Byla e2-46546-816/2016
Dėl netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Binsera“ ir UAB „Gromus“ ieškinį atsakovui L. K. dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą prašydami iš atsakovo lygiomis dalimis priteisti 25 000,00 EUR netesybas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovų 2016-07-01 su atsakovu sudaryta Preliminariosios žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutartimi šalys susitarė, jog sudarys pagrindinę žemės sklypų, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį. Šios sutarties 2.2.1 p. šalys susitarė, jog pagrindinės žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartis tarp šalių bus sudaryta ir pasirašyta bei notariškai patvirtinta per 45 kalendorines dienas nuo preliminariosios sutarties sudarymo bei 3.1.1 p. sutarus, jog per 25 kalendorines dienas nuo preliminariosios sutarties sudarymo atsakovas įsipareigoja sumokėti 250 000,00 EUR dydžio avansą, kuris bus įskaitomas į mokėjimus pagal pagrindinę žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, t. y. per sutartą terminą nesumokėjo sulygto avanso, todėl pagrindinė žemės sklypų pirkimo – pirkimo sutartis per sutartą terminą sudaryta nebuvo. Vadovaujantis Preliminariosios žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutarties 6.3 p., atsakovas privalo sumokėti ieškovams netesybas – 25 000,00 EUR dydžio sutartinius nuostolius. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str., atsakovei ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopijos buvo įteiktos tinkamai CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, t. y. atsakovui asmeniškai pasirašytinai. Atsakovą apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes tinkamai informavus, atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 str. 4 d. numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovui apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes pranešta tinkamai, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinyje ieškovas išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

7Iš byloje esančių įrodymų – 2016-07-01 Preliminariosios žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Binsera“, UAB „Gromus“ ir L. K. (e. b. l. 6-15), 2016-07-28 Raginimo Nr. 16/07/28-1 (e. b. l. 35-36), 2016-08-25 Pranešimo dėl 2016-07-01 preliminariosios žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo (e. b. l. 37), - ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad atsakovas sutartinius įsipareigojimus įvykdė netinkamai. 2016-07-01 Preliminariosios žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutarties 6.3 p., šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu pagrindinė žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartis nesudaroma per 45 kalendorines dienas nuo preliminariosios sutarties sudarymo dėl atsakovo kaltės arba priežasčių, susijusių su atsakovu, ieškovai turi teisę vienašališkai nutraukti preliminariąją sutartį, o atsakovas įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, lygiomis dalimis atlyginti ieškovams jų patirtus 25 000,00 EUR dydžio sutartinius nuostolius, kurie yra laikomi minimalia neginčijama ieškovų patirtų nuostolių suma. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas nevykdė 2016-07-01 preliminariąja sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kas sąlygojo pagrindinės žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutarties nesudarymą ir Preliminariosios sutarties, sudarytos su atsakovu nutraukimą, laikytina, jog ieškovai įgijo teisę reikalauti šalių sutartų netesybų, todėl 25000,00 EUR dydžio nuostoliai priteistini lygiomis dalimis, t. y. po 12 500,00 EUR, ieškovų naudai (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.258 str. 1 d.).

8Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovų naudai taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistų sumų nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016-10-28, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.), todėl ieškovams lygiomis dalimis iš atsakovo priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos – 562,50 EUR dydžio žyminis mokestis (b. l. 38).

10Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142, 268, 270, 271, 285 straipsniais, teismas

Nutarė

11priimti sprendimą už akių.

12Visiškai patenkinti ieškinį.

13Priteisti iš atsakovo L. K., asmens kodas ( - ) ieškovams UAB „Binsera“, juridinio asmens kodas 302537482, ir UAB „Gromus“, juridinio asmens kodas 301252555, po 12 500,00 EUR (dvylika tūkstančių penkis šimtus EUR 00 ct) nuostolių atlyginimo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-10-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 281,25 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt vieną EUR 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas L. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

16Ieškovai per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai