagrinėjamu atveju, žala pagrįstai atlygintina Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro.

27Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas nustatytą konkrečią turtinę ir neturtinę žalą, įvertino byloje esančius objektyvius duomenis, kurie abejonių nekelia, o priteistas žalos dydis pagrįstas ir jokia apimtimi nėra aiškiai per didelis.

28Ieškovo patirtos turtinės išlaidos yra tiesiogiai susijusios su nuteistojo A. G. padaryta nusikalstama veika, t. y. tarp veikos ir atsiradusių padarinių (turtinės žalos) yra būtinasis priežastinis ryšys. Išlaidos, susijusios su sugadinto motociklo priverstiniu nuvežimu, sugadinto motociklo vertinimo išlaidos, išlaidos dėl sugadintos motociklininko aprangos ir apsaugos priemonių – yra nuteistojo A. G. padarytos nusikalstamos veikos pasekmė - šių išlaidų nukentėjusysis nebūtų patyręs, jei nebūtų įvykdyti neteisėti nuteistojo veiksmai. Neginčytinai nustatyta, kad eismo įvykio metu nukentėjusysis vairavo transporto priemonę - motociklą „SUZUKI DR650", dėvėjo motociklininko aprangą ir apsaugos priemones, taip pat, kad transporto priemonė - motociklas „SUZUKI DR650“ eismo įvykio metu dėl nuteistojo veiksmų buvo sugadintas nepataisomai. Išlaidos, susijusios su sugadinto motociklo priverstiniu nuvežimu, aprangos ir apsaugos priemonių sugadinimas yra priežastiniu ryšiu susijusios su A. G. sukeltu eismo įvykiu, t. y. nukentėjusysis jų nebūtų patyręs, jei nuteistasis nebūtų įvykdęs nusikalstamos veikos.

29Vadovaujantis CK 6.283 str. 2 d., nukentėjusiam asmeniui privalo būti atlygintos su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos: gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos gražinimui būtinos išlaidos, todėl nukentėjusiojo patirtos išlaidos už medikamentus, kurios pagrįstos pateiktais rašytiniais įrodymais, kompensuojamos visiškai, o ne dalinai. Ieškovui buvo būtina artimųjų priežiūra, todėl ir šioje dalyje dėl patirtų išlaidų civilinis ieškinys tenkintas pagrįstai.

30Kaip matyti iš bylos duomenų, nukentėjusysis A. M. taip pat buvo priverstas nutraukti studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete dėl eismo įvykio padarinių. Be to, pakanka duomenų konstatuoti, kad nukentėjusiojo darbo užmokestis būtų realiai pasikeitęs: tai patvirtina kartu su ieškiniu pateikti nukentėjusiojo darbdavio išduoti dokumentai, todėl negautos pajamos apskaičiuojamos kaip pajamų, kurias nukentėjusysis gavo arba realiai galėjo gauti iki ir po sveikatos sužalojimo, skirtumą. Iš byloje esančių pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad nukentėjusiajam A. M. buvo padaryta būtent 10600 Lt 31 ct turtinė žala ( t. 2, b. l. 2-19, 25-113 ). Tai paneigia civilinio atsakovo aiškinimus, kad nukentėjusiajam padaryta turtinė žala yra tik 6444,02 Lt. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 str. 1 d. 1 p. ( 2007-06-11 redakcija ) nustatyta, jog Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiesiems tretiesiems asmenims tuo atveju kai kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą ( identifikuotą ) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuteistasis A. G. eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę, neapdraustą transporto priemonių valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir jis šiuo konkrečiu atveju yra laikytinas transporto priemonės valdytoju ( Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2 str. 17 p. ). Tokiu būdu buvo teisingai konstatuota, kad nukentėjusiajam padarytą žalą atlyginti pareiga kyla civiliniam atsakovui – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui. Kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą priteisti iš civilinio atsakovo visą nukentėjusiojo patirtą turtinę žalą.

31Dėl neturtinės žalos priteisimo. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymo nustatytais atvejais. CK nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo – ją įvertinti turi teismas. Teisminėje praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos dydžio pinigine išraiška tiksliai nustatyti neįmanoma ir todėl neįmanomas visiško bei objektyvaus žalos atlyginimo principo įgyvendinimas. Tačiau teismas yra įpareigotas nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio pažeidimus (dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, bendravimo galimybių sumažėjimą ir pan.). CK 6.250 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai (sąrašas nėra baigtinis), į kuriuos teismas atsižvelgia: neturtinės žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, sąžiningumo, teisingumo, protingumo kriterijus. Teismas privalo pagrįsti šių kriterijų taikymą nagrinėjamoms bylos aplinkybėms bei vertinti jų visumą. Pagal teismų praktiką esminis neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus yra jos pasekmės, kurios vertinamos, atsižvelgiant į asmenų patirtų praradimų dydį, jų įtaką tolesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeiminiams santykiams. Nustatyta, jog A. M. dėl patirto sunkaus sužalojimo, patyrė didelį stresą, ilgalaikius negatyvius išgyvenimus, šiuo metu negali laisvai judėti, pastoviai kenčia skausmus, apribotos jo bendravimo galimybės, negali tęsti studijų magistratūroje, todėl jis turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą. Sutinkamai su CK 6.250 str. 2 d., teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgė į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, todėl pagrįstai priteisė 50000 litų neturtinės žalos atlyginimo ( t. y. iš civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro – 17 250 Lt bei iš nuteistojo A. G. – 32 750 Lt ), kuri savo dydžiu nėra aiškiai per didelė ir atitinka teismų praktiką šios kategorijos bylose.

32Civilinis atsakovas savo skunde nurodo, kad Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 12.1 punkte yra detalizuota neturtinės žalos paskaičiavimo tvarka laikino nedarbingumo atveju – už kiekvieną nedarbingumo dieną mokama po 20 litų. Atsakovo paskaičiavimu, pagal faktines bylos aplinkybes yra nustatytos 106 nukentėjusiojo nedarbingumo dienos. Tokiu būdu jam priklauso tik 2120 Lt neturtinės žalos. Iš viso to seka, kad civilinis atsakovas prašomos priteisti neturtinės žalos dydį sieja tik su nukentėjusiojo laikinu nedarbingumu. Teisėjų kolegija su tokiais civilinio atsakovo argumentais nesutinka.

33Kaip matyti, Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 1 d. 3 p. yra nustatytos išmokų sumos : 5000000 eurų ( tarp jų 5000 eurų dėl neturtinės žalos ) dėl žalos asmeniui ir 1000000 eurų dėl žalos turtui. Tuo vadovaujantis pirmosios instancijos teismas priteisė iš civilinio atsakovo 17 250 Lt ( 5000 x 3,45 = 17250 ) neturtinės žalos nukentėjusiojo naudai. Priteistoji neturtinės žalos suma neviršija jau minėtos 5000 eurų sumos. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas nukentėjusiajam neturtinę žalą iš civilinio atsakovo vadovavosi tinkamu įstatymu.

34Dėl paminėto, apeliacinio skundo argumentai dėl priteisto civilinio ieškinio dydžio yra nepagrįsti, todėl atmetami.

35Atsižvelgiant į išdėstytą, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013-01-10 nuosprendis teisėtas ir pagrįstas, todėl jį keisti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo.

36Teisėjų kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

37nuteistojo A. G. ir civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 ir 3 d. prie šios bausmės A.... 4. Civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos... 5. Nukentėjusiojo A. M. civilinis ieškinys tenkintas pilnai. Priteista iš... 6. Civilinio ieškovo – UAB ( - ) ieškinys tenkintas pilnai. Priteista iš A.... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. A. G., a. k. ( - ) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos... 9. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. G. prašė objektyviai įvertinti aplinkybes... 10. Nuosprendį taip pat skundė civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto... 11. Civilinio atsakovo atstovo nuomone, eismo įvykio metu padarytos žalos... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010-02-03 nutarime Dėl Lietuvos... 13. Kauno apygardos teisme buvo gauti nukentėjusiojo A. M. atsikirtimai į... 14. Taip pat teisme buvo gauti civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovo atsikirtimai į... 15. Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėją, prašiusį... 16. Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 17. Nuteistasis skundu kaltės neginčija, prašo skirti kuo švelnesnę bausmę... 18. Dėl nuteistojo A. G. apeliacinio skundo... 19. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą ir išnagrinėjęs... 20. Galutinį bausmės dydį – laisvės atėmimą 3 metus 6 mėnesius – A. G.... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistojo A. G. atžvilgiu bausmė ir jos dydis... 22. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į A. G. atsakomybę lengvinančią... 23. Nuteistasis taip pat nesutinka su priteistu UAB ( - ) civiliniu ieškiniu,... 24. Dėl civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 25. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo priteistas 10600,31 Lt.... 26. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pareigą atlyginti padarytą žalą numato... 27. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas nustatytą konkrečią turtinę ir... 28. Ieškovo patirtos turtinės išlaidos yra tiesiogiai susijusios su nuteistojo... 29. Vadovaujantis CK 6.283 str. 2 d., nukentėjusiam asmeniui privalo būti... 30. Kaip matyti iš bylos duomenų, nukentėjusysis A. M. taip pat buvo priverstas... 31. Dėl neturtinės žalos priteisimo. Neturtinė žala yra asmens fizinis... 32. Civilinis atsakovas savo skunde nurodo, kad Eismo įvykio metu padarytos žalos... 33. Kaip matyti, Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės... 34. Dėl paminėto, apeliacinio skundo argumentai dėl priteisto civilinio... 35. Atsižvelgiant į išdėstytą, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 36. Teisėjų kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 37. nuteistojo A. G. ir civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto...