Byla A2.9.-459-929/2017
Dėl administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama jai nedalyvaujant (ATPK 272 str. 2 d.)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Paužaitė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjusi J. G., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 181 str. 1 d.,-

Nustatė

2J. G., 2016 m. gruodžio 14 d., apie 15 val., savo nepilnamečio sūnaus ir mažametės vaikaitės A. P., gimusios ( - ), kuria moteris tuo metu rūpinosi ir prižiūrėjo, buvo neblaivi, jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,36 promilės). Taip moteris neužtikrino vaikų teisės augti ir gyventi saugioje aplinkoje.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta J. G. nedalyvaujant, nes ji, būdama pasirašytinai informuota apie bylos nagrinėjimo datą, laiką bei vietą, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, taip pat nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Teismas vertina, kad ji vengia atvykti į teismo posėdį, todėl administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama jai nedalyvaujant (ATPK 272 str. 2 d.).

4Byloje esančiame J. G. rašytiname paaiškinime nurodyta, kad ji po 2016-12-02 įvykio, kai vaikaitė A. P. jai buvo perduota policijos pareigūnų, ją prižiūrėjo iki 2016-12-07 iki ryto, tada vieną dieną vaiku rūpinosi mama, kuri A. P. jai atvedė 2016-12-08, nes mergaitė susirgo ir nėjo į darželį, pas vaiko gydytoją lankėsi ji, nes vaiko motina turėjo dirbti. 2014-12-14 ji buvo pavartojusi alkoholio, dėl to labai gailisi ir supranta bei pažada vaikų akivaizdoje būti blaivi ir alkoholinių gėrimų nevartoti (b. l. 5).

5Be visiško administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prisipažinimo, jos kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą įrodo byloje esančių duomenų visuma: Vilniaus m. savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus aktas (b. l. 6), Asmens neblaivumo patikrinimo pažyma, kurioje užfiksuota, kad J. G. 2016-12-14 16.15 val. nustatytas 2,36 promilių girtumo laipsnis (b. l. 7). Atsižvelgus į išdėstytą, darytina išvada, kad J. G., būdama neblaivi, negalėjo panaudoti tėvų valdžios savo nepilnamečio sūnaus ir mažametės vaikaitės interesams, todėl tokie jos veiksmai kvalifikuojami pagal ATPK 181 str. 1 d. Teismas pažymi, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs ir ATPK pakeitęs Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ir ANK) už analogišką nusižengimą, įtvirtintą ANK 73 str. 1 d., numato tokią pačią atsakomybę, todėl, kadangi naujai įsigaliojęs kodeksas J. G. padėties nešvelnina, nėra pagrindo jos veiką perkvalifikuoti iš ATPK 181 str. 1 d. į ANK 73 str. 1 d.

6J. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad ji nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, taip pat atsižvelgia į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į tai, kad J. G. administracine tvarka bausta, tačiau anksčiau nėra bausta už vaiko interesus pažeidžiančias veikas. Atsižvelgus į šias aplinkybes, J. G. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 181 str. 1 d., padarymą skirtinas įspėjimas.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1 d., 224, 286 str., 287 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

9J. G. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1 d., skirti įspėjimą.

10Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 3022 – 3025 str. nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai