Byla e2-4431-889/2018
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkai atliktus darbus bendro naudojimo patalpose, tretieji asmenys E. B., N. B., J. B., G. M

1Klaipėdos apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,

2sekretoriaujant Vitai Girdvainienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei L. Z.,

4atsakovui R. M., atsakovo atstovui advokato padėjėjui M. M.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės V. G. ieškinį atsakovui R. M. dėl įpareigojimo pašalinti savavališkai atliktus darbus bendro naudojimo patalpose, tretieji asmenys E. B., N. B., J. B., G. M..

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti gyvenamajame name, esančiame ( - ), bendrąja daline nuosavybe priklausančiose patalpose a-6 ir a-7 savavališkai atliktus darbus: pašalinti a-6 nišoje įrengtas duris; patalpoje a-6 perkelti liuką į senąją vietą bei užsandarinti naujai įrengtą angą; atstatyti patekimą į patalpą a-7; atsakovui nevykdant teismo sprendimo, už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną iki visiško teismo sprendimo įvykdymo skirti atsakovui 30 Eur dydžio baudą, baudą sumokant ieškovės naudai, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), su bendrojo naudojimosi patalpomis pažymėtomis a-6 (1/4 iš 3,89 kv. m), a-7 (1/4 iš 0,87 kv. m), a-1 (1/12 iš 8,20 kv. m). Atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), su bendrojo naudojimosi patalpomis pažymėtomis a-6 (1/4 iš 3,89 kv. m), a-7 (1/4 iš 0,87 kv. m), a-1 (1/12 iš 8,20 kv. m). Tretiesiems asmenims N. B., G. M. ir J. B. nuosavybės teise priklauso po 1/8 dalį, o E. B. - 5/8 dalys buto, esančio ( - ), su bendrojo naudojimosi patalpomis pažymėtomis a-7 (1/3 iš 0,87 kv. m). Atsakovas R. M. savavališkai užėmė bendro naudojimo patalpą a-7 (tualetą) ir prisijungė ją prie savo buto, taip pat užtvėrė dalį bendro naudojimo patalpos a-6 (koridoriaus) ir įsistatė duris, perkėlė patalpoje a-6 buvusį liuką į palėpę į kitą vietą. 2015 metais, jau po savavališkai atliktų statybos darbų, atsakovas buvo parengęs buto, esančio ( - ), paprastojo remonto projektą ir kreipęsis į bendro naudojimo patalpų bendraturtes su pasiūlymu išpirkti joms priklausančias bendro naudojimo patalpų (a-6, a-7) dalis. Tačiau nei ieškovei, nei tretiesiems asmenims nesutikus su pasiūlymu, atsakovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas atidalinti patalpą a-7 ir dalį patalpos a-6 iš bendrosios dalinės nuosavybės, R. M. priteisiant patalpas natūra, o ieškovei bei tretiesiems asmenims - kompensaciją pinigais. 2016-03-21 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-500-618/2016, Klaipėdos miesto apylinkės teismas R. M. ieškinį atmetė, tačiau R. M. ir toliau pažeisdamas bendraturčių teises neteisėtai vienas naudojosi patalpa a-7 ir užtverta patalpos a-6 dalimi. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius atliko patikrinimą ( - ) ir 2016-06-29 raštu Nr. ( - ) informavo ieškovę, kad atlikto patikrinimo ( - ) metu nustatyta, kad pastato bendro naudojimo patalpoje a-6 (koridoriuje), nišoje ties butu Nr. ( - ) yra įrengtos durys, patalpa a-7 (tualetas) yra užtverta - panaikintas patekimas į patalpą, liukas (anga), per kurį patenkama į pastato pastogę, patalpoje a-6 perkeltas į kitą vietą. Aukščiau minimus darbus, neturėdamas bendraturčių sutikimų, atliko buto Nr. ( - ) savininkas R. M.. Savivaldybė minėtame rašte nurodė, kad jos surašytame akte pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriui UAB „Vitės valdos“ yra nurodyta išmontuoti patalpoje a-6 nišoje įrengtas duris, atstatyti patekimą į patalpą a-7 bei patalpoje a-6 perkelti liuką į senąją vietą arba įpareigoti šiuos darbus atlikti buto Nr. 6 savininką. UAB „Vitės valdos“ 2018-02-06 raštu informavo, kad R. M. ne kartą buvo reikalaujama išmontuoti patalpoje a-6 nišoje įrengtas duris, atstatyti patekimą į patalpą a-7 bei patalpoje a-6 perkelti liuką į senąją vietą bei užsandarinti naujai įrengtą angą, tačiau administratoriaus reikalavimas nėra įgyvendintas. Administratorius negali savo iniciatyva pašalinti savavališkai atliktų darbų, kadangi sumontuotų konstrukcijų iš išorės nėra galimybės demontuoti. Savavališkai užėmęs bendro naudojimo patalpas ir atlikęs aukščiau nurodytus darbus, atsakovas pažeidžia ieškovės, kaip patalpų bendraturtes teises naudotis bendro naudojimo patalpomis.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė ilgą laikotarpį nesiėmė jokių veiksmų, kadangi pati buvo pritarusi tokiai rekonstrukcijai. Atsakovas turėjo ieškovės pasirašytą buto Nr. ( - ) remonto darbų schemos planą, leidimą tiems darbams atlikti. Ieškovė kreipėsi tik tada, kai iš atsakovo buvo išviliotas remonto darbų schemos planas ir užbrauktas parašas. Pagal ieškovės, atsakovo bei kitų namo ( - ) gyventojų susitarimą atsakovas atliko šiuos darbus: buvo pravestas nuotekų vamzdis iš bendro tualeto patalpos per a-6 patalpos nišą į butą Nr. ( - ), iš bendro tualeto pravestas nuotekų vamzdis į butą Nr. ( - ). Užtaisytas bei apšiltintas 25 cm mineralinės vatos sluoksniu senas, neatitinkantis techninių reikalavimų patekimas į pastogę, taip pat buvo apšiltintos buvusio tualeto lubos. Buvo įstatytos apšiltintos durys, atskiriančios nišą nuo bendro naudojimo laiptinės a-6. Taip pat buvo išimtos bendro tualeto durys, o jų anga buvo užtaisyta ir apšiltinta 20 cm mineralinės vatos sluoksniu. Visi šie atnaujinimai buvo atlikti laikantis visų techninių reikalavimų bei normų pagal paruoštą UAB „Klaiprojektas“ projektą. Taip pat buvo bendro naudojimo laiptinėje a-6 ties butu Nr. ( - ), kuo toliau nuo vamzdynų, buvo įrengtas apšiltintas, darinėjamas su išsilankstančiomis kopėčiomis dangtis esančiai angai patekimui į pastogę. Visi šie darbai buvo atlikti atsakovo asmeninėmis lėšomis. Su ieškove ir buto Nr. ( - ) savininkais sutarė, kad atsakovo nuosavybėn bus perduotos patalpos: bendras tualetas a-7 (0,87 kv. m) ir bendro koridoriaus patalpa-niša a-6 (1,13 kv. m), likęs bendras koridorius a-6 proporcingai padalijamas į tris lygias dalis po 0,86 kv. m kiekvienam butui. Atsakovas įsipareigojo laikantis visų įstatymų padaryti savo buto Nr. ( - ) projektą, kuriame minėtos patalpos jau būtų įtrauktos į atsakovo buto plotą, ir visus su tuo susijusius darbus atlikti savo lėšomis. 2014 m. pradžioje atsakovas užsakė UAB „Klaiprojektas“ buto Nr. ( - ) remonto darbų schemos planą, su kuriuo buvo supažindinti butų Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) savininkai ir visi pasirašė ant atsakovo pateikto buto Nr. ( - ) remonto darbų schemos plano, buto Nr. ( - ) pasirašė viena iš savininkių E. B. turinti didžiausią buto nuosavybės dalį (buvo sutarta, kad likusios buto Nr. ( - ) savininkės pasirašys vėliau, viena emigravusi į užsienį, kita išvykusi) ir buvo pradėti darbai. Atsakovas paprašė N. B. surinkti likusių seserų parašus, ji paėmė iš atsakovo schemos planą su jos motinos ir ieškovės parašais, pažadėjo surinkti parašus. Po kurio laiko atsakovui paprašius grąžinti dokumentą su trūkstamų savininkių parašais atėjo ieškovė V. G. ir N. B. ir pareiškė, kad jos nebesutinka su atsakovo parengtu projektu ir grąžino jam buto Nr. ( - ) remonto darbų schemos planą, kur V. G. parašas buvo nubrauktas, o E. B. parašas užtušuotas korektoriumi. Praėjus 4 metams nuo darbų pradžios, ieškovė piktnaudžiaudama savo teise reiškia ieškinį, ir nori naudotis bendromis patalpomis, nors dabar savo bute turi atskirą tualetą, bei gali laisvai kada tik panorėjusi patekti į palėpę.

9Teismo posėdyje ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti. Atsakovas ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti.

10Teismas

konstatuoja:

11nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-6 (1/4 iš 3,89 kv. m), a-7 (1/4 iš 0,87 kv. m), a-1 (1/12 iš 8,20 kv. m) (b. l. 9-10). Atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-6 (1/4 iš 3,89 kv. m), a-7 (1/4 iš 0,87 kv. m), a-1 (1/12 iš 8,20 kv. m) (b. l. 11-12). Tretiesiems asmenims N. B., J. B. ir G. M. priklauso po 1/8 dalį, o E. B. 5/8 dalys buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-7 (1/3 iš 0,87 kv. m) (b. l. 13-14). Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-500-618/2016 pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovėms V. G., E. B., N. B., J. B., G. M. dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, kuriuo ieškovas prašė atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės su atsakovėmis turimas bendro naudojimo patalpas, Nekilnojamojo turto registro duomenų banke ir pridėtame plane pažymėtas kaip a-6 ir a-7, esančias ( - ), ieškovui priteisinat: 0,0371 kv. m. bendro naudojimo patalpų dalį, esančią patalpoje, pažymėtoje a-7, priklausančią atsakovei N. B., įpareigojat ieškovą sumokėti 25,96 Eur kompensacijos; 0,0371 kv. m. bendro naudojimo patalpų dalį, esančią patalpoje, pažymėtoje a-7, priklausančią atsakovei G. M., įpareigojat ieškovą sumokėti 25,96 Eur kompensacijos; 0,0371 kv. m. bendro naudojimo patalpų dalį, esančią patalpoje, pažymėtoje a-7, priklausančią atsakovei J. B., įpareigojat ieškovą sumokėti 25,96 Eur kompensacijos; 0,1854 kv. m. bendro naudojimo patalpų dalį, esančią patalpoje, pažymėtoje a-7, priklausančią atsakovei E. B., įpareigojat ieškovą sumokėti 129,79 Eur kompensacijos; 0,2225 kv. m. bendro naudojimo patalpų dalį, esančią patalpoje, pažymėtoje a-6, priklausančią atsakovei V. G., įpareigojat ieškovą sumokėti 231,46 Eur kompensacijos; 0,33 kv. m. bendro naudojimo patalpų dalį, esančią patalpoje, pažymėtoje a-7, priklausančią atsakovei V. G., įpareigojat ieškovą sumokėti 155,75 Eur kompensacijos, 2016-03-21 sprendimu ieškinį atmetė (b. l. 15-23). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius 2016-06-29 raštu informavo ieškovę, kad patikrinimo metu nustatyta, kad ieškovės prašyme nurodytos aplinkybės pasitvirtino, t. y. pastato, esančio ( - ), bendrojo naudojimo patalpoje a-6 (koridorius), nišoje ties butu Nr. ( - ), yra įrengtos durys, patalpa a-7 (tualetas) yra užtvertas – panaikintas patekimas į patalpą, liukas (anga), per kurį patenkama į pastato pastogę, patalpoje a-6 perkeltas į kitą vietą. Aukščiau minimus darbus, neturėdamas bendraturčių sutikimo, atliko buto Nr. ( - ) savininkas R. M.. Taip pat nurodė, kad atsžvelgiant į tai, kad UAB „Vitės valdos“ administruoja pastato bendrojo naudojimo objektus, taip pat bendrojo naudojimo patalpas a-6 ir a-7, surašytame akte administratoriui yra nurodyta išmontuoti patalpoje a-6, nišoje, įrengtas duris, atstatyti patekimą į patalpą a-7 bei patalpje a-6 perkelti liuką į senąją vietą arba įpareigoti šiuos darbus atlikti buto Nr. ( - ) savininką (b. l. 39). UAB „Vitės valdos“ 2016-09-05 rašte nurodė, kad raštu pareikalavo iš buto Nr. ( - ) savininko pašalinti akte nurodytus savavališkai atliktus darbus (b. l. 42). Taip pat pranešė, kad bendro naudojimo objektų administratorius UAB „Vitės valdos“ negalinti pašalinti akte nurodytų savavališkų darbų, kadangi sumontuotų konstrukcijų iš išorės nėra galimybės demontuoti (b. l. 41). UAB „Vitės valdos“ 2018-02-06 rašte nurodė, kad J( - ), savininko R. M. ne kartą buvo reikalaujama išmontuoti bendro naudojimo patalpos a-6 nišoje įrengtas duris, atstatyti patekimą iš bendrojo naudojimo patalpos a-6 į bendrojo naudojimo patalpą a-7, bendrojo naudojimo patalpoje a-6 perkelti liuką į senąją vietą bei užsandarinti naujai įrengtą angą. Administratoriaus reikalavimas nėra įgyvendintas (b. l. 40).

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga, be kita ko, reiškiantys, kad savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymo, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės. Taigi pagal Konstituciją nuosavybės teisė nėra absoliuti, ji gali būti įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų ir (arba) dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pagrįsto poreikio. Ribojant nuosavybės teises turi būti laikomasi šių sąlygų: remiamasi įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus (inter alia aplinkos apsaugą); paisoma proporcingumo principo.

13Proporcingumo principas reiškia, kad įstatymų leidėjo ir kitų valstybės institucijų veiksmai ir taikomos priemonės (ribojimų, draudimų įvedimas) turi būti proporcingi siekiamiems tikslams ir interesų pusiausvyrai užtikrinti. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad siekis nustatyti teisingą pusiausvyrą tarp bendruomenės intereso ir individo pagrindinių teisių apsaugos lemia proporcingo pasirinktų priemonių ir siekiamo tikslo santykio poreikį (žr., pvz., Depalle v. France (GC), no. 34044/02, 29 March 2010; Kozacio?lu v. Turkey, no. 2334/03, 19 February 2009).

14Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo (CK 4.39 straipsnio 1 dalis). Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų (CK 4.83 straipsnio 1 dalis).

15CK 4.75 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui UAB „Klaiprojektas“ 2014 metais perengė buto ( - ), paprastojo remonto projektą, pagal kurį buvo numatyta tualeto patalpoje a-7 demontuoti duris, jas užtaisyti, esamą pertvarą iškirsti ir prijungti nuotekas iš buto Nr. ( - ) vandens tiekimo sistemos, taip pat perkelti esamas buto Nr. ( - ) duris, prijungiant 1,31 kv. m. iš patalpos a-6, pagal pateiktą schemą. Schemoje nurodytas kitų bendraturčių pritarimo turinys: „Mes, žemiau pasirašę ( - ) namo butų savininkai, šiam paprastajam remontui ir bendrojo naudojimo patalpos a-7 bei dalies bendro naudojimo patalpos a-6 prijungimui prie buto Nr. ( - ), pagal pateiktą schemą, pritariame“. Buto Nr. ( - ) savininkės V. G. parašas yra nubrauktas ir šalia nurodyta – nesutinku, V. G., parašas. Antroje grafoje daryti taisymai ir buvęs įrašas užteptas baltu korektoriumi.

16Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas, neturėdamas visų bendraturčių sutikimo, 2014 metų balandį pradėjo ir metus laiko atliko remonto darbus, užėmė bendro naudojimo patalpą a-7 (tualetą) ir prisijungė ją prie savo buto, taip pat užtvėrė dalį bendro naudojimo patalpos a-6 (koridoriaus) ir įsistatė duris, perkėlė patalpoje a-6 buvusį liuką į palėpę į kitą vietą. Atsakovas nurodė, kad atliko šiuos darbus: buvo pravestas nuotekų vamzdis iš bendro tualeto patalpos per a-6 patalpos nišą į butą Nr. ( - ), iš bendro tualeto pravestas nuotekų vamzdis į butą Nr. ( - ); užtaisytas bei apšiltintas 25 cm mineralinės vatos sluoksniu senas, neatitinkantis techninių reikalavimų patekimas į pastogę, taip pat buvo apšiltintos buvusio tualeto lubos; buvo įstatytos apšiltintos durys, atskiriančios nišą nuo bendro naudojimo laiptinės a-6; taip pat buvo išimtos bendro tualeto durys, o jų anga buvo užtaisyta ir apšiltinta 20 cm mineralinės vatos sluoksniu. Visi šie atnaujinimai buvo atlikti pagal paruoštą UAB „Klaiprojektas“ projektą. Taip pat buvo bendro naudojimo laiptinėje a-6 ties butu Nr. ( - ), kuo toliau nuo vamzdynų, buvo įrengtas apšiltintas, darinėjamas su išsilankstančiomis kopėčiomis dangtis esančiai angai patekimui į pastogę. Darbai buvo atlikti atsakovo asmeninėmis lėšomis. Atsakovas pripažino, kad bendrose patalpose atliko šiuo darbus per metus laiko, tačiau paaiškino, kad ieškovė iš pradžių buvo pritarusi atsakovo atliktai rekonstrukcijai – atsakovas turėjo ieškovės ir atsakovės V. G. pasirašytą buto Nr. ( - ) remonto darbų schemos planą – leidimą tiems darbams atlikti, kitų savininkų parašus planavo susirinkti vėliau. Tačiau, atsakovo teigimu, atsakovės 2014 m. gruodį persigalvojo ir ieškovė užbraukė savo parašą, nurodydama, kad nesutinka, jog atsakovas atliktų rekonstrukcijos darbus, taip pat persigalvojo ir atsakovė E. B., gyvenanti ( - ). Ieškovės atstovė nurodė, kad ieškovė neįsigilino, po kokio turinio dokumentais pasirašo, ir tik vėliau suprato, kad sutiko dėl dalies bendros nuosavybės teisės patalpų prijungimo prie atsakovo buto.

17Darytina išvada, kad atsakovas neturėjo teisėto pagrindo be visų bendraturčių sutikimo pradėti ir atlikti remonto darbus bei prijungti dalį bendro naudojimo patalpų: bendro naudojimo tualetą a-7 ir dalį laiptinės a-6, prie savo buto ploto. Konstatuotina, kad atsakovas savavališkai atliko darbus bendro naudojimo patalpose ir nepagrįstai apribojo kitų namo savininkų teises naudotis bendro naudojimosi patalpomis (CPK 185 straipsnis).

18Atsakovas teigia, kad patyrė išlaidų, atlikdamas minėtus darbus, tačiau kadangi juos atliko neturėdamas kitų bendraturčių sutikimo, turėjo suprasti, kad pats dėl to prisiima riziką. Ieškovas neįrodė jo atliktų darbų statybos teisėtumo, nepagrįstai apribojo kitų savininkų nuosavybės teisę naudotis jiems priklausančiomis patalpomis, todėl ieškovės nuosavybės teisės gintinos pašalinant neteisėtos statybos padarinius (CK 4.93 straipsnio 2 dalis).

19Konstatuotina, kad ieškovės ieškinys yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas. Atsakovas turi pašalinti gyvenamajame name, esančiame ( - ), bendrąja daline nuosavybe priklausančiose patalpose a-6 ir a-7 savavališkai atliktus darbus: pašalinti a-6 nišoje įrengtas duris; patalpoje a-6 perkelti liuką į senąją vietą bei užsandarinti naujai įrengtą angą; atstatyti patekimą į patalpą a-7, kadangi šiuos veiksmus gali atlikti tik atsakovas.

20Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas arba jeigu atsakovas įpareigojamas pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 straipsnio 3 dalis). Ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovą atlikti minėtus veiksmus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Laikytina, kad toks laikotarpis yra per trumpas, jog atsakovas spėtų pašalinti savavališkai atliktus darbus. Atsakovas nurodė, kad jis remonto darbus atliko per metus ir jam reikėtų bent jau šešerių mėnesių padariniams pašalinti, nes reikės remonto schemos ir jo buto patalpoms, kurios ribojasi su bendra daline nuosavybe. Atsižvelgiant į tai, kad statybos darbų apimtis ir plotas nedideli, šalys keletą metų galėjo tokiomis sąlygomis gyventi, siekant šalių interesų pusiausvyros, atsakovas įpareigotinas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti gyvenamajame name, esančiame ( - ), bendrąja daline nuosavybe priklausančiose patalpose a-6 ir a-7 savavališkai atliktus darbus: pašalinti a-6 nišoje įrengtas duris; patalpoje a-6 perkelti liuką į senąją vietą bei užsandarinti naujai įrengtą angą; atstatyti patekimą į patalpą a-7.

21Ieškovė taip pat prašo atsakovui nevykdant teismo sprendimo, už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną iki visiško teismo sprendimo įvykdymo skirti atsakovui 30 Eur dydžio baudą, baudą sumokant ieškovės naudai. Ieškovė paaiškino, kad baudą prašo skirti dėl to, kad atsakovas namo administratoriaus reikalavimų pašalinti savavališkus darbus nevykdo, todėl bauda paskatintų greičiau įvykdyti sprendimą. Laikytina, kad ieškovės prašoma skirti neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų, kadangi laikytina, pakankamai didele. Atsakovas nurodė, kad jo pajamos yra apie 1000 Eur, turimas turtas – butas ir automobilis, išlaikytinių neturi, santuokos nėra sudaręs. Įvertinus atsakovo turtinę padėtį ir ieškovės interesą turėti galimybę naudotis bendro naudojimosi patalpomis, tuo atveju, jei atsakovas nevykdys teismo sprendimo per nustatytą keturių mėnesių terminą, jam skirtina 3 Eur dydžio bauda už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną, baudą sumokant ieškovės naudai, kadangi tokio dydžio baudos skyrimas atitiks tiek ieškovės, tiek atsakovo interesus (CPK 273 straipsnio 3 dalis).

22Laikytina, kad ieškovės ieškinio reikalavimai iš esmės yra tenkinti, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 35 Eur žyminis mokestis, 500 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b. l. 8, 112) (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

23Ieškovė 2018-03-09 teismo nutartimi buvo atleista nuo 40 Eur žyminio mokesčio dalies mokėjimo už ieškinį. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai iš esmės yra tenkinti, iš atsakovo priteistinas 40 Eur žyminis mokestis Valstybei.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

25tenkinti ieškinį iš dalies.

26Įpareigoti atsakovą R. M. ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti gyvenamajame name, esančiame ( - ), bendrąja daline nuosavybe priklausančiose patalpose a-6 ir a-7 savavališkai atliktus darbus: pašalinti a-6 nišoje įrengtas duris; patalpoje a-6 perkelti liuką į senąją vietą bei užsandarinti naujai įrengtą angą; atstatyti patekimą į patalpą a-7.

27Atsakovui R. M. nevykdant teismo sprendimo, už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną iki visiško teismo sprendimo įvykdymo skirti atsakovui R. M. 3 Eur dydžio baudą, baudą sumokant ieškovės V. G. naudai.

28Priteisti iš atsakovo R. M. 535 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės V. G. naudai.

29Atmesti kitą ieškinio dalį.

30Priteisti iš atsakovo R. M. 40 Eur žyminį mokestį Valstybės naudai.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Vitai Girdvainienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei L. Z.,... 4. atsakovui R. M., atsakovo atstovui advokato padėjėjui M. M.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės V. G. ieškinį atsakovui R.... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą ne vėliau... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti,... 9. Teismo posėdyje ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė... 10. Teismas... 11. nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ),... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinti nuosavybės... 13. Proporcingumo principas reiškia, kad įstatymų leidėjo ir kitų valstybės... 14. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 15. CK 4.75 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės... 16. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas, neturėdamas visų... 17. Darytina išvada, kad atsakovas neturėjo teisėto pagrindo be visų... 18. Atsakovas teigia, kad patyrė išlaidų, atlikdamas minėtus darbus, tačiau... 19. Konstatuotina, kad ieškovės ieškinys yra teisėtas ir pagrįstas, todėl... 20. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas arba jeigu... 21. Ieškovė taip pat prašo atsakovui nevykdant teismo sprendimo, už kiekvieną... 22. Laikytina, kad ieškovės ieškinio reikalavimai iš esmės yra tenkinti,... 23. Ieškovė 2018-03-09 teismo nutartimi buvo atleista nuo 40 Eur žyminio... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268,... 25. tenkinti ieškinį iš dalies.... 26. Įpareigoti atsakovą R. M. ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo teismo... 27. Atsakovui R. M. nevykdant teismo sprendimo, už kiekvieną teismo sprendimo... 28. Priteisti iš atsakovo R. M. 535 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės V. G.... 29. Atmesti kitą ieškinio dalį.... 30. Priteisti iš atsakovo R. M. 40 Eur žyminį mokestį Valstybės naudai.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...