Byla e2-9167-783/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Virginijus Skaraitis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento (toliau – Ieškovė) ieškinį atsakovui A. T. (toliau - Atsakovas) dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš Atsakovo 1053,32 € profesinio mokymo išlaidų atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Procesiniai dokumentai Atsakovui įteikti 2019 m. spalio 2 d. Atsakovas per teismo nustatytą terminą (per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos) nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Priimamas sprendimas už akių, nes Ieškovė yra pateikusi prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Atsakovo veiksmuose yra visos sąlygos, būtinos civilinės atsakomybės taikymui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249, 6.263 straipsniai). Remiantis byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2019 m. gegužės 23 d. Ieškovė ir Atsakovas sudarė dvišalę profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) pagal kurią Atsakovas įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų įstatyme (Sutarties 2.1.3. papunktis), o jei nevykdys ar netinkamai vykdys sutartį, įsipareigojo atlyginti visas Ieškovės patirtas išlaidas (sutarties 2.3.1. papunktis). Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. ( - ), Atsakovas buvo išbrauktas iš mokinių sąrašo, nes daugiau nei 5 darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų. Už suteiktas profesinio mokymo paslaugas Ieškovė Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai pagal 2019 m. birželio 3 d. sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) sumokėjo 98,74 €, pagal 2019 m. birželio 28 d. sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) sumokėjo 372,87 € ir pagal 2019 m. liepos 31 d. sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) sumokėjo 215,88 €. Be to, Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 3.1.3 papunkčiu, sumokėjo Atsakovui 320,13 € stipendija ir, vadovaudamasi Sutarties 3.1.4. papunkčiu, sumokėjo 45.70 € kelionės išlaidas. Bendroje sumoje dėl Atsakovo profesinio mokymo Ieškovė patyrė 1053,32 € išlaidas. Iškovė 2019 m. rugpjūčio 7 d. išsiuntė pretenziją Nr. ( - ), kuria informavo Atsakovą, kad jis nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl Sutartis buvo nutraukta ir jis iki 2019 m. rugsėjo 8 d. privalo Ieškovei atlyginti šios patirtas išlaidas – 1053,32 €. Atsakovas į raginimą nereagavo ir Ieškovės patirtų išlaidų neatlygino.

7CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuojama, kad Atsakovas, neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog Atsakovas su Ieškove atsiskaitė (CPK 178 straipsnis) ir į tai, kad Atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), Ieškovei iš Atsakovo priteisiamas 1053,32 € išlaidų atlyginimas.

8Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimu iš Atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1053,32 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugsėjo 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovė pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktą nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista, todėl iš Atsakovo į valstybės biudžetą priteisiamas 24 € žyminis mokestis ir 1,53 € procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 259, 285 ir 286 straipsniais, teismas,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo A. T., asmens kodas ( - ) 1053,32 € (vieno tūkstančio penkiasdešimt trijų eurų 32 ct) išlaidų atlyginimą bei 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1053,32 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugsėjo 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento, įmonės kodas ( - ), sąskaita Nr. ( - ), bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, naudai.

13Priteisti iš atsakovo A. T. į valstybės biudžetą 25,53 € (dvidešimt penkių eurų 53 ct) bylinėjimosi išlaidas (į valstybės biudžetą mokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitų, nurodant įmokos kodą 5660).

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmams pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 ir 3 dalių nuostatas, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Proceso dalyviai