Byla 2-5046-570/2012
Dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Svajonės Žukaitienės pareiškimą dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo ir

Nustatė

2Antstolė S.Žukaitienė prašo išaiškinti kam turi būti laikomas parduotu skolininkui A. R. priklausantis turtas (penki žemės sklypai), t.y. ar skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Baltic agro“, ar kitiems, varžytynių dalyvio įmokas į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjusiems pirkėjams. Nurodė, jog jos žinioje yra dvi vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš A. R.. Vykdant priverstinį skolos išieškojimą buvo areštuoti 5 jam priklausantys žemės sklypai ir 2012-10-31 , 9 val., 9.30 val., 10 val., 10.30 val. ir 11 val. paskelbtos jų varžytynės. 2012-10-30 į antstolių kontorą atvykęs skolininkas pasiūlė savo turto pirkėją, t.y. UAB „Baltic agro“, kuris turtą sutiko nupirkti už pradinę turto vertinimo sumą, t.y. 42000 Lt. Tačiau varžytynių dienai nurodytai valandai minėta pinigų suma į antstolio depozitinę sąskaitą nebuvo įskaityta, todėl ji priėmė patvarkymą, kuriuo varžytynių pradžią atidėjo vėlesniam laikui, t.y. tos pačios dienos 10.45 val., 11.15 val., 11.45 val. Tačiau pinigai į antstolio depozitinę sąskaitą buvo įskaityti tik 2012-10-31 12.14 val., t.y. jau baigus vykdyti varžytynes ir pardavus turtą kitiems užsiregistravusiems ir įmokas įmokėjusiems pirkėjams.

3Todėl prašo išaiškinti, kuriam pirkėjui turi būti laikomas parduotas A. R. turtas.

4Antstolio pareiškimas atsisakytinas priimti.

5LR CPK 589 straipsnis suteikia teisę antstoliui kreiptis į teismą dėl teismo procesinio sprendimo ir jo vykdymo išaiškinimo. Šio straipsnio tikslas pašalinti antstoliui kylančius bet kokius neaiškumus vykdant teismo sprendimą, nuosprendį, nutartį ar nutarimą. Antstolis gali kreiptis dėl sprendimo išaiškinimo tik tiek, kiek tai liečia sprendimo vykdymą.

6Nagrinėjamoje byloje yra kilęs klausimas iš esmės dėl CPK 704 str. 4 dalies taikymo parduodant skolininko turtą jo pasiūlytam pirkėjui ir piniginių lėšų už turtą sumokėjimo momento. Antstolei neaišku, ar skolininko pasiūlytas pirkėjas UAB „Baltic agro“ tinkamai sumokėjo įmoką už perkamą skolininko A. R. turtą, kai pinigai į antstolio depozitinę sąskaitą buvo įskaityti jau pasibaigus varžytynėms.

7Tačiau šis klausimas yra visiškai nesusijęs su teismo sprendimo ar teisės normų vykdant sprendimą, išaiškinimu. Iš antstolės S.Žukaitienės pareiškimo matyti, jog teismo sprendimai, kurių pagrindu vykdomas priverstinis skolos išieškojimas ir jų vykdymo tvarka yra aiškūs, kaip ir aiški skolininko turto realizavimo tvarka skolininko pasiūlytam pirkėjui (LR CPK 704 str.)

8O sprendimą, kas laikomas skolininko A. R. turto pirkėju turi priimti pati antstolė S.Žukaitienė, išsiaiškinusi, kada tiksliai UAB „Baltic agro“ pervedė pinigus už perkamus žemės sklypus ir dėl kieno kaltės pinigai buvo įskaityti į antstolės depozitinę sąskaitą pavėluotai.

9Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, antstolės prašymas išaiškinti sprendimo vykdymo tvarką atsisakytinas priimti.

10Vadovaudamasi LR CPK 137 str. 2 d. 1 p., 290-291 str., 589, 593 str., teismas

Nutarė

11Antstolės Svajonės Žukaitienės pareiškimą atsisakyti priimti.

12Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai