Byla 2YT-1032-736/2016
Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys D. M., I. G., Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, VĮ Turto bankas

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, sekretoriaujant Svajonei Jasiūnienei, dalyvaujant pareiškėjos D. Š. atstovams G. D., advokatui Antanui Jarašiui,

2nedalyvaujant pareiškėjai D. Š., suinteresuotiems asmenims D. M., I. G., suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, VĮ Turto bankas atstovams,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos D. Š. pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys D. M., I. G., Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, VĮ Turto bankas,

Nustatė

4pareiškėja prašo atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti po tėvo A. D., a. k. ( - ), mirusio ( - ), mirties. Nurodo, kad kartu su tėvu gyveno ( - ). Iš jo pasakojimų žinojo, kad jo motina S. D. turi žemės ir miško, yra pateikusi prašymą dėl turto grąžinimo, laukia atitinkamo sprendimo dėl žemės grąžinimo natūra. Nuo 1996 metų tėvas sirgo sunkia liga (diagnozė: gerklų išplitęs vėžys. T.3 N2 M0). Mirus pareiškėjos senelei, tėvas yra sakęs, kad palikimo reikalus tvarko kartu su broliu A. ir seserimis, todėl iki šiol buvo įsitikinusi, kad tėvas savo dalį, jeigu ją ir turėjo, perleido jiems. 2015 m. lapkričio mėnesį tėvo mirusio brolio A. žmona G. D. pasakė, kad nori parduoti mišką ir reikia visų bendrasavininkių sutikimo, tačiau to padaryti negali, nes dalis žemės ir miško tebėra pareiškėjos 1996 metais mirusios senelės S. D. vardu, galimai ( - ) miręs tėvas nesusitvarkė paveldėjimo dokumentų, t. y. kad tiek pareiškėja, tiek ir jos seserys dar turi galimybę sutvarkyti paveldėjimo reikalus po senelės ir tėvo mirties. Pasiteiravusi pas seseris D. M. ir I. G. (visos gyvena skirtinguose rajonuose), jos apie galimą po tėvo A. D. mirties palikimą taip pat nieko nežinojo. 2015-11-24 D. Š. kreipėsi į Kėdainių rajono 2-ąjį notarų biurą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo po tėvo A. D. mirties. Notarė 2015-11-24 nutarimu atsisakė priimti pareiškimą dėl praleisto 6 mėnesių termino palikimui priimti. Išduotame liudijime nurodė, kad, ( - ) mirus A. D., į Kėdainių r. 2-ąjį notarų biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta. Tą pačią dieną tuo pačiu klausimu kreipėsi į Kėdainių rajono 1-ąjį notarų biurą pareiškimu dėl palikimo po tėvo A. D. mirties. Notarė, patikrinusi paveldėjimo bylas nuo 1999-09-26 iki 2005-07-11, paliudijo, kad, ( - ) mirus A. D., į Kėdainių rajono notarų biurą su pareiškimu dėl turto paveldėjimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta. Testamento tėvas nebuvo sudaręs. Pareiškėja yra vienintelė įpėdinė, reiškianti pretenzijas į tėvo palikimą. Dar dvi pirmos eilės įpėdinės - D. M. ir I. G. 2015-11-24 pareiškimu Nr. 0-4337 dėl palikimo nepriėmimo mirus tėvui A. D. notarine tvarka priimti palikimą atsisakė, patvirtindamos, kad pretenzijų dėl palikimo neturės ir ateityje.

5Pareiškėjos atstovai prašo prašymą tenkinti. G. D. papildomai paaiškino, kad po S. D. mirties dėl palikimo kreipėsi visi penki vaikai - Z. N., V. R., S. A. D. ir sūnūs A. D. bei A. D. Kai nuosavybės teisė buvo atkurta, žemė buvo nuomojama, tuos reikalus tvarkė Z. N., už nuomą gautų pinigų dalį perduodavo ir broliams bei seserims, pateikė šį faktą patvirtinantį pinigų perlaidos kvitą (54 b. l.).

6Suinteresuoti asmenys D. M., I. G. prašymui neprieštarauja, prašo bylą nagrinėti joms nedalyvaujant (9, 45 b. l.). Suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ir VĮ Turto bankas atstovai pareiškė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, su prašymu nesutinka, nurodo, kad pareiškėja nebuvo pakankamai rūpestinga, savalaikiai nepasidomėjo apie jos sutuoktinio turimą turtą (41-48 b. l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Palikėjo (A. D.) mirties dieną galiojo 1964 m. liepos 7 d. redakcijos Civilinis kodeksas. Šio kodekso 587 str. buvo nustatyta, kad palikimas priimamas arba kreipiamasi į notarą per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

9Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys D. M. bei I. G. yra A. D., mirusio ( - ), dukterys, o Z. N., V. R., S. A. D. ir sūnūs A. D. bei A. D. - ( - ) mirusios senelės S. D. vaikai (7 – 14 b. l.); A. D. sutuoktinė S. A. D. mirė ( - ) (10 b. l.)

102016-03-10 išduotu liudijimu Nr. 1-1743 notarė patvirtino, kad, mirus S. D. (paveldėjimo byla Nr. 367/1997 m.), dėl turto paveldėjimo kreipėsi dukterys Z. N., V. R., S. A. D. ir sūnūs A. D. bei A. D. (31 b. l.). A. D. nebuvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į jam priklausančią dalį S. D. nekilnojamojo turto. Registro centro duomenys patvirtina, kad A. D. broliai ir seserys po motinos S. D. mirties 2000 m. gegužės 11 d. (paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 1-2845) savo vardu įsiregistravo nuosavybę į po motinos mirties sugrąžinto turto atitinkamas žemės sklypų ir miško dalis, tačiau greta jų bendrasavininke tebėra nurodoma beveik prieš 20 metų mirusi S. D. (20-28 b. l.). Iš Kėdainių notarų 1-ojo ir 2-ojo biuro liudijimų (15-17 b. l.) matyti, kad, ( - ) mirus A. D., į notarų biurus dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta.

11(Duomenys neskelbtini) mirusiai pareiškėjos senelei S. D. nuosavybės teisė į žemę ir mišką atkurta Kauno apskrities viršininko 1999-11-03 sprendimu Nr. 63-11680 (25-28 b. l. registrų centro duomenys), t. y. jau po jos tėvo A. D. mirties. Šis faktas akivaizdžiai patvirtina, kad nei pareiškėja, nei jos seserys negalėjo žinoti, kad tėvo motinos žemė bus grąžinta po tėvo mirties. Būtina pažymėti, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016-01-26 sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos tėvas A. D. priėmė palikimą po savo mamos S. D. pradėdamas faktiškai valdyti jai priklausiusį turtą (29-30 b. l.).

12Pareiškėja yra A. D., mirusio ( - ), įstatyminė įpėdinė (CK 5.11 str. 1 d. 1 p.), todėl turi teisę į palikimą; terminas palikimo priėmimui, vadovaujantis išdėstytais faktais, taip pat ir protingumo bei teisingumo principais, atnaujintinas (CK 5.50 str., 5.57 str.).

13Iš pareiškėjos valstybei išieškotina 3,48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 576-578 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Atnaujinti D. Š., a.k. ( - ), praleistą įstatymo nustatytą terminą palikimo priėmimui po jos tėvo A. D., a. k. ( - ), mirties ( - ) trims mėnesiams.

17Išieškoti iš pareiškėjos valstybei 3,48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.). Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai