Byla e2-533-896/2016
Dėl tėvystės nuginčijimo, vaiko pavardės pakeitimo, išvadą teikianti institucija Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovės I. L. atstovui advokatui Dariui Ališauskui, atsakovui M. S., išvadą teikiančios institucijos Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus įgaliotam asmeniui Z. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. L. ieškinį atsakovui M. S. dėl tėvystės nuginčijimo, vaiko pavardės pakeitimo, išvadą teikianti institucija Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė, papildžiusi ieškinio reikalavimus, prašo pripažinti, kad M. S. nėra nepilnamečio vaiko A. S., a. k. ( - ) gimusio ( - ), tėvas, pakeisti nepilnamečio vaiko A. S., a. k. ( - ) pavardę į „L.“, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ( - ) ieškovė susilaukė sūnaus, vaiko tėvystę pripažino atsakovas M. S., vaikui buvo suteikta atsakovo pavardė. Su atsakovu ieškovė susituokusi nebuvo, iki vaiko gimimo su juo artimai bendravo nuo 2005 m. kovo pabaigos – balandžio pradžios, todėl tuo metu dėl savo jauno amžiaus ir patirties trūkumo manė, jog atsakovas yra ieškovės sūnaus tėvas, atsakovas taip pat savo tėvyste neabejojo. Tačiau šiuo metu yra visiškai įsitikinusi, kad atsakovas nėra jos sūnaus A. S. biologinis tėvas, jo tėvas yra asmuo, su kuriuo artimai bendravo iki santykių su atsakovu. Teigė, jog su atsakovu kartu negyveno beveik nuo pat vaiko gimimo, kai sūnui buvo pusė metų, atsakovas buvo nuteistas, atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, vėliau buvo teisiamas ir už kitus nusikaltimus. Ieškovei su vaiku išvykus gyventi į Angliją, šalių ryšiai nutrūko, todėl A. visai nepažįsta atsakovo, vaikas neturi jokių giminystės ryšių su atsakovu, šie ryšiai niekada nebuvo užsimezgę, be to, atsakovas niekada neteikė vaikui išlaikymo. Atsakovas su vaiku yra bendravęs tik keletą kartų, kai ieškovė su sūnumi buvo grįžusi į Lietuvą. Biologinį sūnaus tėvą žino, tačiau nežino kur jį rasti. Taip pat nurodė, kad A. nori, kad jo pavardė būtų tokia pati, kaip ir ieškovės, dėl skirtingų motinos ir vaiko pavardžių vaikas jaučiasi nepatogiai, mano, jog pavardės pakeitimas vaikui, kuris nepažįsta savo tėvo, nesukels neigiamų padarini, priešingai, vaiko ir jį nuo gimimo auginančios mamos bendrumo jausmas bus dar labiau sustiprintas.

6Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovė gyvena Vokietijoje su kitu vyru, ieškovės sūnus vadina šį asmenį tėvu, nuginčijus atsakovo tėvystę, galima būtų spręsti įvaikinimo klausimą, taip būtų užtikrintos vaiko teisės.

7Atsakovas M. S. atsiliepime į ieškovės pradinį reikalavimą dėl pavardės pakeitimo su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog žino, kad A. S. yra jo sūnus, jis yra vaiko biologinis tėvas, gimus vaikui, suteikė jam savo pavardę, nors su ieškove ir nebuvo susituokę, tačiau gyveno kartu. Nors ieškovei su sūnumi išvykus gyventi į užsienį šalys negyvena kartu, tačiau atsakovas savo sūnų pripažįsta, vaikas turi atsakovo pavardę jau dešimt metų, pageidauja, kad vaiko pavardė ir ateityje būtų „S.“. Ieškovės argumentai, kad vaikas jaučiasi nejaukiai, jog turi kitą pavardę nei vaiko motina, nėra priežastis pakeisti pavardę.

8Teismo posėdžio metu atsakovas sutiko su reiškiamais reikalavimais. Nurodė, jog, gimus vaikui, šalys gyveno kartu, tuo laikotarpiu jis buvo teisiamas, atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, todėl su vaiku kartu beveik negyveno. Jam atliekant bausmę, ieškovė buvo kelis kartus atvežusi vaiką pasimatyti, tačiau, ieškovei su sūnumi išvykus gyventi į užsienį, santykiai visiškai nutrūko. Abejoja, ar vaikas tikrai yra jo sūnus, tačiau DNR ekspertizės skirti neprašė. Pasirašė standartinę ieškinio pripažinimo formą.

9Išvadą teikiančios institucijos teismui pateiktoje išvadoje nurodyta, jog tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai svarbiomis vaiko ir tėvo tarpusavio asmeninėmis ir turtinėmis teisėmis ir pareigomis, todėl šiuo konkrečiu atveju būtina įvertinti, ar tėvystės nuginčijimas nepažeis vaiko interesų, turi būti siekiama, kad vaikas neliktų be tėvo – tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę, tuo tarpu skyrius neturi duomenų apie galimo vaiko biologinio tėvo ketinimus pripažinti nepilnamečio vaiko tėvystę.

10Išvadą teikiančios institucijos atstovė teismo posėdžio metu paaiškėjus aplinkybei, kad tarp šalių nėra ginčo dėl vaiko pavardės pakeitimo, sutiko su šiuo ieškinio reikalavimu. Nurodė, kad nagrinėjant reikalavimą dėl tėvystės nuginčijimo, būtina atsižvelgi į vaiko teisę žinoti savo tėvus.

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad A. S. gimė ( - ), gimimo liudijime vaiko tėvais nurodyti M. S. ir I. L.. Byloje pateiktas ( - ) nepilnamečio vaiko A. S. prašymas pakeisti jo pavardę į „L.“. ( - ) A. S. gimimo įraše Nr. ( - ) duomenys apie motiną I. L. ir tėvą M. S. įrašyti bendro tėvų prašymo tėvystei pripažinti Nr. ( - ) Kauno m. CMB ( - ) pagrindu. ( - ) M. S., teikdamas teismui prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nurodė, jog sutinka su bet kokiu bylos išnagrinėjimo rezultatu. Gyventojų registro tarnybos duomenimis I. L. ( - ) deklaravo išvykimą į Jungtinę Karalystę. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis M. S. atžvilgiu 2006-09-05, 2008-04-17, 2008-05-13, 2012-10-26 buvo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai.

13Dėl tėvystės nuginčijimo.

14Nagrinėjant vaiko teisę žinoti savo tėvus, turi būti atsižvelgiama į pačią tėvystės sampratą ir jos santykį su teisiniu tėvo (motinos) statusu. Tam tikrų asmenų pripažinimas vaiko tėvais gali priklausyti nuo skirtingų tėvų vaidmens aspektų. Todėl tėvystė gali būti suprantama kaip biologinė ir kaip socialinė kategorija. Pirmasis požiūris grindžiamas tuo, kad net naujausi medicinos mokslo laimėjimai nepakeitė to, kad žmogaus reprodukcijai yra būtini dviejų skirtingų lyčių žmonių genetiniai komponentai. Kita vertus, vis ryškiau pastebimas antrojo, t. y. tėvystės kaip socialinio fenomeno, suvokimo poveikis įstatymų leidėjui bei teismų praktikai.

15Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad siekiant sudaryti sąlygas darniai vaiko fizinei ir psichologinei raidai, būtina įvertinti tai, kad tėvystė yra teisinis tėvo ryšys su vaiku, kuris reiškia socialinį ir teisinį vaiko ir tėvo ryšio pripažinimą, ir, nagrinėjant klausimą dėl tėvystės nuginčijimo, kiekvienu atveju yra svarbu nustatyti, kokie yra susiklostę vaiko ir tėvo santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2007). Sprendžiant apie tėvo santykį su vaiku, turi būti atsižvelgiama į daugelį objektyvių veiksnių bei į tėvo ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2007).

16Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tokiu atveju būtina įvertinti tai, kad dėl psichologinių priežasčių vaikas tėvu gali laikyti asmenį, kuris nėra jo biologinis tėvas, o tokiu atveju vaikui svarbesnis emocinis ryšys su asmeniu, kurį jis laiko tėvu, nei kraujo ryšys. Taigi vaiko darnios ir harmoningos raidos požiūriu svarbiau tai, ką pats vaikas pripažįsta savo motina ar tėvu, nei biologinė motinystė ar tėvystė. Požiūris į tėvystę ne tik kaip į biologinį ryšį leidžia užtikrinti šeimos santykių teisinio reglamentavimo lankstumą ir atsižvelgti į gyvenimo realijas. Tai leidžia geriau apsaugoti vaiko interesus, nes tėvo (motinos) teisės ir pareigos gali būti nustatytos ir asmeniui, kurio su vaiku kraujo giminystė nesieja. Taigi šiuolaikinė šeimos teisė pripažįsta, kad biologinis vaiko ir tėvo ryšys nebėra vienintelis tėvystės pagrindas (CK 3.146 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010).

17Atsakovas atsiliepimu į ieškovės reikalavimą dėl vaiko pavardės pakeitimo nesutiko, kad būtų pakeista vaiko pavardė, nurodė, kad jis yra ieškovės sūnaus A. S. tėvas. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, jog nėra įsitikinęs, kad yra A. S. tėvas, paaiškino, jog šiuo metu su vaiku nebendrauja, neprašė skirti DNR ekspertizės tėvystei patvirtinti ar paneigti, pasirašė standartinę ieškinio pripažinimo formą. Nors teismo posėdžio metu paaiškėjo, kad tarp šalių nėra ginčo dėl tėvystės nuginčijimo, tačiau, minėta, kad tėvystė yra ne tik biologinis, tačiau taip pat ir teisinis tėvo ryšys su vaiku, kuris reiškia socialinį ir teisinį vaiko ir tėvo ryšio pripažinimą. Todėl nagrinėjant klausimą dėl tėvystės nuginčijimo, svarbu nustatyti, kokie yra vaiko ir tėvo santykiai. Sprendžiant apie tėvo santykį su vaiku turi būti atsižvelgiama į daugelį objektyvių faktorių, taip pat į tėvo ketinimus. Byloje nustatyta, kad A. S. gimė ( - ), Kauno miesto apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) M. S. buvo trejiems metams nuteistas laisvės atėmimo bausme, iki ieškovės su mažamečiu vaiku išvykimo į Jungtinę Karalystę M. S. buvo pripažintas ir nuteistas laisvės atėmimo bausmėmis dar tris kartus, kaip teismo posėdžio metu nurodė pats atsakovas, atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę. Vaikui su mama išvykus gyventi į užsienį, atsakovas su vaiku nebendrauja, ryšio nepalaiko, tėviškų jausmų nepuoselėja ir neturi lūkesčių ir noro šį vaiką auginti ateityje, juo rūpintis.

18Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams, atsakovui pripažinus ieškinį, spręstina, kad tarp vaiko ir gimimo liudijime tėvu nurodyto asmens emocinis ryšys nėra susiformavęs, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė gyvena su kitu vyru, kurį vaikas vadina tėvu, nuginčijus atsakovo tėvystę, galima būtų spręsti įvaikinimo klausimą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, reikalavimas dėl tėvystės nuginčijimo tenkintinas, pripažintina, kad M. S. nėra ( - ) gimusio vaiko A. S. biologinis tėvas.

19Pažymėtina, kad nuginčijus tėvystę, atsiranda galimybė pripažinti tėvystę pareiškimu arba teismine tvarka nustatyti tėvystę ir tokiu būdu užtikrinti vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus, būti jų globojamam. Ši teisė užtikrinta Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnyje ir CK 3.161 straipsnio 2 dalyje. Kiekvienas vaikas turi žinoti savo kilmę, o šiuo atveju susidarė situacija, kad tėvystė nėra įteisinta. Ieškovei I. L. išaiškintina, kad įsiteisėjus teismo sprendimui dėl tėvystės nuginčijimo, ji turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo (CK 3.147 str.).

20Dėl vaiko pavardės pakeitimo.

21Įstatymas nustato, kad jei tėvų pavardės skirtingos, vaikui suteikiama tėvo ar motinos pavardė tėvų susitarimu. Tėvui ir motinai nesusitarus, vieno iš tėvų pavardė suteikiama teismo nutartimi (CPK 3.167 str. 2 d.). Pavardės vaikui suteikimas ir jo vardo bei pavardės pakeitimas reglamentuotas CK 3.167 straipsnyje, kurio 4 dalyje numatyta, kad vaiko pavardės pakeitimo pagrindus ir tvarką nustato Teisingumo ministro patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės.

22Ginčo sprendimo metu galiojančių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 103 punkte numatyta, kad civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų papildymo, pakeitimo ir ištaisymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Minėtų Taisyklių 331 punktas numato, kad vaiko vardas, pavardė, tautybė keičiami vadovaujantis Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka. Byloje nustačius, jog yra pagrindas nuginčyti A. S. tėvystę, atsakovui pripažinus ieškovės reikalavimus pilna apimtimi, laikytina, jog tarp šalių nėra ginčo dėl vaiko pavardės pakeitimo, todėl nepilnamečio vaiko A. S. pavardė keistina į pavardę „L.“.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų.

24Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas atlygintinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.). Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinas jos sumokėtas 62 Eur žyminis mokestis. Byloje susidarė 6,38 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (2 b. l.), kurios, ieškinį tenkinus, priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270, 399, 392 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį tenkinti.

27Pripažinti, kad M. S., a. k. ( - ) nėra nepilnamečio vaiko A. S., a. k. ( - ) gimusio ( - ), ( - ) gimimo liudijimas AA Nr. ( - ), išduotas Kauno miesto civilinės metrikacijos biure, ( - ) akto įrašo Nr. ( - )) biologinis tėvas.

28Pakeisti nepilnamečio vaiko A. S., a. k. ( - ) pavardę į „L.“,

29Priteisti iš atsakovo M. S., a. k. ( - ) ieškovei I. L., a. k. ( - ) 62 Eur (šešiasdešimt du eurai) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti valstybei iš M. S., a. k. ( - ) 6,38 Eur (šeši eurai 38 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė, papildžiusi ieškinio reikalavimus, prašo pripažinti, kad M. S.... 5. Ieškinyje nurodė, kad ( - ) ieškovė susilaukė sūnaus, vaiko tėvystę... 6. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus,... 7. Atsakovas M. S. atsiliepime į ieškovės pradinį reikalavimą dėl pavardės... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas sutiko su reiškiamais reikalavimais. Nurodė,... 9. Išvadą teikiančios institucijos teismui pateiktoje išvadoje nurodyta, jog... 10. Išvadą teikiančios institucijos atstovė teismo posėdžio metu paaiškėjus... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad A. S. gimė ( - ), gimimo... 13. Dėl tėvystės nuginčijimo.... 14. Nagrinėjant vaiko teisę žinoti savo tėvus, turi būti atsižvelgiama į... 15. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad siekiant sudaryti sąlygas... 16. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tokiu atveju... 17. Atsakovas atsiliepimu į ieškovės reikalavimą dėl vaiko pavardės pakeitimo... 18. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams, atsakovui pripažinus... 19. Pažymėtina, kad nuginčijus tėvystę, atsiranda galimybė pripažinti... 20. Dėl vaiko pavardės pakeitimo.... 21. Įstatymas nustato, kad jei tėvų pavardės skirtingos, vaikui suteikiama... 22. Ginčo sprendimo metu galiojančių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas atlygintinos jos turėtos... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 26. ieškinį tenkinti.... 27. Pripažinti, kad M. S., a. k. ( - ) nėra nepilnamečio vaiko A. S., a. k. ( -... 28. Pakeisti nepilnamečio vaiko A. S., a. k. ( - ) pavardę į „L.“,... 29. Priteisti iš atsakovo M. S., a. k. ( - ) ieškovei I. L., a. k. ( - ) 62 Eur... 30. Priteisti valstybei iš M. S., a. k. ( - ) 6,38 Eur (šeši eurai 38 ct)... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...