Byla 2YT-2072-512/2017
Dėl nuolatinės globos skyrimo ir globos vietos pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant pareiškėjos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. S., suinteresuotam asmeniui A. P., Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei R. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nuolatinės globos skyrimo ir globos vietos pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama atleisti Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ nuo M. S., gim. ( - ), globėjo pareigų; mergaitės nuolatiniu globėju paskirti A. P., gyvenamąją vietą nustatyti globėjo gyvenamojoje vietoje.

3Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-26 sprendimu buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia į M. S., mergaitė nuo 2016 m. vasaros gyvena pas būsimą globėją, todėl vaiko interesai bus geriau patenkinami jį auginant šeimoje.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė, suinteresuoti asmenys prašymą palaikė.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Vaiko globos tikslas - užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų augti, vystytis ir tobulėti (LR Vaiko globos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

7Dėl globos (rūpybos) ir gyvenamosios vietos nustatymo.

8Apribojus tėvų valdžią yra pagrindas nustatyti nepilnamečiams vaikams nuolatinę rūpybą (CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str., 3.256 str., 3.257 str., Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 20 str. 2 d., CPK 407 str.).

9Byloje esanti medžiaga, patvirtina, kad tinkamai rūpintis M. S., ją auklėti, atstovauti ir ginti jos teises ir teisėtus interesus, sudaryti būtinas vaiko vystymosi sąlygas, rengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (CK 3.248 str., 3.268 str.) gali suinteresuotas asmuo A. P.. Jo paaiškinimai, vaiko teisių apsaugos institucijų išvados, patikrinimo aktai ir kiti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad M. S. sukurta tikrąją šeimą atstojanti aplinka, sudarytos palankiausios sąlygos psichinės, moralinės ir dorovinės raidos sąlygos.

10Šiuo metu M. lanko ir mokinasi ( - ), jos mokymuisi, tobulėjimui padeda globėjo vaikai, jų santykiai yra artimi.

11Remiantis CK 3.249 straipsnyje įtvirtintais vaiko globos (rūpybos) nustatymo principais, prašymas tenkintinas, M. S. nustatytina nuolatinė globa, nepilnamečio vaiko globėju paskirtinas A. P., nustatytina nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta pas globėją (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180, 3.256, 3.257 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 497-503 straipsniai).

12Nustačius nuolatinę vaiko globą, Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atleistini nuo globėjo pareigų.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270, 376, 406, 407, 504 str., teismas

Nutarė

14pareiškimą patenkinti.

15Atleisti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ nuo M. S., gim. ( - ), globėjo pareigų.

16M. S., gim. ( - ), nuolatiniu globėju paskirti A. P., a.k( - )

17M. S. gyvenamąją vietą nustatyti jos globėjo gyvenamojoje vietoje.

18Teismo sprendimo dalis dėl globos nustatymo vykdoma skubiai.

19Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai