Byla II-540-806/2014
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2014-09-15 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Raupėnaitė – Lekarauskienė, sekretoriaujant Rugilei Dičkalnytei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui V. M., institucijos, priėmusios nutarimą, atstovei J. S., išnagrinėjusi V. M. ( - ), skundą dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2014-09-15 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius A. D. 2014-08-28 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kad V. M. 2014-08-28 apie 10.50 val., Nemuno upėje, Druskininkuose, po ženklu A.5 (draudžiama stovėti) laikė plūduriuojančias priemones ( - ) ir ( - ), bei laivus ( - ) ir ( - ), t.y. V. M. pažeidė 2010-07-22 Europos vidaus vandens kelių laivybos taisyklių Nr. 3-451 7.02 str. 1 d. c p., t.y. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 119 str. 2 d.

3Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius S. N. 2014-09-15 priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad V. M. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 119 str. 2 d. ir paskyrė jam 400 Lt baudą.

4V. M. pateikė skundą teismui, kuriuo prašo minėtą 2014-09-15 nutarimą panaikinti, motyvuodamas tuo, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas remiantis LSLA pareigūno 2014-08-28 surašytu administracinės teisės pažeidimo protokolu Nr. 00628 (AT1- 162) bei keliomis jo pateiktomis fotonuotraukomis. Tačiau iš pateiktų nuotraukų negalima spręsti (daryti išvados) apie tai, kad buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, numatytas Lietuvos Respublikos ATPK 119 str. 2 d., ar kad jį padarė jis, V. M.. Vienoje iš pateiktų nuotraukų, kurios pagrindu buvo priimtas skundžiamas nutarimas, yra užfiksuota be registracijos ženklų prieplauka, stovinti šalia kranto. Taip pat pateiktoje nuotraukoje nėra matyti draudžiančių šioje vietoje stovėti ženklų. Tai reiškia, kad skundžiamas nutarimas yra priimtas nesant objektyvių įrodymų apie tai, kad nuotraukoje vaizduojama prieplauka jam, V. M. priklauso nuosavybės teise (pažymėtina, kad jis turi kelias plaukiojimo priemones, tačiau visos yra su registracijos ženklais) ar tuo labiau stovi draudžiamoje stovėti vietoje. Dar daugiau, kitoje nuotraukoje yra pavaizduotas draudžiamasis ženklas A.5 „Stovėjimas draudžiamas“, tačiau vėlgi iš nuotraukos turinio nėra aišku, kurioje Lietuvos Respublikos ar netgi kitos šalies vietoje šis ženklas yra pastatytas. Be to, nėra aišku kada šios nuotraukos buvo darytos, t. y. kada buvo užfiksuotas administracinės teisės pažeidimas. Taip pat reikia pažymėti ir tai, kad įrodinėjimo dalyką administracinės teisės pažeidimų bylose sudaro tam tikri elementai, t. y. įrodinėtinos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos ATPK 256 str. 1 dalyje. Pasak pareiškėjo, būtina nustatyti, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, taip pat kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (lengvinančių ar sunkinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir kt.). Be visa to administracinio teisės pažeidimo tyrimo metu būtina nustatyti, ar padarytoje veikoje yra specialiosios ATPK dalies straipsnyje ar jo dalyje numatyto pažeidimo sudėties objektyviosios pusės požymių. Todėl būtina surinkti visą reikalingą informaciją apie pažeidimo laiką, vietą, būdą ir kitas aplinkybes, kad būtų galima konstatuoti administracinio teisės pažeidimo padarymo faktą. Visais atvejais kiekvienoje administracinio teisės pažeidimo byloje yra būtina nustatyti ne tik pažadino padarymo faktą, tačiau ir asmens kaltę bei kitas bylai reikšmingas aplinkybes. Tik išsamus šių aplinkybių išsiaiškinimas yra pagrindas tinkamai kvalifikuoti padarytą veiką. Šiuo atveju, pasak pareiškėjo, skundžiamą nutarimą priėmęs pareigūnas netinkamai išnagrinėjo administracinės teisės pažeidimo bylą ir nesant objektyvių įrodymų, t. y., kad nuotraukose vaizduojama prieplauka nuosavybės teise priklauso jam, V. M. ir stovi draudžiamuoju ženklu A.2 „Stovėjimas draudžiamas“ pažymėtoje vietoje, tuo pačiu neginčijamai neįrodžius jo, V. M. kaltės, nepagrįstai ir neteisėtai jam paskyrė 400 Lt dydžio administracinę nuobaudą už Lietuvos Respublikos ATPK 119 str. 2 d. už EVVKL taisyklių 7.02 str. pažeidimą. Dėl šių priežasčių 2014-09-15 Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimas, priimtas administracinės teises pažeidimo byloje Nr. AT2-16, turi būti panaikintas, o administracinės teisės pažeidimo byla jo, V. M. atžvilgiu turi būti nutraukta, nesant jo kaltės. Taip pat atkreipia dėmesį, kad administracinės teisės pažeidimo protokolą ir nutarimą, surašė bei priėmė vienas ir tas pats asmuo, o pareiškėjo nuomone,, įstatymas draudžia pareigūnams surašantiems administracinės teisės pažeidimo protokolą, klausimą išspręsti iš esmės, t.y. priimti nutarimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Tai reiškia, kad 2014-09-15 Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimą, priimtą administracinės teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-16, surašė tam įgaliojimų neturintis pareigūnas, todėl toks nutarimas privalo būti panaikintas kaip neteisėtas.

5Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas atsiliepime nurodė, jog Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija) nesutinka su pareiškėjo V. M. (toliau – Pareiškėjas) skundu dėl Administracijos 2014-09-15 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-16 (toliau – nutarimas) panaikinimo ir bylos nutraukimo. Vadovaudamasis Administracijos direktoriaus 2014-07-18 įsakymu Nr. V-170 „Dėl pavedimo Pramoginės laivybos skyriaus valstybiniams inspektoriams“, Administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinis inspektorius A. D. (toliau - inspektorius) 2014-08-28, būdamas Druskininkų mieste, patikrino Nemuno upės pakrantėje po ženklu A.5 „Draudžiama stovėti“ (toliau - ženklas A.5) stovinčius laivus ir plūduriuojančias priemones ir surašė Pareiškėjui, kuris yra UAB „( - )“ direktorius, administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ( - ) (toliau - protokolas), kadangi UAB „( - )“ priklausantys laivai, kurių reg. Nr. ( - ), ir plūduriuojančios priemonės, reg. Nr. ( - ), stovėjo ženklo A.5 veikimo zonoje ir taip pažeidė Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių (toliau - EVVKLT), paskelbtų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. 3-451 „Dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių paskelbimo“, 7.02 str. „Stovėjimas“ 1 dalies c punkto, kuriame nustatyta, kad „Laivai ir plūdriųjų medžiagų junginiai, taip pat plūduriuojančios priemonės negali stovėti ruožuose, pažymėtuose ženklu A.5; draudimas taikomas tik tai kelio pusei, kurioje įrengtas šis ženklas“, reikalavimus. Kadangi Pareiškėjas pakartotinai per metus padarė tą patį administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinio teisės pažeidimo kodekso (toliau - ATPK) 119 str. 2 dalyje (2014-06-05 jam jau buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. AT1-71 už pažeidimą, numatytą ATPK 119 str. 2 d.; 2014-06-12 protokolas Nr. ( - ) 2014-07-17 protokolas Nr. ( - ) jam buvo surašytas protokolas, o ne administracinis nurodymas pagal ATPK 2601 str., su kuriuo jis buvo supažindintas ir vienas protokolo 2 egzempliorius pasirašytinai įteiktas Pareiškėjui. 2014-09-15, Pareiškėjui dalyvaujant bylos nagrinėjime, buvo priimtas nutarimas Nr. AT2-16, ir vadovaujantis ATPK 302 str. 1 dalimi, skirta 400 litų dydžio bauda už pažeidimą, numatytą ATPK 119 str. 2 dalyje. Nutarimo kopija buvo pasirašytinai įteikta Pareiškėjui. Mano, kad 2014-09-15 nutarimas Nr. AT2-16 skirti Pareiškėjui 400 litų administracinę baudą yra pagrįstas ir teisėtas.

6Teismo posėdyje V. M. palaikė skundą jame nurodytais pagrindais. Paaiškino, kad iš byloje esamų nuotraukų nėra aišku kada jos darytos, nėra datos, kažkokia prieplauka ir laivas, nesimato registracijos liudijimo. Kaip surašyta protokole, laivai priklauso UAB „( - )“. Kitoje nuotraukoje neaišku iš kur paimtas tas ženklas. Neaišku kokioje šalyje jie stovi, ar jie pastatyti draudžiamoje zonoje, šitoje nuotraukoje nesimato jokio ženklo. Pagal ATP bylas turi būti įrodytos visos aplinkybės pagrindžiančios jam, V. M. inkriminuojamą pažeidimą. Yra būtina nustatyti ar padarytas pažeidimas ir kitas aplinkybes. Visų aplinkybių visuma yra pagrindas tinkamai kvalifikuoti veiką, iš byloje pateiktų nuotraukų to nesimato. Prašo panaikinti nutarimą ir nutraukti bylą. Paprašius parodyti kur jis, V. M. bazuojasi, kur švartuojasi jo laivai, V. M. paaiškino, kad protokolo surašymo dieną jie buvo už ženklų.

7Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą, atstovė J. S. paaiškino, kad nėra taip, kad baigiasi veikimas vieno ženklo, o neprasideda dar kito. Pareiškėjo V. M. laivai švartavosi pusiaukelėje tarp ženklų. Negali pasakyti kam priklauso prieplauka. Iš nuotraukos užfiksuotos protokolo surašymo metu, priemonės stovėjo draudžiančių ženklų veikimo zonoje. Pasak J. S., pagrindinis įrodymas V. M. kaltės yra protokolas ir liudytojai, kurie patvirtino pažeidimą. Ji, J. S. atsiliepime rašė, kad ženklas negali papulti į ta pačią nuotrauką, nes jis toliau nuo tos vietos. Ženklai netoli. Pareigūnai paaiškino, kad ženklų veikimo zonoje. Fotografavo mobiliuoju telefonu, todėl nėra datos ant nuotraukų.

8Teismo posėdyje liudytojas A. V. parodė, kad kiek žino buvo dar pareigūnas ir buvo surašytas protokolas, nes laivas stovėjo po ženklu ir be registracijos. Jie dalyvavo dėl viešosios tvarkos užtikrinimo. Pasak A. V., tie ženklai stovi ten seniai, laivai stovėjo žemiau, nuėjo su inspektoriumi ir surašė protokolą. Laivai stovėjo po draudžiančiu ženklu. Draudžiama ten yra švartuotis. Buvo ten prieplauka, prie jos buvo laivas, kateris. Su schema nėra susipažinęs. Registracijos numerių laivo neprisimena. Pasak A. V., krante stovi draudžiantis ženklas, jis matomas.

9Teismo posėdyje liudytojas G. B. parodė, kad dalyvavo surašant protokolą, Druskininkuose, prie Nemuno dešiname krante buvo su inspektoriumi ir kolega, buvo nustatytas pažeidimas, kad asmuo neleistinoje vietoje prisišvartavo. Buvo prieplauka ir plaukiojančios priemonės. Yra ženklai, kad stovėti draudžiama. Ženklai stovi ten seniai. Jis, G. B. matė, kad buvo du laivai prie prieplaukos. Surašant protokolą dalyvavo V. M.. Ten buvo V. M. priklausantys laivai. Pasak G. B., ne kartą yra surašęs V. M. protokolą ir ne kartą dalyvavo teisme, tie patys buvo laivai. Nėra susipažinęs su bylos medžiaga.

10Teismo posėdyje liudytojas S. Ž. parodė, kad buvo surašytas protokolas dėl neregistruotos prieplaukos, ji stovėjo Nemuno upėje, ten stovėjo laivas. Ten yra draudžiantys ženklai, kad negalima švartuotis. Laivas buvo V. M.. V. M. žinomas žmogus Druskininkuose. Pareiškėjas švartuojasi panašiai toje vietoje, kitą kartą toliau, bet ženklų veikimo zonoje. Tuo metu V. M. sėdėjo laive. Pasak S. Ž., kam priklauso prieplauka nežino, kam priklauso laivai negali atsakyti, nes nežiūrėjo dokumentų.

11Teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. D. parodė, kad tą kartą jau penktą kartą rašė protokolą, minimas asmuo sistemingai stato po ženklu laivus. V. M. buvo nepatenkintas, bet bauda paskirta iki 400 Lt, pirmą kartą kai baudė skyrė 100 Lt, antrą kartą nubaustas 300 Lt, paskutinį kartą nubaustas jau 400 Lt, kaip numato įstatymas. Pasak A. D., asmuo baudžiamas pastoviai, atrodo, kad tyčia daro. Pasikvietė policijos atstovus ir savivaldybės atstovus. Jis, A. D. atvažiuoja į Druskininkus pagal grafiką, V. M. tai žinodamas galėtų tuos laivus patraukti. Jis, A. D. užvažiuoja net ryte tuos laivus patikrinti. Jam, A. D. grafikas yra iki 12 val., po to važiuoja toliau. Atvažiuodamas kartą į mėnesį kiekvienu kartu surašomas protokolas. Šiais metais jau 5 protokolas. Yra nuotraukoje kur matosi, V. M. laivai ir plaukiojančios priemonės. Jie atsivedė į tuos laivus pareigūnus, nes V. M. kiekvieną kartą bando išvengti atsakomybės, pastarasis grubiai elgiasi su pareigūnais. Pasak A. D., laivus užfiksavo po ženklu, kur V. M. laiko laivus yra labai status krantas. Tą ženklą galima nufotografuoti. Skardis yra status į Nemuną, sunku nufotografuoti tą ženklą. Ženklą nufotografavo atskirai, nes ženklą kartu su laivais neįmanoma užfiksuoti. Laivų registracijos numeriai yra Druskininkuose, nėra tiek daug tų laivų. Tuos laivus jis, A. D. gerai žino iš numerių. Registracijos numeriai ant laivų nebuvo uždėti, gal vengdamas atsakomybės V. M. juos nuėmė. Pasak A. D., iš nuotraukų matyti laivai, jų numeriai, ant prieplaukų turi būti lentelės, bet jų nėra. Iš darytos nuotraukos galima spręsti, kad laivai pastatyti ženklų galiojimo zonoje. Jie atsivedė pareigūnus į laivą ir rašė protokolą laive. V. M. jau baustas ir yra dvi baudas sumokėjęs. A. D. paaiškino, kad ženklas pridėtas atsikirai, yra protokolas, jo užtenka, nuotraukų net nereikia. Galima iš kito kranto padaryti nuotrauką. Jiems neprivaloma daryti nuotraukas ir teikti teismui.

12Skundas netenkintinas.

13Pagal ATPK 284 str. nuostatas, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. ATPK 301 str. nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

14Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus 2014-09-15 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje V. M. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 119 str. 2 d. nubaustas 400 Lt dydžio bauda.

15Lietuvos Respublikos ATPK 191 str. 2 d. numatyta, kad vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas pažeidžiant nustatytus laivybos saugumą užtikrinančius reikalavimus; vidaus vandenų kelių ženklų reikalavimų nesilaikymas; vidaus vandenų transporto priemonių bendros judėjimo tvarkos, prasilenkimo ir aplenkimo, manevravimo taisyklių pažeidimas; vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimas, plaukiojimas ir stovėjimas uždraustose akvatorijose ir rajonuose; plaukimas vidaus vandenų transporto priemonėmis nenavigaciniu laiku arba itin nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis; keleivių saugumą lipant į vidaus vandenų transporto priemones, kelionės metu ir išlipant iš jų užtikrinančių taisyklių pažeidimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

16Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. 3-451 „Dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių paskelbimo“, patvirtintų Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių (toliau - EVVKLT) 7.02 str. „Stovėjimas“ 1 dalies c punkte nustatyta, kad „Laivai ir plūdriųjų medžiagų junginiai, taip pat plūduriuojančios priemonės negali stovėti ruožuose, pažymėtuose ženklu A.5; draudimas taikomas tik tai kelio pusei, kurioje įrengtas šis ženklas.

17Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad V. M. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 119 str. 2 d. yra nubaustas pagrįstai. Teismas konstatuoja, jog V. M. pažeidė Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių 7.02 straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimus. Byloje nustatyta, kad V. M. 2014-08-28 apie 10.50 val., Nemuno upėje, Druskininkuose, po ženklu A.5 (draudžiama stovėti) laikė plūduriuojančias priemones ( - ), bei laivus ( - ). V. M. neigė savo kaltę, pažeidėjo V. M. parodymus, jog tuo metu kai pareigūnai surašė protokolą laivai stovėjo ne ženklų galiojimo zonoje, iš nuotraukų negalima spręsti, kad laivai stovėjo kur draudžiantys ženklai, teismas vertina kritiškai, kaip siekį išvengti administracinės atsakomybės. Byloje nustatyta, kad nuotraukoje nesimato ženklo A.5 „Stovėjimas draudžiamas“, nes techninės galimybės neleido apimti visų krante esančių objektų, be to, šis ženklas stovi 15-20 metrų atstumu nuo plūduriuojančių priemonių ir laivų, kurie buvo užfiksuoti protokole patikrinimo metu (ženklo veikimo zona - 190 m į kairę pusę nuo jo ir 480 m į dešinę pusę). Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą, atstovė J. S. paaiškino, kad V. M. laivai švartavosi pusiaukelėje tarp ženklų, iš nuotraukos užfiksuotos protokolo surašymo metu matyti, jog prieplauka stovėjo draudžiančių ženklų veikimo zonoje. Teismo posėdyje liudytojas A. V. parodė, kad tie ženklai stovi ten seniai, laivai stovėjo po draudžiančiu ženklu. Pasak A. V., krante stovi draudžiantis ženklas, jis matomas. Aplinkybę, kad draudžiantys ženklai stovi ten seniai patvirtino ir teisme apklaustas liudytojas G. B.. Taip pat liudytojas patvirtino, kad matė du laivus prie prieplaukos, ten buvo V. M. priklausantys laivai. Pasak G. B., ne kartą yra surašęs V. M. protokolą ir ne kartą dalyvavo teisme, tie patys buvo laivai. Liudytojas S. Ž. parodė, kad yra draudžiantys ženklai, kad negalima švartuotis, laivas buvo V. M.. Pasak S. Ž., V. M. švartuojasi panašiai toje vietoje, kitą kartą toliau, bet ženklų veikimo zonoje. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. D. parodė, kad tą kartą jau penktą kartą rašė protokolą, minimas asmuo sistemingai stato po draudžiančiu ženklu. Yra nuotraukoje kur matosi, V. M. laivai ir plaukiojančios priemonės. Pasak A. D., laivus užfiksavo po draudžiančiu ženklu. Tuos laivus jis, A. D. gerai žino iš numerių. Iš darytos nuotraukos galima spręsti, kad laivai pastatyti ženklų galiojimo zonoje. A. D. paaiškino, kad ženklas pridėtas atsikirai, yra protokolas, jo užtenka, nuotraukų net nereikia. Kreiptinas dėmesys, kad 2014-08-28 protokolas V. M. buvo surašytas dalyvaujant net trims liudytojams: Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistui S. Ž., Druskininkų m. policijos poskyrio vyr. patruliui A. V. bei tyrėjui G. B., kurie savo parašais patvirtino užfiksuotą pažeidimą. Pažymėtina, jog V. M. neteisingai nurodė, jog ir protokolą, ir nutarimą surašė tas pats Administracijos inspektorius, nes protokolą Druskininkuose surašė inspektorius A. D., o nutarimą Vilniuje priėmė Administracijos inspektorius S. N. ir abu šie dokumentai pasirašytinai buvo įteikti V. M.. Lietuvos Respublikos ATPK 229 str. 2 dalyje nustatyta, kad „vidaus vandenų transporto organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius, jo pavaduotojas, regioniniai valstybiniai inspektoriai ir vidaus vandenų transporto priemonių kapitonai“. Lietuvos Respublikos ATPK 2591 str. 2 dalyje nustatyta, kad „administracinių teisės pažeidimų bylose, kurias nagrinėti priskirta šio kodekso 222, 225-24711 straipsniuose nurodytų organų kompetencijai, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti šių organų pareigūnai“. Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis ATPK nuostatomis, Administracijos direktoriaus 2013-06-28 įsakymo Nr. V-168 1.5 papunkčiu Pramoginės laivybos skyriaus inspektoriams buvo suteikti įgaliojimai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už ATPK 1181 str., 119 ir 1191 str., 1192 str. antroje dalyje, 120 str., 121 str. pirmoje dalyje, 122 ir 1221 str., 136 str. antroje dalyje ir 141 str. numatytus pažeidimus. Taip pat inspektorių A. D. ir S. N. pareiginiuose nuostatuose numatyta, kad į jų funkcijas įeina administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymas bei nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose priėmimas, todėl darytina išvada, kad Administracijos inspektorius A. D. turėjo visas teises surašyti V. M. protokolą už administracinį teisės pažeidimą bei nagrinėti jo administracinio teisės pažeidimo bylą, o inspektorius S. N. - priimti nutarimą ir skirti baudą už V. M. padarytą pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 119 str. 2 d. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso (toliau - VVTK) 26 str. 1 dalyje numatyta, kad „valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse kontrolę atlieka Lietuvos saugios laivybos administracija“, VVTK 70 str. numatyta, kad „vidaus vandenų transporto priemonių bei vidaus vandenų uostų ir prieplaukų registravimo ir eksploatavimo, taip pat saugios laivybos vidaus vandenimis reikalavimų pažeidimai užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą“, todėl Administracijos inspektoriai privalo vykdyti savo funkcijas, užtikrinant saugią laivybą Lietuvoje, nustatyti pažeidimų faktus bei taikyti administracinės atsakomybės priemones, kurios pagal ATPK 20 str. „skiriamos administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų“.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 302 straipsnio nuostatomis, skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Bylos nagrinėjimo metu Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius S. N. nustatė, kad V. M. neigė savo kaltę, todėl Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius S. N., nagrinėdamas administracinio pažeidimo bylą ir nustatęs, kad nėra lengvinančių aplinkybių, yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė – pakartotinai per metus padaryti tokios pačios rūšies teisės pažeidimai, už kuriuos asmeniui paskirtos administracinės nuobaudos, teisėtai paskyrė baudą, atsižvelgiant į sankcijoje numatyto baudos dydžio minimumo ir maksimumo vidurkio taisyklę.

19Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą (ATPK 250 straipsnis), V. M. veikimas pagal ATPK 119 str. 2 d. straipsnį kvalifikuotas teisingai, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta iš esmės laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių, todėl naikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus S. N. 2014-09-15 nutarimo Nr. AT2-16 skunde nurodomais motyvais nėra pagrindo.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300 str., 302 str. 1 d. 1 p., teismas, -

Nutarė

21V. M. skundo netenkinti.

22Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus S. N. 2014-09-15 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-16 palikti nepakeistą.

23Nutartis per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Raupėnaitė –... 2. Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus... 3. Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus... 4. V. M. pateikė skundą teismui, kuriuo prašo minėtą 2014-09-15 nutarimą... 5. Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas atsiliepime nurodė, jog Lietuvos... 6. Teismo posėdyje V. M. palaikė skundą jame nurodytais pagrindais. Paaiškino,... 7. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą, atstovė J. S.... 8. Teismo posėdyje liudytojas A. V. parodė, kad kiek žino buvo dar pareigūnas... 9. Teismo posėdyje liudytojas G. B. parodė, kad dalyvavo surašant protokolą,... 10. Teismo posėdyje liudytojas S. Ž. parodė, kad buvo surašytas protokolas dėl... 11. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. D. parodė, kad tą kartą jau... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Pagal ATPK 284 str. nuostatas, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio... 14. Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus... 15. Lietuvos Respublikos ATPK 191 str. 2 d. numatyta, kad vidaus vandenų... 16. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. 3-451 „Dėl... 17. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad V. M. pagal Lietuvos Respublikos... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 302 straipsnio nuostatomis, skiriamos... 19. Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300 str., 302 str. 1 d. 1 p., teismas,... 21. V. M. skundo netenkinti.... 22. Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus... 23. Nutartis per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus...