Byla 2-1657-239/2013
Dėl permokėtų išmokų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui R. S. dėl permokėtų išmokų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4019,18 Lt permokėtų globos (rūpybos) išmokų.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-09-21 Atsakovas pateikė nustatytos formos prašymą gauti globos (rūpybos) išmoką. Atsižvelgiant į tai. kad Atsakovas pateikė pažymą apie mokymąsi V. E. profesinio mokymo centro dieniniame skyriuje apdailininko specialybės (nuo 2008-09-01 (antrą kartą pagal 2009-03-16 pažymą Nr. ( - )), numatoma mokymosi baigimo data 2012-06-30). Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2010-10-28 potvarkiu Nr. 6545 Atsakovui buvo skirta globos (rūpybos) išmoka (4 BSI dydžio - besimokančiam asmeniui, pasibaigus vaiko globai) nuo 2010-08-31 iki 2010-10-01, mokam nuo 2010-08-31 iki 2010-09-01 - 16.77 Lt. o nuo 2010-09-01 iki 2010-10-01 - 520.00 Lt. 2010-11-05 potvarkiu nuo 2010-10-01 iki 2011-11-01 - 329.17 Lt. 2010-12-01 potvarkiu Nr. 7909 nuo 2010-11-01 iki 2011-09-01 mokant po 456,39 Lt. Tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą). Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-1 83 (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-69 redakcija) buvo patvirtinta prašymo išmokai gauti forma, kurią privalo užpildyti asmenys, besikreipiantys dėl globos (rūpybos) išmokos. Prašyme yra aiškiai nurodyti besikreipiančio asmens įsipareigojimai ne vėliau kaip per vieną mėnesį pranešti apie pasikeitimus, turinčius įtakos išmokai mokėti (baigus, nutraukus mokslus, asmeniui mirus ir kt.). Atsakovas pateikdamas prašymą taip pat patvirtino, kad žino ir sutinka, kad išmokos mokėjimo tikslais apie jį ir jo šeimos narius bus renkama iš kitų institucijų informacija, reikalinga išmokai skirti, ir kad duomenys apie skirtą socialinę paramą gali būti teikiami kitoms institucijoms, ir kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus išmokai gauti, bei permokos atveju turės grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. 2011-10-11 pažyma apie mokymąsi V. E. profesinio mokymo centras informavo, kad Atsakovas nuo 2010-12-07 direktoriaus įsakymu Nr. 2V-143M išbrauktas iš mokinių sąrašų, nuo 2011-03-22 mokėsi antrą kartą, nors pagal 2009-03-16 pažymą antrą kartą mokėsi jau nuo 2008-09-01. Nuo 2011-06-09 išbrauktas iš mokiniu sąrašo, nuo 2011-09-01 vėl mokėsi dieniniame skyriuje. 2011-10-10 direktoriaus Nr. 2V-94M įsakymu išbrauktas iš mokinių sąrašų, todėl pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 2 dalį Atsakovas nuo 2010-12-07 prarado teisę gauti globos (rūpybos) išmoką. Kadangi Atsakovas apie tai neinformavo Ieškovės, jis neteisėtai gavo išmoką už laikotarpį nuo 2010-12-01 iki 2011-09-01, iš viso 4019.18 Lt. Ieškovas ne kartą žodžiu ragino Atsakovą, nes Atsakovas kreipdavosi paramos, grąžinti neteisėtai gautą globos (rūpybos) išmoką, tačiau Atsakovas šių raginimų nepaisė.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2010-09-21 prašymo išmokai gauti, 2009-03-16 ir 2010-09-20 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymų apie mokymąsi, Elektrėnų savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės paramos skyriaus 2010-10-04 potvarkio Nr.6545, 2010-11-05 potvarkio Nr.7270, 2010-12-01 potvarkio Nr.7909 - matyti, kad atsakovas pateikė prašymą globos (rūpybos) išmokai gauti ir pažymą apie mokymąsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre, dieniniame skyriuje staliaus specialybės, todėl atsakovui buvo skirta globos (rūpybos) išmoka. Iš 2009-03-16 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos Nr.( - ) apie mokymąsi matyti, kad atsakovas nuo 2005-09-01 mokėsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre I pakopos staliaus specialybės. Nuo 2008-09-01 mokosi antrą kartą, apdailininko specialybės. 2009-01-15 įsakymu Nr.2V-84M išleistas akademinių atostogų nuo 2009-01-15 iki 2010-01-15. Iš 2010-09-20 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos Nr.9V-203 apie mokymąsi matyti, kad atsakovui akademinės atostogos buvo pratęstos nuo 2010-01-16 iki 2010-08-31. Mokslus tęsia dieniniame skyriuje nuo 2010-09-01. Iš 2011-10-11 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos Nr.9V-315 apie mokymąsi matyti 2010-12-07 direktoriaus įsakymu Nr.2V-143M buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų. Nuo 2011-03-22 mokėsi antrą kartą. 2011-06-09 direktoriaus įsakymu buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų. Nuo 2011-09-01 mokėsi dieniniame skyriuje, apdailininko (statybininko) specialybės. 2011-10-10 direktoriaus įsakymu išbrauktas iš mokinių sąrašų.

7Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą). Savivaldybių administracijos turi teisę neskirti išmokos, sustabdyti arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas nevykdo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. nustatytų pareigų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d. dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka.

8Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovas nuo 2010-12-07 prarado teisę gauti globos (rūpybos) išmoką.

9Iš byloje esančio globos (rūpybos) išmokos permokos apskaičiavimo, matyti, kad atsakovui iš viso neiškaityta permoka sudaro 4019,18 Lt.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.).

11Atsakovas neįvykdė prievolės grąžinti permokėtas išmokas, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteisiant 4019,18 Lt permokėtų išmokų.

12Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas yra atleistas, t.y. 61,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 425 str. 3 d., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 str. 2 d., 14 str. 3 d., 18 str. 3 p., 19 str., CK 1.138, 6.1, 6.4, 6.38, 6.59, 6.63 str. str., CPK 5, 79, 88, 96, 177-178 str. str., 262 str. 1 d., 424-429 str. str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš R. S. 4019,18 Lt permokėtų išmokų Elektrėnų savivaldybės administracijai.

17Priteisti iš R. S. 61,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

18Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Atsakovui per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, dokumentinio... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4019,18 Lt permokėtų globos... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-09-21 Atsakovas pateikė nustatytos... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2010-09-21 prašymo išmokai... 7. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatyta,... 8. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovas nuo... 9. Iš byloje esančio globos (rūpybos) išmokos permokos apskaičiavimo, matyti,... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Atsakovas neįvykdė prievolės grąžinti permokėtas išmokas, todėl... 12. Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį... 13. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 str. 2 d., 14... 15. ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš R. S. 4019,18 Lt permokėtų išmokų Elektrėnų savivaldybės... 17. Priteisti iš R. S. 61,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 18. Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos... 19. Atsakovui per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus... 20. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....