Byla eB2-1161-730/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Vakarų atridas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2byla nagrinėjama pagal ieškovo ieškinį, kuriuo ieškovas reiškia reikalavimą iškelti atsakovei bankroto bylą,

3Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad atsakovė nevykdo VSD įstatymu ir Biudžeto taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-03-30 sudarė 2444,49 Eur, iš jų, 2256,72 Eur Valstybinio socialinio draudimo įmokų, 187,77 Eur delspinigių. Atsakovė nemoka VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2000 m. rugpjūčio mėnesio iki 2005 metų sausio mėnesio, atsakovė paskutinį kartą įmokas mokėjo 2000-06-30. Pas atsakovę apdraustųjų nėra nuo 2005-01-05. Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, atsakovės vardu registruoto turto nėra. Atsakovė į ieškovo siunčiamus pranešimus sumokėti įmokas, dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neatsiliepė. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki.

4Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo, procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Įmonių bankroto įstatymas. Šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas (Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 2 dalis).

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Teismas 2016-04-18 nutartimi atsakovei nustatė terminą bankroto bylai nagrinėti reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Teismo pranešimai buvo siunčiami atsakovės vadovo gyvenamosios vietos adresu, juridinių asmenų registre atsakovės buveinės adresu, neįsiteikus, laikytini įteiktais CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis ieškovo pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

10Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 1998-10-12. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-03-30 sudarė 2444,49 Eur, iš jų, 2256,72 Eur Valstybinio socialinio draudimo įmokų, 187,77 Eur delspinigių. Atsakovė įstatymų nustatyta tvarka finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nėra pateikusi. Atsakovė registruotino nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, byloje nėra duomenų apie kitokį atsakovei realiai nuosavybės teise priklausantį turtą. Nesant kitų duomenų apie atsakovės pradelstus įsipareigojimus, yra pagrindas pripažinti, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai yra įsiskolinimas ieškovui 2444,49 Eur, o įrašytino į balansą turto atsakovė neturi, tai yra, pradelsti atsakovės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) akivaizdžiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Duomenų apie atsakovės juridinių asmenų registre įregistruotą vykdomą veiklą nėra. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovė veiklos nevykdo, nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas), todėl yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina UAB "J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos", sąrašo eilės numeris B-JA089, sutinkanti ir turinti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 2 dalis, Bankroto administratorių atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“). Byloje nėra nustatyta Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4, 6 dalyje nurodytų pagrindų, kuriems esant šis bankroto administratorius negalėtų administruoti atsakovės.

12Byloje nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

141. iškelti atsakovei UAB „Vakarų atridas“, įmonės kodas 141730242, registruotos buveinės adresas Balandžių g. 5-2, Klaipėda, bankroto bylą.

152. Paskirti bankrutuojančios atsakovės UAB „Vakarų atridas“ bankroto administratoriumi UAB "J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos", sąrašo eilės numeris B-JA089, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žalgirio g. 88-505, tel. (8 5) 2160644, el. p. lbr@bankrotoadministravimas.lt.

163. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

174. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

185. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

196. Išsiųsti įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

207. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovo, apie atsakovo atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

218. Areštuoti atsakovei UAB „Vakarų atridas“, įmonės kodas 141730242, registruotos buveinės adresas Balandžių g. 5-2, Klaipėda, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės UAB „Vakarų atridas“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei UAB „Vakarų atridas“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

229. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Vakarų atridas“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

2310. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Vakarų atridas“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta iki 2 896 eurų bauda.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. byla nagrinėjama pagal ieškovo ieškinį, kuriuo ieškovas reiškia... 3. Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad atsakovė nevykdo VSD įstatymu ir... 4. Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo, procesiniai... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto... 8. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 9. Teismas 2016-04-18 nutartimi atsakovei nustatė terminą bankroto bylai... 10. Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre... 11. Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina UAB "J ir LBR Bankroto... 12. Byloje nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines,... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 14. 1. iškelti atsakovei UAB „Vakarų atridas“, įmonės kodas 141730242,... 15. 2. Paskirti bankrutuojančios atsakovės UAB „Vakarų atridas“ bankroto... 16. 3. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta... 17. 4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 18. 5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 19. 6. Išsiųsti įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją antstoliui... 20. 7. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams... 21. 8. Areštuoti atsakovei UAB „Vakarų atridas“, įmonės kodas 141730242,... 22. 9. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Vakarų atridas“ kreditoriai turi teisę... 23. 10. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Vakarų atridas“ valdymo organai... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...