Byla 2A-820-464/2012
Dėl atlygintinų paslaugų sutarties netinkamo vykdymo, tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Dainiaus Rinkevičiaus, sekretoriaujant A. D., dalyvaujant ieškovo atstovams A. Ž. ir adv. A. P., atsakovo atstovui adv. R. V., trečiojo asmens atstovui A. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Senasis kuparas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Senasis kuparas“ ieškinį atsakovui UAB „Apsaugos komanda“ dėl atlygintinų paslaugų sutarties netinkamo vykdymo, tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas UAB „Senasis kuparas“ 2010-07-02 su ieškiniu (t. 1, b.l. 1-6) kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Apsaugos komanda“ 44 000 Lt nuostolių atlyginimui, 6 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nors šalys sudarė negyvenamųjų patalpų elektroninės apsaugos sutartį 2003-07-01, sutartiniai šalių santykiai susiklostė dar 1998 m. 2003-07-01 buvo pasirašyti minėtos sutarties pakeitimai, 2004-10-06, 2004-05-01, 2003-07-01 suformuotos sutarties specialiosios dalies nuostatos. Remiantis sutartimi, atsakovas įsipareigojo vykdyti saugomo objekto ir jame esančio turto elektroninę apsaugą, ir, gavęs apsaugos sistemos suveikimo signalą, per 6 minutes reaguoti į grėsmę keliančius įvykius. Šių įsipareigojimų neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, atsakovas, esant jo kaltei, privalo atlyginti padarytą žalą. Saugomų objektų sąraše yra antikvariatas, esantis Dominikonų g. 14, Vilniuje, biuras ir dvi stiklo dirbinių parduotuvės, esančios tuo pačiu adresu, bei adresu Didžioji g. 38, Vilniuje. 2010-03-01, 23.39 min. 48 sek. atsakovo centralizuoto stebėjimo pulto kompiuteryje buvo gautas objekto signalizacijos suveikimo signalas. Darbuotojams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad UAB „Senasis kuparas“ patalpose Dominikonų g. 14, Vilniuje, įvyko vagystė. 23.52 val. pranešta policijai. Inventorizacijos metu nustatyta, kad iš įmonės pagrobta viena „Daugiasiužetė“ ikona, vienas paveikslas „Siksto madona“, viena ikona „Madona su kūdikiu“, medinė tapyba, viena ikona „Madona su kūdikiu“, viena ikona „Jėzus Kristus“. Dėl vagystės patirta bendra žala yra 25 610 Lt pagal šių daiktų įsigijimo kainą, o pagal jų pardavimo kainą - 44 00 Lt. Saugos tarnyba nevykdė pareigos atvykti į saugomą objektą per 6 minutes. Galimai saugos tarnybos ekipažas atvyko per 8 min. 54 sekundes. Atsakovas savo pareigas vykdė aplaidžiai, neužtikrino patalpų ir jose esančio turto išsaugojimo, todėl yra atsakingas už padarytą žalą.

5Atsakovas UAB „Apsaugos komanda“ atsiliepimu (t. 1, b.l. 93-97) prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Apsaugos komanda“ nėra perėmusi jokių PĮ „Lidiva“ arba UAB „Lidivos apsauga“ sutartinių įsipareigojimų, todėl nesutinka su šalių santykių vertinimu kaip tęstinių. Ieškovas klaidingai nurodo, kad atsakovas įsipareigojo užtikrinti patalpų saugumą taip, kad būtų užtikrintas patalpose esančio užsakovo turto saugumas, ar kad įsipareigojo materialiai atsakyti už ieškovo turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Tokių prievolių atsakovui apsaugos sutartimi nenustatyta. Atsakovas visus įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Gavus radijo ir telefoniniu ryšiu aliarminį signalą, iš karto prie objekto buvo išsiųsti 2 apsaugos ekipažai. Pirmas apsaugos ekipažas prie objekto atvyko 23:43:11 val., antrasis - 23:44:19 val. Apžiūrėję atsakovo darbuotojai pastebėjo kiemo pusėje nukirptas išorines lango grotas ir išdaužtą langą, apie tai telefonu 23:49 val. pranešė objekto patikėtinei A. Ž. ir policijai, taip pat liko budėti iki atvyks policija ir patikėtinė. UAB „Veritas ana“ vaizdo įrašas, kuriuo ieškovas grindžia savo reikalavimą, turi paklaidą minus 57 minutes. Iš vaizdo įrašo matyti, kad pirmasis dviratininkas nuvažiuoja 00:37:42 val., antrasis 00:37:51 val. Atmetus UAB „Veritas ana“ nurodytą paklaidą, dviratininkų tikrasis nuvažiavimo laikas yra 23:40:42 val., ir 23:40:51 val. Apsaugininkų pasirodymo laikas vaizdo stebėjimo įrašo duomenimis yra 00:41:00 val., o atmetus paklaidą – 23:44:00 val. Taigi, vaizdo įrašas įrodo, kad atsakovas nepažeidė atvykimo prie objekto laiko, atvyko neviršydamas 6 minučių.

6Tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepimu (t. 1, b.l. 120-123) su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas neteisingai aiškina sutarties dalyką, neteisingai skaičiuoja atsakovo saugos darbuotojų ekipažo reagavimo laiką, nepagrįstai vertina žalos dydį pardavimo kainomis. Atsakovas neturi tiesioginės prievolės išsaugoti turtą ir nevykdo pasaugos funkcijų. Nenustatyta, kad atsakovas būtų pažeidęs sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovas nebuvo pagrobtų daiktų savininkas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2011-06-01 sprendimu (t. 2, b.l. 56-60) ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „Senasis kuparas“ 55,74 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

9Teismas nustatė, jog 2003-07-01 šalys buvo sudariusios negyvenamųjų patalpų elektroninės apsaugos sutartį, pagal sutartį atsakovas įsipareigojo vykdyti saugomo objekto ir jame esančio turto elektroninę apsaugą. Nors ieškovas teigė, kad jo santykiai su atsakovu yra tęstiniai ir tęsiasi nuo 1998 m., teismas su tokia pozicija nesutiko, nurodęs, kad iki sutarties su atsakovu sudarymo ieškovą siejo santykiai su PĮ „Lidiva“, vėliau su UAB „Lidiva“. Šie yra atskiri savarankiški asmenys, su kuriais sutartis su ieškovas nutraukė savo iniciatyva. Bylos šalis sutartiniai santykiai sieja nuo 2003-07-01. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei vaizdo įrašą, liudytojų parodymus, konstatavo, kad atsakovas savo įsipareigojimus pagal 2003-07-01 sutartį tarp šalių vykdė tinkamai ir laiku. Pažymėjo, kad atsakovas pagal sutartį nebuvo įsipareigojęs išsaugoti turtą ir nevykdė turto pasaugos funkcijų, tai yra aiškiai nurodyta pačioje sutartyje (sutarties 2.1 p.). Tokias aplinkybes patvirtina ir liudytoju byloje apklaustas G. P.. Teismas nenustatęs atsakovo kaltų veiksmų, t.y. netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nurodė, jog nėra pagrindo spręsti ir priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų bei atsiradusių nuostolių bei nuostolio dydžio klausimų.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Senasis kuparas“ apeliaciniu skundu (t. 2, b.l. 65-69) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-06-01 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškovo ieškinį, priteisti iš atsakovo UAB „Apsaugos komanda“ 44 000 Lt turtinės žalos, 6 proc. dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

  1. Santykiai su atsakovu yra tęstiniai ir jau tęsiasi nuo 1998 metų. Sutarčių su UAB „Lidiva“ prieduose - 2001-04-06 apsaugos signalizacijos pridavimo apsaugai akte, kuriame apsaugos vykdytoju numatyta UAB „Lidiva“, ir 2002-10-11 Apsaugos signalizacijos pridavimo apsaugai akte, kuriame apsaugos vykdytoju jau numatyta UAB „Apsaugos komanda“ - yra aiškiai matomas ryšys tarp šių dviejų bendrovių. Teismas į šiuos įrodymus neatsižvelgė.
  2. Pagal sudarytą sutartį atsakovas įsipareigojo stebėti patalpų apsaugos būklę ir, gavus apsaugos sistemos suveikimo signalą, per 6 minutes reaguoti į grėsmę keliančius įvykius. Sutarties bendrosios dalies 7 p. numatyta šalių atsakomybė. Teismas neatsižvelgė į sutarties turinį, neteisingai įvertino susiklosčiusius tarp šalių sutartinius santykius ir padarė klaidingą išvadą, kad atsakovas neturėjo pareigos vykdyti turto apsaugos funkcijas. Atsakovas prisiėmė saugoti ieškovo patalpas ir patalpose esančius kilnojamuosius daiktus, prisiėmė pareigą atlyginti dėl jo kaltės atsiradusius nuostolius, t.y. įsipareigojo materialiai atsakyti už ieškovo turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Šalių santykiai turi būti kvalifikuojami pagal CK 6.716 str. - 6.724 str. kaip apmokamų apsaugos paslaugų teikimas.
  3. Remiantis 2003-07-01 sudarytos sutarties tarp šalių nuostatomis, atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas, t.y. laiku neatvyko į saugomą objektą viršydamas sutartyje nurodytą maksimalų 6 minučių atvykimo laiką. Signalas į atsakovo pultą buvo gautas 2010-03-01 23 val. 39 min., o ekipažas atvyko 23 vai. 43 min., t.y. per 4 minutes. Tačiau atidžiai peržiūrėjus telefoninę įvykio laiku suveikusios signalizacijos ataskaitą bei minėtą vaizdo įrašą, bei juos palyginus laiko atžvilgiu, matoma, jog atsakovo darbuotojai atvyko per ilgesnį nei 6 minutės laiko tarpą, nes pagal atsakovo duomenis susidaro įspūdis, kad atsakovo darbuotojai atvyko ankščiau nei baigėsi įsilaužimas. Paskutinis pagal telefoninę įvykio laiku suveikusios signalizacijos ataskaitą judesys užfiksuojamas 23:42:02, nors tuo tarpu vaizdo kamerų nufilmuotame vaizde yra matomas nuvažiuojantis dviratininkas ir jo užfiksuotas nuvažiavimo laikas yra 23:40:48. Tuo būdu, atėmę iš telefoninėje įvykio laiku suveikusios signalizacijos ataskaitoje užfiksuoto judesio laiko 23:42:02 laiką, užfiksuotą UAB „Veritas ana“ pateiktame vaizdo įraše, kada nuvažiuoja antrasis dviratininkas 23:40:48, gautume 1:14 laiko skirtumą. Šį gautą laiko skirtumą atėmę iš UAB „Apsaugos komanda“ ataskaitose nurodyto saugomame objekte užfiksuoto pirminio signalizacijos suveikimo signalo laiko 23:39:48, gautume apytikslį įsilaužimo pradžios ir signalizacijos suveikimo laiką - 23:38:34 minus ne mažiau nei 1 minutė, skiriama aukščiau minėto laiko tikslinimui, taigi gauname 23:37:34. Tuo būdu iš pirmojo ekipažo atvykimo laiko 23:44 atėmę gautą įsilaužimo pradžios ir signalizacijos suveikimo laiką, gauname UAB „Apsaugos komanda“ ekipažo į objektą atvykimo laikotarpį - ne mažiau nei per 6:26. Taigi UAB „Apsaugos komanda“, viršijusi sutartyje numatytą maksimalų 6 minučių atvykimo prie objekto laiką, pažeidė minėtą sutartį.
  4. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, neatskleidė jos esmės, netyrė byloje pateiktų įrodymų, nepasisakė dėl jų vertinimo, apsiribodamas pačių sutartinių santykių kvalifikavimo vertinimu.

12Atsakovas UAB „Apsaugos komanda“ atsiliepimu (t. 2, b.l. 122-124) apeliacinį skundą prašo atmesti ir Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-06-01 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų perėmęs ieškovo santykių su PĮ „Lidiva“ ir UAB „Lidivos apsauga“ tęstinumą. Ieškovo nurodomas 2002-10-11 pasirašytas aktas taip pat neįrodo tokių santykių perėmimo. Atsakovas buvo įsipareigojęs tik saugoti - atlikti sutartyje nurodytus veiksmus, negarantuodamas, kad pasieks tam tikrą rezultatą - išsaugos turtą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad sutarties turinys ir sąlygos ieškovui buvo žinomos dar iki sutarties sudarymo, ieškovas sutartį sudarė ne prisijungimo būdu, turėjo galimybę ir derėjosi dėl sutarties sąlygų. Teismas pagrįstai tarp šalių sudarytą sutartį kvalifikavo ir aiškino būtent kaip atlygintinų paslaugų sutartį. Nesutiko su ieškovo teiginiu, kad atsakovas į saugomą objektą ginčo įvykio metu atvyko viršydamas sutartyje nurodytą 6 minučių atvykimo laiką. Be to, ieškinyje ir bylos nagrinėjimo metu ieškovas įrodinėjo, kad atsakovas įvykio metu prie objekto atvyko galimai per 8:54 minutes, klaidingai tapatindamas signalizacijos atsistatymo signalo gavimo laiką ir asmenų pasišalinimo iš objekto laiką. Aplinkybių, kad atsakovas prie objekto atvyko per ne mažesnį kaip 6:26 minutės laikotarpį, nes tikslus įsilaužimo ir suveikimo laikas yra 23:37:34 val., ieškovas bylos nagrinėjimo metu nenurodė, o apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

13Tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepimu (t. 2, b.l. 112-115) apeliacinį skundą prašo atmesti ir Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-06-01 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog tarp ieškovo ir atsakovo nuo 2003-07-01 su vėlesniais pakeitimais buvo susiklostę sutartiniai santykiai dėl negyvenamųjų patalpų elektroninės apsaugos, todėl atsakovas 2010-03-01 23 val. 39 min. 48 sek. centralizuoto stebėjimo pulto kompiuteryje gavęs signalizacijos suveikimo signalą ieškovo parduotuvėje, į įvykio vietą savalaikiai pasiuntė apsaugos darbuotojus, kurie nustatė objekto perimetro pažeidimą; iškvietė objekto atsakingą asmenį A. Ž. ir policiją; tinkamai saugojo objektą, kol atvyko objekto atsakingas asmuo ir policija. Atsakovas visiškai įvykdė savo įsipareigojimus prieš klientą. Ieškovo argumentas, jog atsakovas pavėluotai reagavo į apsaugos sistemos suveikimo signalą, atvyko po 6 minučių, buvo paneigtas liudininkų parodymais. Ieškovas neteisingai skaičiuoja atsakovo reagavimo laiką, neatsižvelgia net į savo paties pateiktus įrodymus, pvz. į tai, kad UAB „Veritas Ana“ padarytas vaizdo įrašas turi minus 57 min. paklaidą, o vaizdo kameros įrengtos ant pastato Šv. Ignoto g. 14, kai tuo tarpu ieškovo parduotuvė, kurioje įvykdyta vagystė, yra Dominikonų g.14, Vilniuje. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovas apsiėmė saugoti ieškovo patalpas ir patalpose esančius kilnojamuosius daiktus ir įsipareigojo materialiai atsakyti už ieškovo turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs skundžiamą teismo sprendimą teisėtumo bei pagrįstumo aspektais, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino šalis siejančios sutarties sudarymo aplinkybes ir šio sandorio sąlygas, pagrįstai pripažino, kad teisinė pareiga atlyginti apelianto dėl vagystės patirtus nuostolius atsakovui šiuo atveju nekyla. Apeliacinio skundo argumentai (CPK 320 str. 1 d.) kitokio nagrinėjamos situacijos vertinimo nesuponuoja, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

17Dėl santykių tęstinumo ir jų kvalifikavimo

18Byloje kilo ginčas, ar bylos šalis sutartiniai teisiniai santykiai siejo dar iki Negyvenamųjų patalpų elektroninės apsaugos sutarties 2003-07-01 (t.1, b.l. 32-39) sudarymo, jei siejo, tai ar atsakovo sutartiniai įsipareigojimai yra tapatūs, kaip ir ankstesnių bendrovių, saugojusių apelianto patalpas, t.y. PĮ „Lidiva“ (t.1, b.l. 23-24, 25-27) bei UAB „Lidivos apsauga“ (t.1, b.l. 28-30). Oponuodamas bylą nagrinėjusio teismo nuomonei, kad šie santykiai nėra tęstiniai, apeliantas remiasi apsaugos signalizacijos pridavimo apsaugai 2002-10-11 aktu, kurį, pasak apelianto, jis pasirašė su atsakovo UAB „Apsaugos komanda“ atstovu G. P. (t.1, b.l. 69). Sutarčių teisėje iš esmės yra nedraudžiamas sutartinių santykių modifikavimas, kuomet viena iš sandorio šalių pasitraukia, o jos vietoje atsiranda kitas sutartinių santykių dalyvis. Tokia situacija gali susiklostyti, pavyzdžiui, reikalavimo perleidimo arba subrogacijos atveju, taip pat novacijos atveju, kuomet vienos šalies prievolė baigiasi, pakeitus pradinį kreditorių ar skolininką (CK 6.141 str.). Tačiau vien prievolės asmens pasikeitimas joje savaime dar nėra novacija, nes ši nepreziumuojama – apie novaciją turi būti aiškiai ir neabejotinai pareikšta (CK 6.141 str. 2 d.). Nagrinėjamojoje byloje prielaidų vertinti dabartinius šalių santykius, grindžiamus 2003-07-01 sutartimi, kaip ankstesnių apelianto santykių su PĮ „Lidiva“ ar UAB „Lidivos apsauga“ tęsinį, neabejotinai nesusiklostė. 2002-10-11 akte, kuriuo remiasi apeliantas, nėra jokių nuorodų į santykių su paminėtomis bendrovėmis tęstinumą ar teisių bei pareigų perėmimą. Šiuo aktu tik buvo patvirtintas UAB „Apsaugos sistemos“ atliktų apsauginės signalizacijos darbų priėmimas. Taip pat nesama jokių duomenų apie šį aktą pasirašiusio asmens įgalinimus, jo teisę veikti atsakovo bendrovės vardu būtent sudarant sandorius, t.y. jo galėjimas sukurti atsakovo bendrovei teises arba pareigas. Kita vertus, 2003-07-01 šalių pasirašytoje sutartyje taip pat nėra sąlygos, kad šia sutartimi atsakovas perima visus ankstesnių patalpas saugojusių bendrovių sutartinius įsipareigojimus apeliantui. Dar daugiau, 2003-07-01 pareiškimu apeliantas vienašališkai išreiškė valią nutraukti su UAB „Lidivos apsauga“ 1999-09-01 pasirašytą sutartį ir pasirašyti naują sutartį dėl patalpų apsaugos su atsakovo bendrove (t.1, b.l. 31). Vadinasi, vertinama sutartis yra tik šios bylos šalių pasiektas susitarimas dėl sutarties sąlygų bei jų vykdymo tvarkos (CK 6.154 str., 6.156 str. 4 d, 6.162 str.), o ankstesnių bendrovių prisiimti įsipareigojimui apeliantui atsakovo nesaisto ir neapsprendžia jo veiksmų, vykdant sutartį, teisėtumo įvertinimo.

19Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pozicija, kad šalių santykiai atitinka CK 6.716 str. įvardintą atlygintinų paslaugų sutarties sampratą. Pažymėtina, kad nors pirmosios instancijos teismas teisiškai neidentifikavo sutartinių santykių pobūdžio, tačiau pasisakė, kad šalių nesieja pasaugos sutartis. Pasaugos sutartį numato CK 6.830 str. Pasaugos sutartimi saugotojas įsipareigoja saugoti kitos sandorio šalies jam perduotą apsaugai kilnojamąjį turtą ir grąžinti jį išsaugotą (CK 6.830 str. 1 d.), taigi būtent ši speciali teisės norma reglamentuoja atsakomybę už sutartinės pareigos – išsaugoti turtą – neįvykdymą (CK 6.832 str., 6.845 str.. 6.846 str.). Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas neprisiėmė prievolės išsaugoti turtą, kuomet jo atsakomybę eliminuotų tik nenugalimos jėgos aplinkybė, kad šalių santykių nereglamentuoja pasaugos instituto teisės normos, išdėstytos CK XLII skyriuje (sutarties 2.1. p., t.1, b.l. 32), yra teisinga ir pagrįsta (CK 6.193 str.).

20Dėl įrodymų vertinimo

21Apeliantas savo reikalavimą kildina iš sutarties netinkamo vykdymo, kas sąlygoja jo reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą. Civilinei sutartinei atsakomybei pagal CK 6.245 str. 3 d. ir 6.256 str. atsirasti yra būtina nustatyti šių sąlygų visumą: nuostolių atsiradimo faktą ir jų dydį (CK 6.249 str.); neteisėtą veikimą arba neveikimą (CK 6.246 str.); kaltę (tyčią arba neatsargumą) (CK 6.248 str.); priežastinį ryšį tarp nuostolių atsiradimo ir veiksmų (CK 6.247 str.), t.y. nuostoliai (visa apimtimi ar iš dalies) pagal jų prigimtį galėtų būti laikomi skolininko veiksmų - veikimo ar neveikimo - rezultatu. Bent vienos sąlygos nenustačius, civilinė atsakomybė negalima. Todėl būtina išanalizuoti kokius veiksmus pagal sutartį įsipareigojo apelianto naudai atlikti atsakovas ir kaip juos atliko, ar gali būti jo veiksmai/neveikimas siejami su apeliantui dėl vagystės ir turto sugadinimo atsiradusiomis pasekmėmis tiek, kad nuostoliai yra būtent netinkamo sutarties vykdymo rezultatas. Sutarties 2.1. p. įvardinta, kad atsakovas įsipareigojo vykdyti saugomo objekto elektroninę apsaugą. Sutarties 1.1. p. detalizuota, kad elektroninė apsauga yra nuolatinis saugomame objekte įrengtos signalizacijos sistemų siunčiamų signalų stebėjimas stebėjimo pulto kompiuteryje ir atitinkamas reagavimas (apsaugos darbuotojų siuntimo prie saugojamo objekto, pranešimas užsakovui, t.y. apeliantui, spec.tarnybų iškvietimas ar pan.), gavus signalizacijos sistemos atitinkamus signalus. Kaip šios pareigos turėtų būti atliekamos, nurodyta sutarties 3.3. p. Ginčų, kad objektas buvo saugomas elektroniniu būdu, t.y. atsakovas savo sutartinę prievolę vykdė, nekilo. Tačiau, pasak apelianto, atsakovas netinkamai vykdė 3.3.2. p.p. nuostatą, įpareigojančią, suveikus signalizacijai, jį atvykti prie saugomo objekto per sutarties specialiojoje dalyje nurodytą laiką, t.y. per 6 minutes. Byloje nesama įrodymų, kurie patvirtintų šių apelianto teiginių teisingumą. Kaip matyti iš įvykio protokolo-akto (t.1, b.l. 57), atitinkamas signalas apeliantui priklausančiose antikvariato patalpose užfiksuotas 23:39:52 val., tai patvirtina ir stebėjimo ataskaita (t.1, b.l. 52-53), o atsakovo ekipažas atvyko 23:43 val., t.y. per 4 minutes. Įrašą apie ekipažo atvykimo laiką patvirtina ir telefoninio pokalbio stenograma (t.1, b.l. 108). Teismo posėdžio metu peržiūrint apelianto iniciatyva pateiktą vaizdo įrašą, ir apelianto atstovė pripažino, kad atsakovo apsaugos darbuotojas atvyko 23:44 val., taip pat pripažino ir šio įrašo nevientisumą (t.1, b.l. 38). Todėl apelianto skundo argumentai, susiję su netinkamai teismo sprendime nustatytu signalizacijos suveikimo momentu ar atsakovo darbuotojo atvykimo laiku, atmestini kaip deklaratyvūs ir faktiškai nepagrįsti. Kolegijos nuomone, apeliantas net nekelia įrodinėjimą ar įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų netinkamo aiškinimo ar taikymo klausimų, nenurodo teismo padarytų teisės normų pažeidimų, vertinant konkrečius byloje esančius įrodymus, tik nesutinka su teismo pateiktu įrodymų vertinimu (CPK 185 str.) ir pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo, siekdamas, kad jų pagrindu būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė bylą nagrinėjęs apylinkės teismas.

22Konstatavęs nesant šios sutartinės prievolės – laiku atvykti – pažeidimo (atsakovo veiksmų neteisėtumo), o reikalavimas atlyginti nuostolius su kitų sutartinių pareigų nevykdymu nebuvo siejamas, teismas pagrįstai neanalizavo kitų sąlygų sutartinei atsakomybei taikyti buvimo, nes žala gali būti atlyginama tik esant visoms civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms. Tačiau pastebėtina tai, kad vien pavėluotas atvykimas į saugomą objektą pats savaime taip pat nepatvirtintų priežastinio ryšio su įvykusios objekte vagystės padariniais, t.y. konkrečia padaryta apeliantui žala. Kaip kolegija nurodė, šalys buvo sulygusios ne dėl pasaugos, kurios tikslas yra konkretaus patikėto saugotojui turto išsaugojimas ir būtent tokių funkcijų vykdymas, o dėl atlygintinės paslaugos - elektroninės patalpų stebėjimo apsaugos ir signalizacijos sistemos techninės priežiūros sutarties, o šiuos savo sutartinius įsipareigojimus, įskaitytinai ir vagystės naktį, atsakovas vykdė. Priežastinio ryšio tarp, kaip teigiama skunde, 26 sekundėmis pavėluoto atvykimo į saugomą objektą ir realiai atsiradusių padarinių (pavogto ir nepataisomai sugadinto turto) apeliantas byloje net neįrodinėjo (CPK 12 str., 176 str.), iš esmės siedamas atsakovo pareigą atlyginti jam padarytą žalą vien su pačiu sutarties sudarymo faktu.

23Šioje byloje 2010-07-08 nutartimi (t.1, b.l. 79) Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas taikė atsakovui laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo jo turtą bei pinigines lėšas 44 000 Lt sumai. CPK 150 str. 1 d. 4 p. (iki 2011-10-01 gal. įst. red.) buvo nustatyta, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą teismas įpareigotas išspręsti sprendimu. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimo jame neišsprendė. 2011-07-14 atsakovas pateikė į bylą atskirą prašymą panaikinti turto areštą (t.1, b.l. 75), tačiau laikinosios apsaugos priemonės jam tebegalioja (t.1, b.l. 77, 95-96, 105). Kadangi tokių apribojimų taikymo pagrindas išnyko, turto areštą panaikina apeliacinės instancijos teismas (CPK 7 str., 150 str. 2 d.).

24Apeliantui Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-08-03 nutartimi (t.1, b.l. 107) buvo atidėtas dalies žyminio mokesčio – 660 Lt sumokėjimas iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo. Ši nesumokėta žyminio mokesčio dalis, taip pat 13,05 Lt procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos valstybės naudai iš apelianto priteistinos (CPK 88 str. 1 d.3 p., 92 str., 96 str.).

25Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

26Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš UAB „Senasis kuparas“ 660 (šešis šimtus šešiasdešimt) litų žyminio mokesčio ir 13 (trylika) litų 5 centus procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai.

28Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartimi, kuria areštuotas atsakovui UAB ,,Apsaugos komanda“ (į. k. 122668722) priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant – atsakovo piniginės lėšos 44 000 Lt sumai, panaikinti.

29Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas UAB „Senasis kuparas“ 2010-07-02 su ieškiniu (t. 1, b.l. 1-6)... 5. Atsakovas UAB „Apsaugos komanda“ atsiliepimu (t. 1, b.l. 93-97) prašė... 6. Tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepimu (t. 1, b.l. 120-123) su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2011-06-01 sprendimu (t. 2, b.l. 56-60)... 9. Teismas nustatė, jog 2003-07-01 šalys buvo sudariusios negyvenamųjų... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Senasis kuparas“ apeliaciniu skundu (t. 2, b.l. 65-69)... 12. Atsakovas UAB „Apsaugos komanda“ atsiliepimu (t. 2, b.l. 122-124)... 13. Tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepimu (t. 2, b.l. 112-115)... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs skundžiamą teismo sprendimą... 17. Dėl santykių tęstinumo ir jų kvalifikavimo... 18. Byloje kilo ginčas, ar bylos šalis sutartiniai teisiniai santykiai siejo dar... 19. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pozicija, kad šalių santykiai... 20. Dėl įrodymų vertinimo ... 21. Apeliantas savo reikalavimą kildina iš sutarties netinkamo vykdymo, kas... 22. Konstatavęs nesant šios sutartinės prievolės – laiku atvykti –... 23. Šioje byloje 2010-07-08 nutartimi (t.1, b.l. 79) Vilniaus m. 1-asis apylinkės... 24. Apeliantui Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-08-03 nutartimi (t.1, b.l.... 25. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 26. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš UAB „Senasis kuparas“ 660 (šešis šimtus šešiasdešimt)... 28. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo... 29. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui Centrinei...