Byla 2-2758-569/2013
Dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Zigmui Burbai, suinteresuotam asmeniui J. P., institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovei Silvai Timinskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. P. pareiškimą suinteresuotam jonui Pocevičiui, dalyvaujant Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo,

Nustatė

2Pareiškėja E. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

3Pareiškėjos atstovas advokatas Zigmas Burba jos prašymą palaiko ir paaiškino, kad nuo 2012-12-19 E. P. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis. Pareiškėja sunkiai vaikšto, todėl be kito asmens pagalbos negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų. Jos sūnus J. P. atlieka jos pavedimus, kurie yra susiję su judėjimu. Be kito žmogaus pagalbos jai gyventi yra sunku. Todėl prašo nustatyti E. P., a/k ( - ) rūpybą, paskirti J. P., a/k ( - ) E. P. rūpintoju, patvirtinti pavedimo sutartį.

4Suinteresuotas asmuo J. P. su pareiškimu sutinka. Nurodė, kad jis yra pareiškėjos sūnus, patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad jis visada rūpinosi mama, nors gyvena atskirai, kasdien pas ją užeina po 2-3 kartus, visada atvyksta pas ją, kai ji paskambina telefonu. Sutinka būti pareiškėjos rūpintoju. Kitų artimų žmonių, kurie galėtų rūpintis pareiškėja, nėra. Ji nedirba, gauna 350 Lt socialinę pašalpą. Jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kivirčo su mama, tačiau jie susitaikė ir tyrimas buvo nutrauktas. Buvo baustas administracine tvarka. Fizinės ar psichinės sveikatos problemų neturi.

5Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė Silva Timinskienė su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti. Nurodė, kad pareiškėja E. P. turi ryškių koordinacijos sutrikimų, todėl jai reikalinga kito asmens pagalba. Jos gyvenimo sąlygos yra geros, ji gyvena bute su patogumais, yra našlė. Savo rūpintoju ji pasirinko sūnų J. P., kitų asmenų, kurie pageidautų ja rūpintis, - nėra. Nors J. P. praeityje baustas administracine tvarka, jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, šiuo metu atsiliepimai apie jį yra teigiami, nusiskundimų dėl jo elgesio negauta. Todėl mano, kad tikslinga jį paskirti rūpintoju. Ji nedirba, registruotas darbo biržoje, gauna socialinę pašalpą. Nors sūnus gyvena atskirai, pareiškėjos teigimu ją dažnai lanko, esant reikalui, lieka nakvoti, jų tarpusavio santykiai geri.

6Pareiškimas tenkintinas dalinai.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti (b.l. 4), kad E. P. nustatyta eilė ligų, susijusių su širdies veikla ir judėjimu. Specialiojo nuolatinės priežiūros poreikio nustatymo pažymoje nurodyta (b.l. 4), kad jai nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis, didelių specialiųjų poreikių lygis (b.l. 3). Kad pareiškėjai reikalinga nuolatinė kito asmens pagalba, patvirtina ir pareiškėjos atstovas, suinteresuotas asmuo J. P., Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė, taip pat byloje pateikta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos išvada. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, E. P. tikslinga nustatyti rūpybą (LR CK 3.279str.). E. P. rūpintoju prašo paskirti sūnų J. P.. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos išvadoje nurodoma, kad jis tinkamai prižiūri pareiškėją (b.l. 36,37). J. P. sutinka būti pareiškėjos rūpintoju (b.l. 24). Iš pateiktos pažymos matyti, kad jo pajamas sudaro socialinė pašalpa (b.l. 28). Iš pažymos matyti (b.l. 15), kad jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau jis buvo nutrauktas. Kaip teigia J. P., ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl kivirčo su motina, tačiau nutrauktas jiems susitaikius. Pati pareiškėja pareiškime teigiamai charakterizuoja savo sūnų. Iš pažymos apie J. P. administracines nuobaudas matyti (b.l. 16-20), kad jis eilę kartų baustas administracine tvarka, tačiau didžioji dalis nuobaudų jam skirta už girto pasirodymą viešoje vietoje, KET taisyklių pažeidimą. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodė, kad šiuo metu atsiliepimai apie J. P. teigiami, nusiskundimų dėl jo elgesio negauta, savivaldybės institucija kontroliuos, kaip jis vykdo rūpintojo pareigas, todėl sutinka, kad J. P. būtų paskirtas pareiškėjos rūpintoju. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjos prašymas dėl J. P. paskyrimo jos rūpintoju tenkintinas.

8LR CK 3.279str. nustato, kad veiksnus asmuo ir rūpintojas sudaro pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartį, kurioje nustatomos rūpintojo teisės ir pareigos, susijusios su veiksnaus asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. Tačiau pavedimo ar turto patikėjimo sutartys sudaromos laikantis bendrųjų šioms sutartims taikomų reikalavimų, pagal įstatymą jų tvirtinimas nepriskirtas teismų kompetencijai. Todėl pareiškėjos reikalavimas šioje dalyje netenkintinas.

9Vadovaudamasis LR CPK 247-249str., 509str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti dalinai.

11Nustatyti E. P., a/k ( - ) rūpybą, paskirti J. P., a/k ( - ) E. P. rūpintoju.

12Išaiškinti rūpintojui J. P. rūpintojo teises ir pareigas.

13Kitoje dalyje pareiškimo netenkinti.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai