Byla 2-980-544/2012

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant administratoriaus UAB „Baklis“ įgaliotam asmeniui G. G., kreditoriaus atstovei G. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi BAB „Ekranas“ administratoriaus UAB „Baklis“ įgalioto asmens prašymą patvirtinti kreditorės VMI prie FM 62 369 Lt kreditorinį reikalavimą BAB „Ekranas“ bankroto byloje,

Nustatė

3BAB „Ekranas“ administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su prašymu dėl įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patikslinimo BAB „Ekranas“ bankroto byloje. Be kitų prašymų, prašė patvirtinti ir įtraukti į kreditorių sąrašą VMI prie FM su 62 369 Lt finansiniu reikalavimu. Šiai prašymo daliai pagrįsti nurodė, kad 62 369 Lt yra GPM nepriemoka, kuri atsirado pirmosios eilės kreditoriams (darbuotojams) apmokėjus kreditorinius reikalavimus ir kuri turi būti tvirtinama kaip AB „Ekranas“ įsipareigojimas, atsiradęs iki bankroto bylos iškėlimo. Ši mokestinė nepriemoka 2012-03-13 neturėjo būti įskaityta su PVM permoka, atsiradusia iš administravimo veiklos, nes tai nėra vienarūšiai reikalavimai, PVM permoka atsirado po bankroto bylos iškėlimo, GPM nepriemoka – iki bankroto bylos iškėlimo. Mokestinio ginčo dėl neteisėtos atlikto įskaitymo inicijuoti nespėjo, nes teismas jau buvo patvirtinęs kreditorinį reikalavimą (35 t., b . l. 55-56).

4Kreditorė VMI prie FM prašė vadovautis ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., 21 str. 2 d. 5 p. nuostatomis ir netvirtinti minėto dydžio kreditorinio reikalavimo BAB „Ekranas“ bankroto byloje. Nurodė, kad ĮBĮ kreditoriui suteikia teisę, o ne pareigą kreiptis į administratorių ar teismą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą. Šiuo atveju pasinaudoja savo teisėmis ir neprašo patvirtinti kreditorinio reikalavimo, todėl ir administratorius be kreditoriaus valios savo iniciatyva neturėjo kreiptis į teismą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Nurodė, kad nuo 2012-03-01 buvo pakeistas ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. ir jis numatė galimybę bankroto proceso metu atlikti vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Mokesčio mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklės numato, kad GPM nepriemokos įskaitymas atliekamas automatiškai be prašymo (16, 17, 21 p.). Todėl BAB „Ekranas“ bankroto proceso metu ir atliko įmonės turimos permokos (nepriklausomai nuo susidarymo laiko) įskaitymą nepriemokoms padengti atitinkamai sumažinant finansinius reikalavimus. Taigi, nebeliko pagrindo finansinio reikalavimo tikslinimui.

5Administratoriaus prašymas patvirtinti kreditorės VMI prie FM 62 369 Lt kreditorinį reikalavimą BAB „Ekranas“ bankroto byloje paliktinas nenagrinėtas CPK 296 str. 1 d. 1 p. pagrindu, nes pareiškėjas, kuris kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka.

6Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2010-12-16, 2011-02-03, 2011-05-24, 2011-06-07, 2011-10-27, 2011-12-22 nutartimis patikslintas BAB „Ekranas“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (bankroto bylos 33 t., b. l. 62-63, 72, 95, 136, 169, 34 t., b. l. 92-175, 35 t., b. l. 22). Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad pardavus dalį turto įmonė išmokėjo 341 082,37 Lt įsiskolinimą darbuotojams (35 t., b. l. 55-56, 57, 71-168). 2012-03-05 BAB „Ekranas“ VMI prie FM pateikė „Mėnesinę pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaraciją“‘ už 2012-02 mėn., kuria deklaravo 62 369 Lt GPM nepriemoką, atsiradusią patenkinus pirmos eilės kreditorių reikalavimus ir tenkančią laikotarpiui iki bankroto bylos iškėlimo (35 t., b. l. 59, 36 t., b. l. 66, 67). Ši deklaracija buvo priimta 2012-03-13 ir tą pačią dieną buvo atliktas 62 369 Lt GPM nepriemokos padengimas su bankroto proceso metu sukaupta PVM permoka, susidariusia po bankroto bylos iškėlimo iš administravimo veiklos, t. y. vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., 21 str. 2 d. 5 p., MAĮ 87 str. 1, 2 d., 94 str. nuostatomis 2012-03-13 buvo atliktas įskaitymas (36 t., b. l. 4, 65, 66).

7Iš šalių paaiškinimų ir argumentų matyti, kad tarp šalių kilo mokestinis ginčas dėl BAB „Ekranas“ turimos PVM mokesčio permokos įskaitymo, nes administratorius tvirtina, jog 62 369 Lt mokestinė GPM nepriemoka galėjo būti įskaityta tik esant mokesčio mokėtojo prašymui ir tik gyventojų pajamų mokesčiui bei su juo susijusioms sumoms padengti, o kreditorė VMI prie FM įrodinėja, jog pagal virš minėtas įstatymų nuostatas bei pagal 2011-05-12 „Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių“ 16,17. 21 punktus turėjo teisę automatiškai atlikti GPM nepriemokos įkaitymą su PVM permoka, gauta iš administravimo veiklos be mokesčių mokėtojo prašymo. Mokesčių administravimo įstatymo 145 str. 1 d., 2 d., 147 str. numatyta, kad mokestiniams ginčams šiame įstatyme nustatoma ir reglamentuojama privaloma išankstinė jų nagrinėjimo procedūra, kuri taikoma nagrinėti ir skundamas dėl mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymo ir kad ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos yra centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija. Į šias institucijas turi teisę kreiptis suinteresuotas asmuo. Byloje nėra duomenų, kad ikiteismine mokestinio ginčo nagrinėjimo tvarka negalima pasinaudoti.

8Pašalinus virš nurodytas aplinkybes ir išsprendus nurodytą mokestinį ginčą, kas yra pagrindu pareiškimą šioje byloje palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka (CPK 297 str.).

9Vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 1 d., 290-291 str., CPK 296 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

10Administratoriaus UAB „Baklis“ įgalioto asmens prašymą patvirtinti kreditorės VMI prie FM 62 369 Lt kreditorinį reikalavimą BAB „Ekranas“ bankroto byloje ir šiai sumai ją įtraukti į kreditorių sąrašą palikti nenagrinėtą.

11Nutartis per 7 d. nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai