Byla 2S-548-154/2012
Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-437-362/2012, kuria patikslinti M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. ieškiniai laikyti nepaduotais ir grąžinti juos padavusiems asmenims

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-437-362/2012, kuria patikslinti M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. ieškiniai laikyti nepaduotais ir grąžinti juos padavusiems asmenims.

Nustatė

3Bylą nagrinėjant 2012 m. balandžio 4 d. teismo posėdyje, ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G., N. Š. atstovas advokatas Aistis Damulevičius pareiškė teismui prašymą nustatyti terminą patikslintiems ieškiniams pateikti, nurodydamas, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tikslinga keisti ieškinio pagrindą ar dalyką.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. protokoline nutartimi nutarė bylos nagrinėjimą atidėti, įpareigojo ieškovų atstovą per vieną mėnesį pateikti teismui patikslintus ieškinius.

5Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. gegužės 7 d. (išsiųsti teismui paštu 2012 m. gegužės 2 d.) buvo gauti ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. patikslinti ieškiniai.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi nustatė ieškovams iki 2012 m. gegužės 28 d. terminą patikslintų ieškinių trūkumams pašalinti, įpareigodamas ieškovus pateikti tinkamai pasirašytus patikslintus ieškinius, bei nurodydamas, kad ieškovai privalo pateikti tinkamą kiekį tinkamai patvirtintų ieškinių priedų.

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. patikslintus ieškinius grąžino juos padavusiems asmenims, nurodydamas, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi nurodyti patikslintų ieškinių trūkumai iki nustatyto termino, t. y. iki 2012 m. gegužės 28 d., nebuvo pašalinti.

8Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. birželio 4 d. (išsiųsti paštu 2012 m. gegužės 28 d.) buvo gauti ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. tinkamai pasirašyti patikslinti ieškiniai.

9Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. birželio 6 d. buvo gauti patikslintų ieškinių priedai.

10Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. patikslintus ieškinius grąžino juos padavusiam asmeniui.

11Teismas nurodė, kad priėmus 2012 m. gegužės 31 d. nutartį, teisme 2012 m. birželio 6 d. buvo gauti ieškovų patikslinti ieškiniai, kurie, pagal datą ant pateikto voko, išsiųsti 2012 m. gegužės 28 d.. Tačiau teismas pažymėjo, kad prie ieškovų pateiktų patikslintų ieškinių nepateikta juose nurodytų priedų, todėl sprendė, kad patikslintų ieškinių trūkumai vis vien nebuvo pašalinti.

12Atskiruoju skundu ieškovai M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti patikslintus ieškovų ieškinius.

13Nurodo, kad visų patikslintų ieškinių išsiuntimo data buvo 2012 m. gegužės 28 d., tai yra pažymėta ir skundžiamojoje nutartyje. Ieškovų atstovas pats, pastebėjęs trūkumus, pateikė patikslintų ieškinių priedus, taip ištaisydamas visus patikslintų ieškinių trūkumus. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, formaliai atsisakydamas priimti patikslintus ieškinius, užkirto galimybę ieškovams byloje ginti savo interesus. Posėdis byloje buvo paskirtas 2012 m. birželio 16 d., todėl dar buvo pakankamai laiko nuo 2012 m. birželio 6 d. išsiųsti patikslintus ieškinius su priedais kitoms byloms šalims, o teismo posėdį perkelti kitai datai.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Berneda“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

15Nurodo, kad ieškovai iki nustatyto termino nepašalino patikslintų ieškinių trūkumų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patikslintus ieškinius atsisakė priimti ir juos grąžino ieškovams. Teigia, kad keisti ieškinio pagrindo ar dalyko šioje byloje nebuvo būtinumo.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ prašo atskirąjį skundą palikti nenagrinėtu, o apeliacinį procesą nutraukti, arba atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nurodo, kad ieškovai iki nustatyto termino nepašalino patikslintų ieškinių trūkumų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patikslintus ieškinius atsisakė priimti. Be to, teismas turėjo pagrindą atsisakyti priimti ieškovų pareiškimą dėl ieškinio pagrindo ar dalyko pakeitimo, nes byla jau buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje. Priėmus patikslintus ieškinius, būtų užvilkintas bylos nagrinėjimas, o ieškovo N. Š. ieškinį reikėtų išskirti nagrinėti kitoje byloje, nes jis nekeičia savo ieškinio. Pažymi, kad LR CPK 141 str. 4 d. numato, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama, todėl apeliacinis procesas turi būti nutrauktas (LR CPK 315 str. 5 d.).

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (LR CPK 320 str., 329 str., 338 str.).

20LR Konstitucijos 30 str. ir LR CPK 5 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą savo turiniu yra platesnė nei teisė į pareikšto reikalavimo patenkinimą: teisę kreiptis į teismą turi kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti. Teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos ir teisės į pareikšto reikalavimo patenkinimą santykis lemia tai, kad ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, tai yra sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendina laikydamasis proceso įstatymų nustatytos tvarkos. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su ieškovo teise į reikalavimo patenkinimą, analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Šią aplinkybę savo nutartyse ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1121/2002, 2003 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-244/2003, 2008 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008). Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį. Nustatęs, kad nėra bent vienos iš LR CPK 137 str. 2 d. nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Nesant pagrindo atsisakyti priimti ieškinį, teismas patikrina, ar nėra ieškinio formos ir turinio trūkumų. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti LR CPK 135 str. ir LR CPK 111 str. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka LR CPK 135 str. ir LR CPK 111 str. reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami LR CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (LR CPK 138 str.). Ieškovui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio (patikslinto ieškinio) trūkumų, ieškinys (patikslintas ieškinys) laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (LR CPK 115 str. 3 d.).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad bylą nagrinėjant 2012 m. balandžio 4 d. teismo posėdyje, ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G., N. Š. atstovas advokatas Aistis Damulevičius pareiškė teismui prašymą nustatyti terminą patikslintiems ieškiniams pateikti, nurodydamas, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tikslinga keisti ieškinio pagrindą ar dalyką (7 t., 41-42 b. l.). Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. protokoline nutartimi nutarė bylos nagrinėjimą atidėti, įpareigojo ieškovų atstovą per vieną mėnesį pateikti teismui patikslintus ieškinius (7 t., 41-42 b. l.). Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. gegužės 7 d. (išsiųsti teismui paštu 2012 m. gegužės 2 d.) buvo gauti ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. patikslinti ieškiniai (7 t., 58-85 b. l.). Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi nustatė ieškovams iki 2012 m. gegužės 28 d. terminą patikslintų ieškinių trūkumams pašalinti, įpareigodamas ieškovus pateikti tinkamai pasirašytus patikslintus ieškinius, bei nurodydamas, kad ieškovai privalo pateikti tinkamą kiekį tinkamai patvirtintų ieškinių priedų (7 t., 88 b. l.). Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. patikslintus ieškinius grąžino juos padavusiems asmenims, nurodydamas, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi nurodyti patikslintų ieškinių trūkumai iki nustatyto termino, t. y. iki 2012 m. gegužės 28 d., nebuvo pašalinti (7 t., 90 b. l.). Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. birželio 4 d. (išsiųsti paštu 2012 m. gegužės 28 d.) buvo gauti ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. tinkamai pasirašyti patikslinti ieškiniai (7 t., 95-103, 115-119 b. l) . Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. birželio 6 d. buvo gauti patikslintų ieškinių priedai (7 t., 114 b. l.). Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartimi patikslinti ieškiniai laikyti nepaduotais, juos grąžinant ieškovams (7 t., 128-129 b. l.).

22Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovų patikslintus ieškinius, užkirto galimybę ieškovams byloje ginti savo interesus.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje 2012 m. birželio 15 d. nutartyje teisingai nustatė, kad patikslinti ieškiniai išsiųsti paštu 2012 m. gegužės 28 d. (7 t., 118, 119), t. y. nepraleidus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi (7 t., 88 b. l.) nustatyto termino (LR CK 1.122 str. 2 d.), tačiau nepagrįstai patikslintus ieškinius grąžino ieškovams, nurodydamas, kad visi patikslintų ieškinių trūkumai nebuvo pašalinti, nes tik 2012 m. birželio 6 d. teisme gauti ieškovų atstovo advokato A. Damulevičiaus siųsti ieškinių priedai.

24Apeliacinės instancijos teismas formaliai sutinka, kad visi Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. nutartyje nurodyti patikslintų ieškinių trūkumai buvo pašalinti pasibaigus teismo nustatytam terminui. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad pačių patikslintų ieškinių trūkumai buvo pašalinti laiku, tik patikslintų ieškinių priedai teismui buvo pateikti vėliau, atsižvelgdamas į tai, kad trūkumai buvo pašalinti 2012 m. birželio 6 d., o nutartis, kuria patikslinti ieškiniai laikyti nepaduotais ir grąžinti ieškovams priimta tik 2012 m. birželio 15 d., į tai, kad byla yra didelės apimties, teisme savo interesus gina net šeši ieškovai, civilinė byla teisme iškelta dar 2011 m. birželio mėnesį, apeliacinės instancijos sprendžia, kad atsisakydamas priimti patikslintus ieškinius, pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (LR CPK 7 str.). Bylos apimtis yra net 7 tomai, byloje surinkta didelė dalis įrodymų, todėl atsisakymas priimti patikslintus ieškinius vien dėl praleisto jų priedų pateikimo termino prieštarauja ir LR CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo ir protingumo terminams.

25Kaip jau minėta, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, todėl tai ar patikslintais ieškiniais yra keičiamas ieškinio pagrindas ir dalykas, ar tik ieškinio pagrindas, ar tik ieškinio dalykas, apeliacinės instancijos teismas neanalizuoja ir dėl to nepasisako. Pažymėtina, kad įstatymas numato ieškovams teisę keisti tik ieškinio pagrindą, ar tik ieškinio dalyką, o keisti ieškinio pagrindo ir ieškinio dalyko teisė nėra numatyta (LR CPK 141 str.).

26Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartis panaikintina ir ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. patikslintų ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Pažymėtina, kad LR CPK 141 str. 4 d. nurodyta, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama. Tačiau, kaip matyti iš 2012 m. balandžio 4 d. teismo posėdžio protokolo, teismas protokoline nutartimi tenkino ieškovų atstovo pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo ir nutarė bylos nagrinėjimą atidėti, įpareigojo ieškovų atstovą per vieną mėnesį pateikti teismui patikslintus ieškinius (7 t., 41-42 b. l.). Todėl nepagrįsti trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ atsiliepime į atskirąjį skundą argumentai, susiję su apeliacinio proceso nutraukimu.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

29Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti ir ieškovų M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. patikslintų ieškinių priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Bylą nagrinėjant 2012 m. balandžio 4 d. teismo posėdyje, ieškovų M. B.,... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. protokoline... 5. Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. gegužės 7 d. (išsiųsti teismui... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi nustatė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovų... 8. Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. birželio 4 d. (išsiųsti paštu... 9. Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. birželio 6 d. buvo gauti... 10. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi ieškovų... 11. Teismas nurodė, kad priėmus 2012 m. gegužės 31 d. nutartį, teisme 2012 m.... 12. Atskiruoju skundu ieškovai M. B., A. B., J. V., R. K., E. G. prašo panaikinti... 13. Nurodo, kad visų patikslintų ieškinių išsiuntimo data buvo 2012 m.... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Berneda“ prašo Šiaulių... 15. Nurodo, kad ieškovai iki nustatyto termino nepašalino patikslintų ieškinių... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“... 17. Nurodo, kad ieškovai iki nustatyto termino nepašalino patikslintų ieškinių... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. LR Konstitucijos 30 str. ir LR CPK 5 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens,... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad bylą nagrinėjant 2012 m. balandžio 4 d.... 22. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje 2012 m. birželio 15 d. nutartyje... 24. Apeliacinės instancijos teismas formaliai sutinka, kad visi Šiaulių miesto... 25. Kaip jau minėta, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties... 26. Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d.... 27. Pažymėtina, kad LR CPK 141 str. 4 d. nurodyta, kad teismo nutartis atsisakyti... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 29. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti...