Byla e2YT-5507-571/2017
Dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu bei termino papilkimui priimti atnaujinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,

2sekretoriaujant Loretai Staknevičienei ,

3dalyvaujant pareiškėjo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai atstovei N. K., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai prašymą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės įmonei „Turto bankas“ Kalvarijos savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu bei termino papilkimui priimti atnaujinimo

4Teismas

Nustatė

5pareiškėja prašo pratęsti terminą palikimui priimti, prašo išduoti teismo leidimą priimti globotinės M. M. a.k. ( - ), vardu palikimą-nekilnojamąjį turtą, unikalus Nr. ( - ) atsiradusį po palikėjo mirties. Turto administratoriumi skirti Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad jie atlieka teismo sprendimu deleguotas M. M. nuolatinio globėjo funkcijas. Iš notarės L. V. sužinojo apie R. S., kuris yra M. M. senelis, mirtį, todėl negalėjo laiku kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo. Pažymi, kad priėmus palikimą, atsiradusį po R. S. mirties, stengsis turtą realizuoti, atiduoti skolas ir likusius pinigus naudoti išimtinai mergaitės interesams, nes M. M. yra sunkus ligonis. Prašo prašymą tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius su pateiktu prašymu sutiko iš dalies ir nurodė, kad nesutinka būti paveldėto turto administratoriumi, kad pareiškėjas yra paskirtas teismo sprendimu nuolatiniu M. M. globėju, todėl turi įgyvendinti visas teise numatytas LR CK 3.240 str.3d. bei tvarkyti jos turtą ir turtines teises. Be to nurodo, kad Vaikų teisių apsaugos skyrių teisės aktuose nėra numatyta funkcijos ar pareigos-administruoti nepilnamečių vaikų turtą.

7Valstybės įmonė turto bankas, pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo pareiškimo tenkinimo klausimą paliko spręsti teismui.

8Prašymas tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-01-13 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu M. M. paskirta laikinoji globa. Vaiko globėju paskirtas pareiškėjas Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, M. M. gyvenamoji vieta nustatyta globos namuose, taip pat globos išmoką įpareigota mokėti globos namams. 2011-11-08 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu M. M. tėvams K. M. ir G. M. neterminuotai apribota tėvų valdžia M. M. atžvilgiu. Sprendimu M. M. nustatyta nuolatinė globa ir globėju paskirta Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta globos namuose. Tuo pačiu sprendimu priteistas išlaikymas M. M. ir pareiškėjui Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams nustatytas uzufruktas į priteistą išlaikymą.

10K. M. 2013-03-15 mirė. Iš 2017-02-28 Kalvarijos savivaldybės notarės L. V. rašto seka, kad 2010-02-02 miręs R. S. gim. ( - ) yra M. M. senelis. Mirusiojo vaikaitė turi teisę paveldėti dalį mirusiojo turto. Kadangi M. M. yra nepilnametė, todėl norint priimti palikimą, reikalingas teismo leidimas. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.188 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismo leidimas yra papildoma nepilnamečio vaiko turtinių teisių apsaugos garantija. Nagrinėdamas klausimus, susijusius su vaiko teisėmis ir spręsdamas prašomo leidimo išdavimo klausimą, teismas atsižvelgia išimtinai į vaiko interesus (CK 3.3 straipsnis). Sprendžiant klausimą, ar išduoti teismo leidimą tėvams savo nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą, teismas privalo atsižvelgti į CK 5.52 straipsnio nuostatas, kad įpėdinis, kuris priėmė palikimą, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu. Sutinkamai su CK 5.53 straipsnio 1 dalimi, įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad palikėjo turtas, kurį ketinama priimti nepilnamečio vaiko vardu yra areštuotas ir palikėjas turėjusi kreditorių, dėl kurių interesų gynimo pradėtas išieškojimas antstolės A.Lukšienės ir antstolio A.Auglio kontorose. Todėl darytina išvada, jog nepilnamečio vaiko teisės bei interesai šiuo atveju būtų labiau apsaugoti įpėdiniams priėmus palikimą pagal antstolio sudarytą paveldimo turto apyrašą.

11Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visetą, siekiant apsaugoti nepilnamečio vaiko interesus nuo palikėjo galimai turėtų ir turimų prievolių kreditoriams, pareiškėjai išduotinas teismo leidimas priimti nepilnametės M. M. vardu palikimą, atsiradusį po R. S. mirties pagal antstolio sudarytą turto apyrašą (CK 3.188 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 5.50. straipsnio 1 dalis, 5.53 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis).

12LR CK 5.50 str. nurodo, kad įpėdinis , kad įgytų palikimą, privalo jį priimti ir šiuos veiksmus turi atlikti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nepilnamečių asmenų vardu palikimą priima jų tėvai arba globėjai. M. M. nuolatiniu globėju teismo sprendimu paskirta Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai . Atsižvelgiant į tai, kad M. M. gim. 2011-01-08, tai yra palikėjo mirties dienai buvo mažametė, todėl negalėjo tinkamai pasinaudoti jai įstatymo suteiktomis teisėmis ir laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Remiantis išdėstytu atnaujintinas terminas palikimui atsiradusiam po R. S. mirties priimti. ( LR CPK 582 str.).

13Pareiškėjas vienu iš prašymo reikalavimų prašo paskirti turto administratoriumi Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

14Vaikų teisių apsaugos skyrių funkcijos, teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002-12-17 nutarimu Nr.1983“Dėl bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai ir juose nėra numatyta vaikų teisių apsaugos skyriui pareiga administruoti nepilnamečių vardu jų turimą ar paveldėtą turtą.

152011-11-08 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu pareiškėjas paskirtas nuolatiniu M. M. globėju ir suteikta teisė uzufrukto pagrindais naudoti lėšas teikiamas M. M. išlaikymui . Be to pareiškėjo atstovė nurodė, kad paveldėjus turtą ir sumokėjus skolas, turtas bus realizuotas ir pinigai naudojami išimtinai vaiko interesams . Iš išdėstyto seka, kad nuolatinio globėjo pareiga yra kartu ir administruoti globotinės turtą, juolab, kad kitų asmenų norinčių tapti turto administratoriumi nėra. Remiantis išdėstytu M. M. turto administratoriumi skirtinas pareiškėjas. (CK 3.245 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsnio, 582 straipsnio 7 dalimi, teismas

Nutarė

17prašymą tenkinti iš dalies.

18A. M. M. gim. ( - ) terminą palikimui, atsiradusiam po R. S. a.k. ( - ) mirties priimti.

19Išduoti pareiškėjai Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namas , teismo leidimą nepilnametės M. M. gim. ( - ) vardu priimti palikimą, atsiradusį po R. S. a.k. ( - ) mirusio ( - ) pagal antstolio sudarytą turto apyrašą.

20M. M. gim. ( - ), a.k. ( - ) turto administratoriumi paskirti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus juridinio asmens kodas 190274411, buveinės adresas Daugų 7, Alytus.

21Nutartis per 7 dienas, nuo paskelbimo dienos, dalyje dėl termino atnaujinimo ir turto administratoriaus skyrimo, atskiruoju skundu skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Staknevičienei ,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių... 4. Teismas... 5. pareiškėja prašo pratęsti terminą palikimui priimti, prašo išduoti... 6. Suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 7. Valstybės įmonė turto bankas, pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo... 8. Prašymas tenkintinas iš dalies. ... 9. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-01-13 Kalvarijos... 10. K. M. 2013-03-15 mirė. Iš 2017-02-28 Kalvarijos savivaldybės notarės L. V.... 11. Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visetą, siekiant apsaugoti... 12. LR CK 5.50 str. nurodo, kad įpėdinis , kad įgytų palikimą, privalo jį... 13. Pareiškėjas vienu iš prašymo reikalavimų prašo paskirti turto... 14. Vaikų teisių apsaugos skyrių funkcijos, teisės ir pareigos nustatytos... 15. 2011-11-08 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu pareiškėjas... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 17. prašymą tenkinti iš dalies.... 18. A. M. M. gim. ( - ) terminą palikimui, atsiradusiam po R. S. a.k. ( - )... 19. Išduoti pareiškėjai Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namas... 20. M. M. gim. ( - ), a.k. ( - ) turto administratoriumi paskirti Alytaus... 21. Nutartis per 7 dienas, nuo paskelbimo dienos, dalyje dėl termino atnaujinimo...