Byla 2A-886-230/2012
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Neringos Venckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens M. K. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2819-717/2011 pagal pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, M. K. ir A. G. dėl turto pripažinimo bešeimininkiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja prašė pripažinti bešeimininkiu ir perduoti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn statinį - garažą (bylos inventorinis Nr. 921), pažymėtą indeksu 4I1b, unikalus Nr. ( - ), 9 kv. m užstatyto ploto, 6 m3 tūrio, statybos pabaigos metai – 1990 m., esantį ( duomenys neskelbtini). Nurodė, kad UAB „Kauno komprojektas“ rengia laisvo žemės sklypo duomenys neskelbtini sankirtos detalųjį planą. Šioje teritorijoje – ( - ) – yra statinio pamatai, plane pažymėti 4I1b, į kuriuos nuosavybės teisės nėra įregistruotos. 2007-06-13 savivaldybė šį statinį įtraukė į sąrašą statinių, neturinčių savininko. Apie tai buvo paskelbta spaudoje, teisių į šį turtą, išskyrus suinteresuotus (fizinius) asmenis, kurie nepateikė dokumentų, patvirtinančių jų turtines teises į statinį, daugiau niekas nepareiškė. Šiam statiniui statyti leidimas nebuvo išduotas, todėl statinys, esantis Liškiavos g. 13, Kaune, turi bešeimininkio turto pažymių. 2008-11-12 buvo atlikti kadastriniai šio statinio matavimai, statiniui suteiktas registro Nr. 20/93637.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškimą patenkino. Pripažino bešeimininkiu ir perdavė Kauno miesto savivaldybei valdyti nuosavybės teise statinį – garažą, pažymėtą 4I1b, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) (inventorinės bylos Nr. 921, užstatymo plotas 9 kv. m, tūris 6 kūb. m, statybos pabaigos metais – 1990 m.). Teismas nustatė, kad statinio dislokacijos vieta iki 2008-11-19 buvo įvardijama ( - ) gatvių sankirta, o 2008-11-19 Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus pranešimu buvo pranešta, kad tam statiniui suteiktas adresas ( - ). Statinys 4I1b, esantis ( - ), yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau daiktinės teisės į jį neįregistruotos. Statinys nei administracine, nei teismine tvarka nebuvo pripažintas savavališku statiniu. 2007-06-13 statinys 4I1b pareiškėjo buvo įtrauktas į sąrašą statinių, kurie neturi savininkų. Apie siūlymą statinius pripažinti neturinčiais šeimininkų buvo 3 kartus paskelbta spaudoje. Į statinį 4I1b pretendavo A. Š. bei M. K., tačiau teismo sprendimais jų prašymai pripažinti nuosavybės teises į nurodytą statinį buvo atmesti. Teismas sprendė, kad išaiškinant bešeimininkį daiktą ir jį apskaitant nebuvo pažeisti Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitos, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, patvirtintos LRV 2004-05-26 nutarimu Nr. 634, bei Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos, patvirtintos LR aplinkos ministro 2005-09-16 įsakymu Nr. D1-449, reikalavimai. Teismas byloje surinktų ir ištirtų įrodymų pagrindu nustatė, kad daiktas – statinys 4I1b, esantis Liškiavos g. 13, Kaune, atitinka CK 4.57, 4.58 straipsnių, reglamentuojančių statinio pripažinimą bešeimininkiu, sąlygas, todėl pareiškėjo prašymą tenkino.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Suinteresuotas asmuo M. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Nurodo, kad ji yra vienintelė statinio, esančio ( - ) naudotoja, valdytoja, kurį nepertraukiamai valdo daugiau kaip 10 metų. Pateikti archyviniai dokumentai patvirtina, kad jos seneliams nuo 1902 m. buvo suteikta teisė valdyti 2070 kv. sieksnių žemės sklypą, esantį ( - ), kuriame ir yra ginčo pastatai. Teismas sprendimą priėmė nesulaukęs rengiamo detaliojo plano ir nepagrįstai nesivadovavo 1903 m. jos pateiktu situacijos planu. Statinį pastatė jos senelis, kurio statybai 1925 m. buvo išduotas leidimas, tačiau neišlikę archyvinių dokumentų, patvirtinančių, kad pagal išduotą leidimą buvo pastatyti pastatai ir kam jie nuosavybės teise priklausė. Apeliantė bandė pastato teisinės priklausomybės klausimą nustatyti teismine tvarka, bet jos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo atmestas, tačiau, jos nuomone, tai neužkerta kelio kreiptis dėl nuosavybės teisės pripažinimo įgyjamosios senaties pagrindu. Pagal pateiktus dokumentus pirmosios instancijos teismas turėjo matyti, kad valdymas buvo sąžiningas ir nepertraukiamas, ji valdymo nėra atsisakiusi ir siekia baigti šį valdymą įsigydama daiktą nuosavybės teise įgyjamosios senaties pagrindu. Teisėtas valdytojas turi tokią pačią teisę į daiktinių teisių gynimą, kaip ir turto savininkas, todėl ginčo objekto negalima pripažinti bešeimininkiu. Bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą (CK 4.54 str. 2 d.). Nuo 2000 m. ji turėjo teisę įgyvendinti savo teises į ginčo daiktą, tačiau negalėjo tuo pasinaudoti, todėl mano, kad ji yra įgijusi nuosavybės teisę į ginčo turtą pagal įgyjamąją senatį.

9Pareiškėja Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, kadangi jis yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas teisingai įvertinus byloje esančius įrodymus, tinkamai taikius materialinės bei procesinės teisės normas. Apeliantė nenurodė, kuo pasireiškia skundžiamo sprendimo neteisėtumas ir nepagrįstumas, kokias materialinės ir procesinės teisės normas teismas taikė ir aiškino neteisingai. Apeliantė taip pat nepateikė įrodymų skunde nurodytiems argumentams pagrįsti, t.y. jog statinį nepertraukiamai valdė daugiau kaip 10 metų. Nurodo, jog Kauno miesto apylinkės teismas 2010-10-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2278-249/2010 atmetė M. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, įskaitant ir juridinę reikšmę turintį faktą, kad pamatai, VĮ Registrų centro duomenų bazėje nurodyti kaip pagalbinis ūkio pastatas, pažymėti numeriu 4I1b, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), nuosavybės teisėmis priklausė pareiškėjos seneliams O. ir A. P.. Šioje civilinėje byloje priimtame Kauno miesto apylinkės teismo 2010-10-29 sprendime bei Kauno apygardos teismo 2011-04-26 nutartyje nustatytos aplinkybės ir faktai turi prejudicinę galią, todėl nagrinėjant šį prašymą jų iš naujo įrodinėti nereikia. Apeliantė, laikydama save teisėta valdytoja, turėjo galimybę ginti jos manymu pažeistas teises ar interesus CPK 5 straipsnio pagrindu, tačiau šia teise nepasinaudojo. Teismas tinkamai įvertino visus įrodymus, o tai, kad nebuvo patvirtintas žemės sklypo detalusis planas, netrukdė priimti sprendimo dėl bešeimininkio turto. Be to, Registrų centro duomenimis pastatas yra pastatytas 1990 metais, šie duomenys nenuginčyti, o apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad ginčo statinys buvo statytas būtent jos nurodytu laikotarpiu. Kadangi skundžiamo teismo sprendimo priėmimo metu apeliantės valdymas į statinį nebuvo pripažintas teisės aktų nustatyta tvarka, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ginčo statinys neturi savininko.

10Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad sprendimas priimtas vadovaujantis byloje esančių įrodymų visuma, teismas pagrįstai nustatė, jog daiktas – statinys 4I1b, esantis ( - ) neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo, taip pat nenustatyta, kad jie būtų žinomi. Apeliantė nepateikė įrodymų, jog statinį valdė ir juo naudojosi, todėl laiko nepagrįstais ir neįrodytais skundo argumentus, jog ji yra vienintelė statinio valdytoja ir naudotoja.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), o apeliaciniame skunde nurodytos faktinės ir teisinės aplinkybės taip pat nesudaro pagrindo panaikinti priimtą teismo sprendimą.

13Byloje kilo ginčas dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto – pastato, plane pažymėto 4I1b, esančio Liškiavos g. 13 (anksčiau Obuolių/Valkininkų gatvių sankirtoje), Kaune, kurio unikalus Nr. 4400-1481-6511, daiktinių teisių.

14Dėl suinteresuoto asmens M. K. valdymo teisių

15Suinteresuotas asmuo M. K. apeliaciniu skundu teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ginčo turtas pripažintas bešeimininkiu ir perduotas pareiškėjai Kauno miesto savivaldybei, pažeidžia jos valdymo teisę. CK 4.57 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas, o antroje dalyje – kad bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą. Taigi bešeimininkiu turtu negali būti pripažintas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas. Suinteresuotas asmuo M. K. pastato valdymo teisę įrodinėja, šią teisę kildindama iš teisių, įgytų paveldėjimo būdu iš ankstesnių teisių turėtojų – senelių, tėvų. Tačiau šios aplinkybės yra jau išnagrinėtos atskira tvarka nagrinėtoje Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2278-249/2010 pagal pareiškėjos M. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos, V. P., R.P., V. S. dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Šioje byloje pareiškėja M. K. prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus: 1) kad pamatai, VĮ Registrų centro duomenų bazėje nurodyti kaip pagalbinis ūkio pastatas, pažymėti numeriu 4I1b, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), nuosavybės teisėmis priklausė O. ir A. P.; 2) kad V. P. po savo tėvų O. P., mirusio 1974-08-21, ir A. P., mirusio 1971-03-19 mirties, palikimą priėmė faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti; 3) kad M. K. (iki santuokos P.) po savo dėdės V. P. 1999-01-05 mirties palikimą priėmė faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti. Grįsdama pareiškimą šioje byloje pareiškėja M. K. įrodinėjo, kad ginčo pastatą, kaip ūkinį pastatą, pastatė jos seneliai O. ir A. P., o juridinius faktus prašė nustatyti tikslu teisiškai įregistruoti nurodytus pamatus ir daiktines teises į juos. Kauno miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-2278-249-2010, 2010 m. spalio 29 d. sprendimu (civilinės bylos Nr. 2-2278-249-2010 t.2, b.l. 67-73) pareiškėjos M. K. pareiškimą dėl juridinių faktų nustatymo atmetė. Kauno miesto apylinkės teismas sprendime konstatavo, kad „pareiškėja nepateikė neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad jos seneliai Ona ir A. P. teisėtai naudojosi ginčo sklypu iki mirties, kad jie pastatė ūkinį pastatą, kurio iki šiol išliko tik pamatai, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jie iki mirties, o vėliau ir jų sūnus V. P., po to pareiškėja naudojosi šalia jiems priklausančio naudotis žemės sklypo naudojosi papildomu žemės sklypu“. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. 2-2278-249-2010 t.2, b.l. 109-116) pareiškėjos M. K. apeliacinį skundą atmetė, o Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą 2010 m. spalio 29 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kauno apygardos tesimas atmetė pareiškėjos apeliacinio skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjos į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, ir pripažino pagrįstomis anksčiau nurodytas pirmosios instancijos teismas išvadas. Tokiu būdu įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau yra paneigtas pareiškėjos nuosavybės teisių į ginčo pastatą (tuo pačiu ir valdymo teisės) teisėtas įgijimo pagrindas. Suinteresuotas asmuo M. K. nagrinėjamoje byloje, ginčydama teismo sprendimą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, nurodo tą patį teisėto valdymo pagrindą, kaip ir kitoje išnagrinėtoje byloje, kurioje ji prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus. Todėl nebereikia iš naujo įrodinėti aplinkybių, kurios nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (CPK 182 str. 2 p.). Suinteresuoto asmens M. K. su apeliaciniu skundu pateikta aerografinė nuotrauka (t.3, b.l. 50) nelaikytina nauju tinkamu įrodymu, kadangi neaišku, kas ir kokiu pagrindu joje atžymėjo sklypų ribas. Kadangi suinteresuotas asmuo M. K. teisėto valdymo pagrindą įrodinėja, grįsdama tuo, kad jos seneliai teisėtai pasistatė ir valdė ginčo statinį, o ji yra perėmusi jų teises, šiuo metu rengiamas žemės sklypo detalusis planas, kaip įrodomoji priemonė, neturi jokios esminės reikšmės, nes nėra niekaip susijusi su suinteresuoto asmens nurodytų aplinkybių įrodinėjimu. Todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai priėmė sprendimą, nesulaukęs detaliojo plano patvirtinimo.

16Dėl suinteresuoto asmens M. K. teisės prašyti ginčo turtą įgyti pagal įgyjamąją senatį

17Suinteresuoto asmens M. K. teigimu, teismo argumentai, jog buvo atmestas jos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nereiškia, kad ji neturi teisės prašyti šį turtą įgyti pagal įgyjamąją senatį. Iš tikrųjų suinteresuoto asmens M. K. teisė vienokiu ar kitokiu būdu ginti savo pažeistas teises negali būti ribojama (CPK 5 str.), tačiau suinteresuotas asmuo M. K. įstatymų nustatyta tvarka nėra pareiškusi reikalavimo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Teisė formuluoti ir grįsti reikalavimą yra šalies teisė, o teismui sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 265 str. 2 d.), kas šiuo atveju nėra numatyta. Suinteresuoto asmens M. K. apeliacinio skundo argumentai, grindžiami valdymo teisėtumu, kaip sąlygos įgyti nuosavybės teises į ginčo turtą pagal įgyjamąją senatį, atmestini dėl jau nurodytos priežasties, kad šiuo atveju valdymo teisėtumas įrodinėjamas tuo pačiu pagrindu, dėl kurio jau yra pasisakyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. CK 4.23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad daikto valdymas gali būti teisėtas ir neteisėtas, o 2 dalyje – kad teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Suinteresuotas asmuo M. K. yra įrodžiusi jos pačios nurodytų teisėto valdymo aplinkybių, t.y nėra įrodžiusi, kad teisėtai valdo ar yra įgijusi nuosavybės teises į šį turtą. Pažymėtina, kad ir pažeista valdymo teisė taip pat gintina teismine tvarka, t.y pareiškiant reikalavimą teisme (CK 4.34 str. 2 d.).

18Tokiu būdu apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti priimtą teismo sprendimą. Todėl apeliacinis skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas, o sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė ... 4. Pareiškėja prašė pripažinti bešeimininkiu ir perduoti Kauno miesto... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė ... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškimą... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Suinteresuotas asmuo M. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto... 9. Pareiškėja Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą... 10. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 13. Byloje kilo ginčas dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto... 14. Dėl suinteresuoto asmens M. K. valdymo teisių ... 15. Suinteresuotas asmuo M. K. apeliaciniu skundu teigia, kad pirmosios instancijos... 16. Dėl suinteresuoto asmens M. K. teisės prašyti ginčo turtą įgyti pagal... 17. Suinteresuoto asmens M. K. teigimu, teismo argumentai, jog buvo atmestas jos... 18. Tokiu būdu apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti priimtą... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 20. Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio...