Byla 2-1209/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1189-370/2009 pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams V. P. , dalyvaujant trečiajam asmeniui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams teisėtumo, atlyginimo už paimamą žemę dydžio nustatymo bei daiktinių teisių, nustatytų į paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą, panaikinimo ir atsiskaitymo su daiktinių teisių turėtojais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir nustatė, jog su atsakovu V. P. atsiskaitoma 442 970 Lt pinigine kompensacija, pervedant ją per vieną mėnesį nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2010 m. kovo 16 d. nutartimi teismo sprendimą paliko nepakeistą.

42010 m. kovo 24 d. prašymu ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašė atidėti sprendimo vykdymą iki 2010 m. gegužės 1 d., nes iki to laiko yra numatyta išspręsti klausimą dėl lėšų, reikalingų kompensuoti už paimamą žemę, gavimo iš valstybės biudžeto ar investuotojų. Kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti sprendimo vykdymą, nes gali būti areštuotos savivaldybės biudžeto sąskaitoje esančios lėšos ir apribotos savivaldybės teisės vykdyti numatytas įstatyme funkcijas.

5Atsiliepimu į ieškovo prašymą, atsakovas prašė prašymo netenkinti. Nurodė, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes surašė nepagrįstą apeliacinį skundą, o dabar siekia užvilkinti sprendimo įvykdymą ir ignoruoja atsakovo teises. Pažymėjo, kad apeliaciniame skunde ieškovas prašė sprendimo vykdymą atidėti iki 2010 m. kovo 1 d., tačiau apeliacinės instancijos teismui atmetus prašymą, vėl siekia jo vykdymo atidėjimo ir gali vėl siekti, todėl atsakovo interesai liks neapginti.

6Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija paaiškino, kad Klaipėdos miesto savivaldybė turi galimybę įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 324 ,,Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui“ 3 punktu nustatė, kad vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimi, UAB ,,Fortum Heat Lietuva“ kompensaciją, skirtą išmokėti atlyginimui už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus, statinius, jų priklausinius ir sodinius Klaipėdoje, Lypkių g., perveda į Ūkio ministerijos sąskaitą kaip pavedimų lėšas.

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 30 d. nutartimi prašymą atidėti sprendimo vykdymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino. Nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, kad iki prašymo pateikimo, nebuvo pateikta atsakovo reikalavimo išduoti vykdomąjį raštą ir nepradėtas priverstinis sprendimo vykdymas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikyti nėra pagrindo (CPK 185 str., 144 str.). Taip pat nurodė, kad iš prašymo turinio matyti, kad buvo prašoma atidėti sprendimo vykdymą iki 2010 m. gegužės 1 d., tačiau iki teismo posėdžio negauta jokių duomenų apie tai, kad nėra galimybės sprendimą įvykdyti iki nurodomo termino (terminas iš esmės pasibaigęs) arba, kad teismo sprendimas yra įvykdytas, nors, kaip pagrįstai nurodė Klaipėdos apskrities viršininko administracija, klausimas dėl finansavimo šaltinių yra išspręstas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, todėl esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad yra pagrindas pripažinti, jog ieškovas ne tik turi galimybę, bet ir privalo įvykdyti teismo sprendimą, priešingu atveju būtų akivaizdžiai pažeistos atsakovo turtinės teisės, garantuojamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei teisėtų lūkesčių principas, kad būtų tinkamai atlyginama už paimamą nuosavybę (CK 1.2 str. 1 d.). Todėl teismas sprendė, kad prašymo atidėti sprendimo vykdymą tenkinti nėra pagrindo (CPK 271 str., 185 str.).

8Atskiruoju skundu ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašė šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Kadangi žemės paėmimas visuomenės poreikiams siekiant atlaisvinti žemę valstybei svarbiam ekonominiam projektui – Klaipėdos LEZ plėtrai, kurio svarbą visuomenės poreikiams savo sprendimu pripažino Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1094 ,,Dėl laisvųjų ekonominių zonų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“, įgyvendinti, lėšos kompensacijoms turi būti numatytos valstybės biudžete, nes žemė nuosavybės teise atiteks valstybei. Šiuo metu yra vykdomos lėšų perdavimo pareiškėjui procedūros.

102. Teismas skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodo ne pareiškėją, o kitą juridinį asmenį Klaipėdos miesto savivaldybę. Todėl laikytina, kad teismas neišsprendė pareiškėjo prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo.

113. V. P. nepakankamai bendradarbiauja vykdant teismo sprendimą, nes sprendimui įvykdyti trūksta nedidelio, protingumo reikalavimus atitinkančio laikotarpio.

12Atsileipimu į atskirąjį skundą atsakovas V. P. prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai vilkina procesą, švaisto jo dalyvių laiką ir lėšas. Tai patvirtina aplinkybė, jog atskirąjį skundą dėl 2010 m. balandžio 30 d. apeliantas pateikė teismui 2010 m. gegužės 18 d., nors sprendimo įvykdymo terminą prašė atidėti tik iki 2010 m. gegužės 1 d. Atsakovas pažymi, kad apeliantas iš dalies jau yra įvykdęs 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimą.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde, jei priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

15Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su sprendimo vykdymo atidėjimo institutu, todėl panaikinti arba pakeisti skundžiamą nutartį nėra įstatyme numatytų pagrindų.

17CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, turi teisę sprendimo įvykdymą atidėti. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas - išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius sprendimo padarinius. Sprendimo vykdymo atidėjimas reiškia nukrypimą nuo bendros sprendimo vykdymo tvarkos (CK VI d.), todėl sprendimo vykdymas atidedamas tik išimtiniais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1113/2001). Turtinę padėtį apibūdina ne tik asmens periodinės pajamos, bet taip pat ir išlaidos, nuosavybės teise turimas turtas. Sunki turtinė padėtis ar labai sprendimo vykdymą apsunkinančios aplinkybės yra vertinamojo pobūdžio sąvokos, nustatomos nagrinėjant konkrečią situaciją.

18Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas išsamiai neatskleidė savo materialinės padėties, tad atidėti sprendimo vykdymą nėra pagrindo. Pareiškėjo bei Klaipėdos miesto savivaldybės mero kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką bei Finansų ministeriją - dokumentai, patvirtinantys tam tikrą situaciją, kai nurodoma, jog gyventojams iškeldinti iš Laisvosios ekonominės zonos teritorijos Savivaldybei 2009 m. I ketvirtį pervesta 237 500 Lt ir šios lėšos nepanaudotos atsižvelgiant į pačių gyventojų pageidavimus (b. l. 98, 99), taip pat situaciją, susijusią su nepakankamomis Klaipėdos miesto savivaldybės dotacijomis, kai užsimenama, jog 2009 m. biudžete numatyta 950 000 Lt suma nepakankama atsiskaityti su gyventojais (b. l. 96), tačiau šie dokumentai patys savaime tiesiogiai nieko nepasako nei apie asmens turtinę padėtį, nei apie apelianto negalėjimą vykdyti sprendimą iki 2010 m. gegužės mėnesio.

19Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-987/ 2010) pripažino, kad sprendžiant sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtina vadovautis CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių principais, kurių taikymas reikalauja nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą atsižvelgti į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas atskirajame skunde visiškai nepasisakė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 324 ,,Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui“ 3 punktu, kuriuo nustatyta, kad vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimi, UAB ,,Fortum Heat Lietuva“ kompensaciją, skirtą išmokėti atlyginimui už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus, statinius, jų priklausinius ir sodinius Klaipėdoje, Lypkių g., perveda į Ūkio ministerijos sąskaitą kaip pavedimų lėšas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas V. P. patvirtino, jog apeliantas jau yrą sumokėjęs apie pusę priklausančios sumokėti sumos. Tai dar kartą patvirtina, kad tenkinti apelianto prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo iki 2010 m. gegužės 1 d. nėra pagrindo (CPK 185 str.).

20Susiklosčius tokiai situacijai teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto tiek pačiame prašyme, tiek atskirajame skunde išdėstyta pozicija, o taip pat atsakovo atsiliepime nurodyta aplinkybė, jog iš dalies su atsakovu jau atsiskaityta, neatspindi apelianto sunkios turtinės padėties, todėl prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo atmestas pagrįstai.

21Apeliantas atskirajame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje dalyje vietoj vieno juridinio asmens – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nurodė, jog netenkintinas kito juridinio asmens – Klaipėdos miesto savivaldybės prašymas (b. l. 113). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju iš skundžiamos nutarties aprašomosios dalies akivaizdu, jog buvo nagrinėjamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prašymas, todėl nutartyje padarytas rašymo apsirikimas gali būti ištaisytas CPK 276 straipsnyje numatyta tvarka.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį... 4. 2010 m. kovo 24 d. prašymu ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės... 5. Atsiliepimu į ieškovo prašymą, atsakovas prašė prašymo netenkinti.... 6. Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija paaiškino,... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 30 d. nutartimi prašymą... 8. Atskiruoju skundu ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija... 9. 1. Kadangi žemės paėmimas visuomenės poreikiams siekiant atlaisvinti žemę... 10. 2. Teismas skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodo ne... 11. 3. V. P. nepakankamai bendradarbiauja vykdant teismo sprendimą, nes sprendimui... 12. Atsileipimu į atskirąjį skundą atsakovas V. P. prašo skundžiamą teismo... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 15. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 17. CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 18. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas išsamiai neatskleidė savo... 19. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartyje (civilinė... 20. Susiklosčius tokiai situacijai teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto... 21. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartį palikti...