Byla 2-758-512/2017
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir iš to kylančių pasekmių

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,

2sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Gintarui Degimui, institucijos atstovei Anželai Šumauskienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. S. ieškinį atsakovui M. S., vaiko teisių apsaugos institucijai, dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir iš to kylančių pasekmių.

Nustatė

4ieškovė prašo santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto Metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )) tarp V. S., gim. ( - ), ir M. S., gim. ( - ), nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Palikti santuokines pavardes. Nustatyti nepilnamečių vaikų K. S. (a.k. ( - ) ir N. S. (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su ieškove V. S., a.k. ( - ) Iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) priteisti nepilnamečių vaikų K. S. (a.k. ( - ) ir N. S. (a.k. ( - ) išlaikymą iki jų pilnametystės po 190 Eur kiekvienam, periodinių išmokų kiekvieną mėnesį išlaikymo dydį indeksuojant valstybės nustatyta tvarka. Paskirti nepilnamečių vaikų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise V. S., a.k. ( - ) Santuokos metu V. S., a.k. ( - ) vardu įgyta transporto priemonė - keleivinis automobilis ( - ) valstyb. Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 1600 Eur) - po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise palikti M. S., a.k. ( - ) Santuokos metu V. S., a.k. ( - ) vardu pagal 2005 01 17 priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005 01 17 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. NGP - 320 įgytas nekilnojamasis turtas - 111/593 žemės sklypo (vidutinė rinkos vertė viso žemės sklypo- 5650 Eur, 111/593 dalies sklypo vertė- 1056 Eur), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) - po santuokos asmeninės nuosavybės teise pasilieka V. S., a.k. ( - ) Nustatyti, jog M. S. per dviejų mėnesių laikotarpį nuo teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimo dienos už jam paliekamą santuokoje įgytą didesnę bendro turto dalį, turi išmokėti V. S. 272 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus) dydžio kompensaciją. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad daugiau nei prieš metus tarp jos ir atsakovo pradėjo kilti konfliktai bei dėl interesų nesutapimo, išryškėjusio charakterių skirtumo bei nesugebėjimo šeimoje iškilusių problemų išspręsti kompromiso keliu, tarpusavio santykiai pašlijo, pradėjo dažniau konfliktuoti. Jau daugiau nei metus galutinai nebeveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Santuoka tarp šalių faktiškai iširo dėl abiejų šalių kaltės, nes jos iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinių, pareigas, ir todėl bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Abu vaikai nori gyventi su ieškove, ji juos tinkamai auklėja ir lavina bei deda visas pastangas, kad jie augtų saugioje ir tinkamoje aplinkoje, taptų dorais ir išsilavinusiais žmonėmis, vaikų gyvenamąją vietą tikslinga nustatyti su ieškove. Įvertinus įprastus būtinus sūnų K. ir N. poreikius, jiems tenkančios išlaidos vidutiniškai sudaro apie 395 Eur per mėnesį kiekvienam, todėl iš atsakovo priteistina po 190 Eur kas mėnesį kiekvienam vaikui. Turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik tam tikrais atvejais (CK 3.117 straipsnio 1-2 dalys). Atsižvelgiant į esamą situaciją ir nesant pagrindo nukrypti nuo bendro turto lygių dalių principo, Teismo prašo ieškovei ir atsakovui priteisti po 1/2 bendro turto dalį.

6Atsakovui apie bylą pranešta, atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

7Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašo ieškinį tenkinti.

8Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovės nuomone, iš atsakovo prašomas priteisti išlaikymas užtikrins būtinų jų poreikių tenkinimą, duomenų, kad mama netinkamai vykdytų savo pareigas, nėra.

9Teismas

konstatuoja:

10Dėl santuokos nutraukimo

11Byloje nustatyta, kad sutuoktiniai kartu nebegyvena daugiau nei metai laiko, jokių pastangų išsaugoti santuoką nerodo.

12Teismo nuomone, abu sutuoktiniai pažeidė pareigas, numatytas CK 3.27 straipsnyje, sutuoktiniai nebuvo vienas kitam lojalūs, kas sudaro pagrindą išvadai apie abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog nustačius, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, aplinkybė, kad vieno sutuoktinio kaltė (kaltės laipsnis) dėl santuokos nutraukimo didesnė negu kito sutuoktinio, neturi įtakos išvadai dėl abiejų sutuoktinių kaltės buvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. K. B., bylos Nr. 3K-3-127/2011). Teismas šios santuokos išsaugoti nemato galimybių, todėl santuoka nutrauktina dėl abiejų kaltės (CK 3.61 straipsnio 2 dalis). Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.

13Dėl turto padalinimo

14Teismas nustatė, kad šalys santuokoje įgijo transporto priemonę - keleivinį automobilį ( - ) valstyb. Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 1600 Eur) ir nekilnojamąjį turtą - 111/593 žemės sklypo (dalies sklypo vertė - 1056 Eur), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

15Sutuoktinių turto dalys yra lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis) ir šiuo atveju nukrypti nuo turto lygių dalių principo nėra pagrindo (CK 3.123 straipsnis). Iš atsakovo priteistina kompensacija ieškovei už jam atitenkančią didesnę turto dalį.

16Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos ir išlaikymo priteisimo

17Teismas, priimdamas sprendimą byloje dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas ir galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, šeimos aplinkos sąlygas, tarp jų tėvo ir motinos asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko norus ir kt.

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės atstovo paaiškinimų nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai nuo pat gimimo gyvena kartu su motina, jiems sudarytos geros buitinės sąlygos, ieškovė rūpinasi vaikų raida, auklėjimu ir juos prižiūri, tarp jų yra susiformavę abipusiai artimi ryšiai, atsakovas su nepilnamečiais vaikais bendrauja nepastoviai, todėl teismas pripažįsta, kad vaikų interesai bus maksimaliai apsaugoti jų gyvenamąją vietą nustačius su ieškove (CK 3.169 straipsnis).

19Ginčo dėl tėvo ir sūnų bendravimo tvarkos nėra.

20CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepriklausomai nuo to, kartu jie gyvena ar atskirai. Kiekvieno iš tėvų teiktino išlaikymo dydis nustatomas pagal proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principą. Vadovaujantis šiuo principu nustatytas išlaikymas turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi įvertinti, ar išlaikymas bus pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2010; 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010). Išlaikymo dydis nustatomas kiekvienu atveju individualiai. Išlaikymas yra skiriamas užtikrinti vaikui reikalingas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, o jo dydis nustatomas proporcingai pagal tėvų turimas ir galimas turėti galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-706/2016).

21Vaiko tėvų turtinei padėčiai įvertinti svarbu ir tai, kad su vienu iš tėvų lieka vaikas ir jam neišvengiamai tenka didesnis aprūpinimo teikimas, nes tai susiję su nuolatiniu, kasdieniu materialiniu aprūpinimo užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-243/2010). Šiuo atveju ieškovei tenka didžiausioji rūpinimosi vaikais našta, kadangi vaikai gyvena su ja. Ieškovė nurodo, kad sūnų išlaikymui per mėnesį reikia apie 395 Eur. Ieškovė reikalauja po 190,00 Eur kas mėnesį kiekvieno nepilnamečio vaiko išlaikymui.

22Esant tokioms aplinkybėms ir remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis – tai, kad atsakovas yra darbingo amžiaus, sveikas, įvertinus vaikų amžių ir jų poreikius, atsižvelgiant į tai, kad abu tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teisingumo, protingumo bei proporcingumo principus, iš atsakovo priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams po 190,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės. Pažymėtina, kad jeigu išlaikymas priteisiamas periodinėmis išmokomis, tai išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis). Kartu pažymėtina, jog įstatymas nedraudžia vaiko tėvams skirti savo vaiko išlaikymui ir daugiau lėšų.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje yra įrodymai apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – byloje mokėtinas žyminis mokestis - 81,00 Eur (CPK 80 straipsnis). Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259-260, 263-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti.

27Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto Metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )) tarp M. S., a.k. ( - ) ir V. S., a.k. ( - ) dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

28Po santuokos nutraukimo palikti pavardes – S. ir S..

29Nustatyti nepilnamečių vaikų K. S., a.k. ( - ) ir N. S., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su ieškove V. S., a.k. ( - )

30Iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) priteisti nepilnamečių vaikų K. S., a.k. ( - ) ir N. S., a.k. ( - ) išlaikymą iki jų pilnametystės po 190 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) kiekvienam, periodinių išmokų kiekvieną mėnesį išlaikymo dydį indeksuojant valstybės nustatyta tvarka. Paskirti nepilnamečių vaikų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise V. S., a.k. ( - )

31Santuokos metu V. S., a.k. ( - ) vardu įgyta transporto priemonė - keleivinis automobilis ( - ) valstyb. Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 1600 Eur) - po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise priteisti M. S., a.k. ( - )

32Santuokos metu V. S., a.k. ( - ) vardu pagal 2005 01 17 priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005 01 17 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. NGP - 320 įgytas nekilnojamasis turtas - 111/593 žemės sklypo (vidutinė rinkos vertė viso žemės sklypo - 5650 Eur, 111/593 dalies sklypo vertė- 1056 Eur), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) - po santuokos asmeninės nuosavybės teise priteisti V. S., a.k. ( - )

33Nustatyti, jog M. S. per dviejų mėnesių laikotarpį nuo teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimo dienos už jam paliekamą santuokoje įgytą didesnę bendro turto dalį, turi išmokėti V. S. 272 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus) dydžio kompensaciją.

34Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) 81 Eur (aštuoniasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų V. S., a.k. ( - ) ir 68 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

35Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vykdomas skubiai.

36Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

37Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. ieškovė prašo santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto Metrikacijos... 5. Nurodė, kad daugiau nei prieš metus tarp jos ir atsakovo pradėjo kilti... 6. Atsakovui apie bylą pranešta, atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį... 7. Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašo ieškinį tenkinti.... 8. Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovės nuomone, iš atsakovo prašomas... 9. Teismas... 10. Dėl santuokos nutraukimo... 11. Byloje nustatyta, kad sutuoktiniai kartu nebegyvena daugiau nei metai laiko,... 12. Teismo nuomone, abu sutuoktiniai pažeidė pareigas, numatytas CK 3.27... 13. Dėl turto padalinimo... 14. Teismas nustatė, kad šalys santuokoje įgijo transporto priemonę -... 15. Sutuoktinių turto dalys yra lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis) ir šiuo... 16. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos ir išlaikymo... 17. Teismas, priimdamas sprendimą byloje dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės atstovo paaiškinimų... 19. Ginčo dėl tėvo ir sūnų bendravimo tvarkos nėra.... 20. CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti... 21. Vaiko tėvų turtinei padėčiai įvertinti svarbu ir tai, kad su vienu iš... 22. Esant tokioms aplinkybėms ir remiantis byloje nustatytomis faktinėmis... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259-260, 263-268, 270... 26. ieškinį tenkinti.... 27. Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto Metrikacijos skyriuje... 28. Po santuokos nutraukimo palikti pavardes – S. ir S..... 29. Nustatyti nepilnamečių vaikų K. S., a.k. ( - ) ir N. S., a.k. ( - )... 30. Iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) priteisti nepilnamečių vaikų K. S., a.k. ( -... 31. Santuokos metu V. S., a.k. ( - ) vardu įgyta transporto priemonė - keleivinis... 32. Santuokos metu V. S., a.k. ( - ) vardu pagal 2005 01 17 priėmimo-perdavimo... 33. Nustatyti, jog M. S. per dviejų mėnesių laikotarpį nuo teismo sprendimo... 34. Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) 81 Eur (aštuoniasdešimt vieną... 35. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vykdomas skubiai.... 36. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali...