Byla B2-1123-124/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Audira“ (registracijos adresas Telšių g. 2E, Rainių kaimas, Telšių rajonas, juridinio asmens kodas 300040439)

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Teisininkas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Audira“ (registracijos adresas Telšių g. 2E, Rainių kaimas, Telšių rajonas, juridinio asmens kodas 300040439),

Nustatė

2Ieškovas UAB „Teisininkas“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Audira“. Ieškovas nurodė, kad reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 01 iš 2012-04-11 nupirko UAB „Audira" kreditorinį įsiskolinimą iš BUAB „Rūkų medis". UAB “Teisininkas” 2012-05-31 kaip naujasis kreditorius kreipėsi su pranešimu į UAB „Audira" administraciją ir pranešime nurodė, kad nuo 2012-04-11 ieškovas tapo naujuoju kreditoriumi nurodė, kad iki 2012-06-15 UAB „Audira" privalo padengti nupirktą įsiskolinimą 1449,99 Lt, ir įspėjo, kad neapmokėjimus pagal pranešime nurodytą terminą t.y. iki 2012-06-15, UAB „Teisininkas“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovo atžvilgiu. UAB „Audira“ į tai nesureagavo, nesumokėjo skolos. Iš gautų VĮ Registrų centro Telšių filialo duomenų matyti, kad atsakovas nekilnojamų daiktų Lietuvos Respublikos teritorijoje turi, tačiau visas nekilnojamas turtas areštuotas, iš VĮ Registro centro pateiktų 2007 m. finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad turto UAB „Audira“ turėjo už 230 958,00 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 203 000,00 Lt; iš 2007-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai. Iš Telšių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos rašto matyti, kad bendrovė nuo 2009-08-18 neteikia jokių deklaracijų, ir pagal pateiktas deklaracijas, bendrovė įsiskolinimų neturi. Iš VSDFV Mažeikių skyriaus rašto, matyti, UAB „Audira“ už 2011-2012 metus LR VSD F biudžetui nėra skolinga, įmonėje dirba vienas darbuotojas, bet VSD įmokos nepriskaičiuojamos, nes pateiktas pranešimas apie nemokamas atostogas. Ieškovo nuomone, atsakovas vengia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ne tik ieškovo įmonės atžvilgiu, bet ir kitų įmonių atžvilgiu, įmonės nuosavybėje esantis turtas nepadengia jos esamų įsiskolinimų ir daro išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla UAB „Audira“. Bankroto administratoriumi siūlo UAB „Vorulis“ (registracijos adresas Lakštingalų g. 46, Telšiai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 126).

3Atsakovas UAB „Audira“ Šiaulių apygardos teismo 2012-08-31 nutartimi buvo įpareigotas pateikti dokumentus: įmonės registracijos pažymėjimą; praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditoriaus ieškinio pateikimo dienos įmonės balansą, kreditorių ir debitorių sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus; duomenis apie visą turimą turtą 2012-08-29-ai dienai; duomenis apie įkeistą turtą; pateikti informaciją, ar yra teismuose įmonei iškeltos bylos; duomenis apie išieškojimus ne ginčo tvarka, informaciją apie vykdomus išieškojimus iš įmonės ir kitus įsipareigojimus; atskirai pateikti duomenis apie pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, nurodant kreditorius, jų adresus, buveines, sumas ir atsiskaitymo terminus su kiekvienu kreditoriumi; pateikti teismui įrodymus, ar yra kreipęsis į teismus dėl debitorinių skolų išieškojimo ir duomenis apie išieškojimus įmonės naudai, pateikti atsiliepimą į ieškinį. Tačiau jokių duomenų bei dokumentui UAB “Audira” nepateikė.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš byloje esančių duomenų: reikalavimo perleidimo sutarties ( 7-9 b. l.), pranešimų (10,11 b. l.), pažymos (12 b. l.), PVM sąskaitos – faktūros (13 b. l.), sąskaitų išrašų (14- 16 b.l) matyti, kad atsakovas yra skolingas ieškovui ir apie esamą skolą jam tinkamai pranešta, jis tinkamai įspėtas; iš VĮ Registro centro Telšių filialo finansinės atskaitomybės dokumentų kurios buvo paskutinės pateiktos UAB „Audira“ tai yra 2007-12-31 balanso (36 b. l.), pelno (nuostolių) ataskaitos (37 b. l.), iš 2007 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos ir aiškinamojo rašto ( 38-46 b. l.) matyti, kad įmonė jau 2007 metais dirbo nuostolingai. Iš nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo (48-51 b. l.) matyti, kad atsakovas nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikos teritorijoje turi, tačiau visas turimas turtas nuo 2008-10-28 areštuotas Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos. Iš Telšių apskrities VMI rašto (53 b. l.) matyti, kad 2011-12-31 valstybės, savivaldybės biudžetams skolingas buvo 13241,51 Lt, šią skolą padengė 2012-04-04 ir šiai dienai bendrovė įsiskolinimų neturi. Iš VSDFV Mažeikių skyriaus rašto (55 b. l.) matyti, kad UAB „Audira“ VSDF biudžetui nėra skolinga. Todėl teismas daro išvadą, kad finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminai yra suėję ir pradelsti daugiau nei keturis mėnesius skaičiuojant nuo UAB „Teisisninkas“ išsiųsto pranešimo atsakovui, kad net 2007 metais įmonės skolos buvo lygios į jos balansą įrašyto turto vertei. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, todėl UAB „Audira“ keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas).

7Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Vorulis“ (registracijos adresas Lakštingalų g. 46, Telšiai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 126), kuri pateikė sutikimą administruoti UAB „Audira“. Nenustatyta aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Vorulis“ negalėtų būti administratoriumi.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 10 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

9Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Audira“ (registracijos adresas Telšių g. 2E, Rainių kaimas, Telšių rajonas, juridinio asmens kodas 300040439).

10Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Audira“ administratoriumi paskirti UAB „Vorulis“ (registracijos adresas Lakštingalų g. 46, Telšiai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 126).

11Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Audira“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

12Nustatyti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Audira“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 11 straipsnyje.

14Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Audira“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

15Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

16Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Audira“ vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

17Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos uždaroji akcinė bendrovė „Audira“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Teisininkas“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 3. Atsakovas UAB „Audira“ Šiaulių apygardos teismo 2012-08-31 nutartimi buvo... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 6. Iš byloje esančių duomenų: reikalavimo perleidimo sutarties ( 7-9 b. l.),... 7. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Vorulis“ (registracijos adresas... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 10... 9. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Audira“... 10. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Audira“... 11. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Audira“ vykdyti visas finansines... 12. Nustatyti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Audira“ kreditorių... 13. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 14. Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Audira“ kreditorius dalyvauti... 15. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti... 16. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Audira“ vadovą ar jo pareigas... 17. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 18. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos uždaroji akcinė bendrovė... 19. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...