Byla eA-159-629/2019
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Boslita“ ir Ko (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2017 m. sausio 10 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2016 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. ATK2-141/16 (toliau – ir Nutarimas).

72.

8Pareiškėjo nuomone, atsakovas neįvertino Bendrovės interneto svetainės www.boslita.lt visumos ir todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog frazė „Aistra svajoti“ yra alkoholio reklama. Jo teigimu, frazė „Aistra svajoti“ vartojama tik kaip svetainės šūkis ar logotipas. Bendrovės interneto svetainėje nėra jokios informacijos, kuria būtų skatinama įsigyti alkoholinius gėrimus arba būtų daromas poveikis vartotojų pasirinkimui. Joje alkoholis išvis nėra reklamuojamas, o pateikiamas tik gėrimų, kuriais prekiauja pareiškėjas, asortimentas. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į specialisto išvadą dėl teksto suvokimo, kurioje nurodoma, kad pagal tai, kaip minėta frazė yra pateikiama svetainėje, ji nėra alkoholio reklama. Pareiškėjui kilo abejonių, ar vidutinis vartotojas žino, kad Bendrovė yra alkoholinių gėrimų, pažymėtų prekės ženklu „Bosca“, gamintojas bei platintojas. Teigė, kad jo interneto svetainė yra mažai kam žinoma ir prieinama. Pareiškėjas akcentavo, jog frazė „Aistra svajoti“ yra vartojama svetainėje nuo 2011 metų, per šį penkerių metų laikotarpį atsakovas jokių pastabų dėl šios frazės vartojimo pareiškėjui nepateikė.

93.

10Pareiškėjo vertinimu, atsakovas netinkamai traktavo Bendrovės reklamoje vartojamus užrašus „Tu – mano auksas“ bei „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“. Paaiškino, jog šios frazės yra siejamos tik su jaunų žmonių pora, kuri pavaizduota reklamoje, o skatinimas įsigyti alkoholinį gėrimą yra išgaunamas per spalvų panašumą. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo pozicija, jog specialistas subjektyviai vertino atskirus alkoholio reklamos elementus, nepagrįstai atsiejo vyro ir moters santykius nuo alkoholio reklamos. Pareiškėjo nuomone, reklaminiai užrašai „Tu – mano auksas“ bei „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ nepateikia neteisingos ir / ar klaidinančios informacijos apie reklamuojamą alkoholinį gėrimą, nes jais apibūdinamos ne alkoholio savybės, o reklamoje vaizduojamų žmonių santykiai bei atkreipiamas dėmesys į reklamuojamą prekę. Vien tai, kad pateikti reklaminiai užrašai skatina įsigyti reklamuojamą alkoholinį gėrimą, savaime nereiškia, jog jais yra apibūdinamos tam tikros reklamuojamo gėrimo savybės.

114.

12Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

135.

14Atsakovo vertinimu, užrašas „Aistra svajoti“ formuoja nuomonę, kad pareiškėjo gaminami ir Lietuvos Respublikos rinkoje parduodami alkoholiniai gėrimai sužadina stiprų potraukį, norą svajoti, kurti mintyse ateities planus, gražius dalykus. Tai yra alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Atsakovas teigė, kad interneto svetainėje www.lrytas.lt paskelbta pareiškėjo gaminamo alkoholinio gėrimo „Bosca Anniversary“ (alk. 7,5 % tūrio) reklama, kurios viršuje užrašyta „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei “, apačioje – „Tu – mano auksas“, sudaro įspūdį, kad reklamuojamas alkoholinis gėrimas yra brangus, vertingas daiktas, prilygstantis auksui, apie šį alkoholinį gėrimą galvojama kiekvieną minutę ir jo nuolat pasiilgstama. Tai yra alkoholio reklama, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Atsakovas tvirtino, jog, įvertinus frazės „Aistra svajoti“ turinį, formą bei kontekstą, darytina išvada, kad ji atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 2 straipsnio 10 dalyje įtvirtintą alkoholio reklamos apibrėžimą bei išpildo abi alkoholio reklamos sąlygas. Pirma, ji skatina ir daro poveikį vartotojų bei besidominčiųjų pareiškėjo produkcija pasirinkimui. Antra, minėta informacija pateikiama pareiškėjo interneto svetainėje prie informacijos apie produkcijos gamintoją bei pareiškėjo gaminamos ir platinamos produkcijos (alkoholinių gėrimų) kontekste, taigi yra susijusi su jo komercine veikla. Interneto naršyklės Google paieškos laukelyje įvedus žodį „Bosca“, pirmiausiai pateikiama nuoroda į pareiškėjo interneto svetainę, todėl jis nepagrįstai teigia, kad ieškant visuotinai žinomo prekės ženklo „Bosca“ internete, ši interneto svetainė nerandama.

15II.

166.

17Vilniaus apygardos administracinis 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Boslita“ ir Ko skundą atmetė.

187.

19Teismas nustatė, kad pareiškėjo interneto svetainės www.boslita.lt tinklalapiuose, kuriuose reklamuojami alkoholiniai gėrimai ir pateikiama informacija apie Bendrovę, yra užrašai – „Aistra svajoti“. Interneto svetainėje www.lrytas.lt buvo paskelbta Bendrovės gaminamo alkoholinio gėrimo „Bosca Anniversary“ (alk. 7,5 % tūrio) reklama: centre pavaizduota jaunų žmonių pora, vyras bučiuoja moterį į kaktą, dešiniajame kampe – butelis alkoholinio gėrimo „Bosca Anniversary“, viršuje užrašyta „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“, apačioje – „Tu – mano auksas“. Departamentas ginčijamame 2016 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. ATK2-141/16 konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 ir 11 punktų reikalavimus, bei nutarė jam skirti 2 896 Eur baudą.

208.

21Teismas, apžvelgęs ginčui aktualų teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, priėjo išvadą, jog tiek Bendrovės interneto svetainėje www.boslita.lt esanti frazė „Aistra svajoti“, tiek vaizdinė reklama su užrašais „Tu – mano auksas“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“, paskelbta interneto svetainėje www.lrytas.lt, gali būti laikomos alkoholio reklama AKĮ 2 straipsnio 10 dalies prasme. Teismas pažymėjo, kad frazė „Aistra svajoti“ neabejotinai siejama su Bendrovės komercine veikla, nes ši frazė nurodyta jos interneto svetainėje. Pastaroji frazė matoma atvėrus bet kurį svetainės tinklalapį. Pastebėta, kad 2017 m. sausio 5 d. pateiktuose Bendrovės rinkodaros ir pardavimų direktoriaus rašytiniuose paaiškinimuose teigiama, jog šūkis „Aistra svajoti“ buvo kuriamas 2011 m. kovo 14 d. tarp pareiškėjo ir J. S. sudarytos sutarties pagrindu, kurioje susitarta dėl vaizdinės ir tekstinės reklaminės medžiagos kūrimo. Šios aplinkybės patvirtina, kad kuriant frazę „Aistra svajoti“ buvo siekiama reklaminių komercinių tikslų. Be to, ši frazė yra nurodyta prie pareiškėjo asortimente esančių alkoholinių gėrimų, todėl ji vartotojui gali sukelti atitinkamus teigiamus jausmus ir paveikti jį taip, kad būtų skatinama įsigyti nurodytus alkoholinius gėrimus. Nors www.boslita.lt nėra elektroninė parduotuvė, tokio skatinimo įsigyti pareiškėjo produkciją rezultatas gali būti įgyvendintas perkant alkoholinius gėrimus jo gaminių platinimo vietose.

229.

23Teismas, išanalizavęs frazės „Aistra svajoti“ poveikį psichinės veiklos pagerėjimui, sutiko su atsakovo konstatuotu teisės normų pažeidimu, nes, jo vertinimu, ši frazė pati savaime, atsižvelgiant į jos pateikimo būdą, sietina su alkoholinio gėrimo – pareiškėjo produkcijos – vartojimu. Bendrai frazė „Aistra svajoti“ suponuoja asmens drąsą įgyvendinti savo norus be apribojimų. Tokiam asmens veiksmui būtina gera psichinė būklė, todėl vidutiniam vartotojui formuojama nuomonė, kad tokią būklę jis gali pasiekti vartodamas Bendrovės produkciją, kuri pavaizduota interneto svetainėje www.boslita.lt. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvių kalbos žodyne pateiktas ginčo frazę sudarančių žodžių reikšmes („aistra“: 1) stiprus patraukimas prie ko nors, geidulys, aikštis; 2) pasiutimas, patrakimas; „svajoti“: kurti mintyse gražius, trokštamus dalykus, atsiduoti svajonėms), priėjo išvadą, jog pasitenkinimo ir troškimo išgyvenimą reiškianti frazė reklamoje pagrįstai buvo susieta su psichinės veiklos pagerėjimu vartojant alkoholinius gėrimus, o reklama – pripažinta pažeidžiančia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

2410.

25Teismas nesutiko su pareiškėjo pateiktu frazių „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ aiškinimu. Teismo vertinimu, reklamoje pateiktas vaizdas vidutiniam vartotojui pagrįstai gali sukurti įspūdį, kad vartojant reklamoje vaizduojamą „Bosca Anniversary“ alkoholinį gėrimą pagėrės jo socialiniai santykiai. Reklamoje vaizduojami susiglaudę vyras ir moteris sudaro įspūdį, jog vartojant pavaizduotą gėrimą bus sukuriami glaudūs santykiai. Todėl reklamoje pateikta informacija apie asmens būseną vartojant pareiškėjo platinamą putojantį vyną, tokia būsena vidutiniam vartotojui asocijuojasi su teigiamomis emocijomis, psichinės veiklos pagerėjimu, t. y. vartotojo suvokiama kaip priemonė atitinkamai būsenai pasiekti. Pažymėta, kad reklamoje matomos frazės „Tu – mano auksas“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ yra išreikštos dviprasmiškai ir vidutinio vartotojo požiūriu gali būti suprantamos kaip apibūdinančios ne asmenis, pavaizduotus reklamoje, o alkoholinį gėrimą, kurio nuotrauka pavaizduota reklamos kampe. Kadangi alkoholio žala organizmui yra visuotinai pripažįstama, nesant priešingų tyrimų, reklama, žadanti psichinės veiklos pagerėjimą, laikytina neteisinga ir klaidinančia. Pareiškėjas negali įrodyti, jog alkoholinių gėrimų vartojimas galėtų teikti teigiamą naudą žmogui. Trumpalaikis malonumas dėl alkoholinių gėrimų vartojimo yra lydimas alkoholio vartojimo keliamų žalingų pasekmių – priklausomybės, kompleksinių žalingų pasekmių sveikatai bei socialiniam gyvenimui. Šios pasekmės reklamoje klaidinančiai nenurodomos. Taigi, tokia reklama pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimus. Be to, teismas akcentavo, jog, kadangi svetainėje www.boslita.lt nurodyta frazė „Aistra svajoti“ pagrįstai buvo susieta su psichinės veiklos pagerėjimu vartojant alkoholinius gėrimus ir pripažinta pažeidžiančia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punktą, tokia reklama taip pat pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimus.

2611.

27Teismo vertinimu, pareiškėjo užsakymu atlikta ir teismui pateikta specialisto išvada nelaikytina objektyviu įrodymu dėl AKĮ pažeidimo nebuvimo.

2812.

29Teismas nusprendė, kad Nutarimas buvo priimtas tinkamai išanalizavus faktines bylos aplinkybes bei taikytinas teisės aktų nuostatas, todėl jo naikinti, vadovaujantis pareiškėjo nurodomais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

30III.

3113.

32Pareiškėjas UAB „Boslita“ ir Ko apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimą ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2016 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. ATK2-141/16.

3314.

34Pareiškėjo nuomone, teismo argumentai yra neišsamūs, skundžiamas teismo sprendimas priimtas tinkamai neįvertinus ginčo frazių, nepagrįstai ir nemotyvuotai neatsižvelgus į specialisto pateiktas išvadas dėl teksto suvokimo (tokiu būdu susiaurinant pareiškėjo teisę teikti įrodymus byloje, pažeidžiant objektyvumo, nešališkumo ir lygiateisiškumo principus). Teismas negalėjo remtis išimtinai tik Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kadangi tokia praktika suformuota nagrinėjant netapačias šiai bylai faktines aplinkybes. Teismas iš esmės nepasisakė dėl daugelio pareiškėjo pateiktų dokumentų ir argumentų. Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės pakartoja skundo argumentus apie tai, kad frazė „Aistra svajoti“ nelaikytina alkoholio reklama (t. y. šia fraze nesiekiama skatinti įsigyti ar vartoti alkoholinius gėrimus, ji tik pateikiama interneto svetainės fone kaip logotipas, tai yra Bendrovės šūkis) ir kad reklaminiai užrašai „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ yra siejami ne su reklamuojamu alkoholiniu gėrimu, o su reklamoje pavaizduota žmonių pora (t. y. skatinimas įsigyti alkoholinį gėrimą reklamoje yra išgaunamas per spalvų panašumą, o ne joje esančius užrašus). Pareiškėjas nesutinka su teismo vertinimu, kad reklaminiai užrašai „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ yra išreikšti dviprasmiškai, ir mano, kad vidutinis vartotojas alkoholio reklamą vertina pagal pirmąjį įspūdį ir plačiau jos neanalizuoja, be kita ko, neieško joje esančių užrašų tikėtinos perkeltinės prasmės. Šiuo atveju reklaminiai užrašai tiesiogiai apibūdina reklamoje pavaizduotus žmones ir jų santykius, vadinasi, jie neklaidina ir nepateikia melagingos informacijos vidutiniam vartotojui apie alkoholinius gėrimus. Dėl teismo išvadų, kad reklamoje pateiktas vaizdas vidutiniam vartotojui pagrįstai gali sukurti įspūdį, jog vartojant reklamoje vaizduojamą alkoholinį gėrimą pagerės jo socialiniai santykiai, kad reklama vidutiniam vartotojui asocijuojasi su teigiamomis emocijomis, psichinės veiklos pagerėjimu, pareiškėjas pažymi, kad tarp jo ir atsakovo nebuvo kilęs ginčas dėl reklamoje pavaizduotų žmonių. Be to, AKĮ nedraudžia alkoholio reklamos tuo aspektu, jog ji sukelia teigiamas emocijas. Pareiškėjo vertinimu, reklamoje nėra jokios informacijos, kuri leistų vienareikšmiškai teigti, jog vartotojui ši reklama gali sukurti įspūdį, kad vartojant reklamuojama alkoholinį gėrimą pagerės jo socialiniai santykiai (reklamoje alkoholio vartojimas net nėra vaizduojamas). Pareiškėjas akcentuoja, kad jis neginčija alkoholio daromos žalos organizmui ir reklamoje nepateikia priešingos informacijos, tačiau atkreipia dėmesį į tai, jog jis yra alkoholinių gėrimų platintojas, todėl nestebina, kad jis reklamoje pateikia teigiamas emocijas keliančią informaciją bei vaizdinius. Pažymėta, kad atsakovas Nutarime apie tokias ginčo reklaminių užrašų reikšmes kaip psichinės veiklos pagerėjimas, teigiamos emocijos vėlgi neužsiminė.

3515.

36Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

3716.

38Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą pakartoja atsiliepimo į skundą argumentus, sutinka su teismo atliktu bylos aplinkybių vertinimu. Papildomai pažymi, kad bet kokio alkoholinių gėrimų kiekio patekimas į organizmą toksikologine prasme laikytinas apsinuodijimu, alkoholis daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui, todėl frazė „Aistra svajoti“ yra neadekvati alkoholinio gėrimo poveikiui žmogaus organizmui. Atsakovo teigimu, teismui pateikta specialisto išvada jam nebuvo pateikta nagrinėjant bylą, be to, specialistas pastarosios frazės nevertino (ir nėra įgaliotas vertinti) AKĮ nustatytų reklamos apribojimų kontekste bei teleologiniu ir sisteminiu AKĮ aiškinimo aspektu. Atsakovas pabrėžia, kad reklaminių frazių „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ turinys yra klaidinantis ir neteisingas, kadangi informacijos, jog alkoholinių gėrimų vartojimas yra kažkas vertingo, teigiamo, ko nepasiilgstama vos vienai minutei, negalima laikyti teisinga. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliaciniame skunde nėra plačiau detalizuotas teiginys, jog teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose, kurių aplinkybės nebuvo tapačios nagrinėjamai bylai. Atsakovas taip pat nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad teismas privalėjo išnagrinėti visus jo pateiktus įrodymus ir paaiškinimus bei atsižvelgti į juos priimdamas sprendimą.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

4117.

42Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2016 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. ATK2-141/16, kuriame pripažinta, kad frazės „Aistra svajoti“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ neatitinka AKĮ (redakcija, galiojusi Nutarimo priėmimo metu) įtvirtintų reikalavimų alkoholio reklamai, ir nutarta pareiškėjui skirti 2 896 Eur baudą, teisėtumo ir pagrįstumo.

4318.

44Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik jeigu teismas pripažįsta, kad tai būtina. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013, 2017 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1855-575/2017).

4519.

46Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, aiškindamasis dėl pareiškėjo pretenzijų, atliko byloje esančių įrodymų vertinimą esminiais aspektais, t. y. ar jie patvirtina pareiškėjo teiginius apie Nutarimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, tačiau nepakankamai išsamiai įvertino kai kuriuos pareiškėjo argumentus ir pateiktus įrodymus (specialisto išvadas). Nepaisant to, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad frazės „Aistra svajoti“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ yra alkoholio reklama, reklama, kurioje vartojama frazė „Aistra svajoti“, neatitinka AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 ir 11 punktų reikalavimų, o reklama, kurioje vartojamos frazės „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“, neatitinka AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimų, ypač atsižvelgiant į pastarojoje reklamoje pateiktą vaizdą, todėl šie pažeidimai buvo teisingai konstatuoti Nutarime. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas skundo argumentais, taip pat deklaratyvaus pobūdžio teiginiais apie skundžiamo teismo sprendimo motyvų neišsamumą bei nepagrįstą vadovavimąsi teismų praktika, suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės netapačios nagrinėjamai bylai. Teisėjų kolegija, byloje nenustačiusi Administracinių bylų teisenos įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, pripažįsta tikslinga atskirai aptarti tik tuos aspektus, dėl kurių apeliaciniame skunde keliamas ginčas, t. y. dėl frazės „Aistra svajoti“ pripažinimo alkoholio reklama, dėl reklaminių užrašų „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ susiejimo su toje pačioje reklamoje vaizduojamu alkoholiniu gėrimu bei dėl skundžiamo teismo sprendimo motyvuotumo.

4720.

48Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje alkoholio reklama apibrėžiama kaip bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, kuria skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus. AKĮ 29 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie skirti tik alkoholio verslo specialistams, taip pat alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoti pavadinimai (jeigu alkoholinių gėrimų gamintojo pavadinimas yra sudedamoji šių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoto pavadinimo dalis) ir prekių ženklai, kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų buveinės ar padalinio pastato ir valdomo transporto. Reklama taip pat nelaikomi alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoti pavadinimai ir prekių ženklai, kai šie pavadinimai ar prekių ženklai nereguliariai ir netikėtai matomi transliuojamose ar retransliuojamose programose ir kai šių pavadinimų ir prekių ženklų atvaizdai yra šalutiniai, palyginti su transliuojamos ar retransliuojamos programos vaizdais.

4921.

50Teisėjų kolegija pažymi, kad, nagrinėdamas alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių reklamos draudimo teisėtumo klausimus, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. vasario 13 d. nutarime konstatavo, kad reklamai būdingi bent du požymiai: 1) specialus jos tikslas – skatinti vartoti reklamuojamą dalyką arba vykdyti kitus reklamuotojo užsakymus, 2) atlygintinumas (už reklamą užsakovas kokiu nors būdu atsilygina), taip pat padarė išvadą, kad reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant vartojimą, paslaugas), arba tai užsitikrinti ateityje (reklamuojant kompanijos ženklą ar veiklą, t. y. padedant jai įsitvirtinti rinkoje); be to, užsakovas atsilygina ir už reklamos perdavimą (ar transliavimą). Konstitucinio Teismo vertinimu, reklama yra savitas informacijos porūšis, kuris paprastai vadinamas komercine informacija, nes ji neatsiejama nuo verslo sferos, marketingo, nes faktiškai jiems tarnauja, yra svarbi konkurencijos priemonė.

5122.

52Be to, Konstitucinis Teismas 2004 m. sausio 26 d. nutarime, remdamasis AKĮ 1 straipsnio 4 dalyje (1997 m. liepos 2 d. redakcija) įtvirtintu alkoholio reklamos apibrėžimu, iš esmės tapačiu minėtajam anksčiau, konstatavo, kad ir pagal AKĮ reklama yra ne bet kokia informacija, o tik tokia, kuria siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, t. y. skatinti juos įsigyti ar vartoti tam tikrus alkoholio produktus. Būtent skatinimas įsigyti ar vartoti alkoholio produktus rodo komercinį tokios informacijos tikslą: ja siekiama daryti palankią įtaką įmonių komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai. Todėl nei mokslo darbai, nei informaciniai ar kiti leidiniai, kuriuose pateikiami alkoholio produktų savybių, vartojimo, gamybos, paplitimo tyrimo ar statistiniai duomenys, nei meno kūriniai, kuriuose atsispindi alkoholio produktų gamyba ar vartojimas ir panašūs dalykai, savaime nėra alkoholio reklama. Sprendžiant, ar tam tikra informacija yra alkoholio reklama, kiekvienu atveju turi būti įvertintos visos turinčios reikšmės aplinkybės.

5323.

54Atsižvelgiant į minėtus Konstitucinio Teismo nutarimus, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1586/2008, 2010 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-395/2010, 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-398/2013, 2014 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1142/2014), aiškinant AKĮ pateiktą alkoholio reklamos sąvoką lingvistiniu, sisteminiu ir teleologiniu (atsižvelgiant į minėto įstatymo 1 straipsnyje nurodytą įstatymo tikslą bei 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą „alkoholio kontrolės“ sąvoką) metodais, darytina išvada, kad alkoholio reklamos sąvoką sudaro du elementai: informacijos, skatinančios įsigyti ar vartoti alkoholio produktus, skleidimas, ir tokios informacijos sąsajos su įmonių komercine, ūkine ir finansine veikla. Kiekvienu atveju šie abu elementai turi būti tiriami neatsiejamai vienas nuo kito, įvertinant visas turinčias reikšmės aplinkybes.

5524.

56Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su atsakovo vertinimu, kad interneto svetainėje www.boslita.lt esanti frazė „Aistra svajoti“ yra alkoholio reklama, ir tvirtina, jog tai – tik svetainės fone pateiktas Bendrovės šūkis / logotipas. Nutarime pažymėta, jog ši frazė pateikiama tiek pirmajame interneto svetainės tinklalapyje, tiek ieškant konkrečios Bendrovės produkcijos, prie kiekvieno alkoholinio gėrimo aprašymo bei nuotraukos, tuo neabejotinai skatinant įsigyti bei formuojant teigiamą požiūrį apie alkoholinį gėrimą, todėl pateiktos informacijos visuma yra komercinė informacija arba reklama. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad frazė „Aistra svajoti“ neabejotinai siejama su Bendrovės komercine veikla, nes ji nurodyta Bendrovės interneto svetainėje, ir į tai, kad ši frazė yra matoma kiekviename tinklalapyje, tarp jų – prie Bendrovės alkoholinių gėrimų asortimento, todėl jos naudojimas vartotojui gali sukelti atitinkamus teigiamus jausmus ir paveikti jį taip, kad būtų skatinamas įsigyti www.boslita.lt asortimente nurodytus alkoholinius gėrimus, bei įvertinęs šios frazės sukūrimo aplinkybes, taip pat pripažino, jog tai yra alkoholio reklama. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi anksčiau minėtais teismų išaiškinimais, nenustatė pagrindo nepritarti tokiam atsakovo ir pirmosios instancijos teismo vertinimui.

5725.

58Teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog pareiškėjo teiginiai, kad interneto svetainė www.boslita.lt yra mažai kam žinoma ir prieinama išimtinai tik tuo atveju, jeigu internete yra ieškoma pačios Bendrovės, bet ne „Bosca“ prekės ženklu pažymėtų alkoholinių gėrimų, bei kad svetainėje nėra nurodyta, kur konkrečiai galima įsigyti nurodytą produkciją, nėra teisiškai reikšmingi, kadangi tam tikros informacijos pripažinimas reklama ir jos vertinimas AKĮ reikalavimų kontekste nėra siejamas su tos informacijos ar joje nurodomų prekių (paslaugų), kurias skatinama įsigyti, prieinamumu. Teisinės reikšmės neturi ir minėtos frazės naudojimo pareiškėjo veikloje trukmė. Be to, šie pareiškėjo teiginiai yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais, pavyzdžiui, duomenimis apie interneto svetainėje apsilankiusių asmenų skaičių, patikrinimo aktais ar nutarimais, kuriuose aiškiai išanalizuota būtent frazė „Aistra svajoti“. Pastebėtina, kad į interneto paieškos sistemą įvedus žodį „Bosca“, pats pirmas paieškos rezultatas yra svetainė www.boslita.lt, o svetainės tinklalapį „Naujienos“ (I t., b. l. 42) sudaro vien tik pranešimai apie konkrečiose parduotuvėse vykstančias loterijas, kuriose dalyvaujama įsigijus „Bosca“ produkciją. Teisėjų kolegija, atsakydama į pareiškėjo argumentus, kad alkoholinių gėrimų asortimento, informacijos apie produkciją pateikimas interneto svetainėje savaime nelaikytinas reklama, akcentuoja, kad Nutarime alkoholio reklama buvo pripažintas ne Bendrovės asortimento pateikimas atskirai, o interneto svetainės fone esanti frazė „Aistra svajoti“, įvertinta interneto svetainėje pateiktos informacijos visumoje. Pareiškėjas nepateikė jokių argumentų, sudarančių pagrindą spręsti, jog frazė „Aistra svajoti“ šiuo atveju negali atlikti dvejopos funkcijos, t. y. būti ir Bendrovės šūkiu / logotipu, o bendrai su kita interneto svetainėje pateikta informacija – ir reklama ar jos dalimi. Sutiktina su Nutarime pateikta atsakovo pozicija, jog šūkis / logotipas taip pat yra Bendrovės įvaizdžio ir rinkodaros dalis.

5926.

60Pareiškėjas savo teiginį, kad frazė „Aistra svajoti“ nėra alkoholio reklama, grindžia ir 2016 m. gruodžio 5 d. specialisto išvada (I t., b. l. 33–35), parengta dr. A. S., kuris yra Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros docentas, jo teigimu, turintis 20 metų patirtį dabartinės lietuvių kalbos tyrimų ir ekspertizės srityje. Skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, jog pareiškėjo užsakymu atlikta ir teismui pateikta specialisto išvada nelaikytina objektyviu įrodymu dėl AKĮ pažeidimo nebuvimo, tačiau teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrįsta motyvais. Pabrėžtina, jog aplinkybė, kad tam tikri dokumentai ar duomenys buvo parengti vienos iš proceso šalių iniciatyva, savaime nesudaro pagrindo tokius dokumentus ar duomenis atmesti, prieš tai jų neišanalizavus ir nepateikus motyvuotos išvados dėl tokių dokumentų ar duomenų (ne)pripažinimo įrodymais. Kita vertus, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje šis pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumas nesudarė esminių kliūčių bylai teisingai išspręsti, o toks trūkumas gali būti ištaisytas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, atitinkamai papildžius pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus.

6127.

62Vertindama 2016 m. gruodžio 5 d. specialisto išvadą, teisėjų kolegija pirmiausiai pastebi, kad byloje nėra jokių duomenų apie dr. A. S. kompetenciją rinkodaros srityje, taip pat apie jo nešališkumą pareiškėjo atžvilgiu, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl jo specialisto statuso nagrinėjamoje byloje. Išvadoje pozicija, kad frazė „Aistra svajoti“ nėra alkoholio reklama, grindžiama iš esmės tuo, jog ši frazė nėra siejama su konkrečiu produktu, tačiau anksčiau aptartas alkoholio reklamos aiškinimas nesuponuoja, jog tam, kad atitinkama informacija būtų pripažinta reklama, ji privalo būti nukreipta į konkretų produktą, todėl šis argumentas yra atmestinas. Priešingai nei teigiama išvadoje, atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ginčo frazė yra kartojama kiekviename Bendrovės interneto svetainės tinklalapyje. Išvadoje įvedama „kultūringo žmogaus“ kategorija (ji plačiau nepaaiškinama), nors, kaip teisingai pastebėjo tiek ginčo šalys, tiek pirmosios instancijos teismas, nagrinėjant kilusį ginčą aktualus būtent „vidutinio vartotojo“ požiūris. Išvadoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kad prekės ženklas „Bosca“ yra pripažintas UNESCO kultūrinio paveldo dalimi, ir su tuo susiję argumentai, tačiau nei ginčo šalys, nei pirmosios instancijos teismas šia aplinkybe nesirėmė, tokio pobūdžio informacija interneto svetainėje www.boslita.lt nėra pateikta, todėl išvadoje pateikti argumentai šiuo aspektu nelaikytini reikšmingais. Taigi, pareiškėjo pateikta 2016 m. gruodžio 5 d. specialisto išvada nesudaro pagrindo kitaip vertinti atsakovo konstatuotas aplinkybes.

6328.

64Pareiškėjas administracinėje byloje kėlė ginčą dėl frazės „Aistra svajoti“ pripažinimo alkoholio reklama, bet plačiau nepasisakė dėl atsakovo atlikto tokios reklamos vertinimo, t. y. išvados, kad tokia reklama yra nesuderinama su draudimais, įtvirtintais AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte (alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu) ir 11 punkte (alkoholio reklama, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus), todėl teisėjų kolegija, siekdama neperžengti apeliacinio skundo ribų, šios Nutarimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo nevertina.

6529.

66Dėl Nutarimo išvados, kad interneto svetainėje www.lrytas.lt paskelbtoje reklamoje esantys užrašai „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostatas, teisėtumo ir pagrįstumo akcentuotina, jog aplinkybė, kad tam tikra informacija yra pripažinta alkoholio reklama, savaime nereiškia, jog ji patenka į draudžiamos alkoholio reklamos apibūdinimą, pateiktą AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje. Aiškindamas AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą alkoholio reklamos draudimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs jame įtvirtinto draudimo absoliutų pobūdį (žr., pvz., 2010 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-395/2010, 2016 m. vasario 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-184-822/2016), taip pat pabrėžęs, kad juo draudžiamas ne tik skatinimas vartoti konkrečius alkoholio produktus, tačiau ir bet koks palankaus įvaizdžio formavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis vartoti alkoholį apskritai (žr., pvz., 2009 m. spalio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1160/2009, 2015 m. sausio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-1889/2014). Tam, kad reklaminės frazės patektų į AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje nurodytą draudžiamos alkoholio reklamos apibūdinimą, yra būtina nustatyti, kad jos (jų turinys ir pateikimo būdas prieinamumo neapibrėžtam asmenų ratui prasme) atitinkamų AKĮ 29 straipsnio 1 dalies punktų taikymo požiūriu yra siejamos su šiuose punktuose nurodytomis aplinkybėmis. Tokio pobūdžio byloms reikšmingos faktinės aplinkybės teismo turi būti vertinamos taikant vidutinio vartotojo suvokimo (pagal Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 str. 13 d. pateiktą apibūdinimą, vidutinis vartotojas – vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius) bei pirmojo įspūdžio (pirmųjų asociacijų) kriterijus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1889/2014, 2018 m. spalio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-1420-525/2018).

6730.

68Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su atsakovo nuomone, kad reklaminiai užrašai „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ yra skirti apibūdinti reklamuojamą alkoholinį gėrimą – „Bosca Anniversary“ (alk. 7,5 % tūrio), o ne reklamoje vaizduojamą žmonių porą (konkrečiau – moterį). Nutarime padaryta išvada, kad tokia reklama sudaro įspūdį, jog reklamuojamas alkoholinis gėrimas yra brangus, vertingas daiktas, prilygstantis auksui, kuris yra brangusis metalas, apie šį alkoholinį gėrimą turi būti galvojama kiekvieną minutę ir jo nuolat pasiilgstama, o tokia reklama, atsižvelgiant į visuotinai žinomą aplinkybę, jog alkoholio vartojimas gali pakenkti žmonių sveikatai, yra neadekvati alkoholinio gėrimo poveikiui žmogaus organizmui, todėl neteisinga ir klaidinanti. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, reklamoje pateiktas vaizdas (susiglaudę vyras ir moteris) vidutiniam vartotojui pagrįstai gali sukurti įspūdį, kad vartojant reklamoje vaizduojamą alkoholinį gėrimą pagerės jo socialiniai santykiai, kad tai yra priemonė pasiekti būseną, kuri asocijuojasi su teigiamomis emocijomis, psichinės veiklos pagerėjimu; reklaminiai užrašai išreikšti dviprasmiškai ir vidutinio vartotojo požiūriu gali būti suprantami kaip apibūdinantys ne asmenis, pavaizduotus reklamoje, o alkoholinį gėrimą, kurio nuotrauka yra reklamos kampe. Atsižvelgdamas į visuotinai pripažintą alkoholio žalą organizmui ir tai, kad pareiškėjas negali įrodyti, jog alkoholinių gėrimų vartojimas galėtų teikti teigiamą naudą žmogui, o neigiamos alkoholio vartojimo pasekmės reklamoje klaidinančiai nenurodomos, teismas sprendė, kad pastaroji reklama pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimus. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, neprieštaraudama pareiškėjo pozicijai, kad AKĮ nuostatos nedraudžia tokios alkoholio reklamos, kuri sukelia teigiamas emocijas, ir pastebėdama, jog nebuvo konstatuota, kad ginčo reklamoje turėjo būti pateiktas įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai (AKĮ 29 str. 5 d.), iš esmės sutinka su atsakovo ir pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad tokia reklama neatitinka AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimų.

6931.

70Teisėjų kolegija nepritaria pareiškėjo nuomonei, kad šiuo atveju akivaizdu, jog reklaminiai užrašai yra siejami su jaunų žmonių pora, kuri pavaizduota reklamoje, o skatinimas įsigyti alkoholinį gėrimą yra išgaunamas per spalvų panašumą (moters suknelės ir akių makiažo bei butelio etiketės spalvos), o ne reklaminius užrašus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad alkoholinio gėrimo butelis yra daugmaž tokio paties dydžio kaip ir vaizduojama žmonių pora. Reklamos apačioje didelėmis raidėmis pateikiamas užrašas „Tu – mano auksas“, kuris yra tame pačiame lygyje kaip ir alkoholinis gėrimas, o auksinė spalva sudaro butelio etiketės foną (tai matyti spalvotame reklamos variante, prieinamame internete). Viename iš dviejų teismui pateiktų reklamos variantų (I t., b. l. 106) užrašas „Tu – mano auksas“ ir alkoholinio gėrimo butelis (pusė jo) yra abu pateikiami ant tos pačios plačios šviesios juostos. Taigi, vidutiniam vartotojui gali susidaryti pirmasis įspūdis, kad frazė „Tu – mano auksas“ yra skirta apibūdinti būtent alkoholiniam gėrimui. Kita vertus, reklaminis užrašas „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ yra virš susiglaudusių žmonių poros, nutolęs nuo vaizduojamo alkoholinio gėrimo, pateiktas kitokiu šriftu ir balta spalva, todėl abejotina, kad vidutiniam vartotojui dažniau susidarytų pirmasis įspūdis, jog pastarasis užrašas apibūdina būtent vaizduojamą alkoholinį gėrimą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad, vertinant ginčo reklamą AKĮ reikalavimų kontekste, analizuotinas ir reklamoje pateiktas vaizdas, konkrečiau – žmonių pora, ypač atsižvelgiant į tai, jog skunde pats pareiškėjas Nutarime padarytas išvadas kritikavo dėl to, kad, jo nuomone, atsakovas neatsižvelgė į bendrą reklamos kontekstą, atliko nesisteminį visos reklamos vertinimą, t. y. iš esmės vertino tik reklamuojamą alkoholinį gėrimą bei reklaminius užrašus, kuriuos išimtinai siejo būtent su reklamuojamu gėrimu, bet nevertino kito reklamoje pateikto vaizdo – žmonių poros, todėl apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino reklamoje pavaizduotus žmones, yra atmestini.

7132.

72Pareiškėjas savo teiginį, kad reklaminiai užrašai „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu – mano auksas“ yra skirti apibūdinti tik reklamoje pavaizduotą žmonių porą, grindžia ir 2016 m. lapkričio 21 d. specialisto išvada (I t., b. l. 61–64), parengta dr. A. S.. Teisėjų kolegija, nekartodama jau išdėstytos savo pozicijos apie pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumus specialisto išvadų analizavimo aspektu ir abejonių dėl dr. A. S. kompetencijos (nutarties 26–27 p.), papildomai pastebi, kad šioje išvadoje dr. A. S. pateikia savo nuomonę, kad raginimas pirkti ginčo reklamoje yra pasiekiamas per spalvų aliuzijas, nors, kaip minėta, jis specializuojasi lietuvių kalbos tyrimų ir ekspertizės srityje. Išvadoje pateikiama ginčo reklaminių užrašų analizė lingvistiniu metodu, tačiau nėra aišku, ar vidutinis vartotojas, neturintis specialių lietuvių kalbos teksto suvokimo ir analizės žinių, šiuos užrašus vertintų taip pat kaip dr. A. S.. Nepaisant to, pats dr. A. S. prieina išvadą, kad šiuo atveju pasiilgimo ir norėjimo objektai gali būti du – moteris aukso spalvos apranga ir aukso spalva apipavidalintas putojančio vyno butelis. Nors 2016 m. lapkričio 21 d. specialisto išvadoje nurodoma, kad a priori (liet. iš anksto) nėra jokio pagrindo teigti, jog raginimo pirkti susiejimas su auksu arba jo perkeltinėmis savybėmis lemia troškimą, geidimą, norėjimą, teigiamą nusiteikimą, nes lietuvių kultūroje pats auksas vertinamas dviprasmiškai, tačiau toliau pažymima, kad teigiami aukso vertinimai visuotinai žinomi, todėl išvadoje pateikiami tik abejotinos aukso vertės pavyzdžiai, taigi, manytina, kad auksas dažniau yra vertinamas teigiamai, be to, minėtoje išvadoje nepaaiškinama, kaip susiejimas su auksu vertintinas konkrečios ginčo reklamos kontekste (pareiškėjas apeliaciniame skunde akcentavo, kad, būdamas alkoholinių gėrimų platintoju, jis reklamoje siekė pateikti būtent teigiamas emocijas keliančią informaciją bei vaizdinius). Taigi, 2016 m. lapkričio 21 d. specialisto išvadoje pateikti argumentai nepaneigia Nutarime padarytų išvadų.

7333.

74Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde pagrįstai tvirtina, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas nesiremti jo pateiktomis specialisto išvadomis yra nemotyvuotas, tačiau šis skundžiamo teismo sprendimo trūkumas nėra esminis ir nesudarė kliūčių teismui teisingai išspręsti bylą. Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad frazė „Aistra svajoti“ yra matoma atsivertus bet kurį interneto svetainės www.boslita.lt tinklalapį. Tai, kad pareiškėjui nėra aišku, kodėl jis iki šiol (jau penkerius metus) pastarąją frazę galėjo vartoti be jokių apribojimų, o atsakovas jokių pastabų šiuo aspektu anksčiau (ankstesnių patikrinimų metu) jam nepateikė, nėra nagrinėjamos administracinės bylos dalykas, taip pat neturi teisinės reikšmės vertinant alkoholio reklamos atitiktį AKĮ reikalavimams, todėl pirmosios instancijos teismas, šių aplinkybių plačiau neanalizuodamas, nepažeidė proceso teisės normų. Nors pareiškėjas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi netinkama teismų praktika, šie argumentai yra abstraktūs, jis neįvardija jokių teismų nutarčių (sprendimų), kuriomis vadovavosi pirmosios instancijos teismas ir kuriose pateikti išaiškinimai nagrinėjamam ginčui nebuvo aktualūs ar pritaikyti netinkamai, o apeliaciniame skunde yra cituojami tokie patys teismų išaiškinimai, minimi kartais ir tie patys Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai sprendimai, kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teismo sprendime. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas pakankamai išsamią įrodymų visumos analizę atliko pagal įrodymų vertinimo taisykles ir sprendime aiškiai pagrindė padarytas išvadas, atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus. Pirmosios instancijos teismas sprendime išdėstė ginčui aktualų teisinį reglamentavimą, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika ir nuo jos nenukrypo. Be to, teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno byloje pateikto argumento, o vertindamas įrodymus teismas gali daryti jais pagrįstas apibendrinančias motyvuotas išvadas (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-2685/2011, 2016 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-209-552/2016). Remiantis šiais argumentais, pareiškėjo teiginiai dėl nepakankamų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendime atmetami iš dalies, o dėl vadovavimosi netinkama teismų praktika atmetami visiškai.

7534.

76Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, tačiau, vertindamas byloje esančius įrodymus, padarė neesminius proceso teisės normų pažeidimus, kurie yra ištaisomi bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

77Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

78Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko apeliacinį skundą atmesti.

79Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

80Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Boslita“ ir... 7. 2.... 8. Pareiškėjo nuomone, atsakovas neįvertino Bendrovės interneto svetainės... 9. 3.... 10. Pareiškėjo vertinimu, atsakovas netinkamai traktavo Bendrovės reklamoje... 11. 4.... 12. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime... 13. 5.... 14. Atsakovo vertinimu, užrašas „Aistra svajoti“ formuoja nuomonę, kad... 15. II.... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos administracinis 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad pareiškėjo interneto svetainės www.boslita.lt... 20. 8.... 21. Teismas, apžvelgęs ginčui aktualų teisinį reglamentavimą ir teismų... 22. 9.... 23. Teismas, išanalizavęs frazės „Aistra svajoti“ poveikį psichinės... 24. 10.... 25. Teismas nesutiko su pareiškėjo pateiktu frazių „Nepasiilgstu tavęs vos... 26. 11.... 27. Teismo vertinimu, pareiškėjo užsakymu atlikta ir teismui pateikta... 28. 12.... 29. Teismas nusprendė, kad Nutarimas buvo priimtas tinkamai išanalizavus faktines... 30. III.... 31. 13.... 32. Pareiškėjas UAB „Boslita“ ir Ko apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 33. 14.... 34. Pareiškėjo nuomone, teismo argumentai yra neišsamūs, skundžiamas teismo... 35. 15.... 36. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime... 37. 16.... 38. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą pakartoja atsiliepimo į skundą... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. 17.... 42. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio... 43. 18.... 44. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 45. 19.... 46. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, aiškindamasis... 47. 20.... 48. Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje alkoholio reklama... 49. 21.... 50. Teisėjų kolegija pažymi, kad, nagrinėdamas alkoholinių gėrimų ir tabako... 51. 22.... 52. Be to, Konstitucinis Teismas 2004 m. sausio 26 d. nutarime, remdamasis AKĮ 1... 53. 23.... 54. Atsižvelgiant į minėtus Konstitucinio Teismo nutarimus, taip pat Lietuvos... 55. 24.... 56. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su atsakovo vertinimu, kad... 57. 25.... 58. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog pareiškėjo teiginiai, kad... 59. 26.... 60. Pareiškėjas savo teiginį, kad frazė „Aistra svajoti“ nėra alkoholio... 61. 27.... 62. Vertindama 2016 m. gruodžio 5 d. specialisto išvadą, teisėjų kolegija... 63. 28.... 64. Pareiškėjas administracinėje byloje kėlė ginčą dėl frazės „Aistra... 65. 29.... 66. Dėl Nutarimo išvados, kad interneto svetainėje www.lrytas.lt paskelbtoje... 67. 30.... 68. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su atsakovo nuomone, kad... 69. 31.... 70. Teisėjų kolegija nepritaria pareiškėjo nuomonei, kad šiuo atveju... 71. 32.... 72. Pareiškėjas savo teiginį, kad reklaminiai užrašai „Nepasiilgstu tavęs... 73. 33.... 74. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde... 75. 34.... 76. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 77. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 78. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko apeliacinį... 79. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimą... 80. Nutartis neskundžiama....