Byla A15.-67-962/2017
Dėl to, kad jis į darbą vežioja kitus darbuotojus. Savo poelgį vertina blogai, anksčiau niekada automobilio nevairavo išgėręs, prašo neatimti teisės vairuoti transporto priemones

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,

2sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. B.,

4suinteresuoto asmens – transporto priemonės savininko UAB „Vitaresta“ atstovams G. U. ir A. R.,

5viešame teismo išnagrinėjo D. B., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, gyvenančio ( - ), dirbančio UAB „Vitaresta“ darbininku – vairuotoju, išsituokusio administracinio nusižengimo bylą.

6Teismas

Nustatė

7D. B. 2017 m. vasario 19 d. apie 02.57 val., ( - ), vairuodamas automobilį „Renault Trafic“, valstybinis Nr. ( - ) nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavęs nuo kelio apgadino namo tvorą, tuo M. R. padarė 1100,00 Eur žalą. Eismo įvykio metu apgadinta tvora ir UAB „Vitaresta“ priklausantis automobilis, žmonės nenukentėjo. D. B. pasišalino iš eismo įvykio vietos, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 126, 220 punktų reikalavimus ir padarė administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 426 straipsnio 2 dalyje, 423 straipsnio 3 dalyje ir 417 straipsnio 8 dalyje.

8Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. B. teismo posėdžio metu savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad 2017 m. vasario 19 d. apie 2 val. nakties iš gimtadienio važiavo parsivežti draugės, nesuvaldęs automobilio nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į tvorą. Važiavo būdamas blaivus, alkoholio nebuvo vartojęs, tik vėliau ištiktas šoko iš įvykio vietos pasišalino ir išgėrė alkoholio. Apie 6 val. ryte pats iškvietė policijos pareigūnus, tuo metu jau buvo vartojęs alkoholio. M. R. žalą atlygino, pretenzijų jam nukentėjęs asmuo neturi. Nurodė, kad UAB „Vitaresta“ priklausantis automobilis pas jį buvo dėl to, kad jis į darbą vežioja kitus darbuotojus. Savo poelgį vertina blogai, anksčiau niekada automobilio nevairavo išgėręs, prašo neatimti teisės vairuoti transporto priemones.

9Transporto priemonės savininko UAB „Vitaresta“ atstovas A. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra UAB „Vitaresta“ darbų vadovas. D. B. yra jų įmonės darbuotojas, kuris yra atsakingas už kitų darbuotojų pristatymą į darbo vietą. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo apie eismo įvykį darbdaviui pranešė, jo poelgio nepateisina. D. B. charakterizuoja teigiamai, darbe nėra prasižengęs ir niekad nėra į darbą atvykęs neblaivus. Prašo nekonfiksuotui automobilio, jis yra įmonės turtas, D. B. automobilį perdavė, kai jis buvo blaivus.

10Transporto priemonės savininko UAB „Vitaresta“ atstovas G. U. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra UAB „Vitaresta“ mobilių darbų skyriaus vadovas, D. B. jam pavaldus, kurį gali apibūdinti kaip pareigingą darbuotoją, tinkamai ir gerai atliekantį savo pareigas. Prašo D. B. neatimti vairuotojo pažymėjimo, kadangi dėl to priklauso kitų darbuotojų darbas. Nežinojo, kad D. B. automobilį vairavo neblaivus, prašo nekonfiskuoti įmonei priklausančio automobilio.

11D. B. kaltė, be jo prisipažinimo, įrodyta byloje esančiais rašytiniais duomenimis:

12administracinio nusižengimo protokolu (b.l. 1), kuriame užfiksuotas pažeidimo faktas, vieta, laikas ir aplinkybės;

13VĮ „Regitra“ informacija apie transporto priemones (b.l. 2, 15-16), kuria nustatyta, kad automobilis „Renault Trafic“, valstybinis Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso UAB „Vitaresta“;

14policijos pareigūno V. L. tarnybiniu pranešimu (b.l. 3), kuriuo nustatyta, kad 2017 m. vasario 19 d. apie 01.50 val. buvo gautas pranešimas, kad krovininis automobilis trenkėsi į vartų kampą ir iš įvykio vietos pasišalino. Nuvykus į ( - ), rastas į namo kiemą įvažiavęs automobilis „Renault Trafic“, valst. Nr. ( - ) kuris buvo sugadinęs kiemo tvorą, o vairuotojas buvo pasišalinęs;

15policijos pareigūnės J. J. tarnybiniu pranešimu (b.l. 4), kuriuo nustatyta, kad 2017 m. vasario 19 d. buvo gautas pranešimas iš ( - ), pavogtą automobilį „Renault Trafic“, valstybinis Nr. ( - ) kurio dokumentai palikti automobilyje. Pranešėjas D. B., kuriam nustatytas 3,05 promilių girtumas, nerišliai paaiškino, kad kieme pasigedo automobilio „Renault Trafic“, valstybinis Nr. ( - ) kuriame buvo palikti dokumentai ir variklio užvedimo rakteliai. 2017 m. vasario 18 d. tame pačiame kaime, ( - ) namo, buvo įformintas eismo įvykis, iš kurio pasišalino vairuotojas;

16eismo įvykio schema (b.l. 5);

17išrašu iš alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo registracijos žurnalo (b.l. 7-9), kuriuo nustatyta, kad 2017 m. vasario 19 d. 06.57 val. D. B. buvo nustatytas sunkus (3,05 promilių) girtumo laipsnis;

18pažyma apie asmens baustumą (b.l. 10-11), kuria nustatyta, kad D. B. baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų;

19išrašu iš vairuotojų registro (b.l. 12), kuriuo nustatyta, kad D. B. turi teisę vairuoti transporto priemones;

20D. B. paaiškinimu (b.l. 14), kuriuo nustatyta, kad D. B. dėl padaryto eismo įvykio ir pasišalinimo iš jo prisipažįsta visiškai, nurodo, jog alkoholį vartojo po eismo įvykio, nes buvo išsigandęs;

21M. R. pareiškimais (b.l. 22, 24, 28), kuriais nustatyta, kad dėl eismo įvykio jam padaryta 2100 Eur žala, kurią D. B. atlygino;

22automobilio fotonuotraukomis (b.l. 21) ir kita rašytine administracinio nusižengimo bylos medžiaga.

23Nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad D. B. pažeidė KET 14, 127, 220 punktus, t.y. važiuodamas automobiliu nepasirinko saugaus važiavimo greičio, jo nesuvaldė ir nuvažiavęs nuo kelio apgadino namo tvorą, M. R. padarydamas turtinę žalą. Eismo įvykio metu apgadinta tvora ir UAB „Vitaresta“ priklausantis automobilis, žmonės nenukentėjo. D. B. iš eismo įvykio vietos pasišalino. Atsižvelgiant į tai, pažeidėjas yra kaltas ir baustinas.

24Administracinė nuobauda yra valstybės prievartos priemonė, ANK nustatyta tvarka skiriama administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui. Administracinių nuobaudų paskirtis atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų, nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, atimti ar apriboti administracinius nusižengimus padariusiems asmenims galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus (ANK 22 straipsnis). Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (ANK 34 straipsnio 2 dalis).

25Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes. D. B. atsakomybę lengvina tai, kad dėl padaryto pažeidimo visiškai prisipažino ir gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (ANK 36 str.). D. B. pažeidimą pripažįsta, gailisi, turi galiojančių administracinių nuobaudų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, D. B. skirtinos administracinės nuobaudos, numatytos įstatymo straipsnių, numatančių atsakomybę už padarytus nusižengimus, sankcijų ribose (ANK 32 str., 34 str.).

26ANK 423 straipsnio 4 dalies sankcijoje už ANK 423 straipsnio 3 dalį numatyto pažeidimo padarymą yra numatyta skirti privalomą teisės vairuoti transporto priemonę atėmimą nuo 3 iki 5 metų.

27Pareiškėjas ir suinteresuoto asmens atstovai prašo D. B. neatimti teisės vairuoti transporto priemones, nurodydami, kad nuo to priklauso kitų darbuotojų atvykimas į darbą, o pats administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo charakterizuojamas kaip atsakingas darbuotojas.

28ANK 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo yra ne kartą konstatavęs, kad administracinė nuobauda gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N17-103/2007, 2007 m. rugpjūčio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-1396-07, 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-3096/2010).

29Teismas, įvertinęs administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimą ir rašytinę bylos medžiagą, sprendžia, kad aplinkybių, kurioms esant, teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, galėtų D. B. šioje byloje taikyti švelnesnę nuobaudą ir skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą trumpesniam terminui, negu straipsnio sankcijoje numatytas minimalus, arba visai jo neskirti, nenustatyta, todėl ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos netaikytinos. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir suinteresuotų asmenų nurodytos aplinkybės, t.y. tai, kad teisė vairuoti transporto priemones D. B. būtina darbui, nesudaro teisinio pagrindo švelninti jam skirtinos administracinės nuobaudos. Bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pažeidėjui tik individualizuoti bausmę skirti jam straipsnio sankcijoje numatytas nuobaudas, tačiau nesudaro pagrindo taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, nes administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, pasišalindamas iš įvykio vietos, o vėliau ir vartodamas alkoholį, turėjo numatyti galimas pasekmes, kilsiančias jam pačiam ar jo artimųjų ratui dėl padaryto nusižengimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis ir Kauno apygardos teismai yra ne kartą pažymėję, kad tai, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens būtinybė vairuoti transporto priemones, kad galėtų nuvykti į darbą, nuvežti artimuosius, panašaus pobūdžio bylose savaime nepripažįstamas aplinkybe, turinčia lemti išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą (administracinių teisės pažeidimų bylos Nr. N-34/2007, N-413/2007) ir nesuteikia jokio esminio prioriteto svarstant administracinės atsakomybės švelninimą.

30Atsižvelgiant į tai, kad D. B. pripažino pažeidimų padarymą, nuoširdžiai gailėjosi, nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus baustas tik vieną kartą, jam skirtinas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas sankcijoje numatytam minimaliam 3 metų laikotarpiui.

31ANK 423 straipsnio 5 dalies sankcijoje numatytas transporto priemonės konfiskavimas už ANK 423 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo padarymą yra alternatyvi administracinio poveikio priemonė, dėl kurios kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus visas padaryto pažeidimo aplinkybes, yra pavesta spręsti bylą nagrinėjančiam teismui. Pažymėtina, jog, kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, įstatymas konkrečių kriterijų, kuri nuobauda turėtų būti skiriama, nenustato, tačiau teismų praktika patvirtina, jog tokiais atvejais turi būti parenkama tokia nuobauda, kuri būtų veiksmingiausia siekiant administracinės nuobaudos tikslų. Atsižvelgiant į tai, kad D. B. pripažino pažeidimų padarymą, nuoširdžiai gailėjosi, nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus baustas tik vieną kartą, vairavo kitam asmeniui – UAB „Vitaresta“ priklausantį automobilį „Renault Trafic“, valstybinis Nr. ( - ) todėl, teismo vertinimu, šiuo atveju teisės pažeidimo padarymo įrankio – automobilio konfiskavimas neskirtinas.

32Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis, taip pat kai asmuo padarė du ar daugiau su eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų. Šiuo atveju asmeniui kartu su administracine nuobauda gali būti paskirta ir administracinio poveikio priemonė (priemonės), numatyta (numatytos) už bet kurį padarytą administracinį nusižengimą (ANK 38 straipsnio 2 dalis).

33Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ANK 28 straipsnio nuostatomis, asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šios teisės atėmimo laikotarpiu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 38 straipsniu, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 646 straipsniu,

Nutarė

35D. B. pripažinti padarius administracinius nusižengimus, numatytus ANK 417 straipsnio 8 dalyje, 423 straipsnio 3 dalyje, 426 straipsnio 2 dalyje, ir skirti administracines nuobaudas:

36- už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 417 straipsnio 8 dalį, skirti 10,00 Eur (dešimties eurų) baudą;

37- už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 423 straipsnio 3 dalį, skirti 1200,00 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trims metams, be transporto priemonės „Renault Trafic“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo.

38- už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 426 straipsnio 2 dalį, skirti 1500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą.

39Pritaikyti ANK 38 straipsnio 2 dalį ir paskirti nuobaudą sankcijos, numatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių nusižengimų, ribose, t. y. galutinę nuobaudą paskirti 1500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trims metams, be transporto priemonės „Renault Trafic“, valstybinis Nr. ( - ) konfiskavimo.

40Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,... 2. sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui 4. suinteresuoto asmens – transporto priemonės savininko UAB „Vitaresta“... 5. viešame teismo išnagrinėjo D. B., asmens kodas 6. Teismas... 7. D. B. 2017 m. vasario 19 d. apie 02.57 val., ( - ),... 8. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. B.... 9. Transporto priemonės savininko UAB „Vitaresta“ atstovas 10. Transporto priemonės savininko UAB „Vitaresta“ atstovas 11. D. B. kaltė, be jo prisipažinimo, įrodyta byloje... 12. administracinio nusižengimo protokolu (b.l. 1), kuriame užfiksuotas... 13. VĮ „Regitra“ informacija apie transporto priemones (b.l. 2, 15-16), kuria... 14. policijos pareigūno V. L. tarnybiniu pranešimu (b.l. 3),... 15. policijos pareigūnės J. J. tarnybiniu pranešimu (b.l.... 16. eismo įvykio schema (b.l. 5);... 17. išrašu iš alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo registracijos žurnalo... 18. pažyma apie asmens baustumą (b.l. 10-11), kuria nustatyta, kad 19. išrašu iš vairuotojų registro (b.l. 12), kuriuo nustatyta, kad 20. D. B. paaiškinimu (b.l. 14), kuriuo nustatyta, kad 21. M. R. pareiškimais (b.l. 22, 24, 28), kuriais nustatyta,... 22. automobilio fotonuotraukomis (b.l. 21) ir kita rašytine administracinio... 23. Nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad D. B.... 24. Administracinė nuobauda yra valstybės prievartos priemonė, ANK nustatyta... 25. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį,... 26. ANK 423 straipsnio 4 dalies sankcijoje už ANK 423 straipsnio 3 dalį numatyto... 27. Pareiškėjas ir suinteresuoto asmens atstovai prašo D.... 28. ANK 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas ar administracinio... 29. Teismas, įvertinęs administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens... 30. Atsižvelgiant į tai, kad D. B. pripažino pažeidimų... 31. ANK 423 straipsnio 5 dalies sankcijoje numatytas transporto priemonės... 32. Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę... 33. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ANK 28 straipsnio... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 38 straipsniu, 635 straipsnio... 35. D. B. pripažinti padarius administracinius nusižengimus,... 36. - už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 417 straipsnio 8 dalį,... 37. - už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 423 straipsnio 3 dalį,... 38. - už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 426 straipsnio 2 dalį,... 39. Pritaikyti ANK 38 straipsnio 2 dalį ir paskirti nuobaudą sankcijos, numatytos... 40. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos išsiuntimo ar išdavimo...