Byla 2A-151-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės, kolegijos teisėjų R.Janovičienės, H.Jaglinskio, sekretoriaujant J.Markovičiūtei,

2dalyvaujant ieškovų (apeliantų) atstovams advokatams N.Semionovui ir N.Kucharevai,

3atsakovo UAB „Montrema“ atstovui advokatui D.Kursevičiui,

4teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ ieškinį atsakovams UAB „Monrema“, VĮ Registrų centras Utenos filialui ir UAB „Visagino akva“ likvidatoriui V.S., dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorio, turto perdavimo-priėmimo akto ir turto įregistravimo viešajame registre pripažinimo negaliojančiais.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovai kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydami:

  1. Pripažinti negaliojančiais 2006-01-25 be varžytynių parduodamo turto pirkimo-pardavimo sutartį ir 2006-01-25 be varžytynių parduoto turto perdavimo-priėmimo aktą;
  2. Pripažinti negaliojančiu kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0899-2226; aikštelės b3 (4187,85 kv.m ploto), aikštelės b4 (112,20 kv.m ploto), tvoros t3 (401 m), vartų t4, t5, esančių Karlų kaime, Visagino savivaldybėje, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
  3. Pripažinti negaliojančiu pastato-sandėlio, unikalus Nr.4599-5000-4039, esančio Karlų kaime, Visagino savivaldybėje, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

7Nurodė, kad jie ir atsakovas UAB „Monrema“ Nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti savininkais pastatų ir kitų statinių, esančių vieno bendrai naudojamo valstybinės žemės sklypo teritorijoje Karlų kaime, Visagino savivaldybėje. Šie objektai yra įregistruoti vienu registro numeriu 90/14650. Ieškovų teigimu, kad nuosavybės teisės įregistravimas į pastatą ir kiemo statinius yra neteisėtas, nes atsakovas UAB „Monrema“ neteisėtu būdu įgijo teisę pretenduoti į žymiai didesnę žemės sklypo dalį, nei gali pretenduoti kiti žemės sklypo naudotojai – ieškovai. Nurodė, jog turto pardavimo ir perdavimo momentu bankrutuojanti UAB „Visagino akva“ jokio materialaus turto nuosavybėje neturėjo, visam bendrovės turtui buvo uždėtas areštas, taip pat turto pardavimas be varžytynių buvo neteisėtas. Todėl ieškovai ginčija sandorį, kuris jų teigimu, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms.

8Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į ieškinį ieškiniui neprieštaravo. Atstovas teismo posėdyje ieškinio nepripažino, ir prašė visus ieškovų reikalavimus atmesti, nes nekilnojamojo turto sandorio ir teisinio registravimo panaikinimas nesukels ieškovams tų pasekmių, kurių jie tikisi, t.y. jie negalės pretenduoti į didesnio valstybinės žemės sklypo privatizavimą

9Atsakovas UAB „Monrema“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė atsižvelgiant į pirmąjį atsiliepimo punktą ieškinį palikti nenagrinėtu ir bylą nutraukti, o tuo atveju, jei teismas nuspręs nagrinėti bylą iš esmės – ieškovų ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, pakeistas ieškinys negali būti nagrinėjamas teisme, kadangi jo pateikimas ir įforminimas yra neteisėti; pažymėjo, jog V.S. netinkamas atsakovas procese, kadangi nebuvo ginčijamų sandorių šalimi, veikė kaip UAB „Visagino akva“ atstovas. Nurodė, kad ginčo sandoriu parduotas turtas egzistavo ir yra, o jo nepaminėjimas bankroto procedūros dokumentuose nepaneigia UAB „Visagino akva“ nuosavybės teisių į jį. Taip pat nurodė, jog bankroto administratoriaus nevaržo jokie apribojimai, (teismo areštas ar pan.) parduoti bankrutuojančios įmonės turtą. Pažymėjo, kad atlikus bankroto procedūras teismas jas įvertina, ir tik tuomet leidžia likviduoti bendrovę dėl bankroto, bei skelbti apie jos pasibaigimą dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismas tokį procesinį sprendimą priėmė, tuo tarpu ieškovai siekia jį iš naujo revizuoti. Nurodė, jog įsigydamas turtą, veikė sąžiningai bei neturėjo pagrindo abejoti valstybės suteiktus įgaliojimus turinčio asmens – bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumu, todėl yra sąžiningas turto įgijėjas. Nurodė, jog ieškovai reikšdami reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu neįvertino, kokias teisines pasekmes turėtų sukelti sandorio pripažinimas negaliojančiu. Restitucijos taikymas apskritai būtų neįmanomas, kadangi UAB „Visagino akva“ yra likviduota dėl bankroto ir nebegalėtų įgyti jokių teisių ir pareigų, t.y. tiek priimti turto, tiek ir grąžinti sumokėtą turto kainą. Kitu būdu įvykdyti restitucijos būtų neįmanoma, kadangi joks kitas subjektas neturi ir negali įgyti teisinio suinteresuotumo į sutartimi perleistą turtą.

10Nustatytu terminu daugiau atsiliepimų negauta.

11Visagino m. apylinkės teismas 2008-10-16 sprendimu IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ ieškinį atsakovams UAB „Monrema“, VĮ Registrų centro Utenos filialui ir UAB „Visagino akva“ likvidatoriui V.S., dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties, turto perdavimo-priėmimo akto ir turto įregistravimo viešajame registre pripažinimo negaliojančiais, atmetė; iš ieškovų – IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ priteisė lygiomis dalimis 5 000 Lt atstovavimo išlaidų atsakovui UAB „Monrema“ ir 110,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

12Teismas laikė, kad ginčo esmė yra bankrutuojančios ir bylos nagrinėjimo metu likviduotos UAB „Visagino akva“ nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sandorio ir šio turto perdavimo pirkėjui teisėtumas ir pagrįstumas. Kiti reikalavimai dėl nekilnojamojo turto ir sandorio įregistravimo viešajame registre panaikinimo laikytini išvestiniais. Teismas konstatavo, jog sandorį ginčija ieškovai, kurie nebuvo UAB „Visagino akva“ kreditoriai; savo reikalavimą kildina iš to, jog jie siekia nustatyti teisę valdyti didesnes valstybinės žemės sklypo dalis, esančias toje teritorijoje. Tokiu būdu jie siekia apginti savo teises, kurios ieškovų teigimu, buvo pažeistos, atsakovui UAB „Monrema“ neteisėtai įsigijus pastatą ir kitą nekilnojamąjį turtą iš bankrutuojančios UAB „Visagino akva“. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Monrema“ Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pastato-sandėlio, kiemo statinių: aikštelės b3, aikštelės b4, tvoros t3, vartų t4 ir t5 savininku. Šis turtas buvo įsigytas 2006-01-25 be varžytynių parduodamo turto pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, kurioje nurodoma, jog parduodamas turtas priklauso pardavėjui nuosavybės teise pagal 2003-06-19 sutartį Nr. 155-03; iki 2006-01-25 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Šalys pripažįsta ir neginčija, jog ginčo turtas egzistavo iki sandorio sudarymo, taip pat jis yra ir dabartiniu metu. Šį faktą patvirtina ir turto teisinė registracija, kurią prašo panaikinti ieškovai. Teismo posėdyje apklausti liudytojai patvirtino, kad tvoros, supančios teritoriją, joje esančios aikštelės, bei sandėlis, priklausė UAB „Visagino akva“ nuo tų laikų, kai ši bendrovė susikūrė, perimdama šį turtą iš anksčiau buvusių įmonių. Teismas nustatė, jog pastatas-sandėlis ir kiemo statiniai buvo pastatyti dar 1981 m., ieškovai pateikė bendrojo plano nuorašą išduotą VĮ „Registrų centras“ dar 2005-06-30, kuriame indeksu 4Fl/b pažymėtas statinys, kurį UAB „Monrema“ įsigijo 2006-01-25 sutartimi. Taigi, akivaizdu, kad iki sutarties sudarymo, viešąjame registre buvo užfiksuoti būtini pastato duomenys, t.y. jo buvimo vieta, matmenys ir pan. Tai patvirtina, kad sudarant sutartį pastatas buvo. Teismui nekilo abejonių, kad sandorio sudarymo metu parduodamas turtas egzistavo, todėl ieškovų argumentas dėl neegzistuojančio turto pardavimo laikytas nepagrįstu. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2005-08-22 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Visagino akva“, ir administratoriumi paskyrė V.S.; tuo pačiu įmonės turtui buvo uždėtas areštas uždraudžiant jį perduoti, parduoti ar perleisti tretiesiems asmenims. 2006-08-19 Vilniaus apygardos teismo nutartimi priimtas sprendimas dėl likviduojamos UAB „Visagino akva“ pabaigos dėl bankroto. Teismas sprendė, jog ieškovo argumentas dėl imperatyvios normos pažeidimo, jog buvo parduotas areštuotas turtas, laikytinas nepagrįstu, nes bankroto administratorius turėjo teisę juo disponuoti. Ieškovai savo teisėms ginti pasirinko sandorių negaliojimo institutą, ginčydami UAB „Visagino akva“ priklausiusių pastatų ir kito nekilnojamojo turto pardavimo sandorį. Teismas konstatavo, kad ieškovų pasirinktas teisių gynimo būdas, reikalaujant pripažinti negaliojančiais sandorius, kai nenustatyta įstatyme įtvirtintų sandorių negaliojimo pagrindų, neatitinka reikalavimo paisyti civilinių teisinių santykių stabilumo. Pripažinus ieškinio reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nepagrįstu, netenkinti ieškovų pareikšti reikalavimai dėl turto teisinės registracijos panaikinimo, nes jie yra išvestinio pobūdžio. Teismas sprendė, jog VĮ „Registrų centras“ neturi teisės vertinti sandorių teisėtumo, todėl įregistruodamas sandorius veikė teisėtai ir pagrįstai.

13Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Visagino m. apylinkės teismo 2008-10-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą; pripažinti negaliojančia 2006-01-25 be varžytynių parduodamo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kurią sudarė UAB „Visagino akva“ vardu UAB „Visagino akva“ likvidatorius V.S. ir UAB „Monrema“; pripažinti negaliojančiu 2006-01-25 be varžytynių parduoto turto perdavimo-priėmimo aktą, kurį sudarė UAB „Visagino akva“ vardu UAB „Visagino akva“ likvidatorius V.S. ir UAB „Monrema“; pripažinti negaliojančiu kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0899-2226; aikštelės b3 (4187,85 kv.m ploto), aikštelės b4 (112,20 kv.m ploto), tvoros t3 (401 m), vartų t4, t5, esančių Karlų kaime, Visagino savivaldybėje, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre; pripažinti negaliojančiu pastato-sandėlio, unikalus Nr.4599-5000-4039, esančio Karlų kaime, Visagino savivaldybėje, įregistravimą nekilnojamojo turto registre; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog sprendime visiškai nenagrinėjamas pirmas ieškinio pagrindas, kad 2006-01-25 dienai UAB „Visagino akva“ neturėjo nuosavybėje jokio materialaus turto, nenurodyta kuo remiantis atmetami šias aplinkybes patvirtinantys rašytiniai įrodymai. Taip pat nenagrinėjamas ir trečias ieškinio pagrindas, kad UAB „Visagino akva“ turto pardavimas be varžytynių yra neteisėtas, nenurodyta kuo remiantis atmetami šias aplinkybes patvirtinantys rašytiniai įrodymai ir turto pardavimo be varžytynių tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Nurodo, jog teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias įmonių bankroto administratoriaus teises. Apeliantų nuomone, sprendime neobjektyviai ir neteisingai vertinami liudytojų parodymai, atsakovo V.S. paaiškinimai; nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą negali būti įrodinėjama liudytojų parodymais. Nurodo, jog sprendime visiškai nenagrinėjamas ketvirtas ieškinio pagrindas, kad buvo pažeistas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d. draudimas. Apeliantų nuomone, teismas netinkamai aiškino CK 1.80 str. ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos; priimant sprendimą pažeidė procesines normas, reglamentuojančias sprendimo priėmimą ir įrodymų vertinimą; sprendime analizuojami praktiškai tik atsakovų pateikti įrodymai, nenurodyti argumentai, kodėl atmesti kai kurie įrodymai, išspręsti ne visi pareikšti reikalavimai.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Visagino akva“ likvidatorius V.S. prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti; palikti galioti Visagino m. apylinkės teismo 2008-10-16 sprendimą. Nurodo, jog su skundu nesutinka.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Monrema“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, sprendimas teisėtas ir pagrįstas.

16Nustatytu terminu daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

17Apeliacinis skundas atmetamas.

18Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė bylą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nėra, sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.).

19Kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ieškovai ginčija 2006-01-25 be varžytynių parduodamo turto (pastato-sandėlio, kurio unikalus numeris 4599-5000-4039 ir kiemo statinių, kurių unikalus numeris 4400-0899-2226, dviejų aikštelių, tvoros ir vartų, esančių Karlų kaime, Visagino savivaldybėje) pirkimo-pardavimo sutartį ir 2006-01-25 be varžytynių parduoto turto perdavimo-priėmimo aktą, tuo pagrindu, kad sandorio sudarymo ir turto perdavimo metu bankrutuojanti bendrovė UAB „Visagino akva“ neturėjo šio turto savo nuosavybės teisėje, o tai reiškia, kad turtas perleistas atsakovui UAB „Monrema“ neteisėtai. Ieškovai taip pat yra statinių tam pačiam žemės sklype savininkai; atsakovas UAB „Monrema“ pretenduoja į žemės sklypo dalį atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausantį pastatų statinių ir kitų įrenginių dalį (Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“). Kadangi atsakovas UAB „Monrema“ įsigijo nuosavybės teises į paminėtus pastatus neteisėtai, apelianto įsitikinimu, jis neteisėtai pretenduoja į žemės sklypo dalį, tuo pažeisdamas ieškovų teises.

20Kolegijos vertinimu, ieškovai visų pirma neįrodė kokių nors savo teisių pažeidimo. Paminėto Vyriausybės nutarimo 7 punktas numato, kad, jeigu gyvenamasis namas ar kitos paskirties statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise; kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį. Apeliantai neginčija, kad visi ieškinyje paminėti statiniai: sandėlis, aikštelės, tvora, vartai, fiziškai egzistuoja, o tai reiškia, kad jų savininkas, kas jis bebūtų, pagal paminėto 1999 m. kovo 9 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 260 nuostatas gali pretenduoti į bendro žemės sklypo dalį, taigi ieškovo ginčijamas pastatų perleidimo sandoris ir priėmimo-pardavimo aktas neturi jokios įtakos ieškovų teisės į žemės sklypo dalį įgyvendinimui; ieškovams nesvarbu, kas – UAB „Visagino akva“, UAB „Monrema“ ar koks nors kitas ūkio subjektas yra šių pasatų ir statinių savininkas. Antra, ieškovai nenurodė, kam priklauso paminėti statiniai. Ieškovai į šių pastatų ir statinių nuosavybę nepretenduoja, jų įsitikinimu, likviduotai UAB „Visagino akva“ pastatai ir statiniai taip pat nepriklausė; tokiu būdu neaišku, kokios bendrovės ar organizacijos teises pažeidė ieškovų ginčijamas turto perleidimo sandoris, kam pastatai ir statiniai turi būti grąžinti ieškinio patenkinimo ir restitucijos taikymo atveju. Tokiu būdu ieškovai faktiškai gina neįvardinto statinių ir pastatų savininko nuosavybės teises, neturėdami tam savininko įgaliojimų.

21Pirmas apeliantų argumentas, neva teismas nenagrinėjo pirmo ieškovų teiginio, kad 2006-01-25 (turto pardavimo be varžytynių akto pasirašymo dieną) UAB „Visagino akva“ neturėjo nuosavybėje jokio materialaus turto, kad teismas atmetė ieškovų pateiktus rašytinius įrodymus, nenurodęs motyvų, atmetamas. Ieškovų pateikti į bylą rašytiniai įrodymai – bankrutuojančios bendrovės administratoriaus turto ir dokumento priėmimo-perdavimo aktas, susirašinėjimas su garantinio fondo administracija, kreditorių komiteto protokolai ir pan., kuriuose pažymėta, kad bankrutuojanti bendrovė materialaus turto neturi, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų apie tai, kad realiai egzistuojantys pastatai ir statiniai priklausė bankrutuojančiai bendrovei.

22Nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai nustatyti galiojančiame CK. Statinio pastatymas (daikto sukūrimas) yra vienas iš nuosavybės teisių atsiradimo pagrindų. Valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos duomenimis UAB „Visagino akva“ pastatai ir statiniai buvo apskaityti kadastro ir registro byloje; statybos metai nurodyti 1979-1982 m. Dalis statinių – administracinis pastatas, mechaninės remonto dirbtuvės ir gamybinis pastatas buvo įregistruoti kadastro ir registro įmonėje kaip UAB „Visagino akva“ nuosavybė 1997-10-27 savivaldybės mero potvarkio Nr. 160 pagrindu; kiti statiniai liko neregistruoti (kadastro ir registro bylos t.2, b.l. 29-27, 11). Statinių pastatymo metu galiojo CK 255 str. (1964 m.) normos, numatančios privalomą nuosavybės teisių registraciją atitinkamoje turto registravimo įstaigoje. Tačiau teisine nekilnojamoje turto registracija yra tik įregistruojami nuosavybės teisių į pastatus, žemės sklypą atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau pati nuosavybė į nekilnojamąjį turtą atsiranda kitais įstatymuose numatytais pagrindais; taigi ginčo pastatų ir statinių teisinės registracijos UAB „Visagino akva“ vardu nebuvimas bendrovės nuosavybės teisės į pastatus ir statinius nepaneigia. Kolegija sprendžia, kad bankroto administratoriaus raštai ir kiti dokumentai iš bankroto bylos, kuriais rėmėsi ieškovai, taip pat nepaneigia bankrutuojančios bendrovės nuosavybės teisių į pastatus ir statinius; labiau tikėtina, kad bankrutuojančios bendrovės buhalteriniai dokumentai buvo pamesti ar nebuvo perduoti administratoriui, taigi administratoriaus susirašinėjimas, kuriame teigiama, jog bankrutuojanti bendrovė neturi materialaus turto, yra teisiškai nereikšmingi sprendžiant apie nuosavybės teisės buvimą ar nebuvimą.

23Antras apeliacinio skundo argumentas, kad bendrovės turtas buvo parduotas pažeidžiant imperatyvias Įmonių bankroto įstatymo bei Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio turto pardavimo iš varžytynių tvarką normas, atmestinas. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovai nėra bankrutavusios bendrovės kreditoriai, ieškovai nepretenduoja į nuosavybes teises į ginčo turto objektus, neturi įgaliojimo ginti bankrutavusios bendrovės kreditorių interesus, taigi galimi procedūriniai pažeidimai turto pardavimo metu ieškovų teisių nepažeidžia. Ieškovai yra privatūs juridiniai asmenys ir neturi teisės reikšti ieškinius ginant kitų asmenų ar viešąjį interesą. Ieškovai neįrodė, kad bankrutuojančios įmonės sudarytas turto pardavimo be varžytynių sandoris kokiu nors būdu pažeidžia jų teises, todėl apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovai nepateikė jokių UAB „Visagino akva“ kreditorių susirinkimo protokolų, kuriuose butų nurodyta, kad kreditoriai leidžia parduoti turtą be varžytynių, atmestinas, kaip teisiškai nereikšmingas.

24Dėl analogiškų motyvų atmestinas ir trečias apeliacinio skundo argumentas. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias įmonių bankroto administratoriaus teises. Ieškovai, neturėdami jokio pagrįsto teisinio intereso UAB „Visagino akva“ bankroto procedūroje, neturi teisės ginčyti bankrutuojančios bendrovės administratoriaus veiksmų; kolegija taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas priešingai, nei teigia apeliantai, tinkamai išaiškino Įmonių bankroto įstatymo normas ir pripažino, kad Vilniaus apygardos teismo 2005-08-22 nutartimi uždėtas areštas visam bankrutuojančios UAB „Visagino akva“ turtui nekliudo administratoriui parduoti bendrovės turtą Įmonių bankroto įstatymo numatyta tvarka. Turto arešto paskirtis bankroto byloje yra užtikrinti bendrovės turto apsaugą iki apygardos teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo įsiteisėjimo; po nutarties įsiteisėjimo bankrutuojančios bendrovės administratorius įgyja teisę disponuoti bendrovės turtu Įmonių bankroto įstatymo numatyta tvarka.

25Dėl analogiškų motyvų atmetamas ketvirtas apeliacinio skundo argumentas dėl netinkamo byloje surinktų įrodymų vertinimo. Kolegijai pripažinus, kad ieškovai neturi teisės ginčyti bankrutavusios bendrovės UAB „Visagino akva“ bankroto administratoriaus V. S. veiksmų, apeliantų argumentai dėl netinkamo rašytinių įrodymų – dokumentų iš bankroto bylos, vertinimo pripažintini pertekliniais ir teisiškai nereikšmingais; dėl to kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

26Penktas apeliacinio skundo argumentas atmestinas. Reikalavimas dėl ginčijamo sandorio teisinės registracijos panaikinimo yra išvestinis iš reikalavimo dėl šio sandorio nuginčijimo. Nesant pagrindo sandoriui panaikinti, reikalavimas dėl teisinės registracijos panaikinimo taip pat atmestinas.

27Šeštas apeliacinio skundo argumentas dėl netinkamo CK 1.80 str. normos aiškinimo ir nukrypimo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, aiškinant šio straipsnio nuostatas, atmestinas. Kaip jau buvo paminėta, bankrutuojančios UAB „Visagino akva“ turto perleidimas be varžytynių atsakovui UAB „Monrema“ nepažeidžia ir nevaržo ieškovų teisių į žemės sklypo dalies nuomą ar pirkimą; CPK 49 str. pateikia išsamų sąrašą institucijų, turinčių teisę pareikšti ieškinį viešajam interesui apginti ir ieškovai, kaip privatūs juridiniai asmenys prie tokių subjektų nepriskiriami. Esant tokioms bylos aplinkybėms, apeliantų samprotavimai, kad atsakovas UAB „Monrema“ privalėjo pasidomėti, ar turto pardavėjas teisiškai įregistravo parduodamą turtą, kad atsakovas nebuvo sąžininga ginčijamo sandorio šalis, kad turtas buvo parduotas už nepagrįstai žemą kainą ir pan. neturi teisinės reikšmės.

28Septintas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas pažeidė civilinio proceso normas, reglamentuojančias teismo sprendimo priėmimą ir išdėstymą, atmestinas. Kolegija nurodo, kad apeliantų išvardinti proceso normų pažeidimai yra tariami dėl jau išdėstytų motyvų ir neturėjo įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kolegija taip pat pažymi, kad iš esmės teisingas teismo sprendimas negali būti panaikintas tik formaliais pagrindais (CPK 328 str.). Kolegija atkreipia apeliantų dėmesį į tai, kad jų pateiktas ieškinys yra procesiškai ydingas: pagrindinis ieškovų teiginys – tai, kad parduoti pastatai ir statiniai nepriklausė UAB „Visagino akva“, tačiau ieškovai nenurodė ir neįtraukė į procesą jų nuomone, tikro pastatų ir statinių savininko, t.y. jų pareikštas reikalavimas tiesiog negali būti įgyvendintas ieškinio patenkinimo atveju.

29Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o apeliacinio skundo argumentai jų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str. teismas

Nutarė

31Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. dalyvaujant ieškovų (apeliantų) atstovams advokatams N.Semionovui ir... 3. atsakovo UAB „Montrema“ atstovui advokatui D.Kursevičiui,... 4. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų IĮ „Meteorit... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovai kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydami:
    7. Nurodė, kad jie ir atsakovas UAB „Monrema“ Nekilnojamojo turto registre... 8. Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 9. Atsakovas UAB „Monrema“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė... 10. Nustatytu terminu daugiau atsiliepimų negauta.... 11. Visagino m. apylinkės teismas 2008-10-16 sprendimu IĮ „Meteorit turas“ ir... 12. Teismas laikė, kad ginčo esmė yra bankrutuojančios ir bylos nagrinėjimo... 13. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Visagino m. apylinkės teismo... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Visagino akva“... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Monrema“ prašo atmesti... 16. Nustatytu terminu daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 17. Apeliacinis skundas atmetamas.... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 19. Kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ieškovai ginčija 2006-01-25 be... 20. Kolegijos vertinimu, ieškovai visų pirma neįrodė kokių nors savo teisių... 21. Pirmas apeliantų argumentas, neva teismas nenagrinėjo pirmo ieškovų... 22. Nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai nustatyti galiojančiame CK. Statinio... 23. Antras apeliacinio skundo argumentas, kad bendrovės turtas buvo parduotas... 24. Dėl analogiškų motyvų atmestinas ir trečias apeliacinio skundo argumentas.... 25. Dėl analogiškų motyvų atmetamas ketvirtas apeliacinio skundo argumentas... 26. Penktas apeliacinio skundo argumentas atmestinas. Reikalavimas dėl ginčijamo... 27. Šeštas apeliacinio skundo argumentas dėl netinkamo CK 1.80 str. normos... 28. Septintas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas pažeidė civilinio... 29. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.... 31. Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimą palikti...