Byla 2-343-126/2010
Dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, pagal ieškovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ieškinį atsakovams D. S. ir J. N

1

2Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, pagal ieškovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ieškinį atsakovams D. S. ir J. N. ,

Nustatė

4Atsakovams D. S. ir J. N. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimus dėl atsiliepimų pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimai iš atsakovų negauti, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu ir todėl tenkintinas.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2006m. rugsėjo 8d. į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją su prašymu avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą kreipėsi R. K. , kuri nurodė, kad 2006m. rugpjūčio 16d. Rokiškio rajone, S. kaime buvo rastas nužudytas jos sūnus E. K. (b.l. 7-24). Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2006 m. lapkričio 13d. priėmė sprendimą Nr.(1.34)-7R-8123 dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu (b.l. 25) ir 2006m. lapkričio 21d. mokėjimo nurodymu Nr.4277 išmokėjo R. K. 2689,32 Lt patirtos žalos atlyginimo (b.l. 51).

72008m. kovo 17d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas R. K. prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą įprastine tvarka. R. K. prašė kompensuoti Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007m. rugsėjo 28d. nuosprendžiu priteistus 5982 Lt turtinei žalai bei 200000 Lt neturtinei žalai, atsiradusiai dėl E. K. nužudymo, dėl kurio minėtu Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu buvo pripažinti kaltais atsakovai J. N. ir D. S., atlyginti (b.l. 27-41). Teisingumo ministerija 2008m. balandžio 21d. priėmė sprendimą Nr. (1.34)-7R-3437 dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo (b.l. 43-45) ir 2008 m. gegužės 14 d. vietinio mokėjimu nurodymu išmokėjo R. K. 3292,68 litų turtinei žalai ir 3900 litų neturtinei žalai atlyginti, iš viso 7192,68 litų kompensaciją (b.l. 52). Teisingumo ministerija R. K. iš viso išmokėjo 9882 litų kompensaciją (2689,32 Lt sprendimu dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu ir 7192,68 Lt sprendimu dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo).

8LR CK 6.263 straipsnis numato, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 14 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso teisę iš už žalą atsakingo asmens teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala. LR CK 6.280 str. 1 d. numatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija 2007m. rugsėjo 28d. nuosprendžiu J. N. ir D. S. pripažino kaltais dėl E. K. nužudymo ir R. K. priteisė solidariai 5982 Lt turtinės žalos ir 200000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (b.l.46-50). Kadangi valstybė atlygino dalį padarytos žalos (9882Lt) R. K. , valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos, įgijo teisę reikalauti nurodyto dydžio žalos atlyginimo iš;atsakovo regreso tvarka, todėl ši suma priteistina solidariai iš atsakovų valstybės naudai.

9Iš atsakovų D. S. ir J. N. taip pat priteistina 229,35 Lt bylinėjimosi išlaidų (226 Lt žyminio mokesčio, 3,35 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.) valstybės naudai. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262, 285-286 straipsniais teismas

Nutarė

11Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ieškinį tenkinti.

12Priteisti solidariai iš D. S. (a.k( - ) ir J. N. (a.k. ( - ) 9882Lt (devynis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt du litus) žalos atlyginimo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, naudai.

13Priteisti iš D. S. ir J. N. po 114,68 Lt iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų valstybei.

14Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškis).

15Atsakovai D. S. ir J. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai