Byla 2-2198-187/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Conso Express“, kodas 302491647, ieškinį atsakovui G. V., asmens kodas ( - ) dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, n u s t a t ė:

3ieškovas, vadovaudamasis LR DK 245 str., 246 str., 255 str., prašo priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą 8341,19 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas dirbo UAB „Conso Express“ vairuotoju-ekspeditoriumi nuo 2012 m. sausio 6 d. iki 2012 m. gegužės 4 d. pagal neterminuotą darbo sutartį Nr. 33. Atsakovas iš darbo buvo atleistas pagal LR DK 127 str. 1 d. paties prašymu. Atsakovas darbo sutarties galiojimo metu buvo siunčiamas į komandiruotes nuo 2012 m. sausio 9 d. iki 2012 m. vasario 8 d., nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 5 d., nuo 2012 m. kovo 6 d. iki 2012 m. kovo 13 d., nuo 2012 m. kovo 13 d. iki 2012 m. balandžio 2 d., nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. Siunčiant atsakovą į šias komandiruotes, jam buvo išmokėta keletas avansinių mokėjimų: 2012 m. sausio mėn. – 300 Lt, 2012 m. vasario mėn. – 4016 Lt, 2012 m. kovo mėn. – 11900 Lt, 2012 m. balandžio mėn. – 5450 Lt. Atsakovo pareiga, grįžus iš komandiruotės, buvo pateikti ieškovui komandiruotės išlaidas pagrindžiančius dokumentus bei nepanaudotas avansinių mokėjimų sumas. Už kai kurias sumas atsakovas atsiskaitė, tai užfiksuota avansinėse apyskaitose, o kitų sumų negrąžinimas yra ieškovui priklausančių piniginių lėšų neteisėtas pasisavinimas ir darbo pareigos nevykdymas. Darbuotojo pareiga yra saugoti jam perduotas materialines vertybes, tarp jų ir pinigus, išmokėtus kaip avansas, o jų nepanaudojus grąžinti darbdaviui. 2012 m. sausio 5 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, kurios 2.1 p. numatyta, kad darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę už bet kokio pobūdžio turtą, kurį jam patikėjo darbdavys(apimant priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe), taip pat už turtą, kurį darbuotojas gavo iš trečiųjų asmenų, vykdydamas savo darbo pareigas. 2.2.3 p. numatyta, kad darbuotojas įsipareigoja naudoti jam perduotą turtą tik savo darbo pareigų vykdymui ir nenaudoti turto jokiems kitiems tikslams. Sutarties 3.4 p. numatyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą turtui, kilusią dėl jo kaltės. Pagal buhalterinės programos sudarytą skolų apyvartos lentelę atsakovo likutinė skola ieškovui yra 8341,19 Lt ir remiantis LR DK nuostatomis bei tarp šalių pasirašytos visiškos materialinės atsakomybės sutartimi, ši suma iš atsakovo turėtų būti priteista ieškovui.

4Atsakovas per nustatytą laiką atsiliepimo ieškinį bei prieštaraujančių įrodymų nepateikė, ieškinys su procesiniais dokumentais įteiktas atsakovui 2012 m. lapkričio 22 d. viešo paskelbimo būdu, todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Teismas atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų – darbo sutarties (9-12 b. l.), visiškos materialinės atsakomybės sutarties (13-16 b. l.), prašymo (17 b. l.), įsakymų (18, 19, 20, 21, 22, 23 b. l.), skolų apyvartos (24, 25 b. l.), mokėjimo nurodymų ( 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 b. l.), kasos išlaidų orderio (29 b. l.), avansinių apyskaitų (38, 39, 40, 41 b. l.) vertinimą, daro išvadą, kad ieškinys tenkintinas, nes iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas, būdamas ieškovo darbuotoju ir visiškai materialiai atsakingas už jam suteiktą turtą, neatsiskaitė už visas jam suteiktas avansines išmokas, todėl iš atsakovo priteistina ieškovui 8341,19 Lt žalos atlyginimo (LR DK 245 str., 246 str., 255 str.). Taip pat iš atsakovo priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

6Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 250,00 Lt žyminis mokestis ir 3388,00 Lt už advokato teisinę pagalbą. Ieškinys tenkintas visiškai, todėl 250,00 Lt žymini mokestis priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ši civilinė byla nėra sudėtinga, ieškiniui paruošti nereikėjo specialių žinių, didelių darbo ir laiko sąnaudų, byla užbaigta priimant sprendimą už akių, į teismo posėdžius advokatui vykti nereikėjo, 3388,00 Lt išlaidos už advokato teisinę pagalbą mažintinos ir ieškovui iš atsakovo priteistina 2400,00 Lt už advokato teisinę pagalbą (CPK 98 str. 2 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str., 279 str., 285-287 str.,

Nutarė

8Ieškinį patenkinti visiškai.

9Priteisti iš atsakovo G. V., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Conso Express“, kodas 302491647, a. s. Nr. LT627300010121459333, naudai žalos atlyginimą 8341,19 Lt (aštuonis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt vieną litą 19 centų), 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012 m. rugsėjo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 2650,00 Lt (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

12Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai